English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

21501. Předané pole nemá kapacitu pro uložení hodnot.
21502. Došlo ke konfliktu apertury LFB, apertura bude zakázána.
21503. Žádný další tiskový port nelze přidat.
21504. Program Windows Media Player nemůže přehrát některé soubory. Chcete-li získat další informace, klepněte na položku pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Podrobnosti o chybě.
21505. Zobrazení neobsahuje žádné rámečky.
21506. Soubor, který čekal na tisk, byl odstraněn.
21507. Počet stop bitů na přenesený či přijatý bajt
21508. Nelze přeložit vnořený typ Název typu v typu Název typu.
21509. Nesprávný asynchronní výsledek
21510. Protokol IGMP nemůže požádat o vícesměrové vysílání na místním rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
21511. Typ argumentu nemůže být void.
21512. Vlastností MaximumDynamicDisplayLevels musí být kladné celé číslo.
21513. Hodnota vlastnosti X na typu Název typu není žádnou z povolených hodnot. Povolené hodnoty jsou true nebo false.
21514. Barva datového bodu
21515. 1 položka byla úspěšně upravena.
21516. Nepodařilo se připojit ovladač k přiřazenému sériovému portu.
21517. V rámci dotazu COALESCE musí být obory všech komponent stejné.
21518. Volitelný poziční parametrX nemůže předcházet povinný poziční parametr Y.
21519. DHCPv6 - Záznam DNS nebyl odstraněn
21520. Byl zjištěn neošetřený atribut skeneru.
21521. Pole displayData.name nemůže nabývat hodnoty Null.
21522. Prostředí při zahájení sestavení:
21523. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nemohla publikovat certifikát pro žádost %1 do následujícího umístění na serveru %4: %2. %3.%5%6
21524. Odebírání účtu počítače %1
21525. Zadaný název cesty fronty pro aktivační událost je neplatný.
21526. Maximální přidělení prostředků procesoru musí být celé kladné čísly v rozmezí od 0 do 100. Zadejte novou hodnotu.
21527. Zadanou metodu Název metody u typu Název typu nelze převést na výraz úložiště LINQ to Entities, protože předaným argumentům neodpovídá žádné přetížení funkce.
21528. Zprostředkovatel karty SmartCard nemohl provést akci, protože kontext byl získán jako tichý.
21529. Pro prvek nebo sadu informací o zařízení není vybrán žádný ovladač.
21530. Získá nebo nastaví příznak označující, zda je prahová hodnota výseče v kolekci nastavena v procentech.
21531. ServiceHost - začátek otevření
21532. Mapovací tabulka vlastník-adresa obsahovala záznam s nenulovým ID vlastníka a stejnou adresou jako místní adresa WINS. Záznam byl označen jako zrušený v tabulce v paměti.
21533. Zakázání odesílání služby BITS pro virtuální adresář %2 se nezdařilo. Chyba: %1. K chybě došlo při odstraňování úlohy čištění.
21534. %1!-30s! %2!I64i! (0x%2!I64x!)
21535. Časový limit mezipaměti ARP
21536. Došlo k neočekávané změně rozložení mimo Správce svazků.
21537. Volá se při změně velikosti nebo pozice zobrazení osy.
21538. Generátor ISTG pro lokalitu %1: %2
21539. Sada řádků nepodporuje zpětný posun.
21540. Kód VCP verze VCP Version (0xDF) monitoru vrátil neplatnou hodnotu verze.
21541. Popis projektovaných vlastností nebyl inicializován.
21542. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Tento hostitel zastaví zpracování nového přenosu s vyrovnaným zatížením pro pravidlo obsahující port %3.
21543. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) neobnovil port LPR %1, protože v cílovém počítači není nainstalováno sledování portu LPR. Nainstalujte v cílovém počítači sledování portu LPR.
21544. Registrace identifikátorů programů ID programu: [1]
21545. Uvedená filtrovací kritéria jsou neplatná.
21546. ATTRIB Zobrazí nebo změní atributy souboru.
21547. Služba Plánovač úloh nemohla spustit sledování adresáře pro modul kompatibility úloh. Další údaje: Hodnota chyby: %1
21548. Všechna odeslání sestavení uvnitř sestavení musí používat instance projektu, které pocházejí ze stejné kolekce projektů.
21549. Operace lístku služby Kerberos
21550. Limit překročen: účet zakázán
21551. Identifikátor Uri X nebyl nalezen.
21552. Vazba neobsahuje žádné ověřovací informace.
21553. Časová hodnota (T1) obnovení
21554. Bylo zjištěno, že záloha svazku %2 v cíli je poškozená.
21555. Hodnota musí být X
21556. V synchronním požadavku nebyla dodána žádná vyrovnávací paměť pro příjem.
21557. Časový limit volání: %1!d! minut
21558. Test kontroly generátoru náhodných čísel se nezdařil.
21559. Legendy grafů.
21560. Adresářová služba nemůže provést požadovanou operaci, protože zúčastněné servery patří do různých epoch replikace (zpravidla proto, že právě probíhá přejmenování domény).
21561. Nelze uvolnit žádné prostředky.
21562. Obnovení bylo ukončeno před dokončením.
21563. Probíhá odstraňování skupiny prostředků %1.
21564. Při analýze připojovacího řetězce stavového serveru vráceného instancí typu Název typu rozhraní IPartitionResolver došlo k chybě. Připojovací řetězec musí mít formát tcpip=:, kde je buď platná adresa IP, nebo název počítače obsahující pouze znaky ASCII a je celé číslo bez znaménka z intervalu 0 až 65535.
21565. Nelze odebrat adresář pro publikování na serveru cache nebo proxy.
21566. Aktualizace položek třídy DataGrid se nezdařila. Jednou z možných příčin může být skutečnost, že přidané vlastnosti SortDescriptions nejsou platné. V takovém případě je možným řešením nastavení vlastnosti CanUserSort sloupce na hodnotu false, použití vlastnosti SortMemberPath u tohoto sloupce nebo zpracování události řazení u třídy DataGrid.
21567. Výraz nevrátil uzel DOM.
21568. Svazek tohoto souboru byl zvnějšku změněn, tudíž otevřený soubor není nadále platný.
21569. Neplatné ID sběrné skupiny
21570. Případ přepínače s klíčem X již existuje. Zvolte jiný klíč.
21571. V příkazovém řádku je příliš mnoho parametrů.
21572. Vzdálený server odeslal nesprávné číslo verze nebo identifikátor FID pro soubor otevřený pomocí transakcí.
21573. Dodatečná pověření balíčku zabezpečení %1 pro uživatele %2%3 nelze aktualizovat. Vrácený kód je uveden v datech.
21574. Soubor cookie serveru byl odmítnut prostřednictvím zásady P3P klienta: Domain=%2, Path=%4, Name=%6, Value=%8.
21575. Bylo zašifrováno %1 souborů [nebo adresářů] ve %2 adresářích.
21576. Zadané písmeno jednotky je neplatné.
21577. Podpisový certifikát pro konfiguraci %1 online odpovídajícího zařízení byl obnoven. Hodnotu hash pro nový certifikát lze nalézt v dalších datech.
21578. Soubor požadovaný směrovací tabulkou nebyl nalezen.
21579. Neutrální jazykové verzi (ID jazyka: 0x7F) není přiřazen žádný region.
21580. %1 není platný složený soubor.
21581. Program Windows Media Player nemůže přečíst disk CD. Disk je pravděpodobně znečištěný či poškozený. Zapněte opravu chyb a akci opakujte.
21582. Soubor rastrového obrázku metadat v bloku %1 je poškozený.
21583. Je aktivována při kliknutí na některý odkaz v seznamu.
21584. Ověření se nezdařilo, protože uživatelský účet není povolen. Před ověřováním účtu musí uživatel, který má práva správce pro tento počítač či doménu, povolit uživatelský účet.
21585. Příkaz CAFindCertTypeByName se nezdařil. Chyba: 0x%1!x!
21586. Procesor zabezpečení oznámil chybu dat jádra.
21587. Komunikovat prostřednictvím portu
21588. Typ datového proudu není podporován.
21589. Stále probíhá předchozí operace.
21590. Formát dat vazby aplikace je neplatný.
21591. Rozšíření registru zahájilo analýzu.
21592. Požadovaná akce nebyla provedena, protože byl ukončován modul pro zařazování do kategorií.
21593. Profil předběžného přihlášení nepoužívá k ověření pověření uživatele.
21594. Objektu DiscoveryClientChannel se nepodařilo otevřít kanál se zjistitelným koncovým bodem s parametry EndpointAddress=X a Via=Y. Objekt DiscoveryClientChannel se pokusí použít další nalezený koncový bod, který bude k dispozici.
21595. Služba Řízení front zpráv nemohla poslouchat na protokolech IPv4 i IPv6. Zprávy ze sítě nebudou přijímány prostřednictvím protokolů TCP/IP. Zprávy adresované do tohoto počítače pomocí protokolů TCP/IP nebudou přicházet, ale budou se hromadit ve frontách odchozí pošty odesílatele. Opravte problém protokolů TCP/IP a restartujte počítač.
21596. Předaná vyrovnávací paměť nemá dostatečnou délku.
21597. Popisek datového bodu X
21598. Server DNS nalezl na řádku %3 souboru zóny %2 token neplatné třídy %1. Přestože bude server DNS pokračovat v načítání a bude tento záznam o prostředku (RR) ignorovat, doporučujeme opravit danou třídu záznamu o prostředku tak, aby používala třídu Internet (IN), nebo odebrat daný záznam o prostředku ze souboru zóny. Server DNS podporuje v záznamech o prostředcích pouze třídu Internet (IN).
21599. Přepsání neprázdného média není povoleno bez nastavení vlastnosti ForceOverwrite na hodnotu VARIANT_TRUE.
21600. Rozlišení přetěžování se nezdařilo.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions