English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

27301. Instance %1 služby SMTP byla pozastavena.
27302. Ověřování média čeká na dokončení…
27303. Čtení názvu výchozího správce transakcí z registru se nezdařilo. Specifikace chyby: %1
27304. Vlastnosti inteligentních popisků (SmartLabels)
27305. Server HCAP byl úspěšně spuštěn.
27306. Změnit hlavní server domény
27307. Podařilo se vytvořit vazbu na %1.
27308. Služba Plánovač úloh nespustila úlohu %1, protože počítač je napájen z baterie. Akce uživatele: Pokud chcete, aby byla úloha spuštěna i v případě, že je počítač napájen z baterie, změňte příslušný příznak v konfiguraci úlohy.
27309. Při čtení souboru došlo k chybě.
27310. Připojování k doméně %1
27311. Nelze analyzovat špatně vytvořený název vlastnosti X.
27312. Změna sady oprávnění pro objekt NetCodeGroup nemá žádný účinek.
27313. Zakázání odesílání služby BITS pro virtuální adresář %3 se nezdařilo. Chyba: %2. K chybě došlo při čtení vlastnosti metabáze %1.
27314. Spuštění modulu CLR se nezdařilo. HRESULT %1!lx!.
27315. Zadaný svazek není svazkem operačního systému.
27316. Záznam nemohl být registrován, neboť již existuje. Potom však tentýž záznam nebylo možno najít. Může být poškozena databáze WINS. V protokolu aplikace Exchange zkontrolujte záznamy součásti ESENT.
27317. Při používání třídy SqlDependency bez zadání hodnoty možností musí být před provedením příkazu přidaného do instance SqlDependency volána metoda SqlDependency.Start().
27318. Zápis dokumentu kategorií byl dokončen.
27319. Operace WorkflowApplication nelze provést v obslužných rutinách událostí.
27320. Hodnota odkazu DN není v atributu. Mazání objektu DN bylo přeskočeno.
27321. Barva BackSecondaryColor nemůže být průhledná.
27322. Název zóny
27323. Při příjmu faxové zprávy došlo k chybě. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
27324. Tvorba výčtu pro úložiště vlastností byla dokončena.
27325. WebHostRequest - začátek
27326. Uživatel připojený k portu %1 byl odpojen, protože došlo k vnitřní chybě ověřování.
27327. Služba WS-Management vyžaduje ke zpracování požadavku platný identifikátor URI systému.
27328. Určuje, zda ověřovací modul ověřuje ovládací prvek v případě, že text prvku je prázdný.
27329. Určený režim vyplňování není pro tento algoritmus platný.
27330. Neplatný popisovač aplikace linky TAPI
27331. Probíhá replikace zbývajících aktualizací v oddílu adresáře %1 do instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) %2...
27332. Název počítače: %%ws
27333. Připojení keep-alive je znovu použito: ConnectionHandle=%1, SocketHandle=%2
27334. Objekt plex chybí.
27335. Název odstraňovaného modulu (stejný jako identifikátor)
27336. Cesta konfigurace nebo adresa URL, kde má být konfigurace uzamčena. Není-li zadána, bude jako výchozí nastavena konfigurace na úrovni serveru.
27337. Thwap Error on %2
27338. uprednostneni = %1!u!
27339. Obsah IStorage nemá správný formát.
27340. Nahoru na střed
27341. Bylo zjištěno poškození mezipaměti licenčních zásad.
27342. V konfiguračních souborech není definován výchozí zprostředkovatel. Chcete-li povolit funkci mapy webu, určete v oddílu vlastnost defaultProvider.
27343. Nastavení zásad skupiny vyžadující kompatibilitu se standardem FIPS zabránily uložení hesla pro obnovení. Další informace poskytne správce domény.
27344. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Ovladači služby Vyrovnávání zatížení sítě se nepodařilo vytvořit vazbu s adaptérem z důvodu nepodporovaného typu média. Ověřte, zda se pokoušíte vytvořit vazbu služby Vyrovnávání zatížení sítě s adaptérem sítě Ethernet.
27345. Služba DHCP server je pozastavena.
27346. Aktivační server oznámil, že zadaný kód Product Key nelze použít k aktivaci online.
27347. Parametry kompilátoru JScript Compiler
27348. Při vytváření události oznamující změnu klíče registru došlo k chybě. Návratový kód procedury CreateEvent je %1. Inicializace bude pokračovat, ale změny v registru budou aktualizovány až po ukončení a novém spuštění služby SNMP.
27349. Přístup k adresářové službě
27350. Barva tlačítek posuvníku osy
27351. Výsledkem hodnoty typu String v tomto umístění musí být atribut QName.
27352. Relace z %1 má otevřeny soubory.
27353. Skupinový účet %1 byl upraven.
27354. Indexy pole nejsou v mezích.
27355. Protokol IKE přijal zásadu, která zakazuje vyjednávání.
27356. Funkce vyjmout, kopírovat a vložit vyžaduje objekt DesignerView.
27357. Kódování v bloku dat musí být nastaveno prostřednictvím vlastnosti SendChunked.
27358. Tento aktualizační balíček nelze otevřít. Obraťte se na dodavatele aplikace a ověřte, zda se jedná o správný aktualizační balíček Instalační služby systému Windows.
27359. == Původní operační režim serveru: %1 ==
27360. Microsoft Windows Vista
27361. Na disku %3 bylo zahájeno úplné prohledání obsahu.%1
27362. Opětovný pokus o vyvolání příkazu SQL kvůli chybě SQL s číslem X.
27363. Operace před obnovením registru se nezdařily.
27364. Obnovení stínové kopie služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) bylo úspěšné.
27365. Graf nemůže uložit položku ani po 10. pokusu.
27366. Tento program není programem pro systém Windows ani MS-DOS.
27367. Při ověřování byl pro obor názvů %2!wS! zjištěn tento počet nekonzistencí: %1!d!
27368. Časové pásmo: Aktuální:
27369. Načtení přístupů jako přezdívek není podporováno (filtrem předaným do Init).
27370. Operaci nelze provést, protože prvek informací o zařízení je uzamčen.
27371. Danou operaci nebylo možné dokončit, protože zdrojový soubor neexistuje.
27372. V zařízení USB nebylo nalezeno žádné heslo pro obnovení pro tento svazek. Vyberte jiné zařízení USB.
27373. Název prvku pro zprostředkovatele jímky musí být formatter nebo provider.
27374. Popisek zprávy je příliš dlouhý. Jeho délka nesmí přesáhnout hodnotu MQ_MAX_MSG_LABEL_LEN.
27375. Zásady zotavení systému souborů EFS nebyly nalezeny nebo jsou poškozeny.
27376. X není platnou hodnotou atributu meta:localize. Podporovány jsou pouze hodnoty True a False.
27377. Pro typ UInt16 byla hodnota buď příliš velká, nebo příliš malá.
27378. Příkaz DsBindWithCred u %1 se nezdařil. Stav: %2!d!
27379. Aktuální seznam GRL v počítači neobsahuje žádné obnovitelné položky pro zadané odvolání.
27380. K přidělení vyrovnávací paměti pro strukturu položky fronty varbind není k dispozici žádná paměť. Depeše nebyla odeslána.
27381. V kontextu X se nepodařilo spustit metodu Complete.
27382. Vlastnost FactoryType musí být nastavena na typ, který je odvozen od třídy NewItemFactory.
27383. Závorky netvoří dvojici.
27384. Index již na vyhledávacím serveru <%2> existuje.%1
27385. Na serveru WINS byla spuštěna kontrola konzistence.
27386. Do kolekce sloupců třídy DataGrid nelze přidat sloupec s hodnotou null.
27387. Určuje výchozí adresu URL pro přesměrování prohlížeče v případě chyby.
27388. Kolekce OrderedDictionary je určena jen pro čtení a nelze ji změnit.
27389. Alespoň jeden certifikát správy licencí TS na licenčním serveru Terminálové služby "%1" je poškozen. Licenční server Terminálové služby bude proto do doby, než bude znovu aktivován, vydávat pouze dočasné licence.
27390. Port URL je neplatný.
27391. Akce NetDfsSetInfo s prioritou se nezdařila u položky %3!wS! (%4!wS!, %5!wS!). Stav: %6!x!
27392. Název souboru X byl již v kolekci obsažen.
27393. Pokus použít neplatnou operaci na klíč registru, který je označen pro odstranění.
27394. TrackRecord= WorkflowInstanceRecord, InstanceID = X, RecordNumber = Y, EventTime = Z, ActivityDefinitionId = A, State = B, Annotations = C, ProfileName = D
27395. Tento objekt SqlCommand je již spojen s jiným objektem SqlDependency.
27396. Došlo k chybě modulu pro zařazování do kategorií. Operace bude znovu spuštěna.
27397. Odstraňovat stromovou strukturu
27398. Během požadavku WebClient došlo k výjimce.
27399. Stav protokolu HTTP 417: Server nemůže splnit očekávání zadaná v záhlaví požadavku v poli Očekáváno.
27400. Svazek není online.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions