English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

4501. Deklarovaný prefix
4502. Chybná hodnota pro parametr %1, platný rozsah je od %2!d! do %3!u!.
4503. Příkaz uvnitř přenosu byl zablokován.
4504. Ověření vazby se nezdařilo. Službu nebo klienta nelze spustit. Vlastnost ExactlyOnce je nastavena na hodnotu False a kontext ReceiveContext je povolen. To není podporováno. Konflikt vyřešíte nastavením vlastnosti ExactlyOnce na hodnotu True nebo zakázáním kontextu ReceiveContext.
4505. Aktivita, která deklaruje delegáta ActivityDelegate X, nebyla nalezena v nadřazené hierarchii aktuálně spouštěné aktivity Y.
4506. Přidání připojení k tiskárně se nezdařilo.
4507. Systém Windows nemohl analyzovat požadovaná data XML.
4508. Při správě zosobnění došlo k chybě.
4509. Synchronizace z %1 do %2 byla dokončena úspěšně.
4510. Vlastnost Název vlastnosti v objektu Název objektu nebyla nalezena.
4511. Odkaz mezi zařízeními
4512. Název typu textové poznámky
4513. Při pokusu o přednačtení aplikace došlo k chybě inicializace.
4514. Zóna %1 byla aktualizována na verzi %2 zóny poskytnutou hlavním serverem v %3.
4515. Při operaci replikace byla zjištěna nekonzistence databáze.
4516. Aktivační služba procesů systému Windows zjistila chybu při nastavení masky přidružení pro fond aplikací %1. Pravděpodobná příčina: Maska neobsahuje žádné procesory, které jsou k dispozici v tomto počítači. Datové pole obsahuje číslo chyby.
4517. Vyžadovaný počet bajtů, které mají být k dispozici před spuštěním události Read
4518. Objektu čtecího zařízení se nepodařilo vytvořit událost překrývání: %1
4519. Chybu v systémovém souboru %1 nelze opravit.
4520. Akce byla dokončena po zavření okna.
4521. Pokus vytvořit hierarchickou tabulku se nezdařil.
4522. Opravdu chcete odebrat toto oprávnění ze sady oprávnění?
4523. Nelze přeložit předponu oboru názvů X.
4524. V souboru odpovědí jsou dvě nebo více hodnot, které se vzájemně vylučují.
4525. Název neurčuje objekt, určuje prostředek Phantom.
4526. Určená pozice ContentPosition není pro tento prvek platná.
4527. Nezdařilo se uvolnit zápisy služby Snímkování svazků.
4528. Registrace automatického přehrávání u zařízení %1 byla přeskočena.
4529. Skupinu nemůžete uvést do režimu online, protože vlastník skupiny není v upřednostňovaném seznamu pro skupinu. Pokud chcete změnit uzel, který vlastní tuto skupinu, přesuňte ji.
4530. Nyní je vybrán cíl %1!d!.
4531. Vedlejší osa Y (hodnoty)
4532. Chyba %1!d! : Číslo portu %2!S! je příliš dlouhé.
4533. Nelze přesunout médium z jednotky %1 do patice %2 v knihovně %3. Zkontrolujte, zda je médium vloženo v patici a zda je jednotka přístupná.
4534. Vazba na stejný objekt není povolena.
4535. Příznak na všechny události protokolu HTTP týkající se globálního nastavení ovladače
4536. V zásadách skupiny se nezdařila aktualizace připojení tiskárny %1 pro uživatele. Kód chyby %2. Tato situace může nastat v případě, že je název připojení tiskárny nesprávný, pokud nastaly potíže se zásadami skupiny nebo v případě, že zařazovací služba tisku nemůže kontaktovat tiskový server. Zásady skupiny se budou pokoušet periodicky o aktualizaci tohoto připojení tiskárny.
4537. V mezipaměti schématu v paměti došlo k neočekávané chybě.
4538. Použití prázdného souboru cookie (úplná synchronizace)
4539. Nový kontext nelze vytvořit, protože je otevřeno příliš mnoho kontextů.
4540. Znak X nebyl očekáván v řetězci Y. Neplatný název typu XAML.
4541. Selected Tests
4542. Nebyl nalezen konvertor typu pro převod objektu typu Název typu z řetězce.
4543. Vytvoření nebo ověření hlavičky obsahu se nezdařilo.
4544. Umístění obrázku není v určeném adresáři.
4545. Specifikace regulárního výrazu pro platné e-mailové adresy
4546. Neplatná podmínka
4547. Pokus o přidání %1!ls! se nezdařil: Pro systém souborů %2!ls! nelze vytvořit jedinečný název specifický pro systém souborů.
4548. Požadované systémové zařízení nelze identifikovat kvůli více nerozlišitelným zařízením, která mohou odpovídat kritériím identifikace.
4549. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Tento hostitel zahájil vyprazdňování všech připojení pro všechna pravidla portů. Nyní zpracuje všechny nové přenosy s vyrovnaným zatížením pro všechna pravidla portů.
4550. Došlo k vnitřní chybě serveru. Nelze najít vlastnost Název vlastnosti na typu Název typu. Zkontrolujte, zda je název vlastnosti správný.
4551. Uživatel bude odhlášen, protože požadované ukončení procesu prostředí se nezdařilo.
4552. Pro oznámení je požadována nejméně jedna událost. Vyberte nejméně jednu zprávu protokolu událostí.
4553. Nepodařilo se spustit Správce oken plochy.
4554. CHYBA - Svazek %1 byl do zálohy zahrnut více než jednou.
4555. Stálost místního počítače
4556. Chybí minimálně jeden z požadovaných sloupců kolekce omezení.
4557. Přihlášení účtu
4558. Vytváření systémového svazku %1
4559. Klient WinRM nemůže zpracovat požadavek. Název selektoru je neplatný. Změňte název selektoru a požadavek opakujte.
4560. ** Informace o aplikaci **
4561. Operace nebyla dokončena. Další informace o chybě najdete v protokolu událostí systému.
4562. Informace o odkazech pro tuto lokalitu, doménu nebo organizační jednotku jsou zastaralé. Obnovte je a opakujte akci.
4563. Disk je označen jako používaný jiným počítačem.
4564. Modul kompatibility úloh nemohl načíst úlohu %1 pro upgrade. Další údaje: Hodnota chyby: %2
4565. Pokus o přidání filtru s duplicitním názvem se nezdařil.
4566. Členové této skupiny mají místní i vzdálený přístup ke sledování dat tohoto čítače výkonu.
4567. Na opačném konci přesměrování probíhá proces.
4568. Správce požadoval recyklaci všech pracovních procesů ve fondu aplikací %1.
4569. Systém se pokusil připojit jednotku k adresáři na substituované jednotce.
4570. Korsičtina (Francie)
4571. Zásady autorizace centrálního připojení byly povoleny.
4572. Odstranění souboru s klíčem
4573. BitmapCacheBrush nepodporuje funkci Transform.
4574. Byla rozpoznána vnitřní chyba, zdroj chyby je neznámý.
4575. Modul pro zápis pokračuje ve vytvoření snímku, ale knihovny nedokončily konfiguraci. Je možné, že dojde ke ztrátě dat v databázi.
4576. * Test připravenosti svazku SYSVOL Služby replikace souborů
4577. Jádro protokolu PPP (Point to Point) nenačetlo modul %1. %2
4578. Správce programu NetShow v síťovém umístění %1 odpojil relaci %2 od systému.
4579. Text zobrazený v atributu ALT neviditelného odkazu na obrázek, který mohou nástroje pro čtení obrazovky použít k přeskočení opakujícího se obsahu
4580. Při obnovení tiskové fronty ze zálohy se nástroji Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) nezdařilo zastavit službu %1 v počítači %2. Chyba %3. Pokuste se tisknout z tiskárny, které se to týká, abyste zjistili, zda nenastaly nějaké potíže.
4581. Neočekávaný problém zabránil, aby program hledal v počítači nežádoucí software. Opakujte skenování počítače.
4582. Aktivace se nezdařila z neznámého důvodu.
4583. Získá nebo nastaví styl bodů výběru poznámky.
4584. Veto put
4585. Služba zápisu síťového zařízení obdržela zprávu http s neplatnou značkou "Operace" nebo bez této značky.
4586. Přesunutí přihlašovacích skriptů bylo dokončeno.
4587. Zařízení Windows Media Center Extender %1 nelze odinstalovat. Kód chyby: %2.
4588. Celkový počet hodnot Y
4589. Správce oken plochy použil neprůhledné zabarvení, protože analýza hardwaru a konfigurace ukázala, že by průhledné zbarvení mělo nedostatečný výkon.
4590. Zpracování tohoto příkazu je dokončeno.
4591. Soubor nelze přehrát. Formát není podporován.
4592. Typ záznamu DNS je neznámý.
4593. Barevný kontext je neplatný.
4594. Tato vlastnost je jen pro čtení.
4595. Server nemohl přihlásit účet systému Windows NT %1 z důvodu následující chyby: %2 Data obsahují kód chyby.
4596. Nerozpoznaná hodnota vlastnosti LOADER_OPTIMIZATION. Mezi podporované hodnoty patří SingleDomain, MultiDomain, MultiDomainHost a NotSpecified.
4597. Server NPS (Network Policy Server) %1 byl přidán do centrálních zásad autorizace připojení.
4598. Určenou stínovou kopii nelze odstranit.
4599. Při pokusu nastavit ukazatel objektu souboru karty Smart Card došlo k chybě.
4600. Velikost vyrovnávací paměti není dostatečná. Operace čtení nebo zápisu se nezdařila.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions