English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

20301. Licenční server Terminálové služby byl publikován ve službě Active Directory Domain Services.
20302. Služby zabezpečení programu Plánovač úloh jsou k dispozici pouze v systému Windows NT.
20303. Modul plug-in pro archivaci dosáhl své kvóty.
20304. Zarovnání názvu
20305. Čtecí zařízení nemůže komunikovat s kartou Smart Card z důvodu konfliktů konfigurace ATR.
20306. Při pokusu o vytvoření nového rozhraní NetBIOS během uvedení prostředku %1 do online režimu došlo k chybě (kód chyby: %2). Pravděpodobně byl překročen maximální počet názvů pro rozhraní NetBIOS.
20307. Odvolá oprávnění udělená uživateli nebo skupině.
20308. Aktualizace klíče systému souborů EFS ze souborů ve složce %1
20309. Bylo spuštěno asynchronní přerušení.
20310. Platná hodnota UTF32 je v rozsahu od 0x000000 do 0x10ffff a neměla by obsahovat náhradní hodnoty bodů kódu (0x00d800 ~ 0x00dfff).
20311. Sériové číslo svazku: 0x%1!x!
20312. Byla nalezena nepovolená hodnota atributu položky seznamu stop.
20313. Server proxy ACD odebral tuto frontu. Operace s tímto objektem jsou neplatné.
20314. Probíhá pokus o opravu účtu počítače %1.
20315. 'WITHIN' clause must be used in this query due to lack of event providers
20316. Určený režim zobrazení není na této stránce podporován. Ověřte, že individuální nastavení je povoleno a stránka obsahuje odpovídající zóny. Režim zobrazení lze nastavit v rámci a po události Page_Init.
20317. Kolekce parametrů a hodnot použitých v metodě Update(). Tyto parametry jsou sloučeny s parametry poskytnutými ovládacími prvky svázanými s daty.
20318. Protokol IGMP nemůže vytvořit haldu. Uvedený údaj je kód chyby.
20319. Spuštění služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby se nezdařilo z důvodu problému při registraci koncového bodu protokolu RPC. Kód chyby byl %1.
20320. NET START BROWSER
20321. Přesměrování dalších podporovaných zařízení je zakázáno zásadami.
20322. V přenosové vrstvě došlo k chybě. Klient se nemohl připojit k serveru.
20323. Tisk úlohy %1 byl pozdržen.
20324. Hodnota pro parametr typu MIME X je nesprávná, protože je zakončena řídicím znakem. V hodnotě parametru musí být řídicí znak vždy následován znakem.
20325. Použitý účet je důvěryhodný mezidoménový účet. K přístupu k tomuto serveru použijte globální uživatelský účet nebo místní uživatelský účet.
20326. Pro převaděč ValueToIcon není k dispozici metoda ConvertBack.
20327. Správce transakcí XA se pokusil provést obnovení pomocí správce prostředků XA. Správce prostředků XA oznámil, že obnovení nebylo úspěšné. DSN = %1.
20328. Ovládací prvek typu Název typu není vizuální ovládací prvek a nepodporuje nastavení vlastnosti Visible.
20329. Před provedením další změny stejného typu musí být průběžný modifikátor zásobníku obnoven.
20330. Byl zjištěn nekompatibilní spouštěcí sektor. Aktualizujte správce spuštění (BOOTMGR).
20331. Operace odemknutí kontextu ReceiveContext se nezdařila, protože zprávu s identifikátorem X nelze přesunout z uzamčené podfronty do hlavní fronty.
20332. Zpráva DHCPv6 byla zahozena, protože byla přijata na jednosměrové adrese, ale podpora jednosměrového vysílání je na serveru zakázána.
20333. Zastaralé: Dynamickou knihovnu Msmqocm.dll nelze načíst.
20334. Identifikátor URI %1 je v podpisu použit více než jeden element reference.
20335. Při komunikaci se vzdáleným hostitelem došlo k chybě. Kód chyby je 0xX.
20336. Nástroji Bootmgr se nezdařilo získání hlavního klíče svazku nástroje BitLocker z modulu TPM.
20337. Analyzovaný řetězec nesmí obsahovat dva specifikátory TimeZone.
20338. MSBUILD : error MSB1039: Zadejte verzi sady nástrojů.
20339. Požadovanou operaci nelze provést se souborem, jehož uživateli mapovaný oddíl je otevřen.
20340. Zálohování bylo úspěšně dokončeno.
20341. Berberština (latinka, Alžír)
20342. Příznaky ověření pro sestavení řetězu: X
20343. Služba WINS byla správně inicializována a je plně funkční.
20344. Hodnota Null není povolena.
20345. Vyhledá všechny pracovní procesy přidružené fondu aplikací DefaultAppPool.
20346. Nebyl nalezen objekt Language List.
20347. Verze nainstalovaného operačního systému není kompatibilní s aktuální úrovní funkčnosti doménové struktury. Server se může stát řadičem této domény až po inovaci na novou verzi operačního systému.
20348. Disk je online.
20349. Zjištěný obor názvů je ve starší verzi než Windows 2003.
20350. V konfiguraci nebyla nalezena databáze X.
20351. Některý disk v rozložení svazku poskytuje rozsahy více než jednomu členovi objektu plex.
20352. Třída AppDomainSetup musí určovat aktivační argumenty pro toto volání.
20353. Modul plug-in WMIv1 služby Vzdálená správa systému Windows
20354. Kódová skupina uděluje plnou důvěryhodnost kódu podepsanému pomocí silného názvu ECMA.
20355. Nelze vytvořit složku SVI: %1.
20356. Zapisovat zprávy kanálu
20357. Přípojný bod spotřebitele X v Y nepodporuje připojení bez sekundárních rozhraní, a nelze jej proto připojit prostřednictvím transformátoru.
20358. Z důvodu zásad nakonfigurovaných na serveru vzdáleného přístupu nebo virtuální privátní sítě bylo zabráněno připojení. Metoda, kterou server používá pro ověření uživatelského jména a hesla se pravděpodobně neshoduje s metodou ověřování, která je nakonfigurována ve vašem profilu připojení. Upozorněte na tuto chybu správce serveru vzdáleného přístupu.
20359. Zadaný rozsah disku přesahuje volné místo na disku.
20360. Nelze otevřít klíč registru X\Y\Z.
20361. Pro daný svazek neexistuje požadovaný objekt zařízení.
20362. Názvy nesmí začínat číslicí.
20363. Řetězec důvěryhodného uživatele se nepodařilo převést ze širokých znaků na vícebajtové znaky.
20364. Uzel clusteru byl poškozen.
20365. Službě Zařazování tisku se nepodařilo znovu otevřít existující připojení tiskárny, protože nemohla přečíst informace o konfiguraci z klíče registru %1\%2. K této situaci může dojít, pokud jsou název nebo hodnoty klíče chybně vytvořeny nebo nebyly nalezeny.
20366. Došlo ke kritické chybě.
20367. Vztah důvěryhodnosti je přenosný.
20368. Zarovnání názvu osy.
20369. Bylo dosaženo maximální počtu použitých zařízení. Nelze otevřít další zařízení.
20370. Pro typ Int32 byla hodnota buď příliš velká, nebo příliš malá.
20371. Trasa s rozlišenou virtuální cestou X již byla přidána.
20372. Nelze vytvořit zabezpečené připojení k serveru.
20373. Soubor <%1> nebylo možné vytvořit.
20374. Zpracování zásad skupiny selhalo. Systému Windows se nepodařilo určit webový server přidružený tomuto počítači, který je vyžadován ke zpracování zásad skupiny.
20375. Neplatná úroveň oprávnění
20376. Objekt prostředku s názvem třídy X a klíčem Y nebyl nalezen.
20377. Název prvního porovnávaného souboru:
20378. Při získávání názvů prohlížeče pro klienta zjistila služba WINS chybu.
20379. Nebyl načten vztah X, protože není k dispozici typ Název typu.
20380. Probíhá přenos rolí hlavního operačního serveru domény v místní instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) do jiné instance služby AD LDS v doménové struktuře...
20381. Aktuální nastavení zásad skupiny zabraňuje zálohování na místně připojený disk.
20382. Záznam byl odstraněn.
20383. Příkaz byl dokončen s jednou nebo více chybami.
20384. Odkaz na proměnnou nebo parametr %1 nelze vyřešit. Proměnná nebo parametr pravděpodobně nejsou definovány nebo se nachází mimo obor hodnot.
20385. Název souboru X je delší než maximální délka definovaná v systému.
20386. Otevření úložiště certifikátů X se nezdařilo, výjimka: Y.
20387. Potlačitelný příznak časovači API byl ignorován.
20388. Označování tohoto vztahu důvěryhodnosti jako vztahu nikoli mezi organizacemi
20389. Server neodpovedel
20390. Protokol nelze nastavit na požadovanou velikost.
20391. Podmínka členství určuje, zda sestavení splňuje specifické požadavky pro získání oprávnění přidružených ke kódové skupině.
20392. Některé sloupce v seznamu výstupních sloupců jsou duplicitní.
20393. Tuto metodu lze volat až po zavolání metody Send.
20394. Je požadováno kladné číslo.
20395. Vyhledá všechny fondy aplikací s konfiguračními vlastnostmi autoStart a processModel.loadUserProfile nastavenými na určené hodnoty.
20396. Jména uživatelů nesmí obsahovat zpětné lomítko (\), jsou-li mapována na atribut userPrincipalName.
20397. Pro typ ISerializable je vyžadován objekt MemberInfo.
20398. Parametr nebyl nalezen.
20399. Hostitel %1!d! byl zastaven a nezná stav sblížení clusteru.
20400. Před voláním metody [Begin]GetResponse je nutno zapsat bajty ContentLength do datového proudu požadavku.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions