English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

40301. Služba BITS povolila komponenty související s klientem nebo serverem druhé strany.
40302. Během inicializace došlo k chybě
40303. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Objekt WSManEnumerator je plný a nelze do něj přidávat žádné další položky.
40304. Aktivuje se v případě, že je nutné vykreslit prvek grafu. Tato událost se aktivuje například pro prvky: ChartPicture, ChartArea a Legend.
40305. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Službě Vyrovnávání zatížení sítě se nepodařilo zaregistrovat se jako zprostředkovatel WMI. Výsledkem je, že nebude moci upozorňovat aplikace naslouchající událostem WMI na případné změny v ovladači služby Vyrovnávání zatížení sítě. Než se pokusíte vytvořit vazbu služby Vyrovnávání zatížení sítě na síťový adaptér, zakažte jej a znovu povolte pomocí Ovládacích panelů nebo Správce zařízení.
40306. Ukončení existující relace trasování se nezdařilo.
40307. Správce transakcí koordinátoru MS DTC je v nekonzistentním stavu a nemůže pokračovat v činnosti. Obraťte se na služby podpory produktů společnosti Microsoft. %1
40308. Oprávnění Vyžadovat vstup
40309. Volání není povoleno z dynamické relace.
40310. Rozšíření Zásady přesměrování složek skupiny bylo spuštěno.
40311. Došlo k neočekávané chybě.
40312. Pokus o ukončení scénáře v nástroji SEM se nezdařil.
40313. Tiskárna je offline.
40314. Heslo účtu počítače pro místní počítač bylo úspěšně znovu vytvořeno.
40315. Uzel nebo předchůdce uzlu nemůže být svou vlastní podřízenou položkou.
40316. Neplatný název sestavení nebo přípona souboru
40317. Název DNS je úplný název.
40318. Neexistují žádné záznamy číslování SqlDataRecord. Chcete-li odeslat table-valued parameter bez řádků, použijte místo toho odkaz s hodnotou null.
40319. DHCPv6 - Uvolnit
40320. Byla zadána neúplná hodnota: %1.
40321. Přidání objektu zabezpečení do seznamu povolených se nezdařilo. Chyba protokolu LDAP: 0x%1!x!
40322. Zadané zařízení pro digitalizaci zvuku není možné otevřít, protože došlo k neočekávané chybě.
40323. Rozšířená ochrana není na této platformě podporována nebo je zakázána. Chcete-li využívat podporu funkce extendedProtection pro protokol HTTPS pomocí ověřování systému Windows, nainstalujte příslušnou opravu a povolte rozšířenou ochranu.
40324. Nastaví klíč ProviderCacheTimeoutInMinutes.
40325. <%1> neexistuje v registru.
40326. Informace o kartě PCMCIA v soketu %2 nelze analyzovat.
40327. Účet %1 nemá oprávnění k interaktivnímu přihlášení k tomuto počítači.
40328. Atribut %1 je povinný a nelze jej zamknout.
40329. Metodu nelze v téže instanci volat dvakrát.
40330. Služba WS-Management nemůže zpracovat odpověď, protože je větší než maximální dovolená velikost.
40331. Zvolenou službu nelze spustit, protože není povolena nebo s ní není spojeno žádné povolené zařízení.
40332. Chyba při zpracování souboru SSI

40333. UDÁLOST: Příkaz CMD není k dispozici.
40334. Replikace tajného klíče jednoho objektu z primárního řadiče domény (PDC) do pomocné instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) se nezdařila.
40335. Tato adresářová služba je nyní generátorem topologie mezi lokalitami a přijala zodpovědnost za generování a údržbu replikačních topologií mezi lokalitami pro tuto lokalitu.
40336. Na tomto místě je požadován alespoň jeden název.
40337. X Columns.Count:Y
40338. Při nastavování hodnoty vlastnosti došlo k chybě.
40339. Nezdařilo se načíst název cesty svazku.
40340. Chyba při přidání zahrnutí
40341. Požadovaná ověřovací úroveň není proveditelná.
40342. Třída není licencovaná k použití.
40343. Součást verze třídy FrameworkName je neplatná.
40344. Obrázky ve formátu JPG není vhodné používat při práci s nastavením transparencyColor.
40345. Identifikátor GUID doménové struktury: (žádný)
40346. Při rušení registrace aplikace modelu COM+ došlo k chybě. Obraťte se na pracovníky odborné pomoci s žádostí o další informace.
40347. Nebyla nalezena žádná vhodná transformace k zakódování nebo dekódování obsahu.
40348. Požadovaný soubor nemůže být nainstalován, protože digitální podpis instalačního souboru [2] je neplatný. To může znamenat, že instalační soubor je poškozen. {{Funkce WinVerifyTrust vrátila chybu [3].}}
40349. Izolace domén podle uživatele
40350. Neplatná číslice X šestnáctkové soustavy
40351. Chystáte se obnovit všechny přizpůsobené webové části na sdílené hodnoty a odstranit všechny privátní webové části. Chcete-li tuto operaci dokončit, klikněte na tlačítko OK. Chcete-li zachovat nastavení přizpůsobených webových částí a privátní webové části, klikněte na tlačítko Storno.
40352. Typ ohraničení musí implementovat rozhraní IBorderType.
40353. Neukončený komentář (?#...).
40354. Na řádku %1!d! v souboru %2 je očekáván specifikátor typu.
40355. Sledování výkonu nebylo inicializováno, protože nejsou načteny čítače nebo nebyl otevřen objekt sdílené paměti. Zastavte a restartujte vyhledávací službu. Pokud potíže potrvají, přeinstalujte aplikaci.%1
40356. Upravit nebo přidat nastavení zprostředkovatele
40357. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že soubor s podpisem pro licenci není k dispozici.
40358. Destruktory a metodu object.Finalize nelze volat přímo. Zvažte možnost volání metody IDisposable.Dispose, pokud je k dispozici.
40359. Ovládací prvek DataList nepodporuje rozložení X.
40360. V prvku X nebyl nalezen vyžadovaný atribut Atribut.
40361. Určuje, zda se má vykreslit tabulka kolem šablon v tomto ovládacím prvku.
40362. Zpracování souboru SSI se nezdařilo.

40363. Performance Monitor Users
40364. Služba Plánovač úloh úspěšně dokončila instanci %3 úlohy %1 pro uživatele %2.
40365. Aktualizovat odkazy
40366. Úspěšné načtení a inicializace aktuálně nakonfigurovaného zprostředkovatele účtování se nezdařily. %1
40367. Název měněného modulu (stejný jako identifikátor)
40368. ID domény:
40369. Aritmetické kódování formátu JPEG není podporováno.
40370. Zadaný časový limit musí představovat hodnotu mezi -1 a X, včetně.
40371. Požadovaný popisovač %1 vytvořený pomocí funkce HttpOpenRequest: ConnectionHandle=%2, %4, Target=%6, Ver=%8, Referrer=%10, Media types=%12, Flags=%13
40372. Spojení bylo předčasně ukončeno.
40373. Pro nástroje není místo.
40374. Příliš mnoho volání čeká na dokončení.
40375. Chybí rozlišující název.
40376. Zadejte četnost zobrazení značek datových bodů.
40377. Atribut X musí být nastaven na kladnou celočíselnou hodnotu.
40378. Parametr ThresholdTime nebyl v registru nalezen. Bude použita výchozí hodnota %1.
40379. V kolekci nejsou povoleny duplicitní položky.
40380. Neočekávaná chyba serveru.
40381. Služba SLS (Software Licensing Service) zjistila, že data vazby nejsou neplatná.
40382. Odhlásit s automatickým odpojením
40383. K dokončení této operace není dost prostředků.
40384. Datový soubor konfigurace spuštění systému Windows neobsahuje platnou položku operačního systému.
40385. X není platný název motivu.
40386. Jednotka je již substituována.
40387. Pravidelné zpracování zásad pro počítač %3 bylo dokončeno po %1 s.
40388. Ověření algoritmu hash se nezdařilo.
40389. Rozšíření koncového bodu konfigurace X nebylo nalezeno. Zkontrolujte, zda toto rozšíření koncového bodu bylo správně registrováno v rozhraní system.serviceModel/extensions/endpointExtensions a že název neobsahuje překlepy.
40390. %1 zkopírovaných souborů
40391. Výchozí zprostředkovatel vrátil hodnotu null při pokusu o opuštění zadaného řetězce.
40392. Zařazovací služba zjistila, že některá součást má otevřen neobvykle vysoký počet objektů GDI. Z tohoto důvodu možná nebudou některé tiskové úlohy EMF vytištěny až do restartování zařazovací služby.
40393. Internal event: A logon attempt failed because an attempt to lookup Windows account information failed. Error %1.
40394. Zásady auditování pro uživatelský účet {%%s}
40395. Nebylo zadáno platné heslo.
40396. Operace není platná.
40397. Při obnovování proudů došlo k vstupně-výstupní chybě. Soubor %1 nebyl obnoven.
40398. Zóna připojení
40399. Ruční zpracování zásad se pro počítač %3 nezdařilo po %1 s.
40400. Přidělení vyrovnávacích pamětí datových proudů se nezdařilo

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions