English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

3501. Předchozí stopa
3502. Hodnota je mimo očekávaný rozsah.
3503. Počet zvýšený o posunutí je větší než délka cílového pole.
3504. Výjimky úlohy nebyly pozorovány při čekání na úlohu ani při přístupu k vlastnosti Exception. Následkem toho finalizační vlákno znovu vygenerovalo nepozorovanou výjimku.
3505. Authenticated Users
3506. Vybraný oddíl obsahuje neznámý systém souborů.
3507. Program Windows Media Player nemůže převést tento formát souboru. Pokud je k dispozici aktualizovaná verze kodeku použitého ke komprimaci tohoto souboru, nainstalujte ji a pokuste se soubor synchronizovat znovu.
3508. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože instance X již byla trvale uložena v úložišti instancí.
3509. Přechod systému do režimu spánku se nezdařil (kód chyby je %hs). Režim spánku bude povolen až po restartování systému.
3510. Systém Windows nemůže číst vybraný disk nebo oddíl.
3511. Certificate Service DCOM Access
3512. Použití zabezpečení IP na portu %1 se nezdařilo z důvodu chyby: %2. Na tento port nebudou přijímána žádná volání.
3513. Služba plánovače úloh požádala o spuštění úlohy.
3514. Neznámý parametr v konfiguraci popisovače grafu: X = Y
3515. Vnitřní chyba: Číslo bloku v kopii konfigurace je neplatné.
3516. Neočekávaný typ uzlu XAML Název typu z objektu XamlReader v XamlFactory.
3517. Nyní nelze zahájit žádný další proces.
3518. Zařízení Bluetooth HID %2 se samo odebralo ze systému.
3519. Identita systému Windows NT neexistuje.
3520. Zobrazí dynamické vlastnosti, které lze nastavit u nového objektu modulu.
3521. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 23 - zapnuto
3522. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Sblížení služby Vyrovnávání zatížení sítě se nezdařilo z důvodu pravidel portů s duplicitní prioritou jediného hostitele %5 v clusteru. Priorita každého pravidla portu jediného hostitele v clusteru služby Vyrovnávání zatížení sítě musí být jedinečná. Zkontrolujte konfiguraci služby Vyrovnávání zatížení sítě všech pravidel portů a ujistěte se, zda je priorita hostitele každého pravidla jedinečná (číslo v rozsahu 1 až 32).
3523. Klient Certifikační služby: U roamingu pověření selhalo čtení z místního úložiště. Kód chyby %1 (%2)
3524. Modul plug-in %1 migrace ovladače tiskárny byl spuštěn s chybou: %2. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) se pokusí provést migraci ovladače, ale tisk, ale je možné, že tiskárna nebude v důsledku chybějících souborů pracovat. Tato situace může nastat v důsledku potíží s modulem plug-in migrace, který poskytuje ovladač tiskárny. Pokuste se z tiskárny, které se to týká, tisknout a pokud je to nutné, nainstalujte novou verzi ovladače.
3525. Běžný prefix je vstupní zástupný název
3526. Pokus o provedení řídicí operace X v instanci služby s identifikátorem Y se nezdařil. Právě probíhá aktivní řídicí operace v transakci.
3527. Služba Plánovač úloh nemohla inicializovat server RPC za účelem spuštění modulu kompatibility úloh. Úlohy nemusí být možné zaregistrovat v předchozích verzích systému Windows. Další údaje: Hodnota chyby: %1
3528. Při zavírání popisovače %1 události zastavení podprocesu rutiny zpracování protokolu došlo k chybě. Návratový kód procedury CloseHandle je %2.
3529. [verze %1!d!.%2!d!
3530. Rutina sbírání TDI ignorovala požadavek na data z cizího počítače.
3531. Určuje, zda má být v poli pro uživatele zobrazeno tlačítko Storno.
3532. Ve Správci filtrů došlo k vnitřní chybě, ze které se správce nezotavil, a proto se tato operace nezdařila. Obvykle jde o důsledek toho, že filtr ze zpětného volání před operací vrátil neplatnou hodnotu.
3533. Toto je obvykle přechodná porucha během překladu názvů hostitele a znamená, že místní server nepřijal odpověď od oprávněného serveru.
3534. Registrační soubor je poškozen.
3535. Řadič domény je spouštěn v režimu obnovení adresářových služeb.
3536. CTS synchronizace domluvou: %1
3537. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nenastavila hodnotu klíče registru typu produktu ke snížení úrovně této instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services).
3538. Zadaný čas není v celých hodinách.
3539. V tomto výrazu nelze použít proměnné.
3540. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Při připojování ke službě WMI v zadaném počítači byla přijata chyba typu Přístup odepřen.
3541. Tato událost je aktivována před provedením operace vložení.
3542. Kontrola CRC v zápatí GZip neodpovídá kontrole CRC vypočtené z dekomprimovaných dat.
3543. Systém souborů pro svazek se nepodařilo rozšířit.
3544. Konfigurační soubor nelze zapsat.
3545. Faxová zpráva %1 byla úspěšně odeslána příjemci %2 a všem dalším příjemcům.
3546. Hodnota maximálního možného počtu volání je příliš nízká.
3547. Proměnná nemůže mít prázdný název.
3548. Písmo popisků
3549. %1 - Odstraní přidružení úložiště stínové kopie svazku.
3550. Zadaný zdrojový server neodpovídá.
3551. Délka argumentu X překračuje limit Y.
3552. ------ Podporované příkazy REFERRAL CACHE ------
3553. Konfigurační informace koordinátora MSDTC nebyly načteny.
3554. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a vyvolala metodu Název metody třídy InstancePersistenceContext, která vyžaduje konzistenci transakcí, jako součást příkazu, který nevyžaduje konzistenci transakcí. Výsledkem může být narušení dat. Tato chyba označuje neplatnou implementaci poskytovatele trvalého chování.
3555. Uživatelem zadaný časový limit vypršel.
3556. Název osy.
3557. Určuje dobu životnosti instance.
3558. Instalace proxy serveru IGMP v rozhraní %1 se nezdařila.
3559. Server proxy je nepodporovaného typu.
3560. Zadat parametr TaskCreationOptions.PreferFairness ve volání do metody FromAsync je neplatné.
3561. Třída ParameterInfo neexistuje. Pozice je větší než délka parametrů členu.
3562. Server SMTP nemůže inicializovat knihovnu soketů. Zkontrolujte konfiguraci TCP/IP.
3563. %1: Chybná cílová adresa %2
3564. Neplatný číslicový seznam
3565. Odesílání oznámení službě VSS o vybraných součástech modulu pro zápis k obnovení.
3566. Formátování nízké úrovně selhalo u média CD/DVD.
3567. Objektu Název objektu nebyl nikdy přiřazen identifikátor objectID.
3568. Během aktivace kopie systému Windows došlo k problému se sítí.
3569. Neplatná možnost %1. Možnost není logická hodnota.
3570. Nelze inicializovat objekt serveru uživatelského rozhraní koordinátoru MS DTC.
3571. *** ls: pri prijmu prenosu zony doslo k chybe:
3572. Členové této skupiny mají přístup k vypočítanému atributu tokenGroupsGlobalAndUniversal u objektů uživatele.
3573. Argument X musí být nezáporná hodnota s časovým limitem. Byla předána hodnota Y.
3574. Není k dispozici modul skriptu pro tento soubor.
3575. Existuje omezení, pro které v kolekci omezení neexistuje odpovídající řádek.
3576. Prostředek obecné aplikace
3577. Zobrazí nebo změní výpočet nákladů připojení lokality pro obor názvů.
3578. V programu nelze najít soubory definic, které pomáhají rozpoznat nežádoucí software. Zkontrolujte aktualizace definičních souborů a opakujte akci. Informace o instalaci aktualizací naleznete v nápovědě a podpoře.
3579. Ukončení funkce %1
3580. Vlastnost Vlastní (%1) neobsahuje žádnou hodnotu. Vlastnost je ignorována %2%3%4%5
3581. Rok musí být v rozsahu od 1 do 9999.
3582. Výchozí práva přidělená internetovým aplikacím
3583. Výchozí brána: %1!17s!
3584. Neplatná hodnota časového limitu
3585. Zprostředkovatel rozhraní WSK (Windows Sockets in Kernel) ignoroval parametr OwningThread předaný požadavku na vytvoření soketu WSK. K tomu dojde v případě, že je třeba soket vytvořit nad zprostředkovatelem přenosu rozhraní TDI buď z toho důvodu, že je nainstalován ovladač filtru rozhraní TDI, nebo protože existuje mapování rozhraní TDI zadané klientem, jež se shoduje s parametry AddressFamily, socketType a Protocol uvedenými v požadavku na vytvoření soketu.
3586. Svazek SYSVOL Služby replikace souborů je připraven.
3587. Aktuální podproces musí být nastaven na jeden režim (STA), než lze vyvolat OLE.
3588. Zařízení %1 se již v systému nenachází, přestože nebylo nejdříve připraveno k odebrání.
3589. Verze SSL není podporována.
3590. Tato událost je již signalizována a nelze na ni použít zvýšení.
3591. Události knihovny DLL agenta přípon protokolu událostí služby SNMP nelze zadat jako generátory depeší. Tato depeše byla ignorována.
3592. Neplatný formát pixelu.
3593. Volá se v případě, že dojde ke změně pozice kurzoru.
3594. Pro data definovaná uživatelem nebyl nalezen žádný podklíč Parametry. To znamená, že nelze najít uživatelskou konfiguraci.
3595. Neexistuje popisovač VID, který by umožnil zpracovat tuto zprávu. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač.
3596. Objekt OperationInvoker vyvolal metodu X. Informace o volajícím: Y.
3597. Mezipaměť zásad jádra nebyla aktualizována po využití oprávnění systému Windows. Tento stav je v pořádku v určitých situacích.
3598. Služba již je v režimu kalendáře.
3599. Získá nebo nastaví styl vykreslení polárního grafu.
3600. Pro relaci vysílání nelze použít časovou kompresi.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions