English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

14401. Přístup k souboru File Name v prvku AccessDataSource X byl odepřen z důvodu nastavení zabezpečení.
14402. Služba Zásady diagnostiky byla spuštěna. Tato událost signalizuje moduly diagnostiky pro opožděné zpracování po inicializaci služby.
14403. Služba DFS není v počítači %1 v režimu automatického spuštění.
14404. Koncový čas vzorku nebyl nastaven.
14405. Převod je neplatný.
14406. Úpravy vlastností zabezpečení nejsou povoleny. Úpravy vlastností zabezpečení jsou ignorovány.%1%2%3%4%5
14407. Tato vlastnost není touto třídou podporována.
14408. Služba WS-Management nemůže najít systém.
14409. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Datové záznamy nejsou k dispozici.
14410. U tohoto objektu MethodBuilder jsou obecné parametry již definovány.
14411. Technologie ASP.NET ukládá soubor databáze aplikace Microsoft SQL Express použitý pro služby, například Membership a Profile, do podadresáře App_Data aplikace.
14412. Adaptér bezdrátové sítě LAN %1:
14413. Čas procesoru strávený v jádru operačního systému.
14414. Operaci nelze provést, protože jiná transakce závisí na tom, že tato vlastnost nebude změněna.
14415. Soubor OLE32.DLL byl načten na špatnou adresu.
14416. Žádné nebo neplatné pravidlo
14417. Zadaný název poskytovatele je neplatný.
14418. Neplatné určení jednotky: %1
14419. Přidá prvek na začátek kolekce konfiguračního oddílu system.webServer/defaultDocument.
14420. chyby =
14421. Nelze se připojit ke službě uživatelského rozhraní koordinátoru MS DTC.
14422. Ve funkci %1() došlo k chybě. Stav: %2!d!
14423. Nelze najít platnou hodnotu %1 v registru pro službu %2. Zkontrolujte v protokolu událostí aplikací, zda nedošlo k potížím při instalaci služby %2 a opětovné instalaci knihovny DLL rozšiřitelných čítačů.
14424. Název není v zóně DNS.
14425. Hodnota True, pokud je text ve formátu HTML
14426. V konfiguraci nebyl nalezen oddíl směrování.
14427. Je aktivována po vytvoření nového připojení.
14428. Systém Windows úspěšně aktualizoval adresář objektu zásad skupiny <%1>.
14429. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že licenci nelze zapsat.
14430. Došlo k pokusu o zpracování pole s nesprávným počtem rozměrů.
14431. Sestavení možností prohlížeče nelze odinstalovat. Ověřte, zda není používáno jinými procesy. Tato operace může vyžadovat další oprávnění.
14432. X: Vlastnost ChangePasswordTemplate obsahuje pro uživatelské jméno rozhraní IEditableTextControl s identifikátorem Y. To není v případě nastavení DisplayUserName=false povoleno.
14433. Kolekce oblastí rozvržení grafu
14434. Při odinstalaci nebylo možné načíst nastavení z registru u služby: %1!S!.
14435. pro počáteční zpoždění spuštění
14436. Ve webové části nejsou k dispozici žádná aktivní připojení. Pokud jsou na stránce kompatibilní webové části, můžete nové připojení vytvořit výběrem uvedených odkazů.
14437. Protokoly clusteru byly zkopírovány do %1.
14438. Parametr From nemůže být menší než parametr To.
14439. Správa licencí Terminálové služby se nemůže připojit ke správci služeb.
14440. Stažený konfigurační soubor nelze použít: ConfigurationURL=%2, MIMEType=%4, Error=%5.
14441. Server WINS dokončil řízení shlukového přenosu přijatých požadavků, protože délka fronty se zmenšila na čtvrtinu původní délky při zahájení operace.
14442. Kryptografický otisk certifikátu: %1
14443. Polopropustný most mezi sběrnicemi PCI
14444. Argument X nelze použít. Ověřte, že je argument deklarován pro aktivitu.
14445. Procedura CoInitialize už byla zavolána.
14446. Parametr akce nebo podmínky pro pravidlo %3 s ID %4 nebyly analyzovány. Pravidlo nelze vyhodnotit a spustit. Položku pravidla můžete odebrat z registru služby Aktivační události a vytvořit znovu pomocí správy místního počítače. Chyba %1: %2
14447. Tato implementace nepřijímá rady.
14448. Neplatný stav tlačítka.
14449. Akce vyžaduje, aby uživatel zadal vstupní hodnoty.
14450. Pro prováděný program nelze získat návratový kód. Prováděný příkaz: X.
14451. Cíl neodpověděl včas na požadavek na odhlášení.
14452. Možnost %1 je podporována pouze pro %2!hs!.
14453. Disk není online.
14454. Očekávaný prvek TLV kryptografické vazby nebyl přijat.
14455. Zásady dotazu auditu podle uživatele
14456. Získání adresy vazby soketu se nezdařilo. Agent SAP nemůže pokračovat.
14457. Rozbalit X
14458. Opravdu chcete odstranit tuto položku zásad vytváření vazeb?
14459. Stav protokolu HTTP 502: V době, kdy při pokusu o splnění požadavku server vystupoval jako brána nebo server proxy, obdržel neplatnou odpověď od nadřazeného serveru, na který přistupoval.
14460. Nekompatibilní karta smart card
14461. Kódová stránka je buď neznámá, nebo neplatná.
14462. Obecná chyba ochrany při kopírování.
14463. Data přijatá z monitoru jsou neplatná.
14464. Soubor nebyl přidán do knihovny, protože je menší, než udává nastavení Přeskakovat soubory menší než. Chcete-li soubor přidat, změňte nastavení na kartě Knihovna. Další informace získáte po klepnutí na možnost Nápověda na webu.
14465. Požadavek TransmitPackets/TransmitFile byl zrušen.
14466. Neplatný parametr: Při importu není vyžadován parametr RootDn.
14467. Zadejte alias.
14468. Akce [Čas]: [1]. [2]
14469. Sloučený výpis nastavení připojovacích řetězců
14470. V zásadě ExtendedProtectionPolicy je nastaven parametr PolicyEnforcement na hodnotu Always. Toto nastavení není podporováno pro vyžádaný režim ověření. Uvedené nastavení zabraňuje vynucení zásady ExtendedProtectionPolicy. Pro objekt StandardBindings nastavte parametr SecurityMode na hodnotu TransportWithMessageCredential a typ ClientCredential systému Windows. Parametr CustomBindings nastavte na hodnotu SspiNegotiationOverTransport nebo KerberosOverTransport. Případně nastavte parametr PolicyEnforcement na hodnotu Never.
14471. Úplný samočinný test nebyl spuštěn.
14472. Vícesměrová adresa MAC protokolu IGMP: 01-00-5e-7f-%1!02x!-%2!02x!
14473. Událost odběru je již uzavřena a nelze ji použít. Spusťte nový odběr.
14474. Publikování licenčního serveru Terminálové služby ve službě Active Directory Domain Services bylo zrušeno.
14475. Spuštění služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby se nezdařilo z důvodu problému při registraci ověřovacích informací protokolu RPC. Kód chyby byl %1.
14476. Tato operace není povolena, protože by vytvořila nepoužitelný seznam řízení přístupu.
14477. Zakázat MaxStale (nastaveno na 0).
14478. FC: Nezjištěny žádné rozdíly
14479. Inuktitutština (latinka)
14480. Distribuční seznam %1 byl vytvořen %1.
14481. NTLM V2
14482. Došlo k chybě při čtení položky NETWORKS v souboru LANMAN.INI.
14483. Při zpracování zpětného volání s upozorněním došlo k chybě. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) bude opakovat akci později.
14484. Částečný řetěz: Vystavitel: <%1> Miniatura předmětu algoritmu SHA 1: <%2>
14485. Tisková úloha %1 je zařazena do tiskové fronty.
14486. Objekt není v žádném z místních aktivních stavů.
14487. Při spuštění kontrolního podprocesu WAN došlo k chybě. Agent SAP nemůže pokračovat.
14488. Program Windows Media Player zjistil problém při stahování souboru. Další pomoc získáte po klepnutí na nápovědu na webu.
14489. Kontrola názvu služby neproběhne, protože je zakázána rozšířená ochrana.
14490. System.Data.OracleClient vyžaduje software klienta Oracle version 8.1.7 nebo vyšší.
14491. Toto je alias pro příkaz /replicate.
14492. - Součásti:
14493. Přidávání spouštěcí bitové kopie %1 do úložiště spouštěcích bitových kopií %2...
14494. Když se pokusíme zastavit jímku datového proudu, je již zastavená.
14495. Index neexistuje.
14496. Soubor součásti neodpovídá ověřovacím informacím uvedeným v manifestu součásti.
14497. Přístup k zadanému objektu byl zamítnut.
14498. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že v úložišti tokenů je token s nesprávnou velikostí.
14499. Identifikátor URI %1 není v podpisu použit v žádném elementu reference.
14500. Plán %1 byl vytvořen uživatelem %2. Plán: %1 Uživatel: %2

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions