English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

18001. Vyrovnávací paměť PrepareInfo
18002. V modulu plug-in rozšíření aplikace se nezdařilo vrácení pořadí obnovení součástí.
18003. V segmentu záznamu souboru s novým rozborem %1 byly zjištěny chyby.
18004. V indexu je příliš mnoho sloupců.
18005. Nepodařilo se přistoupit k požadovanému klíči registru: %1.
18006. Dokument metadat zapisovače je poškozený.
18007. Zpráva byla úspěšně odeslána všem uživatelům sítě.
18008. Parametr X není platný. Použijte objekt vrácený z odpovídajícího asynchronního volání metody Begin.
18009. Ukončování dokumentu
18010. Bylo zahájeno předběžné zpracování rolí.
18011. Služba zápisu síťového zařízení nemůže dekódovat žádost o certifikát X509.
18012. V pomocné součásti klienta služby Windows Update se nepodařilo nainstalovat automatickou aktualizaci. Chyba: %1.
18013. Pro X byl použit vícenásobný obsah.
18014. Zásada hlavního režimu byla úspěšně přidána, ale některé z požadovaných nabídek nejsou podporovány.
18015. Ověřování se nezdařilo, protože uživatelský certifikát požadovaný pro tuto síť nelze v tomto počítači je neplatný nebo poškozený.
18016. Databázová operace se nezdařila, protože atribut neexistuje.
18017. Serveru se nepodařilo vytvořit připojení datového kanálu ke klientovi pomocí místního rozhraní: %1. Datový port %2 protokolu FTP pravděpodobně používá jiná služba nebo aplikace.
18018. Konstruktor pole desítkových bajtů vyžaduje pole o délce čtyři s platnými desítkovými bajty.
18019. Systém zabezpečení přijal požadavek na ověření přímo pro ověřovací protokol %1.
18020. Počet hodnot Y na bod musí být větší než 0.
18021. Nelze vytvořit žádné připojení dotazů k serveru.
18022. Aktualizace schématu se nezdařila: Atribut ve vztahu Musí obsahovat neexistuje.
18023. Rozlišení časovače ještě nebylo aktuálním procesem nastaveno.
18024. Mohavština (Mohavkové)
18025. Již probíhá vytvoření jiné kopie. Počkejte chvíli a akci opakujte.
18026. Systémová proměnná %1 není definována.
18027. Požadované propojení není platné.
18028. Byla zadána neplatná jmenovka svazku.
18029. Vzdálený adresář
18030. Požadavek je v aktuálním stavu neplatný.
18031. Neplatný podpis.
18032. Balíčku %1 se nezdařilo aktualizovat dodatečná pověření uživatele %2. Kód chyby je v datech zprávy protokolu události.
18033. CoID=%1: Uživateli %2 připojenému k portu %3 byla přidělena adresa %4.
18034. Vzdálený hostitel ukončil připojení. Kód chyby je 0xX.
18035. Přístup prostřednictvím hodnoty Null není tímto zprostředkovatelem podporován.
18036. Úložiště vlastností pro upgrade je poškozeno.
18037. Důvod: Pro dodané zobrazení stavu se nepodařilo úspěšně provést kontrolu integrity.
18038. Objekt AsyncFlowControl musí být použit v podprocesu, v němž byl vytvořen.
18039. Duplicate qualifier declaration unexpected
18040. Vrácení úplného seznamu důvěryhodných domén klientovi službou DFS se nezdařilo. Počet důvěryhodných domén je příliš vysoký.
18041. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v MultiByteToWideChar
18042. Ovladač nemůže pro zadanou paměťovou adresu nají informace o paměti.
18043. Všechny cesty selhaly. Zařízení %1 bude odebráno.
18044. (GMT+10:00) Vladivostok
18045. Doménová struktura používá vyjednávané předávací ověření. Do této konfigurační sady nelze nainstalovat repliku pomocí předdefinovaného účtu nebo účtu domény. Všechny instance v této doménové struktuře musí používat místní účty se stejným názvem a heslem.
18046. Odeslané datagramy = %1!u!
18047. Záznam AAAA . . . . . : %1
18048. Počítač byl restartován z procesu kontroly chyb. Kontrola chyb: %1. Výpis byl uložen do: %2.
18049. Člen X musí být přepsán odvozenou třídou.
18050. %1 podporuje %2 nebo novější verze. Zkontrolujte verzi operačního systému v počítači %3.
18051. Nastavení výšky videa je neplatné.
18052. Request.BufferlessInputStream nelze použít, protože obsah požadavku již byl načten.
18053. Při vytváření události pro oznámení události protokolu došlo k chybě. Funkce CreateEvent vrátila kód %1.
18054. Systém maže %1 nepoužitých popisovačů zabezpečení.
18055. Internal error: malformed memory controller hierarchy.
18056. Modul zásad podniku %1, produkt %2, odepřel požadavek inovace licence s kódem chyby %3!d!.
18057. Odstraňování položky %3 indexu %2 souboru %1.
18058. Databázová operace se nezdařila, protože záznam nelze nalézt.
18059. Zásada přidělení prostředků již obsahuje vybrané kritérium přiřazování procesů.
18060. Neplatný typ DNS
18061. Musí být zadáno buď X, nebo Y.
18062. Prvek X obsahuje alespoň jednu neplatnou hodnotu.
18063. Protokol signalizace pro řízení toku při výměně dat. Lze použít možnost Žádný.
18064. Požadovaná kolekce (X) není podporována touto verzí zprostředkovatele.
18065. Povolená doba správy licencí TS vypršela a služba doposud nebyla zaregistrována na licenčním serveru s nainstalovanými licencemi. Pro trvalý provoz je nezbytný licenční server Terminálového serveru. Terminálový server může být bez licence v provozu 120 dní od prvního spuštění.
18066. Typ argumentu musí být kompatibilní s tímto typem ArgumentReference nebo ArgumentValue. Argument X je typu Název typu a očekávaný typ je Y.
18067. Došlo k chybě v procesoru zpráv domény.
18068. Před trasováním události nebo vyvoláním ovladačů je nutno nastavit Source v RoutedEventArgs.
18069. Soubor bitové kopie %1 je zabezpečen silným podpisem a nelze jej změnit.
18070. Operace čtení registru se nezdařila, došlo k chybě %1!d!.
18071. V této verzi modulu runtime nelze mít více než jeden dynamický modul v každém dynamickém sestavení.
18072. Kontrola paměťové brány se nezdařila, protože volná paměť (počet bajtů: X) je menší než Y % celkové paměti. Důsledkem je, že služba nebude k dispozici pro příchozí požadavky. Tento problém vyřešíte buď snížením zátěže v počítači, nebo úpravou hodnoty služby minFreeMemoryPercentageToActivateService v konfiguračním elementu serviceHostingEnvironment.
18073. Restartování služby MS DTC se nezdařilo. Vnitřní informace: %1.
18074. Token {0:x} není platným tokenem FieldInfo v oboru modulu {1}.
18075. Pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu True, prvek TreeView provede naplnění dat na úrovni hierarchie určené objektem TreeNodeBinding na požádání (při rozbalení uzlu). Naplnění je provedeno přímým voláním služby z klienta (je-li nastavena vlastnost TreeView.PopulateNodesFromClient) nebo způsobením zpětného odeslání na server. Pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu False, prvek TreeView provede naplnění dat uzlů najednou při prvním vyžádání stránky, která prvek TreeView obsahuje.
18076. Typ TypedReferences nelze předefinovat na primitivní.
18077. Soubor PNG byl úspěšně zaveden do paměti.
18078. Kolekce Connections třídy WebPartManager je určena jen pro čtení.
18079. Zadaný čas vypršení platnosti odběru byl neplatný. Zadejte čas vypršení platnosti jako dobu trvání.
18080. Klauzule dotazu obsahuje pouze slova, která jsou ignorována.
18081. Byly úspěšně aktualizovány zásady QoS pro uživatele. Byly zjištěny změny zásad.
18082. Tento vztah důvěryhodnosti je již označen jako vztah mezi organizacemi.
18083. Kód podrobností o události: X
18084. Byla očekávána hodnota typu ObjectMarkupInfo.
18085. Rezervované místo protokolu nebo upravené rezervované místo protokolu není platné.
18086. Příčinou selhání bylo porušení přihlašovacích oprávnění.
18087. Čísla logické jednotky (LUN) jsou přiřazena k zadanému cíli a před tím, než je možné odstranit cíl, je nutné zrušit toto přiřazení.
18088. Získání lístku pravosti se u šablony s ID %2 nezdařilo (%1)
18089. Vyhledá požadavky na aplikace v zadaném fondu aplikací.
18090. Soubor protokolu %1 nelze otevřít.
18091. Probíhá příprava obnovení všech svazků na všech discích.
18092. Tato vlastnost je pouze pro čtení.
18093. Při analýze kódu XML položky došlo k chybě. Další informace naleznete v popisu vnitřní výjimky.
18094. MSBUILD: Chyba MSB1023: Nelze číst soubor odpovědí. X
18095. Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Rozhraní QueryInterface funkce TransactionTrackerFactory vrátilo chybu %1.
18096. Základní editory kategorií
18097. Oprava počtu souborů na %1 v popisovači integrity logického svazku
18098. Operace oznámení rozhraní MUI
18099. Čísla CLSID nebo IID souboru aplikace se neshodují s odpovídajícími knihovnami DLL.
18100. Pro zónu DNS je operace neplatná.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions