English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

36201. Operaci nelze dokončit, dokud se nevypnou všechna volání aplikací TAPI.
36202. Toto heslo nelze nyní použít.
36203. , hodnota TTL %1
36204. X není Visual nebo Visual3D.
36205. Oblast souboru nelze uzamknout.
36206. Zprostředkovatel nemůže sledovat všechny změny. Klient musí znovu načíst data spojená se sledovanou oblastí pomocí jiné metody.
36207. Adaptér %1 není ve službě DHCP povolen.
36208. Indexer kolekce datových řad. Index nebo název řady lze zadat jako parametr.
36209. Nepodařilo se načíst primární modul %1. Funkce LoadLibraryEx vrátila hodnotu %2.
36210. Provider does not support put extensions
36211. Hodnota výčtového typu ConsoleColor není v tomto výčtovém typu definována. Použijte definovanou barvu z výčtového typu.
36212. Funkce SQLFetch skončila s chybou %1.
36213. Tiskový ovladač není známý.
36214. Nelze vytvořit zástupce [2]. Přesvědčte se, zda cílová složka existuje a zda k ní máte přístup.
36215. Bitová kopie %1 byla nalezena v jiném souboru bitových kopií než v souboru bitových kopií %2.
36216. Vzdálený adaptér %2 již není připojen; pokus o použití klíče linky vedl k požadavku na zadání kódu PIN.
36217. Nelze vytvořit další zařízení.
36218. Token {0:x} není platným tokenem MethodBase v oboru modulu {1}.
36219. %1 (%2) %3Zmrazení instance stínové kopie %4 bylo zahájeno.
36220. Vzdálený počítač odmítl síťové připojení.
36221. Metoda ShellServices.ShellExpression.Parse() byla volána s chybně formátovaným parametrem pattern: X.
36222. kontejner entit
36223. Pro architekturu %2 byl úspěšně vytvořen kombinovaný soubor konfiguračních dat spouštění %1.
36224. Správce transakcí XA se pokusil vyhledat funkci GetXaSwitch v knihovně DLL správce prostředků XA. Funkce GetXaSwitch nebyla v knihovně DLL správce prostředků XA nalezena: soubor %1; HR %3; řádek %2.
36225. Kontrola stavových objektů řadiče domény jen pro čtení.
36226. Nelze zadat více než dva videovstupy.
36227. Seznam pro zpětné volání v uzlu oboru názvů dosáhl maximální velikosti.
36228. Zóna %1 byla úspěšně uložena do nového oddílu adresáře jako %2, ale původní kopie zóny nebyla zcela odstraněna z původního oddílu adresáře jako %3. Pravděpodobně bude nutné původní zónu odebrat ručně. Kód chyby je uložen v datovém bloku události.
36229. Náklady odkazu %1!ws! jsou %2!d!.
36230. Objevila se dvě upozornění pro stejné pracovní id.
36231. Při nastavení hodnoty pole lze zadat pouze hodnotu pole.
36232. Typ tlačítek příkazů
36233. Služba BITS odmítla požadavek klienta se stavem HTTP %1.
36234. SHA 384
36235. Operace je v cizím systému front zpráv neplatná.
36236. Pole svázáné s vlastností AlternateText obrázku
36237. Nepodařilo se rozbalit název souboru v parametru ParameterMessageFile pro %1. Požadovaná velikost je %2.
36238. Je třeba zadat nulu nebo jeden rozlišující název přenosu.
36239. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že nejsou k dispozici identifikační data produktu.
36240. Nelze nastavit parametr SchemaContext na hodnotu Null.
36241. Služba AD RMS (Active Directory Rights Management Services) byla v tomto počítači úspěšně spuštěna, ale je ve stavu vyřazení z provozu. Budou zpracovány pouze požadavky na obnovení symetrických klíčů. Aktivní serverový certifikát pro vystavování licencí: %1
36242. Instalační služba systému Windows neaktualizovala soubor chráněný systémem Windows [2]. {{Verze balíčku: [3], Verze chráněná operačním systémem: [4], Chyba SFP: [5]}}
36243. Hodnota CultureAndRegionModifiers je neplatná.
36244. Mezery segmentu osy v procentech velikosti osy
36245. Typ strategie informačního řídicího bloku (ICB) %1 v identifikaci informačního řídicího bloku (ICB) není v systému souborů UDF podporován. Program Chkdsk byl přerušen.
36246. Operace čištění NLS
36247. Obsah grafu uložený ve stavu zobrazení
36248. Chcete spustit službu Pracovní stanice? %1:
36249. Sloupec s dlouhou hodnotou nelze indexovat.
36250. Hodnotu X nelze změnit, je-li spuštěn nečinný procesor.
36251. V souboru bitové kopie nelze nalézt zadaný název prostředku.
36252. Ladicí modul nelze spustit. Zkontrolujte, zda je správně nainstalován ladicí modul Microsoft (R) .NET Framework.
36253. Certifikát je dočasný certifikát podepsaný svým držitelem (self-signed certificate).
36254. Některá z částí cesty ke složce ([2]) není platná. Pravděpodobně není zadána nebo přesahuje délku povolenou v systému.
36255. Vlastnosti sekundární osy Y
36256. Obrázek použitý pro vykreslení místní nabídky příkazů
36257. Dočasný adresář X neexistuje. Bude použita předchozí hodnota.
36258. Při použití parametru /NOQUORUMRESOURCE nesmí být zadán název prostředku.
36259. ------ Podporované příkazy PROPERTY ------
36260. Byl rozpoznán čítač se zápornou hodnotou časového základu.
36261. Byla zadána neplatná kombinace příznaků.
36262. Požadovaná aplikace není v kolekci webů.
36263. Nelze nalézt plán dotazů v rámci omezení nákladů.
36264. Spustitelný program, ve kterém má tato služba podle konfigurace běžet, službu neimplementuje.
36265. Cíl přesunu mezi doménami není směrodatný pro cílový názvový kontext.
36266. Při čištění souboru File Name došlo k chybě.
36267. Určené volání není aktuálně vybrané.
36268. (Typ prostředku není k dispozici) %1
36269. Požadované informace nejsou k dispozici.
36270. Nebylo možné ověřit znalosti svazků, protože řadič domény %2 nebyl k dispozici.
36271. Cíl ověřování zadaný v pověřeních není definován.
36272. Kopírování obnovených souborů služby Active Directory Domain Services z %1 do %2...
36273. Stejný disk byl zadán více než jednou.
36274. Schéma instalačních dat softwaru v adresáři Active Directory neodpovídá vyžadovanému schématu.
36275. CHYBNA HODNOTA CHYBY
36276. Kontrolní součet CRC v souboru PNG není správný.
36277. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že licence je zfalšována.
36278. Typ tlačítek příkazů pro každou webovou část, jsou-li vykreslována v panelu příkazů
36279. Rozhraní IKeyComparer a IHashCodeProvider/IComparer nelze používat současně. Použijte jedno nebo druhé.
36280. Předchozí instance této serverové aplikace byla ukončena.%1
36281. Tento počítač není důvěryhodný pro delegování.
36282. Installation Warning Level Icon
36283. Neplatný formát podpisu.
36284. Parametr klíče na pozici X s hodnotou Y se vyskytuje více než jednou.
36285. Pravidelné zpracování zásad se pro počítač %3 nezdařilo po %1 s.
36286. Projekt nelze použít, protože již není načten v kolekci projektů.
36287. Klient poskytl certifikát, který nebylo možné namapovat na uživatelský účet služby Active Directory Domain Services.
36288. Zpráva obsahuje vlastnost zprávy kontextu zpětného volání. Kontext zpětného volání lze přenášet pouze, je-li konfigurován element ContextBindingElement pomocí mechanismu ContextExchangeMechanism objektu ContextSoapHeader.
36289. Přeneseno bloků zprávy serveru (SMB)
36290. Nadřazená relace X nebyla nalezena.
36291. %1!-20s! %2!-30s! %3!d! (0x%3!x!)
36292. Při spouštění uživatelského rozhraní Instalační služby systému Windows došlo k chybě. Obraťte se na pracovníky podpory.
36293. Zadaný název skupiny bitových kopií je neplatný. Platné názvy skupin bitových kopií služby pro nasazení systému Windows by neměly začínat ani končit prázdnými znaky, končit tečkami, odpovídat vyhrazeným názvům, jako je například COM1 nebo LPT2, ani zahrnovat žádný ze znaků \ / : * ? " < > | .
36294. Zálohu nelze provést do vzdálené sdílené složky, jejímž hostitelem není svazek naformátovaný v systému souborů NTFS.
36295. Zadané informace o autorizaci byly neplatné.
36296. Síťový adaptér
36297. Buď má ukazatel na strukturu MQQMROPS hodnotu NULL nebo v něm nejsou zadány žádné vlastnosti.
36298. Podpis objektu MethodBuilder nelze nadále upravovat, protože operace u objektu MethodBuilder způsobila vytvoření tokenu methodDef. Například volání SetCustomAttribute požaduje token methodDef k vydání tokenu CustomAttribute.
36299. Skupinové ukládání do mezipaměti
36300. Zpětná volání nejsou v tomto poli řízení dat podporována. V objektu X vypněte zpětná volání.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions