English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

7401. Veškerá připojení příchozích replikací pro oddíl %1 jsou zakázána. Příchozí replikaci tohoto oddílu nelze provést.
7402. Identifikátor GUID není součástí ExtendedPropertyCollection.
7403. Server DNS nalezl odkazy na kořenové servery, které však nebyly konzistentní ve všech adaptérech.
7404. Nelze vytvořit nebo otevřít konfigurační klíč WINS. Zkontrolujte, zda jsou správně nastavena oprávnění ke klíči, zda jsou k dispozici dostatečné systémové prostředky nebo zda nejde o problém registru.
7405. X vyžaduje otevřené a dostupný element Connection. Y
7406. Přidání zadaného počtu do semaforu by způsobilo, přesažení maximálního počtu semaforem.
7407. Byl uveden nerozpoznaný atribut Atribut.
7408. Parametr %1 nevyžaduje zadání žádných hodnot.
7409. Nejedná se o platné celé číslo bez znaménka.
7410. Zadaná instance není k dispozici.
7411. Na určenou jednotku [%1!c!:] nelze uložit dočasné soubory instalačního programu. Chcete-li systém Windows nainstalovat, vyberte jinou jednotku a restartujte instalaci.
7412. Vzdálené řízení nelze ukončit, protože zadaná relace není nyní vzdáleně řízena.
7413. Stínové kopie svazku %2 byly přerušeny kvůli nedostatku stránkované haldy.
7414. žádné veřejné konstruktory
7415. Proces přihlášení do systému Windows byl neočekávaně ukončen.
7416. <%1> může mít výhradně hodnoty vyšší než <%2!d!>.
7417. Typ popisovače portu je pro požadovanou operaci neplatný.
7418. Aktuální stav programu WMP neumožňuje volání této metody nebo vlastnosti.
7419. Systém Windows neinicializoval uživatelské profily. Uživatelé nepracující s konzolou se nebudou moci přihlásit.
7420. Probíhá ukončení relace konzoly příkazového řádku.
7421. pszAnnot: %1
7422. Hodnota přidána
7423. Tato funkce je aktuálně zakázána. Povolte oddíl X v konfiguračním souboru.
7424. Popisovač zabezpečení uložený v registru pro sdílenou položku %1 byl neplatný. Sdílená položka nebyla znovu automaticky vytvořena.
7425. Odstraněním porušíte referenční integritu instalačních dat softwaru v adresáři Active Directory.
7426. X není platný pixelový formát.
7427. Systém volal vlastní komponentu Compensator nástroje Compensating Resource Manager. V této komponentě došlo k chybě a byla vygenerována výjimka. Toto chování indikuje potíže s komponentou Compensator nástroje Compensating Resource Manager. Informujte o této chybě autora komponenty. Činnost systému bude pokračovat, protože je nastaven příznak položky registru IgnoreCompensatorErrors, avšak správná kompenzace pravděpodobně nebude provedena. %1
7428. Probíhá replikace odchozích změn na vzdálený řadič domény služby Active Directory %1...
7429. Název X nebyl v kolekci názvů nalezen.
7430. Odběr %1 byl úspěšně aktivován v cílovém počítači %2.
7431. Přenášená data pravidla portu již jsou zakázána.
7432. Nelze vygenerovat kód ID správy licencí TS.
7433. Nelze otevřít klíč [2]. {{ Systémová chyba [3].}} Přesvědčte se, zda máte ke klíči dostatečný přístup, nebo se obraťte na pracovníky oddělení odborné pomoci.
7434. Nesouhlasí profily zdrojů.
7435. Chování TransactionFlow pro operaci musí být nastaveno na hodnotu Allowed.
7436. Volá se při vymalovávání prvku grafu.
7437. Přeloží cestu systému souborů DFS na cílovou cestu UNC.
7438. Závislost zásad skupiny (%1) nebyla zahájena. V důsledku toho nebudou pracovat funkce zásad skupiny související se sítí, například odhad šířky pásma a odpověď na změny sítě.
7439. Uživatelské jméno nesmí být prázdné. Změny uživatelského jména nebudou použity.
7440. Příliš mnoho vkládaných řetězců, bude použito prvních %1.
7441. Služba SLS (Software Licensing Service) zjistila, že požadované ID události není platné.
7442. Neriskujte ztrátu přístupu k zašifrovaným souborům. Proveďte ihned zálohování tohoto certifikátu a klíče a aktualizaci zašifrovaných souborů pomocí tohoto certifikátu a klíče.
7443. Pro daný atribut neexistuje vhodná výchozí hodnota.
7444. Pro tuto instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) jste vybrali systémový účet služby. Tento počítač však není členem domény. Dokud budete používat tento účet služby, nebude tato instance moci replikovat data s instancí služby AD LDS v jiných počítačích.
7445. Volání RPC modulu kompatibility se nezdařilo.
7446. Služba je spouštěna nebo ukončována. Opakujte akci později.
7447. Protokol IGMP nelze zakázat na klientu RAS %1 pro rozhraní s indexem %2. Uvedený údaj je kód chyby.
7448. Hodnoty ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding neodpovídají. Tyto hodnoty musí přesně odpovídat.
7449. Nelze připojit k zařízení portu %1.
7450. Bylo požadováno protokolování, ale služba Systémový čas zjistila při pokusu o zápis do souboru protokolu chybu. %1. Došlo k následující chybě: %2
7451. Nelze obnovit položku .., zpracování pokračuje.
7452. Nelze přidat žádné další tiskové úlohy.
7453. V souboru JPEG byl dosažen neočekávaný konec souboru.
7454. %1!d! položek bylo úspěšně upraveno.
7455. Identifikátor SID aplikace se neshoduje s identifikátorem SID řadiče.
7456. Osobní úložiště certifikátů je poškozeno.
7457. Vlastnost ConnectionString prvku AccessDataSource nelze nastavit. Je generována automaticky.
7458. Při předávání událostí z místního počítače do téhož místního počítače nemůže dotaz odběru obsahovat cílový protokol odběru.
7459. Při převodu souboru DIB na rastr došlo k chybě volání rozhraní GDI systému Windows.
7460. Souřadnice oblasti
7461. Operace není na této platformě podporována.
7462. Chyba při interpretaci parametrů: %1!d!
7463. Najde web s názvem Default Web Site.
7464. Grafická část instalace skončila z důvodu závažné chyby.
7465. Rozměry zobrazení jsou mimo rozsah podporovaný tímto kodekem.
7466. Neimplementovaný stav.
7467. Velikost objektu plex svazku je neplatná.
7468. Recykluje fond aplikací s názvem MyAppPool.
7469. Došlo k nejednoznačnosti mezi metodami nebo vlastnostmi X a Y.
7470. Položka nebude procházena, protože seznam řízení přístupu neumožňuje žádnému uživateli tuto položku číst. Ověřte, zda je toto nastavení požadováno.
7471. *** ls: neplatny pozadavek%1
7472. Tento přepínač není platný s přepínačem X.
7473. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou paměti ECC na fyzické adrese %3 hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
7474. Záhlaví HTTP již existuje.
7475. K objektu nejsou přidruženy žádné parametry.
7476. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nemohla publikovat certifikát pro žádost %1 do následujícího umístění: %2. %3.%5%6
7477. Hostitel %1!d! je podřízený clusteru %2!ls!.
7478. Pracovní podproces byl ukončen správcem.
7479. Aritmetická operace skončila přetečením.
7480. HKLM\%1: %2 REG_TYPE=%3!d! (Hodnotu nelze zobrazit.)
7481. Kolekce výstrah %2 v sadě kolekcí %1 nemůže spustit sadu kolekcí, kód chyby: %3.
7482. Bylo nalezeno existující zařízení duplicitní se zařízením, jehož ruční instalace probíhá.
7483. Argument X, aktivita Y, DisplayName: Z, InstanceId: A: Vazba s hodnotou B
7484. Oprávnění šablony certifikátu neumožňují aktuálnímu uživateli zapsat se k certifikaci tohoto typu.
7485. Popis části
7486. Objekt CompensableActivity nelze vnořit do obslužné rutiny Compensation, Confirmation nebo Cancellation Handler nadřazeného objektu CompensableActivity.
7487. Časový limit souborů &cookie:
7488. Zadaná akce není podporována.
7489. Most mezi sběrnicemi PCI a Micro Channel
7490. Došlo k výjimce při zápisu výstupu sledování do souboru protokolu File Name. X
7491. Chyba: %1, %2
7492. TKey je typ reference a item.Key má hodnotu null.
7493. Internal event: The Directory Service removed the expired, deleted object %1 from the database.
7494. Argumentem musí být namísto X řetězec.
7495. Modul služby RSM pro zápis nemohl přidat položku do registru. Pravděpodobně dojde k chybě zálohování nebo obnovení databáze.
7496. Chyba při načítání knihovny typů či DLL.
7497. V programu Windows Media Player došlo k pokusu o zrušení stažení souboru, které již bylo dokončeno. Soubor bude odstraněn.
7498. Argument kolekce má hodnotu null.
7499. Je vyžadována cílová adresa
7500. Při čtení nebo zápisu do souboru došlo k chybě

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions