English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

42101. Správce transakcí koordinátoru MS DTC je v nekonzistentním stavu a nemůže pokračovat v činnosti. Byla přijata zpráva s chybnou délkou. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft. %1
42102. Vnitřní chyba: Vytváření skupiny disků není dokončeno.
42103. Typ systému souborů: NTFS
42104. Seznam rozsahů atributu typu 0x%1 a příznaku instance 0x%2 obsahuje neočekávané mezery.
42105. Zdroj události nepodporuje filtrování. Odeberte filtr z požadavku a zadejte požadavek znovu.
42106. Soubor JPG byl úspěšně zaveden do paměti.
42107. Text tlačítka, které spouští uložení webové části
42108. U operace ber_flatten došlo k chybě.
42109. Neplatný název souboru X.
42110. Duplicate property declaration unexpected
42111. Pro aktuální stav přidružení zabezpečení není volání povoleno.
42112. Došlo k výjimce 0x%1 v aplikaci %2 na místě 0x%3.
42113. Je aktivována po kliknutí na položku.
42114. %1: Obnovení selhalo v: %2, protože svazek pro obnovení je příliš malý. Pokuste se obnovení provést na větší svazek.
42115. Aktivační služba procesů systému Windows provedla nesprávné nastavení identity pro adaptér naslouchání %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
42116. Selektor obsahuje cyklus.
42117. Nebylo registrováno žádné rozhraní.
42118. Zařízení pro přehrávání zvuku se již v systému nenachází.
42119. Zóna DNS neobsahuje žádný záznam o názvovém serveru (NS).
42120. Pro X byla zadána neplatná hodnota. Bude použita výchozí hodnota.
42121. Velikost protokolu clusteru musí být v rozmezí %1!d! MB až %2!d! MB.
42122. Došlo k pokusu potlačit podproces, jehož počet potlačení už byl na maximu.
42123. Konfigurační soubor nelze přečíst v důsledku nedostatečných oprávnění.
42124. Délka nemůže být větší než kapacita.
42125. RAS and IAS Servers
42126. Příkaz pro úpravu webové části
42127. Metoda Set není pro tuto vlastnost podporována.
42128. Aplikace nemá k telefonu oprávnění OWNER.
42129. Službu Telefonní subsystém nebylo možné kontaktovat.
42130. Vzdálený server nepodporuje požadované rozhraní API.
42131. Aktuálně je podporováno pouze proporcionální rozpínání. X se musí rovnat Y.
42132. K tomuto hostitelskému prvku HostVisual je již připojen jiný cíl.
42133. Zadaná položka již byla přidána do kolekce.
42134. Název sloupce tabulky nebo atributu XML, který má být použit pro vlastnost ToolTip uzlu při vytváření datových vazeb
42135. Zadaný název souboru se neshoduje s žádným souborem v rámci úlohy.
42136. Žádná slovesa objektů OLE
42137. Licence systému Windows je neplatná. Chyba %1. Hodnota zásad %2.
42138. Průvodce instalací služby Active Directory Domain Services nevyhledal informace v mezipaměti o oddílech adresáře aplikace nebo jejich objektech crossRef ze služby Active Directory Domain Services. Restartujte tento řadič domény a znovu spusťte průvodce.
42139. Hodnota vlastnosti je pro tuto transformaci mimo rozsah.
42140. Pro jazyk není definován žádný zprostředkovatel CodeDom.
42141. Jeden index člena byl zadán vícekrát.
42142. Parametr ThresholdCount v registru obsahuje neplatnou hodnotu. Bude použita výchozí hodnota %1.
42143. Chyba syntaxe: Příliš mnoho částí názvu
42144. Otevření odběru se nezdařilo.
42145. Odstraňování služeb Služba: [1]
42146. Uvolnění a obnovení registrovaných názvů se nezdařilo.
42147. Hodnota pro maximum svěřené paměti nemůže být delší než 8 znaků. Zadejte novou hodnotu.
42148. Odpověď nelze ověřit. Opakujte akci.
42149. Instance X nebyla nalezena. Instance nebyla připojena.
42150. Povoluje provádění
42151. Je aktivována v případě neúspěšného ověření.
42152. Správce systémových prostředků nelze spustit z důvodu chyby %1. Chyba: %1 Akce uživatele Vyřešte chybový stav a opakujte akci nebo přeinstalujte Správce systémových prostředků.
42153. Objekt již je inicializován.
42154. Element nemůže být umístěn před elementem nebo .
42155. Služba SLS (Software Licensing Service) zjistila, že verze ID potvrzení offline (CID) není podporována.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions