English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

23701. Nástroj BitLocker Drive Encryption je možné použít pro účely obnovení pouze v této verzi systému Windows.
23702. Během kódování není možné odebrat aktivní zdroj.
23703. Nastaví, obnoví nebo zobrazí klíče registru.
23704. Během inicializace služby WINS došlo k mimořádné chybě. Zkontrolujte aplikaci a systémové protokoly, zda v nich nenaleznete informace o možné příčině. Možná bude zapotřebí službu WINS restartovat.
23705. Proběhne po vytvoření nové instance objektu DataRow.
23706. Za položkou %1 je očekáván název možnosti (sloupec %2!d!).
23707. Předtím, než mohou být načteny vybrané klíče dat, musí být klíče dat určeny v prvku GridView X. K určení datových klíčů použijte vlastnost DataKeyNames.
23708. Nebyly nalezeny žádné informace o konfiguraci karty PCMCIA %2.
23709. Některé registrované asynchronní úlohy nebyly při zpracování stránky nikdy provedeny.
23710. Přijatá faxová zpráva %1 byla odeslána k tisku do %2.
23711. Číslo běhu %1 ve spuštění systému %2
23712. Parametr Cache-Control odpovědi je roven hodnotě private+Headers, tyto hlavičky budou odebrány.
23713. Dialekt cesty fragmentu není pro tento prostředek podporován.
23714. Název ID zabezpečení = %1\%2 (Skupina)
23715. Alias zprávy nebyl v síti nalezen.
23716. Výsledný typ Název typu vázacího objektu X není kompatibilní s výsledným typem Název typu očekávaným lokalitou volání.
23717. Najde všechny aktuálně spuštěné požadavky v pracovním procesu 3897.
23718. Spuštění výhradních služeb se nezdařilo, protože program Windows Media Player je již spuštěn.
23719. Místní soubor byl během přenosu změněn. Vytvořte úlohu znovu a pokuste se soubor znovu přenést.
23720. Atribut Atribut není v konfiguraci zprostředkovatele X platný. Atribut musí být nastaven na nenulovou celočíselnou hodnotu.
23721. Protokol IGMP nemůže vytvořit soket. Uvedený údaj je kód chyby.
23722. Statistické analýzy – Neplatný parametr s jedním koncem
23723. This method is not implemented in any class
23724. Podpis metody nemůže mít hodnotu NULL.
23725. Klíč použitý k dešifrování skladu byl neplatný
23726. Bylo dosaženo mezních hodnot výkonu. Zpracování depeší je pozastaveno. Pro další zasílání depeší je nutný zásah operátora.
23727. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že využití práv se nezdařilo.
23728.
23729. Vyhledávací služba systému Windows načetla index %1.
23730. Službu se nezdařilo spustit. Chyba = %1
23731. Aktivní prvek WizardStep
23732. Služba UPS provede definitivní vypnutí.
23733. V tomto počítači není nainstalována Služba komponent (COM+ 1.0). Úspěšné dokončení této instalace vyžaduje Službu komponent, která je k dispozici v systému Windows 2000.
23734. V záloze nebyly nalezeny žádné součásti odpovídající aplikaci %1.
23735. Velikost zjišťování hodnoty MTU, tříděno podle velikosti, vše >= 68
23736. ID stavu Den Čas Příkazový řádek
23737. Chyba analýzy manifestu: Byl očekáván znak '>'.
23738. Poskytnutá aktivita nebyla součástí definice tohoto pracovního postupu při zpracování jeho metadat. Problémová aktivita s názvem X byla poskytnuta aktivitou s názvem Y.
23739. Mezi platnými pravidly nelze najít port %1!d!.
23740. Konec zahlcení sítě
23741. Dynamickou knihovnu Mqad.dll nelze načíst.
23742. Zadaný uživatel není platný uživatel.
23743. Objekt, který chcete vložit, není objekt Legend.
23744. Zásada přidělení prostředků %1 byla nastavena jako zásada správy, protože byla splněna podmínka Procesorů je více než %2. Zásada přidělení prostředků: %1 Podmínka: Procesorů je více než %2.
23745. Pro tuto mediální položku není k dispozici žádný podřízený seznam stop.
23746. Explicitní zpracování nečinné úlohy
23747. Službě nebo funkci byl předán neplatný parametr jako pátý argument.
23748. %1 není platná hodnota priority.
23749. Operace aktualizace schématu se pokusila přidat zpětně propojený atribut, který nemá žádné odpovídající zpětné propojení.
23750. Velikost vlastnosti ControlState v bajtech (bez podřízených prvků)
23751. %1 bajtů v %2 skrytých souborech
23752. Vrácená data mají velikost vyšší než 2Gb. K získání všech dat použijte SequentialAccess command behavior.
23753. %1!-20s! %2!-15s! %3
23754. Syntaxe daného názvu domény není platná.
23755. Na serveru %3 nelze vytvořit informace chybějícího svazku %2
23756. Zásada daného protokolu zabránila dokončení operace.
23757. Import adresáře ze souboru %1
23758. U virtuálního adresáře Internetové informační služby přidruženého k úloze jsou povolena oprávnění ke spouštění skriptů nebo programů. Chcete-li do virtuálního adresáře odesílat soubory, zakažte u tohoto adresáře zmíněná oprávnění.
23759. Se zadanými argumenty je kompatibilní více než jedna vlastnost Název vlastnosti u typu Název typu.
23760. Parametr MaxLength by měl být větší než MinLength.
23761. V souboru odpovědí byla v cestě k souboru XML [%1] zjištěna chyba.
23762. hledání druhé strany na určité adrese URL
23763. Upgrade služby AD CS (Active Directory Certificate Services) proběhl úspěšně. Nastavení služby AD CS byla úspěšně upgradována.
23764. Chybny format
23765. Použití neexistujícího popisovače událostí.
23766. ATTACH úspěšný... Název instance: %1
23767. Tuto metodu nelze volat dvakrát.
23768. Satelitní sestavení nazvané Y pro záložní jazykovou verzi X buď nebylo nalezeno, nebo nebylo načteno. Obecně se jedná o potíže s instalací. Zvažte přeinstalaci nebo opravu aplikace.
23769. Název elementu určujícího, která adresa URL webové stránky reklamy má být načtena
23770. Registrace zařízení se nezdařila, protože zařízení již je registrováno.
23771. Komunikace se serverem
23772. Přidání autoritativních a neautoritativních informací do registru modulu pro zápis služby replikace souborů se nezdařilo.
23773. Pomocí služby Active Directory Domain Services nebylo možné ověřit pověření klienta.
23774. Před provedením požadované operace musí být klient znovu ověřen.
23775. Momentálně je spuštěna jiná instalace. Před spuštěním nové instalace nejdříve dokončete spuštěnou instalaci.
23776. Záložka byla vytvořena pro aktivitu X, DisplayName: Y, InstanceId: Z, BookmarkName: A, BookmarkScope: B.
23777. Element v souboru Web.config nemá atribut targetFramework. Služba ASP.NET proto předpokládá, že webová aplikace je cílena na rozhraní .NET Framework verze 3.5 nebo starší, ale služba ASP.NET nenalezla soubory instalované společně s rozhraním .NET Framework 3.5, které potřebuje ke kompilaci. Pokud kompilujete tuto webovou aplikaci pro verzi 3.5 rozhraní .NET Framework nebo starší, zkontrolujte, zda je nainstalována verze 3.5 rozhraní .NET Framework. Pokud tuto webovou aplikaci kompilujete pro verzi 4 rozhraní .NET Framework (nebo novější), přidejte do elementu souboru Web.config atribut targetFramework (například: ).
23778. Not populated
23779. Nastavení zabezpečení pro tuto službu vyžaduje ověřování X, ale toto ověřování není povoleno pro hostitelskou aplikaci IIS této služby.
23780. Získá nebo nastaví atributy oblasti rozvržení prvků.
23781. Instalace je připravena: Byly staženy následující aktualizace a jsou nyní připraveny k instalaci. Před instalováním aktualizací byste se měli přihlásit jako správce. Poté budou zobrazeny další instrukce: %1
23782. Odebere podporu pro stav relace režimu SQLServer.
23783. Soubory odběru nelze s tímto zařízením synchronizovat.
23784. %1 (%2) %3Při přímém čtení došlo k chybě %5 poškozené stránky %4. Pokud potíže potrvají, obnovte databázi ze záložní kopie.
23785. Vypnutí masky u zdrojové adresy MAC
23786. Neplatný formát souboru. Atribut DN není definován
23787. - Zveřejněno místně jako: %1
23788. Aplikace konzoly
23789. Filtrování bylo přerušeno kvůli konfliktu sdílení s jiným procesem. Spusťte znovu procházení souboru, až nebude používán.
23790. Základní exportovanou hodnotu typu Název typu nelze přetypovat na typ Název typu.
23791. Server proxy RADIUS přijal od serveru %1 chybnou odpověď. Uvedený údaj je daná zpráva RADIUS.
23792. Došlo k pokusu o přístup k chybějícímu členu.
23793. ls: pripojeni
23794. Bit přístupu k zařízení 8
23795. Nelze volat funkci GetRemainingArguments, pokud atribut AllowRemainingArguments není nastaven na hodnotu true.
23796. Odpojení svazku programem Convert se nezdařilo.
23797. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nemohla použít zprostředkovatele šifrovacích klíčů určeného v registru. %1
23798. Při odstraňování zálohovacího skladu došlo k chybě.
23799. V kódu architektury došlo k chybě.
23800. Rozšířená pracovní stanice MS-DOS

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions