English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

27701. Nakonfigurovaná adresa MAC není uvedena v seznamu povolených adaptérů DHCP v počítači.
27702. Vnitřní chyba: Na svazku je definovaný jeden nebo více dílčích disků.
27703. Část řetězce verze byla příliš krátká nebo příliš dlouhá.
27704. Hodnota časového rozpětí musí být v rozsahu %1 až %2 s (včetně) s rozlišením %3 s.
27705. Zdroj obsahu <%2> není přístupný.%1
27706. Konfigurovat trasování pro konkrétní adresu URL
27707. Zadané připojení už bylo odpojeno.
27708. Uživatelská komponenta nebo abonent vyvolaly výjimku.
27709. Podporuje znaky Unicode v názvech souborů.
27710. Při obnovování rozhraní %2 došlo k chybě: %1.
27711. Popisovač řádku odkazoval na odstraněný řádek.
27712. The supplied buffer was too small
27713. V adresáři Active Directory nelze nalézt kořen služby DHCP service.
27714. Nelze zrušit registraci písma [2]. Přesvědčte se, zda máte dostatečná oprávnění pro instalaci písem.
27715. Nebyl zadán žádný zdroj doby prezentace.
27716. Cesta přepisovaných úloh X nesmí být relativní a musí na disku existovat. Výchozí úlohy nebudou přepsány.
27717. Objekt serializátoru grafu
27718. Nepodařilo se získat informace o zabezpečení ze serveru %2.%1
27719. MSBUILD: Chyba MSB1003: Zadejte soubor projektu nebo řešení. Aktuální pracovní adresář neobsahuje soubor projektu nebo řešení.
27720. Dvě nebo více součástí, na něž přímo nebo nepřímo odkazuje manifest aplikace, obsahují soubory se stejným názvem.
27721. %1 kB na disku je volných.
27722. Byl zadán nejednoznačný název objektu.
27723. název typu s argumenty specifikace typu
27724. Popisovač sady souborů v bloku %1 je poškozený nebo není čitelný.
27725. Vzdálený adaptér %2 již není připojen k druhému zařízení. Klíč linky byl odebrán.
27726. Při zvyšování úrovně řadiče domény jen pro čtení se nezdařilo nastavení skupiny pro odkrytí na požádání a skupiny, která nebude odkryta.
27727. Byla zjištěna chyba komunikace s čipovou kartou. Opakujte operaci.
27728. Nelze zadat více než jeden zvukový vstup.
27729. Identifikátor BAML AssemblyId X není znám.
27730. Soubor cookie již existuje.
27731. Nelze otevřít klíč Performance ovladače RAS v registru. Kód stavu se vrátil v datech.
27732. Neznámá hodnota PriorityClass %1!ws!
27733. Ke spuštění tohoto pracovního postupu je třeba nakonfigurovat rozšíření typu Název typu.
27734. Relativní virtuální cestu X aplikace nelze nastavit jako absolutní, protože cesta k aplikaci není známá.
27735. Obrázek úlohy je poškozený nebo byl neoprávněně změněn.
27736. V souboru se seznamem stop není zadána žádná adresa URL pro přepisující objekty Refs.
27737. Oznámení bylo zakázáno uživatelem %1. Uživatel: %1
27738. Byl nalezen adresářový server %1 pro usnadnění opravy účtu.
27739. Při pokusu o operaci služby Active Directory u %1 vypršel časový limit serveru DNS. Zkontrolujte, zda služba Active Directory pracuje správně. Chyba je uložena v datovém bloku události.
27740. Úloha byla zastavena na základě požadavku uživatele.
27741. Disk je plný a zadanou operaci nelze provést.
27742. Volitelná hodnota vlastnosti X nebyla nastavena na zadanou hodnotu. Vlastnost tedy nebylo možné nastavit na zadanou hodnotu.
27743. Protokol IGMP nemůže naplánovat úlohy ke spuštění. Příčinou může být chyba při přidělování paměti. Uvedený údaj je kód chyby.
27744. Vlastnost X objektu Y neumožňuje podřízené objekty.
27745. Volání metody OnRequestAbort v třídě WorkflowInstance X generovalo výjimku. Jedná se o závažnou situaci. Další informace naleznete v popisu vnitřní výjimky.
27746. Při vyhledávání souboru prostředků File Name v sestavení Název sestavení bez rozlišování malých a velkých písmen bylo nalezeno více položek. Odeberte duplicitní položky nebo zapněte rozlišování malých a velkých písmen.
27747. Server nebyl nalezen.
27748. Mapování disků pro úlohu se u současného a předchozího vlastníka liší. Použijte cestu UNC.
27749. Iniciátoru se nezdařilo přidělit prostředky k odeslání dat cíli.
27750. Recykluje zadaný fond aplikací, přičemž recykluje jeho pracovní procesy. Je třeba zadat přesný identifikátor fondu aplikací odkazující na existující fond aplikací.
27751. Zadaný disk má neplatné rozložení.
27752. Aktivuje se bezprostředně před vykreslením rozvržením obrázku grafu. Pomocí této události lze přizpůsobit položky oblastí rozvržení.
27753. Volající se pokouší přihlásit k odběru přímého kanálu, což není povoleno. Události u přímého kanálu přecházejí přímo do souboru protokolu a nelze se přihlásit k jejich odběru.
27754. Konfigurace protokolu PEAP uložená v souboru cookie relace neodpovídá konfiguraci aktuální relace.
27755. Chybný rozsah portů %1!d!-%2!d!
27756. Styl použitý pro prvky uživatelského rozhraní použité pro úpravy
27757. DHCPv6 - Potvrdit
27758. Objekt musí být uzamčen pro čtení.
27759. Pro tuto operaci nejsou asynchronní požadavky platné.
27760. Službu [2] ([3]) nelze zastavit. Přesvědčte se, zda máte dostatečná oprávnění pro zastavování systémových služeb.
27761. Hodnoty dvou nebo více parametrů zadané jako vlastnosti prostředku jsou vzájemně v rozporu.
27762. Aktualizace konfigurace služby na samostatnou není požadována a bude vynechána.
27763. MSBUILD : error MSB1030: Maximální počet procesorů je neplatný. X
27764. Zahození paketu architektury Filtering Platform
27765. Hlavní čísla verze nesouhlasí. Přesvědčte se, zda na serveru indexu obsahu i na serveru vyhledávání byly používány stejné verze vyhledávací služby. Podle potřeby proveďte znovu procházení indexu a opakujte jeho šíření.
27766. Neznámý stav tiskárny
27767. Vyrovnávací paměť nelze opustit.
27768. Povolí či zakáže nemístní datagramy
27769. Nezdařilo se naformátovat trasovací soubor, chyba = %1!lu!.
27770. Velikost položky v mezipaměti rovná X je příliš velká, nelze provést požadavek rozsahu.
27771. Zpracováno položek indexu: %1.
27772. Ukončení dočasného bloku
27773. Aktualizace schématu se nezdařila: Nejsou k dispozici žádné identifikátory propojení.
27774. Statistické analýzy – Neplatná hodnota T
27775. Probíhá výpočet podpisu s klíčem X pomocí popisu podpisu Y, s algoritmem hash Z a formátovacím modulem asymetrického podpisu A.
27776. Počítání statistiky za %1!d! sekund...
27777. Při spouštění služby %1 byly zjištěny cyklické závislosti. Zkontrolujte strom závislosti služby.
27778. Opětovné sestavení metadat: Pokus o zápis kopie metadat na svazek %2 se nezdařil. Může to být způsobeno poškozením disku. Pokud budou chyby přetrvávat, dešifrujte svazek.
27779. Úroveň 3 byla zastavena
27780. Podřízený nebo nadřazený adresář sdílené složky je již součástí DFS
27781. Hodnota atributu %1 může být pouze %2 nebo %3.
27782. Typ %1 je již definován.
27783. Neshoda názvu certifikátu
27784. Zadaný objekt ColumnName X se neshoduje s žádným sloupcem ve zdroji dat.
27785. Symbolickou adresu %1 nebylo možné přesunout z důvodu chyby %2.
27786. Počet členů pro svazek nesmí být nula.
27787. Ze sady karet byl úspěšně exportován soubor karet.
27788. Bylo provedeno sloučení rámce.
27789. Hypervisor nerozpoznal zadanou vlastnost oddílu.
27790. Nepodařilo se zavřít popisovač pro serializaci nebo popisovač souboru.
27791. Zadaný zdroj není součástí zadané topologie VidPN.
27792. Protokol TCP není povolen. Pokus o připojení k adrese %1!ls! neproběhne.
27793. Vytváření zachycené bitové kopie ze spouštěcí bitové kopie %1 v souboru %2...
27794. Počet záznamů je: %1!d!
27795. O tomto pixelovém formátu nebyly nalezeny žádné informace.
27796. %2 : Ovladač nemůže fungovat, protože síťový adaptér je vypnutý.
27797. Konstruktor pro X s Y argumenty nebyl nalezen.
27798. %1 (%2) %3Pokus o odebrání složky %4 se nezdařil. Došlo k systémové chybě %6: %7. Operace odebrání složky se nezdaří a dojde k chybě %5.
27799. Řadič domény
27800. Služba NAT (Network Address Translator) nemohla požádat o operaci překládacího modulu režimu jádra. To může znamenat špatnou konfiguraci, nedostatek prostředků nebo vnitřní chybu. Uvedený údaj je kód chyby.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions