English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

33201. Zálohování bylo ukončeno před dokončením.
33202. Nelze načíst nebo inicializovat komponentu trasování koordinátoru MS DTC.
33203. Program IPMGM nezaregistroval součást protokolu. Uvedený údaj je kód chyby.
33204. Počet hodnot Y na bod musí být v rozsahu od 1 do 32.
33205. Klient je přesměrován na server proxy.
33206. Dodaná zpráva ALPC je neplatná.
33207. Typ volání: %1
33208. Workflows Idle/sec
33209. V entitě nebyla při operaci vložení, aktualizace nebo odstranění nalezena vlastnost s názvem X. Ověřte, zda vlastnosti zadané jako výrazy vazeb jsou k dispozici pro zdroj dat.
33210. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou SERR sběrnice PCI během transakce typu %3 na adrese %4 na sběrnici PCI %5 hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
33211. Ovladač vypnul zapisování mezipaměti na zařízení %1.
33212. --- Další ---
33213. Operace nebyla dokončena ve vyhrazeném časovém intervalu X. Čas přidělený této operaci byl pravděpodobně částí delšího časového limitu.
33214. Seznam SELECT funkce COALESCE_TABLE je neplatný.
33215. V indexu %2 pro soubor %1 byla zjištěna chyba.
33216. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) aktualizovala mezipaměť schématu.
33217. Nástroj příkazového řádku Adprep úspěšně vytvořil objekt služby Active Directory Domain Services %1.
33218. Atribut %1 elementu xsl:decimal-format %2 nelze opakovaně definovat s hodnotou %3.
33219. Na server služby Řízení front zpráv %1 nelze odesílat dotazy (chyba: 0x%2). Ověřte příslušná oprávnění a připojení k síti.
33220. Identifikátor objektu (OID) je neznámý.
33221. Je-li tento parametr zadán, bude sestavení se silným názvem povolovat částečně důvěryhodné volající.
33222. vyprseni %1!lu! (%2)
33223. Přenos nemůže dynamicky vyžadovat více uzlů.
33224. Veřejný klíč nesplňuje požadavky zadané šablony certifikátu na minimální velikost.
33225. %1!wS!\%2!wS!, chybějící odkaz
33226. Nelze získat přístup k souborům požadovaným pro instalaci.
33227. User Instance a Failover nejsou kompatibilní možnosti. V řetězci připojení zvolte pouze jednu z obou možností.
33228. Výpis stavu skupiny prostředků pro uzel %1:
33229. Dokumenty nejsou uloženy v indexu obsahu, protože oddíl byl již odstraněn.
33230. Vzdálený účet nemá oprávnění pro vzdálený přístup.
33231. Upravována není žádná webová část.
33232. Indexer kolekcí sloupců legendy. Index celých čísel nebo název sloupce legendy lze zadat jako parametr.
33233. Zadaná miniverze souboru byla nalezena, její platnost však byla zrušena. Nejpravděpodobnější příčinou je vrácení do uloženého bodu transakce.
33234. Klient odstranil soubor cookie v úložišti souborů cookie: Domain=%2, Path=%4, Name=%6, Value=%8
33235. InputProviderSite byla již odstraněna.
33236. Povolit otevření 64bitového klíče 64bitovou (nebo 32bitovou) aplikací
33237. Text označující textové pole hesla
33238. Tuto metodu nelze vyvolat.
33239. Uživatele nebylo možno ověřit, protože server nemůže zpracovat typ protokolu EAP (Extensible Authentication Protocol).
33240. Došlo k pokusu o přesměrování aktivace typu Název typu, X, která je již přesměrována.
33241. Serverový proces má jiné číslo SID než je očekáváno klientem.
33242. Z odpovědi serveru byl přijat chybový kód X.
33243. Chybnou poštu nelze zpracovat, neboť pro chybnou poštu není nakonfigurován žádný adresář.
33244. Vytvářet novou službu
33245. Aktualizace není pro tento produkt použita.
33246. Zadaná adresa není platná adresa vícesměrového vysílání Multicast.
33247. Chcete odebrat element vnější tabulky? Upozornění: Tato akce způsobí vymazání všech aktuálně nastavených vlastností stylu elementu vnější tabulky.
33248. Toto je poslední externí chybová zpráva v tomto souboru. Jedná se pouze o značku, chyba nebyla vydána.%1
33249. Při pokusu odstranit sdílenou položku %1 došlo k chybě. %2
33250. Nepodařilo se získat informace o soupisu z: %1.
33251. Zprostředkovatel zjistil neznámou chybu.
33252. Čas poslední úspěšné akce
33253. Ve viditelném okruhu se nenachází žádné sítě pro předběžné přihlášení.
33254. Typy výsledků zadaného argumentu odpovídají více než jednomu přetížení funkce 'Edm.X'.
33255. Nelze získat informace o výkonu objektu mutex. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
33256. Časovač: Příznak SetTimer vrací tento kód úspěšného provedení, pokud došlo k volání v době, kdy byl časovač zastaven. Časovač nebude předán, dokud nebudou spuštěny hodiny.
33257. %1 (%2) %3Nesouhlas velikosti při vstupně-výstupní operaci s databází %4. Byla očekávána velikost %5 a vrácena velikost %6.
33258. Čtecí zařízení je pro modul rozesílající příkazy v neplatném stavu.
33259. Automatická oprava nekompatibilní podmínky role FSMO nebyla úspěšná, protože došlo k chybě %1 ve funkci %2. Pokud nebude problém opraven, bude tento server bude automaticky vypnut. Další informace získáte v dokumentaci k produktu týkající se licencování.
33260. Nebyl vydán žádný token prostředku.
33261. Metoda %1 není platná, pokud po ní není volána metoda startDocument().
33262. Instalace %1 není povolena zásadami omezení softwaru. Instalační služba systému Windows umožňuje instalaci pouze nezakázaných položek. Úroveň ověření vrácená zásadami omezení softwaru je %2 (vrácený stav %3).
33263. Pro tento algoritmus nebyl nalezen zprostředkovatel kryptografických služeb (CSP).
33264. Zobrazí seznam zděděných vlastních chyb.
33265. Zakazuje v databázi funkci závislosti mezipaměti SQL.
33266. Chybějící úloha spuštěna
33267. Název aplikace je neplatný, protože obsahuje speciální znaky. Zadejte jiný název aplikace bez speciálních znaků.
33268. Skupina SERVERS není v místní databázi zabezpečení.
33269. Zadaný named pipe je ve stavu zavírání.
33270. Zprávu zjišťování nelze deserializovat, protože povinný atribut MessageNumber není uveden v hlavičce AppSequence.
33271. Služba DHCP/BINL v tomto počítači bude ukončena. Příčiny naleznete v protokolových zprávách předchozích událostí.
33272. Stav zapisovatele není k dispozici pro jednoho nebo více zapisovatelů. Je možné, že zapisovatel dosáhl limitu počtu dostupných stavů relací záloha-obnovení.
33273. Odesilatel není oprávněn k odeslání zprávy daným příjemcům.
33274. Názvový kontext nebyl nalezen.
33275. Metoda TryResolveType objektu typu Název typu (odvozeného od třídy DataContractResolver) vrátila při pokusu o získání názvu objektu typu Název typu jednu z vlastností typeName nebo typeNamespace s hodnotou null. Chcete-li provést serializaci deklarovaného typu, změňte implementaci metody TryResolveType tak, aby nevracela hodnoty typu null, nebo aby tyto hodnoty vracela pro vlastnosti typeName a typeNamespace shodně.
33276. Úspěšně bylo vytvořeno připojení k serveru. Potom však došlo k chybě při vyjednávání metodou handshake před přihlašováním.
33277. Univerzální jedinečný identifikátor objektu (UUID) byl již zaregistrován.
33278. Server s obsahem nenastránkoval blok.
33279. Nedostatek popisovačů souborů.
33280. Server Windows Media odepřel přístup. Je možné, že uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné.
33281. Hierarchické zdroje obsahu (např. v systému souborů) nelze vnořit.
33282. Výpis seznamu všech tabulek, v nichž je povolena funkce závislosti mezipaměti SQL:
33283. %1 (%2) %3Primární stránka záhlaví v souboru %4 je poškozena. Bude použita stínová stránka záhlaví.
33284. Načítání rutin kontroly způsobilosti infrastruktury serveru.
33285. Nebylo možné nainstalovat certifikát pro tento server z důvodu následující chyby: %1.
33286. Typ tlačítka pro vytvoření uživatele
33287. XC1006: Byl zjištěn nesprávný kód Xaml.
33288. Formát argumentu X je neplatný.
33289. Hostitel UMDF (%1) byl vypnut.
33290. Velikost značky datového bodu
33291. Pokus o načtení informací o účtu
33292. Tato transakce již byla potvrzena.
33293. Poštovní přihrádka přijala nerozpoznanou zprávu.
33294. Úspěšný požadavek na data ze zařízení TDI.
33295. K přehrávání video nebo audio nahrávek nejsou k dispozici dostatečné zdroje.
33296. Vytvoření kontrolního bodu přidání ovladače tiskárny se nezdařilo.
33297. Poznámka X je již definována v Y.
33298. Rozšíření brány firewall zahájilo analýzu.
33299. Výchozí stav zaškrtávacího políčka pro zobrazení pro všechny uzly na této úrovni při vytváření datových vazeb
33300. Nedostatek paměti.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions