English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

1. Program Windows Media Player nepodporuje úroveň ochrany výstupu požadovanou pro komprimovaný digitální zvuk.
2. X:Délka hodnoty literálu musí být sudá.
3. Interval udržení naživu (sekund)
4. Pro dokončení požadavku není dostatek prostředků serveru.
5. ------ Podporované příkazy PRIORITY CLASS ------
6. Operace není povolena na discích, které obsahují svazek souboru výpisu systému.
7. Metoda SignalAndWait není u podprocesu STA podporována.
8. Kód vlastnosti zařízení je neplatný.
9. Při čtení nebo nastavování klíče registru Správce logických disků došlo k systémové chybě.
10. Soubor %1 nelze obnovit úplně. Ovladač systému souborů EFS pravděpodobně nebyl nalezen.
11. Získá nebo nastaví styl šrafování pozadí rámečku.
12. Produkt: %%ws
13. Uživatel %1 vytvořil relaci NetBIOS mezi vzdálenou pracovní stanicí %2 a síťovým serverem %3.
14. Spravovat tiskový server
15. Tuto operaci nelze provést, dokud jsou hodiny nastaveny na Windows Media Player.
16. Konfigurační soubor %1 neobsahuje kořenovou značku .
17. Cesta konfigurace nebo adresa URL, kde má být konfigurace odemčena. Není-li zadána, bude jako výchozí nastavena konfigurace na úrovni serveru.
18. Protokol IPRIPv2 nemohl přidat trasu do Správce směrovacích tabulek. Trasa vede k síti %1 s dalším směrováním %3. Uvedený údaj je kód chyby.
19. Zadaná operace nemohla být provedena, protože protokolovaný záznam by byl příliš dlouhý. Důvody mohou být dva: u této transakce existuje příliš mnoho zařazení, nebo sloučené informace RecoveryInformation, které jsou protokolovány jménem těchto zařazení, jsou příliš dlouhé.
20. Hodnota musí být menší než UInt32.MaxValue (2^32).
21. Síťové rozhraní bylo znovu připojeno.
22. Vblank Callback Timeout %2
23. Část upgradu služby AD CS (Active Directory Certificate Services) se nezdařila: Nelze nainstalovat nové šablony. %1
24. %1 již sdílíte pod názvem %2. Chcete namísto toho pod názvem %2 sdílet %3?
25. Oprávnění %1 upraveno
26. Zadaný účet uživatele neexistuje.
27. Neplatná možnost verze.
28. Uživatelskému jménu musí předcházet název domény.
29. Cílová lokalita agenta DSA
30. Aktivitu nelze načíst, protože úloha XAML obsahuje chyby.
31. -> Zachycování bitové kopie ze složky %1 do souboru bitových kopií %2 s využitím %3 jako kořenové složky systému
32. K dokončení této operace musí být svazek plně dešifrován.
33. Název položky názvu.
34. Parametr počtu vyrovnávacích pamětí pro odesílání je mimo povolený rozsah.
35. Bylo nastaveno uživatelské jméno, ale nebylo zadáno heslo. Měníte-li uživatelské jméno na jinou hodnotu než machine, ASPNET nebo SYSTEM, musíte zadat heslo. Změny uživatelského jména nebudou použity.
36. Požadovanou opareci nelze dokončit, protože zadaný adresář pro publikování byl odebrán.
37. %1 (%2) %3Sloupec %4 tabulky %5 byl převeden na sloupec typu non-Tagged.
38. Aktivační server oznámil, že limit pro opětovné vystavení nebyl nalezen.
39. Opravdu chcete akci zrušit?
40. Zdroj dat nepodporuje načítání počtu řádků dat.
41. Přidaných souborů: %1
42. Využívá-li zpráva rozhraní XmlSerializable, nelze použít inicializátor korelace dotazu.
43. V třídě EntityContainer Y není definována vlastnost EntitySet X.
44. Nová připojení budou zapamatována.
45. Pokus o sběr dat o výkonu disků se nezdařil, protože se nepodařilo otevřít knihovnu DLL.
46. Zvolený program byl napsán pro starší verzi systému Windows.
47. Certifikát není součástí řetězce důvěryhodného kořenového certifikátu v zásadách IPsec.
48. Nesprávná syntaxe podmínkového oddílu
49. Taková položka neexistuje.
50. Služba správy licencí Terminálové služby byla spuštěna.
51. Získá nebo nastaví název typu poznámky.
52. Zadaný soubor bitové kopie nebyl ve správném formátu, zdá se, že je ve formátu bitové kopie pro 16bitový systém Windows.
53. Uživateli se zobrazilo upozornění na možnost programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů.
54. Zvýšení úrovně řadiče domény jen pro čtení (RODC) programem Dcpromo se nezdařilo, protože primární řadič domény (PDC) %1 není řadičem domény systému Windows Server 2008.
55. Musí se jednat o typ TransparentProxy.
56. Požadovaná kolekce (X) není definována.
57. Načtení přístupů jako filtrovacích oblastí není podporováno (filtrem předaným do Init).
58. Došlo k chybě služby Koordinátor distribuovaných transakcí (DTC). Služba Řízení front zpráv nemůže pokračovat. Restartujte službu Koordinátor distribuovaných transakcí a službu Řízení front zpráv.
59. Názvy atributů musí být jedinečné.
60. Služba WS-Management nepodporuje souběžné operace událostí doručení.
61. P(F<=f) jeden konec:
62. Při hledání popisu svazku došlo k chybě. Svazek můžete obnovit otevřením příkazového řádku a spuštěním příkazu manage-bde.
63. Hostitel nepracuje
64. Nebylo možné najít jeden nebo více modulů pro zápis nebo vybrat jednu nebo více zahrnutých součástí.
65. Jímka kanálu se pokusila vyjmout data ze zásobníku, aniž by je tam předtím vložila.
66. %1 - zaregistrováno pro vytváření výchozích objektů zásad skupin domény.
67. Služba reakce na komunikaci nemohla nastavit klíč Current: %1
68. Do datového proudu nelze zapisovat.
69. V tomto datovém proudu není hledání podporováno.
70. Z uložené instance byla načtena hodnota nesprávného typu. Byla očekávána hodnota typu Název typu, ale načtena hodnota typu Název typu.
71. Název X je vázán na metodu a nemůže být použit jako vlastnost.
72. Hostitelský proces filtru nelze ukončit.
73. Cesta nebo adresa URL odstraňované aplikace
74. Postup byl přeskočen na další krok.
75. Soubor metadat nepředstavuje soubor .cab nástroje Diskshadow.
76. (0\d{1,4}-|\(0\d{1,4}\) ?)?\d{1,4}-\d{4}
77. Uzel clusteru nebyl pozastaven.
78. Chyba parity
79. Určuje, zda lze v rámci zóny přidávat, odebírat nebo přesouvat webové části.
80. Dokončena funkce Recv: %1 %2 %3 %4
81. Migrace na verzi MTS 2.0
82. svázáno, odkazy=%1!d!, naposledy použito %2!S!
83. Účet je zakázán.
84. Získá nebo nastaví příznak určující, zda je poznámka vybrána.
85. Profil následného přihlášení je označen pouze pro ruční připojení.
86. Určený režim zobrazení je na této stránce nyní zakázán. Ověřte, že pro aktuálního uživatele je povoleno individuální nastavení.
87. Klient se neprokázal pověřeními ani příchozím tokenem.
88. Seznam nebere ohled na tabulační zarážky.
89. Požadovaná operace je platná pouze tehdy, pokud bylo médium připraveno.
90. Index %2 nebyl v souboru 0x%1 nalezen.
91. Je požadováno vypnutí (%1) hostitelského procesu.
92. Název schématu identifikátoru URI X již má registrován vlastní analyzátor.
93. Duplicitní definice %1 s názvem %2
94. Ovladač HTTP.SYS poskytl Službě publikování na webu (Webové službě) nekonzistentní data čítače výkonu webu. Webová služba bude proto data ignorovat.
95. Požadavek odeslání nebo příjmu dat nebyl povolen, protože soket již byl v tomto směru vypnut předchozím vypínacím voláním.
96. Znak oddělující název schématu od zbývající části identifikátoru v textovém příkazu
97. Kryptografická operace se nezdařila z důvodu místního nastavení možnosti zabezpečení.
98. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože pravděpodobně došlo k potížím se zvukovým zařízením nebo videozařízením. Nainstalujte aktualizovaný ovladač zařízení.
99. Zadaný posun překračuje velikost vyrovnávací paměti (X bajtů).
100. Aplikace dosud neobsahuje filtr modulu VMR s platným přidělujícím objektem.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions