English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

12001. Program Windows Media Player nemůže provést požadovanou akci, protože seznam stop neobsahuje žádné položky.
12002. * Byla identifikována doménová struktura služby Active Directory.
12003. Adresa URL obrázku zobrazeného na tlačítku pro vložení
12004. Server pro vzdálený přístup neobnovil zapůjčení adresy IP %1 ze serveru DHCP. Uživatel přiřazený s touto adresou IP nebude moci získat přístup k síťovým prostředkům pomocí protokolu IP. Připojení pomocí protokolu IP může obnovit opětovným připojením k serveru.
12005. Index zóny
12006. Kontejner zobrazení uživatelského jména
12007. Žádný soubor zabezpečení
12008. Při ověřování digitálního certifikátu načteného z vložené karty Smart Card došlo k chybě. %1
12009. Při zkracování vyrovnávací paměti depeší se nepodařilo zkopírovat položku varbind. Depeše nebude odeslána.
12010. Zadaný parametr brány je neplatný.
12011. Bylo dosaženo bloku výjimky kódu %1 řádek %2 ve funkci %3
12012. Vlastnost nelze nalézt.
12013. Hodnota Magic number v záhlaví GZip není správná. Ověřte, že předáváte datový proud GZip.
12014. Zásady skupiny nepovolují vlastní národní prostředí uživatele pro standardy a formáty. Uživatel nemohl jako národní prostředí uživatele vybrat %1.
12015. V parametru %2, který označuje kartu s více porty, musí být zadán index portu větší než 0.
12016. Zahozené výstupní pakety = %1!u!
12017. Název oddílu VID přesahuje maximální velikost.
12018. Řetězec obsahující lokalizovaný nahraditelný obsah byl chybně vytvořen. Za znakem dolaru ($) nenásleduje levá závorka nebo další znak dolaru, případně nebyla nalezena pravá závorka nahrazení.
12019. Zařízení %1 (%2) se již v systému nenachází, aniž by bylo nejdříve připraveno k odstranění.
12020. Selhání v GetAce(index - %1!lu!t) při převádění formátů SD. Poslední chyba - %2!lu!t, %3!lx!h
12021. Nejprve musí být dokončena zpracovávaná metoda Název metody.
12022. Vlastnost ActivityType pro aktivitu spolupráce X není nastavena. Tuto vlastnost je nutné nastavit před použitím aktivity spolupráce.
12023. Správce systémových prostředků již ukončil správu.
12024. Prostorový styl oblasti grafu
12025. Hodnota vlastnosti pageIndex musí být větší nebo rovna nule.
12026. Funkce OleAut ohlásila neshodu typů.
12027. Prvek nebyl nalezen.
12028. Metodu Název metody lze volat pouze v případě, pokud je odpovídající objekt RuntimeTransactionHandle registrován jako vlastnost spuštění.
12029. Pro pole DbInfoKeywords objektu OleDbSchemaGuid se neočekávají žádná omezení.
12030. Neznámý -
12031. Došlo k pokusu změnit uživatelské heslo ve správci zabezpečení účtů bez poskytnutí nezbytného křížově šifrovaného hesla LM.
12032. Zařízení bylo odebráno nebo není známa třída zařízení.
12033. Alias %1 pro hodnotu %2 nebylo možné nastavit jako proměnnou prostředí.
12034. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) úspěšně nainstaloval ovladač %1 (%2) ze souborů. Není nutná žádná akce uživatele.
12035. Byl proveden pokus o úpravu uzlu, který je jen pro čtení.
12036. Pro objekt, který implementuje rozhraní ISerializable nebo který má náhradu, byla zjištěna členská oprava. V tomto případě musí být použita odložená oprava.
12037. Není k dispozici místo na disku pro uložení dočasných souborů. Připojte k tomuto počítači disk a opakujte akci.
12038. Úložiště certifikátů uživatele nelze otevřít, chyba- %1!lx!h, %2!lu!t. Toto ignorujte, není-li vnitřní certifikát k dispozici.
12039. Písmo [2] nelze zaregistrovat. Přesvědčte se, zda máte dostatečná oprávnění k instalaci písem a zda je dané písmo v systému podporováno.
12040. Správce systémových prostředků (WSRM) nenašel klíč registru požadovaný k provedení této funkce. Další informace najdete v Prohlížeči událostí.
12041. Filtr autorizace
12042. Objekt Název objektu již existuje jako třída, výčet nebo rozhraní.
12043. Jako cestu je nutné zadat platný název souboru.
12044. Vydavatelé softwaru často používají jeden certifikát vydavatele k podpisu sestavení ve všech svých aplikacích. Pokud se rozhodnete vydavateli softwaru důvěřovat, budou jako důvěryhodná nastavena všechna sestavení podepsaná příslušným certifikátem. Jiná možnost spočívá v tom, že vydavatel zahrne do některých nebo do všech sestavení veřejný klíč sestavení. Vlastnictví veřejného klíče však na rozdíl od certifikátů vydavatele nelze vysledovat. Proto před nastavením důvěryhodnosti všech sestavení založených na veřejném klíči sestavení nejprve zkontrolujte, zda důvěřujete původu veřejného klíče.
12045. Nelze otevřít klíč Performance ovladače NfsSvr v registru. Kód stavu je vrácen v datech.
12046. Ovladač nebo zařízení je nesprávně nakonfigurováno pro %1.
12047. Služba Plánovač úloh vytvořila objekt úlohy Win32 pro modul úloh %1.
12048. Server DNS nemohl vytvořit podproces přenosu zóny. Mohou být vyčerpány systémové prostředky. Uvolněte paměť ukončením všech nepoužívaných aplikací nebo restartováním počítače. Chyba je uložena v datovém bloku události.
12049. Čítač není jedinou instancí. Je nutné určit název instance.
12050. Tato operace je pro objekt MsmqServices neplatná.
12051. Požadované informace o zásadách lze získat pouze pomocí adresářové služby.
12052. Nebyl nalezen objekt Stream Properties se správným číslem datového proudu.
12053. Inicializace alternativního seznamu stop pro toto médium se nezdařila.
12054. Požadovaná pověření vyžadují potvrzení.
12055. Verze nainstalovaného operačního systému není kompatibilní s aktuální úrovní funkčnosti doménové struktury. Server se může stát řadičem domény v této doménové struktuře až po inovaci na novou verzi operačního systému.
12056. Služba WINS pro toto vyvolání inicializovala protokol.
12057. Podporuje body změny zpracování.
12058. Cesta fragmentu nesmí obsahovat tokeny delší než 1023 znaků.
12059. Alespoň jeden ovladač zobrazení byl v systému zakázán, protože jeho ovladač není kompatibilní s ovladačem adaptéru VGA.
12060. Uživatel %1 se připojil a byl úspěšně ověřen na portu %2.
12061. Prázdný řetězec není platný název.
12062. Důvod: Byla změněna konfigurace.
12063. Zadaný disk má neplatnou velikost sektorů.
12064. Přístup k tomuto webu vyžaduje klientský certifikát. V pravidlech cesty webu zadejte klientský certifikát.
12065. Recyklovat fond aplikací
12066. Hodnota Salt nemá alespoň osm bajtů.
12067. Operaci nelze provést, protože terminál je právě používán.
12068. Měnit stav
12069. Službě iniciátoru se nezdařilo odpovědět včas na požadavek na šifrování nebo dešifrování dat.
12070. Zruší aktuální akci.
12071. Ověřování cesty
12072. Vztah důvěryhodnosti není přenosný.
12073. Server pozastaven
12074. Nelze změnit zpracování přenášených dat, protože činnost clusteru je zastavena%1!ls!.
12075. Kontrola názvu služby neproběhne, protože ověřování proběhlo z klienta v místním počítači.
12076. Poskytnutá ukázka obsahuje příliš mnoho vyrovnávací paměti.
12077. Atribut nebyl nastaven.
12078. Pole vázaná k vlastnosti NavigateUrl hypertextového odkazu
12079. Seznam zprostředkovatelů
12080. DHCPv6 - Požadovat
12081. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že verze souboru úložiště tokenů je neplatná.
12082. Ze seznamu povolených pro řadič domény určený jen pro čtení %1 byly odstraněny všechny hodnoty.
12083. Adresa pro všesměrové vysílání
12084. Soubor [2] nelze vytvořit. Existuje již adresář s tímto názvem. Ukončete tuto instalaci a proveďte instalaci do jiného umístění.
12085. InvokeMethod Název metody - Metoda používá asynchronní zpracování X a Y.
12086. Autorizace souboru byla pro požadavek úspěšná.
12087. Pro typ Int64 byla hodnota buď příliš velká, nebo příliš malá.
12088. Zadaný připojovací řetězec je neplatný. Databázi nelze zadat pomocí klíčových slov AttachDBFilename nebo Initial File Name. Buď zadejte databázi v připojovacím řetězci pomocí klíčového slova Database, nebo použijte parametr příkazového řádku -d.
12089. Systém je zaneprázdněn z důvodu příliš mnoha vstupům a výstupům.
12090. Proměnnou nebo parametr %1 nelze v rámci jedné šablony definovat dvakrát.
12091. Priorita cíle pro cestu %1!wS!:
12092. Místní nabídka aplikace: %1 : %2
12093. Čítač výčtu je umístěn před prvním nebo za posledním řádkem souboru.
12094. Argument typu X je větší než maximální podporovaná hodnota.
12095. Službě nebo funkci byl předán neplatný parametr jako třetí argument.
12096. Server s obsahem %1 (%2) má nesprávný identifikátor UID %3.
12097. Slovo přesahuje maximální délku. Pravděpodobně bude zkráceno jímkou frází.
12098. Nepodařilo se inovovat stávající zásady LSA do adresáře adresářové služby.
12099. Úroveň 2 není synchronizována
12100. Aktivuje se v případě, že uživatel do grafu vloží poznámku.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions