English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

19501. Oznámení bylo povoleno uživatelem %1. Uživatel: %1
19502. Soubor protokolu událostí byl poškozen.
19503. Před otevřením protokolu událostí v režimu pro zápis nebyla nastavena vlastnost Source.
19504. Adresář nelze odstranit.
19505. U spouštěcího disku došlo k chybám, když se ovladač pokusil nastavit balík do režimu online.
19506. Argument je příliš dlouhý.
19507. Migruje konfiguraci všech konfiguračních oddílů, pro které existují pravidla migrace v cestě konfigurace Default Web Site/.
19508. Zadaný kanál nebyl nalezen. Zkontrolujte konfiguraci kanálu.
19509. Neplatný formát schránky
19510. Tato verze hardwarového zprostředkovatele stínové kopie nepodporuje tuto novou operaci.
19511. Hodnota kvality ochrany není podporována ověřováním algoritmem Digest: X.
19512. Server nepodporuje potřebný protokol HTTP. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) požaduje, aby server podporoval protokolové záhlaví Range.
19513. Dodaná karta nebyla rozpoznána. Zkontrolujte, zda je karta správně vložena a pevně zasunuta.
19514. Chybný kód pravidla 0x%1!08x! vs 0x%2!08x!
19515. Příkaz pro export dat individuálního nastavení webové části
19516. Pro tento objekt je kontext již definován.
19517. Službu [2] ([3]) nelze spustit. Přesvědčte se, zda máte dostatečná oprávnění pro spouštění systémových služeb.
19518. Je aktivována, pokud je v prvku DetailsView generována událost CommandEvent.
19519. Prostředek X není typu String. Použijte raději funkci GetObject.
19520. Zpracováno záznamů EA: %1.
19521. Pokud ladění MSBuild nepracuje správně, ověřte, zda je v sadě Visual Studio povolena možnost Pouze můj kód a zda byl zvolen spravovaný ladicí nástroj.
19522. Chyba tiskárny
19523. Nastavení povolení monitorování účtů je aktuálně nakonfigurováno v rámci zásad skupiny a nelze je změnit.
19524. Člen Člen nemůže mít textový obsah, protože nezahrnuje třídu TypeConverter.
19525. %1!3d! %2!4d!ms
19526. Nové možnosti upozornění:
19527. Pozice poznámky měnící data události
19528. Pro tento oddíl nebyla nalezena platná referenční doména popisovačů zabezpečení.
19529. Inovaci zabezpečení nelze dokončit, protože server není k dispozici. Opakujte akci později.
19530. Styl použitý pro rozbalenou nabídku
19531. Adresa URL obrázku, který po kliknutí sbalí uzel
19532. Vyhledávací server <%2> byl úspěšně odebrán.%1
19533. SetServerPriority: Cesta %1!wS!, cíl <%2!wS!, %3!wS!>, třída priority %4!d!, pořadí priority %5!d!
19534. V připojovacím řetězci by neměl být zadán název databáze.
19535. Inicializace modulu dělení slov se nezdařila.
19536. Hodnota priority cíle musí být mezi 0 a 31.
19537. Byl vykonán dlouhý skok.
19538. Procento průběhu zpracování operace.
19539. Dynamickou knihovnu %1 modulu nelze načíst kvůli potížím s konfigurací. Aktuální konfigurace podporuje pouze načítání obrazů sestavených pro architekturu procesorů %2. Datové pole obsahuje číslo chyby. Chcete-li zjistit další informace týkající se těchto potíží včetně možností odstranění chyb s neodpovídající architekturou procesorů, přejděte na stránku http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=29349.
19540. Symbolická adresa %1 byla přesunuta do %2, protože bylo zjištěno, že je neplatná.
19541. Zabezpečení serveru dálkového přístupu selhalo. Došlo k chybě sítě při pokusu o vytvoření relace se zabezpečovacím agentem na LANA %1. Kód chyby je data.
19542. Slučovaná data DFS jsou shodná
19543. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) úspěšně publikovala základní seznamy odvolaných certifikátů (CRL) na server %1.
19544. Soubor nelze vytvořit.
19545. Výjimka %1!lu! (0x%2!08lX!)
19546.
19547. Získá nebo nastaví pole barev palety. Tato vlastnost má vyšší prioritu než vlastnost Palette.
19548. %1!-30s! %2!u! (0x%2!x!)
19549. HKLM\%1: %2 %3 %4
19550. Ovladač ISDN
19551. Velikost nekonečně velikých dat nemohla být určena.
19552. Hodnoty na ose jsou v opačném pořadí.
19553. Chcete-li použít hlavní název služby (SPN) X bez tečky, je třeba povolit příznak AllowDotlessSpn. Zkontrolujte, zda jste správně nastavili rozšířenou ochranu pomocí ověřování systému Windows.
19554. Služba WINS nemohla z registru získat dobu vypršení časového limitu zneplatnění.
19555. Správce vzdáleného přístupu nebyl spuštěn, protože nevytvořil vyrovnávací paměti. Restartujte službu Správce vzdáleného přístupu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na správce. %1
19556. Napájení %1 bylo obnoveno. Server již není pozastaven.
19557. Název X není podporovaným názvem kódování.
19558. Soubor1 má jen %1 řádků
19559. Filtr systému souborů %5 (verze %2.%3, %6) byl úspěšně uvolněn.
19560. Službě AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) se nepodařilo vytvořit objekt %1 ve vzdálené instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) %2. Příčinou mohou být nedostatečná práva nebo přechodné chování sítě. Vytvořte tento objekt ručně nebo akci zopakujte.
19561. Protokol je ukotven, protože většina místa protokolu je spotřebována rezervací. Uvolněte některé vyhrazené záznamy, aby bylo k dispozici místo.
19562. Rozhraní DsRole
19563. Ověření řetězu X509
19564. Umožňuje nastavit vlastnosti u určeného konfiguračního oddílu v zadané cestě konfigurace. Pokud cesta konfigurace není zadána, budou zadané vlastnosti nastaveny pro celý server. V opačném případě budou zadané vlastnosti nastaveny v zadané cestě, kde budou potvrzeny. Je třeba zadat konfigurační oddíl.
19565. V doméně %1!ws! neexistují žádné kořenové adresáře.
19566. Hodnota komprese obrázků JPEG (0-100 %).
19567. Chyba přidělení paměti pro tabulku GATE
19568. Microsoft-Windows-Sync Center
19569. Ve zvukovém kodeku došlo k neočekávané chybě.
19570. Argument pole je vícerozměrný.
19571. Skript automatické konfigurace serveru proxy nelze stáhnout.
19572. Server proxy byl změněn.
19573. %1 (%2) %3Databázový stroj opravil jedno propojení ke stránce.
19574. Správa členství povolena
19575. Instalace softwaru nepřidala balíček %2 do adresářové služby. Byla zjištěna následující chyba: %1
19576. Nelze vytvořit klíč [2]. {{ Systémová chyba [3].}} Přesvědčte se, zda máte ke klíči dostatečný přístup, nebo se obraťte na pracovníky oddělení odborné pomoci.
19577. Channel Up
19578. Hodnota X není platnou hodnotou pro výčet Y.
19579. Seskupení – Neplatný název vzorce: X
19580. Verze importované části není podporována.
19581. Od klienta RADIUS %1 byla přijata zpráva s požadavkem na přístup, která neobsahuje atribut ověřovatele zprávy, přičemž tento atribut je vyžadován. Ověřte konfiguraci klienta RADIUS pomocí modulu snap-in NPS (Network Policy Server) (zaškrtávací políčko Klient musí v žádosti vždy odeslat atribut ověřovatele zprávy) a konfigurace serveru pro přístup k síti.
19582. %1 byl sdílen úspěšně.
19583. Při používání transformací došlo k chybě. Zkontrolujte platnost zadaných transformačních cest.
19584. Správce transakcí XA koordinátora MS DTC volal funkci xa_open pro správce prostředku XA. Toto volání se nezdařilo s neočekávaným návratovým kódem (%1): Soubor=%2 Řádek=%3.
19585. Zadaný název serveru je neplatný nebo v adresářové službě neexistuje.
19586. Rozhraní IDataSource, které je zdrojem dat prvku GridView X, vrátilo prázdné zobrazení. Zkontrolujte, zda je vlastnost DataMember prvku GridView platná.
19587. Upozornění: %1 Kód upozornění %2.
19588. Import se nezdařil
19589. Službu %1 nelze zastavit.
19590. Ve zprávě žádosti přijaté službou zjišťování došlo k chybě.
19591. Pomocí služby zařazování tisku nebylo možné přidat tiskovou frontu %1 v kontejneru %2 do adresářové služby Active Directory, protože do popisovače zabezpečení tiskové fronty nelze přidat položku řízení přístupu (ACE) clusteru. Chyba: %3. Tiskárna není ve službě Active Directory publikována a nelze ji hledáním v této službě nalézt.
19592. Zásada hlavního režimu čeká na odstranění.
19593. Klient NTP zprostředkovatele časových údajů nedostal odpověď ze serveru %1.
19594. %1 souborů v %2 adresářích bylo dekomprimováno.
19595. Službu Řízení front zpráv nelze spustit. Nelze inicializovat místní rozhraní RPC. Chyba %1: %2
19596. ID hesla pro správu je %1.
19597. Při pokusu o přístup ke kořenovému adresáři historie %1 zjistila pomocná služba hostitele aplikace chybu. Adresář buď neexistuje, nebo jeho oprávnění nepovolují přístup službě historie. Funkce historie konfigurací je prozatím zakázána a bude povolena po vyřešení problému. Chcete-li tento problém vyřešit, zkontrolujte, zda adresář existuje a zda k němu má skupina Administrators přístup pro čtení a zápis. Datové pole obsahuje číslo chyby.
19598. Neplatný formát XML.
19599. V %2 bylo restartováno slučování hlavního indexu.
19600. Minimální velikost posouvání malého zobrazení

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422





Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions