English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

16601. K provedení operace není dost paměti.
16602. Vlastnost PropertyValues v kolekci je určena pouze pro čtení. Chcete-li pracovat se samotnou kolekcí, využijte rozhraní API kolekce PropertyValueCollection.
16603. Data rozšíření datové jednotky jsou příliš velká a nelze je použít.
16604. Server RAS není podporován. Nelze vytvořit instanci RasHelper.
16605. Kapacita musí být větší nebo rovna 0. 0 představuje velikost mapovaného souboru.
16606. Určena nulová osa otáčení.
16607. Uživatel %1
16608. Chyba disku
16609. Rozšíření Microsoft Internet Extension je vypnuto.
16610. Aktualizace zásad vazeb rozhraní...
16611. Bylo zadáno neplatné heslo. Heslo musí splňovat požadavky na sílu hesla nakonfigurované pro výchozího zprostředkovatele.
16612. Zdrojový agent DSA
16613. Soubor metadat nebyl nalezen.
16614. Instalační služba systému Windows vyvolala restartování systému pro dokončení či pokračování konfigurace součásti %1.
16615. EQOS: ***Testování*** s jedním řetězcem %2.
16616. Automaticky generovat výraz Where na základě zadaných parametrů
16617. Styl hypertextových odkazů
16618. Operaci nelze dokončit, protože adresář pro publikování byl zastaven.
16619. Protokolování internetové informační služby pomocí rozhraní ODBC se nepodařilo zapsat data do zdroje dat %1.
16620. Pro tento objekt není definován konstruktor bez parametrů.
16621. Aktivační server zjistil, že zadaný kód Product Key byl odvolán.
16622. Zadaná aplikace sběrače nebyla nalezena. Použijte název existující aplikace nebo aplikaci přeinstalujte.
16623. Nesprávná syntaxe deklarace ENTITY
16624. Přidání tiskárny proběhlo úspěšně.
16625. Nelze vložit či aktualizovat entitu, protože byl odstraněn hlavní konec vztahu X.
16626. Adresa není platná (je chybně utvořena).
16627. Nelze shromáždit data o výkonu síťových služeb. Knihovna DLL nebyla načtena, protože se nepodařilo úspěšně navázat komunikaci se zařízeními síťových služeb.
16628. Službě Comm Responder se nepodařilo přijmout žádost o připojení: %1
16629. Nastavování závislostí prostředků pro %1:
16630. Řetězec, který jedinečně identifikuje tento objekt závislosti.
16631. Operace přesměrování se nezdařila, protože druhý konec přesměrování byl uzavřen.
16632. Nastavení oprávnění %1 neuděluje přístupové oprávnění %2 k serverové aplikaci COM %3 uživateli %4\%5 SID (%6) z adresy %7. Toto oprávnění zabezpečení lze změnit pomocí nástroje pro správu Služba Component Services.
16633. Chybný typ protokolu pro daný soket
16634. Získá nebo nastaví barvu pozadí názvu.
16635. Stav protokolu HTTP 412: Podmínky zadané v jednom nebo více polích záhlaví požadavku neprošly při testování na serveru (výsledkem byla hodnota FALSE).
16636. Modul pro vyrovnávání zatížení proxy serveru vzdáleného volání procedur (RPC) (PID: %1) nemůže zpracovat klíč registru %2 jako platný identifikátor UUID. Akce uživatele: Ověřte, zda klíč registru obsahuje správně naformátovaný identifikátor UUID. Pokud hodnota není správná, upravte klíč registru tak, aby vyjadřoval správnou hodnotu.
16637. %1: Nelze zapisovat do místního souboru %2.
16638. Službu nelze spustit z důvodu nezdařeného připojení k ovladači zařízení.
16639. Informace o blízké doméně nejsou platné.
16640. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože port %1 je neplatný.
16641. Text zobrazený před názvy přípojných bodů spotřebitelů
16642. Adresář %1 určený pro ukládání komprimovaného obsahu do mezipaměti je neplatný. Statická komprese je zakázána.
16643. Zakódovaný identifikátor OID je příliš dlouhý (delší než 0x7f bajtů).
16644. Zadaná hodnota DateTimeOffset nespadá do nejednoznačného časového úseku.
16645. Chyba při změně balíčku zavedení
16646. Připojení již existují v uzlu iniciátoru.
16647. Název souboru databáze nesmí obsahovat následující 3 znaky: levou hranatou závorku ([), pravou hranatou závorku (]) a apostrof (').
16648. (0( \d|\d ))?\d\d \d\d(\d \d| \d\d )\d\d
16649. Koordinátor MS DTC nelze spustit, protože tato verze koordinátoru je nižší než nejnižší přípustná platná verze určená v databázi clusteru. Tato situace může nastat v případě, že do jiného uzlu clusteru byla nainstalována vyšší nekompatibilní verze koordinátoru MS DTC. Specifikace chyby: %1
16650. Nepodařilo se získat data o produktu z jednotky %1 v knihovně %2.
16651. Zadaná pověření klienta nejsou platná.
16652. Nejméně jeden název sloupce zadaný v dotazu v souboru XML je neplatný.
16653. Nelze provést požadovanou akci, protože systém součástí DRM (Správa digitálních práv) služby Windows Media Player zjistil změnu konfigurace hardwaru v počítači.
16654. Zadaná hodnota není platná základní adresa.
16655. Časový interval musí být kratší než 2^32-2.
16656. Součást EAP Quarantine Enforcement Client byla úspěšně spuštěna.
16657. Server(%1!d!) %2
16658. Obsah byl zrušen.
16659. Svazek (%1) nebyl nalezen.
16660. Argument DelegateArgument X nelze použít ve výrazu typu Název typu, protože se jedná o nekompatibilní typ Název typu.
16661. Token obsahoval neplatná data XML nebo neodpovídá podporovanému profilu tokenu služby AD FS.
16662. Obnovení součástí %1 bylo dokončeno s chybami v %2. Nahlášená chyba: %3(%4). Po vyřešení problému opakujte spuštění obnovení.
16663. Počet přidaných objektů: %1!d!
16664. Nelze zničit objekt vytvořený jiným podprocesem.
16665. Došlo k pokusu přistoupit k poli mimo definované hranice.
16666. Převaděč barev je neplatný.
16667. Ovladač [NETFTAPI] přijal oznámení %1.
16668. Došlo k chybě převaděče více cílů při zápisu Xml Schema. Podrobnosti naleznete v informacích o vnitřní výjimce.
16669. Zadaná vlastnost není podporována a byla pro tuto operaci ignorována.
16670. Pravidlo nelze odstranit z úložiště aktivačních událostí.
16671. Vyvolaný objekt se rozhodl nyní volání neprovést. Opakujte akci později.
16672. CREATOR OWNER
16673. Získá nebo nastaví popisek prvku.
16674. X: Třída UserNameTemplate neobsahuje rozhraní IEditableTextControl s identifikátorem Y pro uživatelské jméno.
16675. Služba správy pro Správce logických disků není připravena přijmout připojení.
16676. Program Windows Media Player nesynchronizoval některé soubory se zařízením, protože v zařízení není k dispozici dostatek volného místa.
16677. Adresa URL obrázku označujícího, že položka v dynamické části nabídky obsahuje podnabídku
16678. Připojení k %1 vytvořené uživatelem %2 pomocí zařízení %3 bylo odpojeno. K odpojení došlo automaticky, protože využití šířky pásma bylo nízké.
16679. Stínové kopie svazku %2 byly přerušeny, protože se nepodařilo zvětšit úložiště stínové kopie.
16680. Přesměrovači se nepodařilo zapsat data na server %2 po uzavření souboru.
16681. Součást %2 protokolu RDP zjistila chybu v protokolu a klienta odpojila.
16682. Nástroj usbperf.dll byl úspěšně otevřen a inicializován.y
16683. Ve zprostředkovateli služeb OLEDB došlo k vlastní chybě (%1). %2.
16684. Inzerování směrovače %1!-10u! %2!-10u!
16685. Podprocesu zpracování událostí ovladače [NETFTAPI] se nepodařilo zaregistrovat se pro událost NETFT (stav %1).
16686. Přístupová maska, která již měla být namapována na neobecné typy, obsahuje obecné typy přístupu.
16687. Platný bit registru stavu čipu TPM nelze nastavit.
16688. CHYBA – Zadaný záložní disk je neplatný.
16689. Při operaci v místním katalogu došlo k selhání, které indikuje, že je katalog poškozený.
16690. Přepočítat dědičnost zabezpečení
16691. Nastavení omezení platné pro celý počítač neuděluje oprávnění typu %1-%2 aplikacím COM Server uživateli %3\%4 (SID %5) z adresy %6. Toto oprávnění zabezpečení lze upravit pomocí nástroje správy Služba komponent.
16692. Služba Plánovač úloh obdržela upozornění na systémovou změnu času.
16693. Jsou nastaveny obě vlastnosti Both CorrelationCallbackContext a CorrelationContext, ale kontext nesouhlasí.
16694. Použití sítě %1 pro server %2
16695. Zadané uživatelské jméno nebo cesta k příkazu (nebo obojí) nejsou platné. Uživatelská jména a cesty musí být odděleny středníky (;), před nimi ani za nimi nemohou být mezery a nemohou končit středníkem.
16696. Počet simultánních připojení k serveru brány TS dosáhl maximální hodnoty konfigurované správcem. Server proto nepřijímá žádná další připojení. Pokus o připojení uživatele %1 v klientském počítači %2 používajícím metodu ověřování %3 byl odmítnut. Další informace o způsobu změny limitu pro maximální počet připojení najdete v tématu týkajícím se nastavení maximálního počtu možných připojení pro server brány TS v nápovědě k serveru brány TS.
16697. Řadič domény spouští žádost o nový fond identifikátorů účtů.
16698. Vyrovnávací paměť jednotlivých typů není dost velká.
16699. Neplatný název kategorie. Jeho délka musí být v rozsahu od X do Y. Nejsou povoleny uvozovky, řídicí znaky a úvodní a koncové mezery.
16700. Uživatel %1 je připojen z %2, ale nezdařil se pokus o ověření z důvodu: %3

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions