English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

6601. Kartě SmartCard nebyl předveden žádný kód PIN.
6602. Číslo USN v době zálohování nebylo nalezeno. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) přečte databázi a pokusí se vyhledat nejvhodnější číslo USN.
6603. Nastaví klíč SiteCostedReferrals v registru serveru.
6604. Nové heslo neodpovídá heslu pro potvrzení.
6605. ------ Podporované příkazy INSITE ------
6606. Došlo k pokusu o přístup k podprocesu, u něhož bylo zahájeno ukončení.
6607. Během čekání na dokončení asynchronního podprocesu sběru čítačů došlo k vypršení časového limitu.
6608. Zadaný typ instance není platný.
6609. Není k dispozici žádný server se sdílenými soubory.
6610. Nelze inovovat databázi.
6611. Zásada přidělení prostředků %1 byla nastavena jako zásada správy, protože byla splněna podmínka Skupina prostředků %2 je offline. Zásada přidělení prostředků: %1 Podmínka: Skupina prostředků %2 je offline.
6612. Hodnota vlastnosti AutoFitMinFontSize nesmí být menší než 5.
6613. Systém Windows nemohl přesunout své dočasné instalační soubory.
6614. Linkové zařízení je již používáno.
6615. Přidat repliku
6616. Určuje, zda jsou povoleny funkce skriptů spouštěných v klientu technologie webových částí.
6617. Binární formát zadaného vlastního atributu je neplatný.
6618. Na pásku bylo dosaženo konec sady souborů.
6619. Obory záložek vyžadují hostitele, který podporuje správu klíčů. Hostitel, kterého používáte, nepodporuje správu klíčů. Pokud používáte třídy WorkflowApplication nebo WorkflowInvoker, zvažte použití náhradní třídy WorkflowServiceHost.
6620. Název %1 je již použit pro výchozí objekt služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services). Zvolte jiný název objektu.
6621. Zadaný název počítače již v síti existuje. Změňte jej a restartujte počítač.
6622. Určený nástroj není platným nástrojem pro toto okno.
6623. Během události CollectionChanged nelze změnit kolekci ObservableCollection.
6624. Informace callstack nejsou ve výchozím nastavení zaznamenávány z důvodu výkonu. Povolte konfigurační přepínač captureAllocatedCallStack pro streamWriterBufferedDataLost MDA (postup naleznete v dokumentaci MSDN MDA).
6625. Musíte zadat název souboru, nikoli relativní nebo absolutní cestu.
6626. Systém Windows nemůže zkontrolovat disk připojený pomocí sítě.
6627. Pro ID události (%1) nelze nalézt definici události.
6628. Metadata tohoto souboru jsou poškozena. Nelze vyhledat token nil metadat. X
6629. Odstranění odběru se nezdařilo.
6630. Získá nebo nastaví svislé zarovnání popisků datových bodů umístěných uvnitř trychtýřového grafu.
6631. Službu Active Directory Domain Services nebylo možné odebrat z tohoto řadiče domény, protože se jedná o poslední řadič domény v doméně, která má podřízený oddíl adresáře %1.
6632. Požadovaný rozsah bajtů přesahuje za konec webové stránky. Použijte rozsah bajtů, který se celý nachází na stránce.
6633. Atribut CodeFile nelze použít bez atributu Inherits.
6634. Zpracování zásad při přihlášení uživatele pro uživatele %3 bylo dokončeno po %1 s.
6635. Systémový svazek byl poškozen.
6636. Cluster %1!ls!
6637. Pokusil se uživatel zrušit operaci? Určeno pro přístup prostřednictvím obslužné rutiny události DoWork.
6638. Správce systémových prostředků nemůže zálohovat nejméně jeden soubor XML, protože nejméně jeden soubor se používá nebo uživatelská oprávnění k adresáři pro zálohování nejsou dostatečná. Akce uživatele Zkontrolujte, zda se soubory nepoužívají, zkontrolujte uživatelská oprávnění k adresáři pro zálohování a opakujte akci.
6639. Běhová transakce byla dokončena se stavem X.
6640. Heslo není platné.
6641. Objekt nebyl nalezen.
6642. Nové zpracování přenášených dat pro zadaná pravidla portu již bylo zakázáno.%1!ls!.
6643. Vnitřní nastavení
6644. Nelze vytvořit řetěz certifikátů k důvěryhodnému kořenovému úřadu.
6645. Velikost klíče není platná.
6646. P(Z<=z) dva konce
6647. %1!-30s!
6648. Aktualizace rozložení oddílů na disku se nezdařila.
6649. Při čtení z fronty umístěné ve vzdáleném počítači došlo k chybě.
6650. Styl použitý pro řádky
6651. Certifikát SSL obsahuje běžný název (CN), který se neshoduje s názvem hostitele.
6652. Svazek byl opraven, ale obsažený oddíl nebyl označen jako aktivní, protože na disku je již jiný aktivní oddíl. Pokud označíte svazek jako aktivní, označíte všechny jeho oddíly jako aktivní.
6653. Funkci pro odpojení na serveru proxy nelze volat.
6654. Certifikát obsahuje zakódovanou délku, která může být nekompatibilní se starším prováděcím softwarem.
6655. Rozhraní je v zakázaném stavu.
6656. Konfigurace disku není synchronizována s konfigurací v paměti.
6657. Nelze najít uzel Storage Schema, který má být vložen jako prostředek vstupního souboru File Name.
6658. Konzole SAC se nepodařilo vypnout systém.
6659. Distribuovaný systém souborů (DFS) nezískal požadované informace o počítači. Návratový kód je v datech záznamu.
6660. Schéma adresářové služby
6661. Součást protokolu, jejíž registraci se snažíte zrušit, je aktuálně povolena v jednom nebo více rozhraní.
6662. Víceznačný název.
6663. Argument index musí být menší než délka pole.
6664. Zásady zabezpečení přístupu k uživatelskému kódu platformy .NET Framework
6665. Nový uzel nelze přidat, protože tento cluster již dosáhl maximálního počtu uzlů.
6666. Název mapy nesmí být null.
6667. Byl překročen limit počtu interních záhlaví.
6668. Změna zásad architektury Filtering Platform
6669. Transportní modul (nazývaný též robot nebo zařízení pro výběr) knihovny %1 obsahuje médium a nemůže je umístit zpět do patice. Médium je nutno vysunout ručně. Pokud má knihovna dvířka, otevřete je a vysuňte médium z transportního modulu. Pokud knihovna nemá dvířka, spojte se s oddělením technické podpory výrobce knihovny.
6670. , rekurze dostupna
6671. Informace o zaznamu o prostredku
6672. Zadaný původ kapacity sledování je neplatný.
6673. Informace podle dodavatele
6674. Hodnota vlastnosti AlternateText obrázku
6675. Server proxy RADIUS přijal odpověď z neplatné adresy IP %1:%2 (adresa IP:port).
6676. Klient poskytl platný token XML, ale při generování tokenu systému Windows NT z identifikátorů zabezpečení služby Active Directory došlo k chybě.
6677. Aplikace Internet Explorer je nastavena na režim offline. Změňte jej na režim online a pokračujte.
6678. Systém Windows NT Workstation
6679. Určuje, zda je během komunikací povolen signál RTS (Request To Send).
6680. Správce transakcí XA koordinátora MS DTC volal funkci xa_commit v knihovně DLL '%1' správce prostředku XA. Toto volání se nezdařilo s uživatelskou výjimkou: Soubor=%2 Řádek=%3.
6681. Třída SqlWorkflowInstanceStore podporuje pouze aktivaci WAS.
6682. Cesta k registru (%1) předaná ovladačem režimu jádra je neplatná. Objekt zařízení ovladače je v dalších datech.
6683. Vlastnost Date není k dispozici pro žádného příjemce souhlasu klíče KID.
6684. Z důvodu sběrnice MCA je podproces odesílán s VÝJIMKOU MCA.
6685. Funkci nelze provést.
6686. Operace zachycení bitové kopie byla zrušena.
6687. Větve True a False jsou již definovány.
6688. Volání zápisu do popisovače
6689. Bylo zahájeno předběžné zpracování aktivních soketů.
6690. *** Hodnota není typu IExpressionContainer. ***
6691. Požadavek neobsahuje informace o šabloně certifikátu.
6692. Kontextové zásady:
6693. Příliš mnoho úrovní symbolických odkazů
6694. Zadaná adresa je neplatná.
6695. Při aktuální rychlosti přehrávání nemůže být operace provedena.
6696. Distribuční seznam neexistuje.
6697. Neplatný prvek X.
6698. Pravidlo Celá virtuální adresa IP není pro port %1!d! nakonfigurováno.
6699. Hloubka vybrané položky je větší než hodnota StaticDisplayLevels + MaximumDynamicDisplayLevels. Tato situace může být způsobena neplatnou deklarací, změnou provedenou od posledního požadavku nebo falešným požadavkem.
6700. Nelze vytvořit připojení ke vzdálenému počítači. Pro toto připojení budete pravděpodobně muset změnit nastavení sítě. Další informace získáte klepnutím na tlačítko Diagnóza nebo vyhledáním tohoto čísla chyby v centru pro nápovědu a odbornou pomoc.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions