English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

32101. Časový limit dokumentu %1, %2 patřícího uživateli %3 při tisku na %4 vypršel. Zařazovací služba čekala %5 milisekund a neobdržela žádná data.
32102. Služba DHCP/BINL v místním počítači, náležející k doméně Windows Administrative %2, rozpoznala že je ověřena ke spuštění. Nyní obsluhuje klienty.
32103. Internal error: MtScreenBufferPrintRegion called on a scrollable screen.
32104. Služba AD RMS (Active Directory Rights Management Services) nemůže provést žádná rozlišení členství v souvislosti s rozšířením skupin mezi strukturami, protože hodnota zásady MaxCrossForestCalls je nastavena na 0.
32105. Chyba vazby datových bodů. Musí být zadány hodnoty Y.
32106. K prostředí LocationEnvironment lze přistupovat pouze v rámci rozsahu podmínky, do kterého byl parametr předán.
32107. Upozornění: Aktuální autoritativní instance služby AD LDS je %1.
32108. Odkaz na obrázek ikony nadpisu
32109. Uživatel (%1:%2):
32110. Aktivační službě procesů systému Windows se nepodařilo zpracovat konfigurační informace pro odstranění adaptéru naslouchání %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
32111. Tato operace není pro danou třídu podporována.
32112. Vypršel časový limit brány
32113. Chyba při volání funkce IOCTL.
32114. Kurýrní služba service nebyla spuštěna.
32115. Název nejvyššího elementu se musí shodovat s názvem deklarace DOCTYPE.
32116. Nedovolená operace změny. Některý aspekt změny není přípustný.
32117. Jeden nebo více zadaných osobních balíčků neexistuje. Přesvědčte se, zda jsou k dispozici všechny požadované zdroje, a restartujte instalaci.
32118. Služba publikování na webu (Webová služba) nenačetla seznam důvěryhodných certifikátů serveru pro instanci %1, protože nebyl v úložišti certifikátů nalezen. Chyba: %2
32119. Úplná nebo relativní cesta k souboru, z něhož chcete číst. Např. „myfile.txt“.
32120. Optická média nelze formátovat pomocí systému souborů eXFAT.
32121. Služba čte seznam úloh z disku.
32122. Řetězce a hodnoty kódování BER ve více hodnotách jediného atributu
32123. Tato metoda byla volána v chybném stavu.
32124. Popisek datového bodu mimo styl vykreslované oblasti
32125. Dočasný soubor nebyl nalezen.
32126. Nyní se autoritativní informace pro tento křížový odkaz nacházejí mimo obor. Zkuste spustit nástroj dcdiag s možností /e.
32127. Výčet nebyl zahájen.
32128. Styl čísel AllowHexSpecifier není pro datové typy s pohyblivou čárkou podporován.
32129. Rozhraní nemůže mít konstruktory.
32130. Pro X nelze použít data individuálního nastavení, protože tato data již byla použita pro ovládací prvek s tímto identifikátorem.
32131. Serverové adresy byly vyřešeny pomocí funkce GetHostByName.
32132. Zadaná vyrovnávací paměť není platná.
32133. Toto rozhraní IEnumerable podporuje pouze jeden výčet.
32134. Pokud některá vlastností TextInfo.ANSICodePage a TextInfo.OEMCodePage představuje vícebajtovou znakovou stránku, musejí se obě shodovat.
32135. Typ argumentu nemůže být System.Void.
32136. Nebyla nalezena úloha s názvem X.
32137. Inicializace nástroje SEM
32138. Popisný řetězec pro odkaz parametru (%1) nebyl nalezen.
32139. Operace obnovení stavu systému spuštěná v %1 byla dokončena s varováními. Další informace naleznete v protokolu chyb.
32140. Nelze nastavit ID národního prostředí.
32141. Chyba instance
32142. Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Nelze rozbalit objekt názvu, chyba %1.
32143. Byl zadán chybný typ událostí.
32144. Identifikátor GUID doménové struktury: %1
32145. Server je nyní vypnut.
32146. Zóna DNS již existuje.
32147. Plánovač úloh spustil instanci %3 úlohy %1 pro uživatele %2.
32148. Objekt nelze inicializovat.
32149. Knihovna DLL služby Řízení front zpráv nebo vstupní bod v této knihovně pro zadanou proceduru nelze najít. Podrobnější informace o této chybě získáte zapnutím trasování.
32150. Získá nebo nastaví barvu ohraničení.
32151. Zpráva o výjimce: X
32152. Hodnota pro maximální pracovní sadu paměti nemůže být delší než 8 znaků. Zadejte novou hodnotu.
32153. Služba Fax je nakonfigurována tak, aby podporovala okna se zprávou jako potvrzení o doručení. Tento typ potvrzení o doručení však nelze použít, protože je zakázána místní Kurýrní služba. Chcete-li Kurýrní službu povolit, změňte typ spouštění služby na automatický.
32154. Přidat nebo odebrat sebe jako člena
32155. Network Configuration Operators
32156. Adresa URL byla přesměrována a bude zpracována automaticky.
32157. Nelze importovat vlastnost Název vlastnosti.
32158. Počet odmítnutých položek se neshoduje s počtem důvodů pro odmítnutí.
32159. Pásek nelze rozdělit na oddíly.
32160. Neplatný token pro zosobnění - nelze jej duplikovat.
32161. Argument ToValidate metody X s názvem Y má hodnotu NULL. Pro ověření je nutné předat argumenty, které nemají hodnotu NULL.
32162. Nemáte správnou úroveň šifrování pro přístup k této relaci.
32163. Identifikace požadovaného partnera pro replikaci (%1) jako platného řadiče domény pomocí účtu počítače pro: (%2) se nezdařila. Pravděpodobnou příčinou je, že účet počítače nebyl do tohoto řadiče domény replikován z důvodu reakční doby replikace nebo řadič domény neinzeruje službu AD DS (Active Directory Domain Services). Zkuste operaci opakovat a jako partnera pro replikaci použijte: %3.
32164. Registrovaná adresa relativeAddress X v konfiguračním souboru není platná. Možné příčiny: Zadali jste prázdnou nebo absolutní adresu (například adresu začínající lomítkem / nebo řetězcem \\), nebo adresa obsahuje neplatné znaky. Podporované formáty adres relativeAddress: [složka/]soubor nebo ~/[složka/]soubor.
32165. Zadanou hodnotu typu Název typu ze zdroje dat nelze převést na typ Název typu zadaného cílového sloupce.
32166. ------ Podporované příkazy ROOT ------
32167. Data nebo literálovou hodnotu nelze převést na daný typ sloupce ve zdroji dat a nebylo možné zjistit, které sloupce nelze převést. Důvodem nejsou neshodné podpisy nebo přetečení dat.
32168. Operaci nelze vrátit
32169. Ve frontě událostí serveru proxy není žádná událost.
32170. Formát komprese definovaný v souboru BMP není podporován.
32171. Spojení nelze navázat.
32172. Parametr VirtualPath musí být neprázdný řetězec začínající ~/.
32173. Vzorec vyžaduje stejný počet hodnot Y pro každý vstupní datový bod.
32174. ID instalace (IID) nebo ID potvrzení (CID) se neshodují. V případě potřeby potvrďte identifikátor IID a získejte nový identifikátor CID.
32175. Priorita je neplatná.
32176. POZNÁMKA: Replikace u agentů DSA, do nichž lze zapisovat, zůstává zakázána.
32177. Nebylo určeno mapování schématu pro odpověď hesla.
32178. Hodnota vlastnosti není kompatibilní s jinou vlastností nebo typem médií nastavenými pro transformaci.
32179. Program CHKDSK hledá platnou virtuální alokační tabulku (VAT)...
32180. Argumenty příkazového řádku předávané aplikaci určené vlastností FileName.
32181. Zadané použití parametru X k vytvoření hodnoty typu Název typu není podporováno technologií LINQ to Entities v kompilovaném dotazu.
32182. Při vyčíslení globálních parametrů došlo k chybě.
32183. Po inicializaci nelze provést obnovu.
32184. Odhlásit normálně
32185. Událost WindowClosed lze použít pouze na vlastnosti RootElement a TreeScope.Subtree nebo na element, který implementuje třídu WindowPattern.
32186. Příkaz Execute vyžaduje, aby objekt Command měl objekt Transaction, pokud je objekt Connection přiřazený objektu Command v místní transakci čekající na dokončení. Vlastnost Transaction objektu Command nebyla inicializována.
32187. Nelze vytvořit koncový bod.
32188. Aktualizace zásad automatického přidávání...
32189. Vlastní komponenty Worker nástroje CRM vyžadují transakci. Tento problém je možné opravit pomocí nástroje pro správu Služba Component Services. Zobrazte vlastnosti dané komponenty Worker nástroje CRM. Vyberte kartu Transakce. Klepněte na přepínač Požadována podpora transakcí.%1
32190. Neplatný název počítače nebo domény.
32191. Zpracování zásad v důsledku změny stavu sítě se pro uživatele %3 nezdařilo po %1 s.
32192. Struktura parametrů klíče nebyla platná.
32193. Při práci s diskem operace opakovaně selhala.
32194. Oprávnění správce
32195. Zamýšlenou akci nelze provést v rámci transakce.
32196. Změnu nezle zaznamenat
32197. Názvový kontejner musí být ovládací prvek.
32198. Služba EFS nemůže otevřít všechny proudy souboru %1. Soubor nebyl obnoven.
32199. Adresa URL požadavku: X
32200. Modul podsítě není připojen

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions