English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

38501. Na zadaný klíč registru se odkazuje předdefinovaný popisovač.
38502. Hodnota atributu "minOccurs" by měla být 0 nebo 1.
38503. Skript <%2> nebyl připojen.%1
38504. Nastavení sítě s clustery %2 se změnilo, což má vliv na prostředek adresy IP clusteru %1. Probíhá pokus o obnovení zapůjčení pro daný prostředek adresy IP clusteru.
38505. Na serveru %3 nebyl nalezen výstupní bod %2
38506. Službě nebo funkci byl předán neplatný parametr jako druhý argument.
38507. Druhá strana při vyjednávání zabezpečení vyžaduje silné šifrování, ale to není v místním počítači podporováno.
38508. Při čištění uzlu clusteru došlo nejméně k jedné chybě. Dokud nebude vyčištění úspěšně dokončeno, pravděpodobně nebude možné vytvořit nebo se připojit ke clusteru s tímto počítačem. Zkontrolujte a odstraňte potíže uvedené v předchozích událostech procesu čištění clusteru. Chcete-li vyčištění provést ručně, spusťte v tomto počítači příkaz cluster.exe s parametrem forcecleanup.
38509. Pořadí pro připojení k bráně
38510. ProvSysException, Kód chyby=%1!d!, Zpráva=%2
38511. Počet parametrů je %1!d!.
38512. Vyvolaný člen není podporován v dynamickém modulu.
38513. Funkce Obnovení systému nemůže odstranit příčinu potíží. Použijte jiný nástroj z nabídky Možnosti obnovení systému.
38514. Systém se pokusil o načtení filtru s podprocesovým modelem Apartment označeného v procesu filtru typu démon s více podprocesy. Pokus o zpracování dokumentu bude opakován v procesu filtru typu démon s jedním podprocesem. Jelikož filtrování s více podprocesy je efektivnější, zkuste opatřit verzi filtru s více podprocesy.
38515. Instalační služba systému Windows není přístupná. Tato situace může nastat, pokud Instalační služba systému Windows nebyla správně nainstalována. Obraťte se na pracovníky podpory.
38516. Metadata položky mezipaměti jsou nahrazena stavovým řádkem „HTTP/1.1 200 OK“, aby byla dodržena logika protokolu mezipaměti HTTP.
38517. Pracovní adresář nelze nastavit na %1!ls!. Počet volných bajtů: %2!I64d!, přibližný počet požadovaných bajtů: %3!I64d!.
38518. Průvodce zachycením bitové kopie služby pro nasazení systému Windows nebyl v zadané bitové kopii Windows PE nalezen.
38519. Operaci nelze provést, protože aplikace WorkflowApplication X byla ukončena.
38520. Vlastnost Název vlastnosti u typu Název typu je typu Název typu, který není podporovaným primitivním typem.
38521. Klient poskytl jako legitimaci neplatný příchozí token. Token obsahoval aplikační žádost (AP) protokolu Kerberos zadanou hlavním uživatelem, který nesplňuje důvěryhodnost pro vydávání tokenů služby AD FS. Pole identifikátoru klíče obsahuje jméno hlavního uživatele.
38522. První argument není platný
38523. Dokument součástí zálohy je poškozený.
38524. Denně %1 - %2
38525. Nebylo možné spustit Správce oken plochy, protože je zakázáno nastavení rozvržení plochy.
38526. Možnosti
38527. Epocha replikace: %1!d!
38528. Test progress
38529. Monitor vrátil řetězec možností DDC/CI, který neodpovídal souboru ACCESS.bus 3.0, DDC/CI 1.1 nebo specifikaci MCCS 2 revize 1.
38530. Zařízení Windows Media Center Extender %1 bylo zakázáno.
38531. Objekt X - Y je neplatný. Nastavení X při použití kanálu klienta zjišťování by mělo být Z.
38532. Styl záhlaví zóny
38533. Absolutní cesta k souboru vloženého objektu pošty
38534. Text chyby není k dispozici. Kód chyby = %1!x!
38535. Skupinu prostředků %1 nebylo možné odstranit. Došlo k následující chybě: %2. Chcete-li tento problém vyřešit, zkontrolujte, zda jste správně konfigurovali nastavení skupiny prostředků a nastavili správnou hodnotu a oprávnění pro soubor RAP.xml a klíč registru RAPStore.
38536. Databáze uživatelských účtů není správně nakonfigurována.
38537. Této položce bylo přiřazeno číslo kategorie specifické pro aplikaci.
38538. Formát záznamu DNS je chybný.
38539. Objekt Type není platný.
38540. Odstraněné řádky jsou nedostupné.
38541. Zadaná velikost clusteru je pro %1 příliš velká.
38542. Musí uvádět přesně jednu aplikaci pro nový virtuální adresář.
38543. Mapování souborů služby OLE již existuje.
38544. Nepodařilo se inicializovat klienta CBS. Poslední chyba: %1
38545. Uživatel připojený k portu %1 byl odpojen, protože v modulu zabezpečení jiného výrobce došlo k následující vnitřní chybě ověřování: %2
38546. Pro tento typ souboru není zaregistrován žádný analyzátor souborů.
38547. Třída poznámek v rámečku
38548. Z důvodu neočekávané chyby katalogové komponenty COM+ server nezjistil, zda byla zpráva ve frontě odeslána důvěryhodným partnerem. Odesílatel je považován za nedůvěryhodného. Níže je uvedeno katalogové rozhraní API, ve kterém se vyskytla chyba, a odpovídající kód chyby.%1
38549. Členové v této skupině mohou svá hesla replikovat v doméně všem řadičům domény jen pro čtení.
38550. Označuje pozici názvu katalogu v úplném názvu tabulky v textovém příkazu.
38551. Karta Smart Card nemá k uložení informací dostatek paměti.
38552. Prostředek určující sdílené složky
38553. ID připojení (%2) přiřazené připojení a požadavku (ID požadavku %1) budou analyzovány.
38554. Metoda byla zahájena.
38555. K této logické jednotce (LUN) nejsou přidruženy žádné porty řadiče.
38556. Neplatný přepínač: %1!S!
38557. Určuje, zda je zobrazeno tlačítko Storno.
38558. Služba Profil uživatele byla zastavena.
38559. Vytvoří sestavení knihovny.
38560. Ve funkci je použit nepodporovaný soubor XML.
38561. Služba replikace souborů byla zastavena.
38562. Parametr SchemaContext v modulu pro zápis musí být inicializován před přístupem k modulu pro čtení.
38563. Svazek v jednotce %1 nemá žádnou jmenovku.
38564. Typ Název typu není podporován knihovnou klienta.
38565. Autorita důvěryhodnosti vstupu systému správy práv k digitálním médiím (DRM) služby Windows Media nepodporuje požadovanou akci.
38566. Pokud existuje hodnota default, musí být atribut use v atributu atributem optional nebo v něm musí chybět: %1.
38567. Typ osy X použité pro tuto řadu
38568. ***Časovač nemohl oznámit popisovač klienta.
38569. Systém obnoven do dřívějšího bodu obnovení
38570. Aktualizace schématu se nezdařila: Duplicitní název RDN.
38571. Také je nutné povolit dočasné ukládání obsahu na pevný disk, aby bylo možné použít dvouprůchodové kódování s tímto vstupním zařízením.
38572. Dosáhli jste maximálního povoleného počtu klauzulí ve stavu. Odstraňte tento problém a opakujte akci.
38573. Při analýze atributu sqlConnectionString oddílu došlo k chybě: Atribut
38574. Počítač nemohl inicializovat síťové rozhraní připojené k systému. Kód chyby: %1.
38575. Instance služby s identifikátorem Y je aktuálně v pozastaveném stavu. Pokus o provedení řídicí operace X se nezdařil.
38576. Vzdálená pomoc serveru COM byla zahájena.
38577. Vlastnost Vlastník nelze nastavit pro objekt Window, který byl zavřen.
38578. Zařízení není právě připojeno, ale jeho adresa se uchovává.
38579. Ověřovací mechanismus je neznámý.
38580. V databázi zabezpečení služby Plánovač úloh nebyly nalezeny žádné informace o účtu zadané úlohy.
38581. Platnost mezipaměti kódu PIN čipové karty vypršela.
38582. ***Chyba: Účet počítače serveru %1 chybí. Pokuste se spustit příkaz s možností /repairmachineaccount.
38583. Nadřízené připojení bylo uzavřeno: X.
38584. Řádek nemá žádný jedinečný sloupec.
38585. Byl nalezen prázdný řetězec názvu atributu položky seznamu stop.
38586. (GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney
38587. Nebylo možné najít soubor %1 pro vložení do souboru .cab metadat.
38588. Služba Active Directory Domain Services nepřenesla role hlavního operačního serveru na jiný řadič domény služby Active Directory. Možné příčiny: Žádné další řadiče domény, které by přijímaly roli hlavního operačního serveru, nejsou online nebo služba Active Directory Domain Services obsahuje záznam řadiče domény, který již neexistuje.
38589. Při nastavování události vypnutí %1 rutiny zpracování protokolu došlo k chybě. Návratový kód procedury SetEvent je %2.
38590. Zobrazit seznam fondů aplikací
38591. Neznámý zvláštní přístup (bit 0)
38592. Dochází k zacyklení definic XmlnsCompatibleWithAttribute v sestavení Název sestavení , takže obor názvů obor názvů přepisuje sám sebe. Změňte definice a eliminujte toto zacyklení.
38593. Při instalaci správce ovladačů ODBC došlo k chybě. Chyba ODBC [2]: [3]. Obraťte se na pracovníky odborné pomoci.
38594. Konstruktoru WebProxy se nepodařila automatická detekce identifikátoru URI pro skript serveru proxy.
38595. Cesta požadavku: X
38596. Činnost clusteru již byla zahájena%1!ls!.
38597. Bylo překročeno omezení prostředků adresářové služby.
38598. Operace serveru DNS byla odmítnuta.
38599. Systém BIOS nedokázal správně komunikovat s hlavním spouštěcím záznamem (MBR – Master Boot Record). Požádejte výrobce počítače o pokyny k upgradu systému BIOS.
38600. Kontext uložený v mezipaměti v kanálu nelze nastavit nebo načíst, pokud je zakázaná správa kontextu ve vrstvě kanálu. Přesvědčte se, zda je vlastnost kanálu kontextu IContextManager.Enabled nastavena na hodnotu true.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions