English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

30801. Tato verze systému Windows nepodporuje zavádění 64bitových balíčků. Skript %1 je určen pro 64bitové balíčky.
30802. Službu AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nebylo možné odstranit z této instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services), protože se jedná o poslední instanci služby AD LDS v oddílu a doména má podřízený oddíl adresáře %1.
30803. Uživatel je součástí předávací smyčky.
30804. Pokus vzdáleného adresářového serveru %1 odebrat řadič domény %2 byl neúspěšný.
30805. Došlo k problému s datem vytvoření nebo se sériovým číslem databáze zabezpečení.
30806. Globální skupina nemůže mít univerzální skupinu jako člena.
30807. Je nutno nastavit vlastnost Název vlastnosti nebo vlastnost Název vlastnosti.
30808. Dynamické generování SQL pro vlastnost DeleteCommand není podporováno pro vlastnost SelectCommand, která neobsahuje sloupec verze řádku.
30809. Bylo nutno obnovit jeden ze souborů registrační databáze z protokolu nebo z náhradní kopie. Obnovení proběhlo úspěšně.
30810. Soubor nelze kopírovat do sebe sama.
30811. TrackRecord = BookmarkResumptionRecord, InstanceID=X, RecordNumber=Y,EventTime=Z, Name=A, SubInstanceID=B, OwnerActivityName=C, OwnerActivityId =D, OwnerActivityInstanceId=E, OwnerActivityTypeName=F, Annotations=G, ProfileName = H
30812. Upozornění klienta nelze nainstalovat, protože s paměťovým blokem není spojená žádná fronta zpráv pro VID.
30813. Adresa naslouchání %1 je neplatná.
30814. Program Windows Media Player nemůže uložit soubor přenášený datovými proudy.
30815. Stínová kopie s ID %1 již není zveřejněna.
30816. Neplatný typ pole Název typu.
30817. f Přepne mezi podrobnými a zkrácenými informacemi o nástroji Tlist.
30818. Při uvolnění čtecího zařízení byl rozpoznán neplatný stav dostupnosti.
30819. Cíl neodpověděl včas na požadavek na přihlášení.
30820. Pokus o připojení se nezdařil, protože se změnilo cílové číslo.
30821. Disk se nezdařilo načíst do mezipaměti.
30822. Načítání ovladače USD bylo dokončeno, probíhá inicializace.
30823. Složka [2] neexistuje. Zadejte cestu k existující složce.
30824. Velikost této kolekce je pevně stanovena.
30825. Hlášená událost testu počítače je opravenou neznámou chybou sběrnice PCI hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
30826. Zjištěno vadných clusterů: %1.
30827. Parametr /pluralize vyžaduje režim FullGeneration nebo FromSSDLGeneration.
30828. Příliš mnoho aktivních uživatelů databáze.
30829. Systém Windows úspěšně aktualizoval všechny adresáře objektů zásad skupiny na místním systémovém svazku.
30830. Do základního oddílu jste nainstalovali aplikaci, která obsahuje nejméně jednu soukromou komponentu. Soukromé komponenty nejsou v základním oddílu podporovány. Soukromé komponenty byly zveřejněny.%1
30831. Za přepínačem -o následuje chybný parametr.
30832. Bylo zadáno neplatné časové razítko.
30833. Získá nebo nastaví souřadnici Y pozice poznámky. Chcete-li dosáhnout automatického umístění ukotvené poznámky, nastavte hodnotu Double.NaN ('NotSet').
30834. Vstupní proud nemá platný binární formát. Počáteční obsah (v bajtech) je: X ...
30835. Odesláno kilobajtů
30836. Vlastnost StandardErrorEncoding je podporována pouze v případě přesměrování standardní chyby.
30837. Mutace kolekce hodnot odvozené od slovníku nejsou povoleny.
30838. Úroveň IsolationLevel vnořené aktivity TransactionScope se musí rovnat úrovni nadřazeného objektu.
30839. Žádost byla zamítnuta, protože nebylo možné ověřit příchozí legitimaci. Nebyly vydány žádné tokeny.
30840. Dekódovací zařízení není schopno zobrazení dekódovat. Zobrazení může být poškozeno.
30841. Načtení typu zprostředkovatele se nezdařilo: Název typu.
30842. Parametr TimeSpan nemůže být zadán s větší přesností než na celé minuty.
30843. Server nezískal přístup k síti %1 pomocí funkce NetBiosOpen.
30844. Neexistují žádné synchronizační objekty, na nichž se dá čekat.
30845. Některé operace čekají na zopakování.
30846. Nejsou šířeny žádné obory názvů.
30847. Klient WinRM nemůže zpracovat požadavek. Odpověď protokolu HTTP z cílového počítače nebyla ve stejném formátu jako požadavek. Pravděpodobně byl odeslán paket požadavku Unicode a přijat paket ANSI.
30848. Obor názvů %1!ws!: %2!ws! POVOLEN
30849. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná. Implementace oznámila dvojí získání a potvrzení stejné verze zámku na stejné instanci. Při každém získání zámku na instanci je nutné zvýšit verzi zámku. V opačném případě bude pořád vracena nulová verze zámku. Když poskytovatel zjistí pokus vlastníka instance o zamknutí instance, která je již sama zamčena, poskytovatel by měl vyvolat metodu BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock nebo CreateBeginBindReclaimedLockException třídy BindAcquiredLock.
30850. Seznamy ACL systému souborů NTFS cílů odkazu <%1> a <%2> pro odkaz <%3> nejsou konzistentní.
30851. Zakázaná knihovna: %1.
30852. Základ kódu chyby kódování nebo dekódování certifikátu ASN1. Chybové hodnoty ASN1 jsou posunuty o CRYPT_E_ASN1_ERROR.
30853. Chyba při čtení karty smart card
30854. Účet je nyní zakázán.
30855. Vypnutí způsobené třídou HostingEnvironment
30856. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Požadavek LooksAlive
30857. XC1007: Byl zjištěn nesprávný kód Xaml. Členové jsou duplicitní.
30858. Ověřovací informace cíle nejsou k dispozici.
30859. Položku protokolu číslo X nelze číst. Protokol událostí je pravděpodobně poškozen.
30860. Zabezpečení přístupu ke kódu umožňuje za běhu programu zjistit, zda je spuštění kódu bezpečné.
30861. Souřadnice X myši.
30862. Ve specifikaci toku dat byl nalezen nerozpoznaný nebo neplatný typ služby.
30863. Daná bitová kopie nepatří do této skupiny bitových kopií.
30864. Nelze nalézt zadaný zálohovací disk.
30865. Nástroj DiskRAID používá soubor skriptu: %1
30866. Rutina CollectTcpIpPerformanceData byla dokončena úspěšně.
30867. Při zápisu do dočasného souboru stop-slov došlo k chybě. Tato chyba je zastaralá a již by neměla být hlášena. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
30868. Pro tento typ zdroje není podporována operace Markin/Markout.
30869. Konfigurace koncového bodu typu X nelze načíst z oddílu služby. Konfigurace koncového bodu typu X by měla být určena pouze v oddílu klienta.
30870. Předané parametry nebyly platné.
30871. Ověření proběhlo úspěšně
30872. ** Upozornění **
30873. Odkaz na klíč, vzhledem k němuž měla být provedena operace vložení, nebyl nalezen.
30874. Pokus o nastavení systémového času se nezdařil s následujícími parametry: wYear: %1, wMonth: %2, wDayOfWeek: %3, wDay: %4, wHour: %5, wMinute: %6, wSecond: %7, wMilliseconds: %8. Metoda SetLocalTime () vrátila chybu. Kód chyby: %9. Chybová zpráva: %10.
30875. V názvu DFS bylo zjištěno zacyklení.
30876. Zabezpečená univerzální skupina byla změněna na nezabezpečenou globální skupinu.
30877. Selhání regulárního výrazu: %1
30878. Systém Windows nemůže připravit soubory k instalaci. Kód chyby je 0x%1!X!.
30879. Stav připojení, synchronní nebo asynchronní. Asynchronous Processing=x v řetězci připojení
30880. Získá nebo nastavení velikost šipky poznámky v pixelech.
30881. Prostředku síťového názvu clusteru %1 se nepodařilo provést operaci změny názvu (pokus o změnu původního názvu %3 na název %4). Objekt počítač nebyl v řadiči domény, ve kterém byl vytvořen, (%2) nalezen. Při příštím uvedení prostředku do online režimu dojde k pokusu o opakované vytvoření objektu počítače. Ve spolupráci se správcem domény také zajistěte, aby objekt počítač existoval v dané doméně.
30882. Události ladění
30883. Důvod: Byl změněn soubor zásad zabezpečení.
30884. Pokus o restartování se nezdařil.
30885. U zařízení %1 bylo úspěšně zaregistrováno automatické přehrávání.
30886. Chyba při kontrole nastavení aplikace Internet Explorer %1!d!
30887. Sada polí, která mají být zobrazena v ovládacím prvku
30888. Bylo nalezeno duplicitní umístění (%1). Vlastnosti nalezené v duplicitním umístění jsou ignorovány. Ujistěte se, že každé umístění je jedinečné.%2%3%4%5
30889. Počet přijatých paketů = %1!u!
30890. Volající procedury SetMonitorColorTemperature specifikoval teplotu barvy, kterou aktuální monitor nepodporoval. Tato chyba znamená, že monitor porušil specifikaci MCCS 2.0 nebo MCCS 2.0 Revision 1.
30891. Platnost kontextu vypršela a kontext nelze nadále používat.
30892. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]:Tento hostitel nyní zastaví zpracování nového přenosu s vyrovnaným zatížením pro všechna pravidla portů.
30893. Aktivace mimo proces vyžaduje oprávnění zabezpečení Execution v doméně aplikace doplňku.
30894. (GMT+03:30) Teherán
30895. Nelze najít klientský certifikát zadaný pro procházení tímto webem nebo k němu nelze získat přístup.
30896. Na tohoto vestavěného speciálního uživatele nelze tuto operaci použít.
30897. CHYBA - Nebylo možné kontaktovat zálohovací stroj. Opakujte operaci.
30898. Vlastnost Název vlastnosti je v kontextu WorkflowDataContext určena pouze pro čtení.
30899. Opraven hlavní spouštěcí záznam (MBR)
30900. Globální katalog neexistuje.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions