English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

33101. Neplatný typ procedury zavěšení.
33102. Aktivita přegenerování X nenalezla kontext FaultContext nastavený aktivitou TryCatch. Chcete-li potíže odstranit, neupravujete a neodebírejte kontext FaultContext z kolekce běhových vlastností.
33103. Koordinátor MS DTC nemohl načíst informace pro obnovení systému, a proto bude služba ukončena. Pokuste se službu restartovat. Pokud při spuštění služby dojde k chybě, obraťte se na podporu produktů. Specifikace chyby: %1
33104. Nelze otevřít objekt výkonu služby přesměrovače. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
33105. Protokol DHCPv6 Relay neinicializoval rozhraní Windows Sockets. Uvedený údaj je kód chyby.
33106. Program Windows Media Player nemůže přehrát chráněný soubor, protože došlo k potížím se zvukovým zařízením. Nainstalujte nový ovladač zařízení nebo použijte jiné zvukové zařízení.
33107. Kolekce podos grafu
33108. Adresa URL ikony stránky pro vytvoření uživatele
33109. Faxová zpráva nebyla úspěšně odeslána. Došlo k této chybě: %1. Tento kód chyby označuje příčinu chyby. Název počítače odesílatele: %2. Uživatelské jméno odesílatele: %3. Jméno odesílatele: %4. Počet příjemců: %5.
33110. Metody IOPMVideoOutput::GetInformation a IOPMVideoOutput::COPPCompatibleGetInformation vrátí tuto chybu, pokud není předané pořadové číslo očekávaným pořadovým číslem nebo je předaná hodnota OMAC neplatná.
33111. Nesprávné generování kódu pro blok výjimky.
33112. Základní vypočtená priorita je založená na třídě priorit, ke které jsou relativně vztaženy všechny podprocesy.
33113. ftp: accept
33114. Název souboru X není podporován.
33115. Modul pro vyrovnávání zatížení proxy serveru vzdáleného volání procedur (RPC) (PID: %1) nemůže zpracovat položku konfigurace pro identifikátor UUID prostředku %2: řetězec ServerFarm je %3. Akce uživatele: Ověřte, zda klíč registru pro tento identifikátor UUID prostředku obsahuje správně nakonfigurovaný řetězec ServerFarm. Pokud hodnota není správná, upravte klíč registru tak, aby vyjadřoval správnou hodnotu.
33116. Deklarace atributu nesmí obsahovat více pevných hodnot: %1.
33117. Text zobrazený v zápatí, není-li definována žádná šablona FooterTemplate
33118. Přepis měření rozvržení prvku X by neměl vrátit hodnoty NaN jako jeho požadovaný rozměr DesiredSize.
33119. Maximální hloubka, do níž bude prvek TreeView svázán s daty
33120. Zprostředkovatel zaznamenal chybu při spouštění úloh regenerace pro členy objektu plex. %1
33121. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Nelze spustit podproces zodpovídající za nastavení sdílených složek do režimu offline. Chyba: %2
33122. Nedeklarovaná entita
33123. Server SMTP se pokusil připojit sám k sobě.
33124. Přibližování limitů pro upozornění úložiště protokolu koordinátoru MSDTC.
33125. Při zápisu 0x%3 bajtů na posunutí 0x%1 bylo zapsáno 0x%2 bajtů.
33126. Maximum otevřených souborů na serveru
33127. Atribut $STANDARD_INFORMATION byl pro adresář $Txf poškozen.
33128. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Chybná volba protokolu.
33129. Certifikát řadiče domény V2 existuje.
33130. Typ tlačítka přechodu na předchozí krok v kroku dokončení
33131. K aplikaci nebo knihovně DLL byla pomocí knihovny drmv2clt.dll připojena nesprávná knihovna stublib.
33132. Atributy startEventCode a endEventCode nejsou platné. Hodnota atributu startEventCode musí být menší nebo rovna hodnotě atributu endEventCode.
33133. Není k dispozici žádná aktuální položka EventLog. Kurzor je umístěn před prvním nebo za posledním prvkem výčtu.
33134. MSB3751: Nebyl nalezen element pro úlohu X. Tento element je povinný.
33135. Instance %1 služby SMTP byla zastavena.
33136. Aktivační službě procesů systému Windows se nepodařilo vytvořit pracovní proces pro fond aplikací %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
33137. Nelze otevřít token anonymní zabezpečovací úrovně.
33138. Parametr Level musí být nastaven na hodnotu z výčtu TraceLevel.
33139. CHYBA – Určené umístění nelze použít pro ukládání záloh.
33140. Aliasy pro \\%1
33141. Již jste vytvořili partnerství u synchronizace se 16 zařízeními. Chcete-li vytvořit nové partnerství u synchronizace, musíte nejprve ukončit existující partnerství.
33142. Pokus o připojení selhal, protože připojená strana v časovém intervalu řádně neodpověděla, nebo vytvořené připojení selhalo, protože neodpověděl připojený hostitel.
33143. Svazek %2 pro ochranu pomocí stínových kopií je v offline stavu. Bylo zjištěno poškození metadat stínové kopie. Odstraňte chybu ochrany nebo restartujte počítač. Pokud všechny ostatní pokusy o nápravu selžou, obnovením režimu bez ochrany pomocí stínových kopií obnovte používání svazku, přičemž dojde ke ztrátě stínových kopií.
33144. Mongolština (tradiční mongolské písmo, ČLR)
33145. Záznam konfigurace nebyl nalezen.
33146. Funkci byl předán neplatný token.
33147. Enterprise Read-only Domain Controllers
33148. Protokol Web Services-Discovery
33149. ANONYMOUS LOGON
33150. Na portu %1 bylo pomocí rozhraní %2 vytvořeno připojení, ale vzdálená strana nezískala žádnou adresu IP.
33151. Multidimenzionální pole nejsou podporována.
33152. Služba Client Drive Mapping Service byla odpojena od terminálového připojení.
33153. Ukončí editor připojení.
33154. Při převodu znaku došlo k vnitřní chybě.
33155. Server LDAP již nepokrývá síť %1 pro NC %2 mimo doménu.
33156. Časový limit požadavku přesměrovače na %2 vypršel.
33157. Před prvním přihlášením musí uživatel změnit heslo.
33158. Načtení objektu X se nezdařilo, protože se nejedná o platné sestavení .NET.
33159. Nelze přečíst hodnotu First Counter v klíči usbperf\Performance. Kódy stavu byly vráceny v rámci dat.
33160. Dolů na střed
33161. Oznámení rozhraní MUI o změně jazyka uživatelského rozhraní bylo vyvoláno s příznaky nastavenými na %1, novými jazyky nastavenými na %2 a předchozími jazyky nastavenými na %3. Rozšířené příznaky jsou nastaveny na %4.
33162. Instalačnímu programu služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services) se nepodařilo odstranit stávající spojovací bod služby AD RMS z adresáře služby AD DS (Active Directory Domain Services). Po dokončení instalace zaregistrujte spojovací bod služby pomocí konzoly služby AD RMS a uživatelského účtu, který je členem skupiny Enterprise Admins nebo má ekvivalentní oprávnění.
33163. Souřadnice bodů představujících mnohoúhelník
33164. Požadovaný zprostředkovatel služby nelze načíst nebo inicializovat.
33165. Nezpracovaný kontext nebo kontext zprostředkovatele není kompatibilní s vrstvou.
33166. Dvě aktivity Receive s různými typy ReceiveContent mají stejnou vlastnost ServiceContractName a OperationName X.
33167. Výsečový nebo prstencový typ grafu – Neplatný formát vlastního atributu CollectedColor
33168. Nelze nastavit mezní klíč v registru. Zpracování bude pokračovat. Návratový kód procedury RegSetValueEx je %1.
33169. Seznam Auth2 je prázdný. Do seznamu povolených nebyly přidány žádné hodnoty.
33170. Server DHCP obdržel od klienta neplatnou zprávu.
33171. Služba SLS (Software Licensing Service) určila, že zadanou Službu pro správu klíčů nelze použít.
33172. V modulu rozšíření pro směrování faxových zpráv %1 došlo k potížím a musel být ukončen. Kód chyby: %2 Tento kód chyby označuje příčinu chyby. Systém Windows vygeneroval hlášení s podrobnými informacemi o potížích. Služba Fax bude nyní restartována.
33173. MAPI: Došlo k chybě disku.
33174. Diagnostika paměti systému Windows
33175. Volitelný seznam řízení přístupu (DACL) je chráněn.
33176. Atribut Axisname je neplatný.
33177. Požadovaná tabulka na hostitelském počítači neexistuje.
33178. Ve službě BITS došlo při odstraňování souboru %1 k chybě %2. K tomuto souboru pravděpodobně přistupuje jiný program nebo mohou být potíže se sítí. Spusťte čištění později.
33179. Před určením požadované informace je nutné ukončit proces.
33180. Aktivní znaková stránka pro zařízení %1 je %2
33181. Toto není platná odezva.
33182. Název třídy #nonclient nelze použít s příznakem nebo názvem obrázku.
33183. Ověření se nezdařilo.
33184. Hledání a kontaktování generátoru ISTG (Intersite Topology Generator)...
33185. Akce provedená v případě neúspěšného pokusu o přihlášení
33186. Zadanou operaci není během čekání na změnu formátu rozhraním SDK možné dokončit.
33187. %%3lx %%2ld %%9ld %%p %%2ld:%%02ld:%%02ld.%%03ld %%2ld:%%02ld:%%02ld.%%03ld %%s%%s
33188. Úloha služby BITS %2 s ID %1 byla pozastavena.
33189. Zprostředkovatel přednačtení X neimplementuje rozhraní IProcessHostPreloadClient.
33190. Nelze nakonfigurovat proxy server v rozhraní %1 serveru RAS.
33191. Odpověď lze uložit do mezipaměti, vždy však bude vyžadovat revalidaci.
33192. Pole velikosti ve vstupní struktuře VM_VOLUME_LAYOUT jsou nesprávně nastavena.
33193. Bylo by přidáno %1 bajtů volného místa na disku.
33194. Na stránce X nelze použít uživatelský ovládací prvek Y, protože je registrován v souboru web.config a umístěn ve stejném adresáři jako stránka.
33195. Autorita pro registraci stavu (Health Registration Authority) nemohla ověřit žádost s ID korelace %1 na adrese IP %2 (objekt zabezpečení: %3). Server NPS (Network Policy Server) žádost odmítl, protože nebyla potvrzena (%4). Požádejte správce serveru NPS o další informace.
33196. Požadavek ze sféry %1 klienta na lístek ve sféře %2 se nezdařil. K chybě došlo, protože důvěryhodné propojení mezi sférami není přenositelné.
33197. Člen není zastaralý nebo osamocený.
33198. Názvy hodnot registru nemají být větší než 16 383 znaků.
33199. Čtený konfigurační oddíl. Zadáním parametru ? získáte seznam konfiguračních oddílů, které jsou k dispozici.
33200. Pravidlo je povoleno.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions