English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

38401. Ve zdroji dat s ID Y byl z důvodu nastavení zabezpečení zamítnut přístup ke spravovanému zprostředkovateli ADO.net X.
38402. Tlačítko Další
38403. Rozlišení musí být minimálně 0.0f.
38404. Aktivitu DoWhile X lze použít až po nastavení podmínky.
38405. Aplikace nemá k volání oprávnění OWNER.
38406. identifikátor %1
38407. Nebylo nalezeno uživatelské jméno.
38408. * Byla identifikována konfigurační sada služby AD LDS.
38409. Server nemůže uvolnit nebo omezit uzamčení, dokud transakce neskončí.
38410. Dodaný objekt DateTime musí mít vlastnost Kind nastavenu na DateTimeKind.Unspecified.
38411. Přidá prvek na konec kolekce konfiguračního oddílu system.webServer/defaultDocument.
38412. Zástupný název neodkazuje na úložný prostor.
38413. Nastaví a získá minimální velikost oblasti měřítka osy v procentech celkové dálky osy, kterou lze sbalit pomocí oddělovacích čar měřítka osy.
38414. Byl dosažen maximální limit počtu podporovaných rozhraní LAN.
38415. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Služba Vyrovnávání zatížení sítě zahajuje sbližování u hostitele %5, protože hostitel %6 opouští cluster.
38416. V souborech vzhledu nejsou výrazy povoleny.
38417. Program CHKDSK ověřuje platnost propojení informačních řídicích bloků (ICB)...
38418. V seznamu zahrnutých a vyloučených rozhraní API byl rozpoznán konflikt. Nezadávejte stejné rozhraní API do seznamu pro zahrnutí i do seznamu pro vyloučení.
38419. Sestavení možností prohlížeče ASP.BrowserCapsFactory.dll bylo úspěšně nainstalováno.
38420. Neočekávaný objekt typu Název typu. Typ Název typu očekává položky typu Název typu.
38421. Příznak změny zpracování Windows I/O se neshoduje s příznakem uvedeným v bodu změny zpracování systému souborů NTFS.
38422. Zařízení nelze zakázat.
38423. Není k dispozici žádný povolený modul plug-in analyzátoru seznamu stop pro přístup k požadovanému obsahu.
38424. Objekt nastavení NTDS pro řadič domény neexistuje.
38425. Začátek tabulky neodpovídá hranici hodnoty typu long word.
38426. Program Windows Media Player nemůže zakoupit nebo stáhnout obsah z více obchodů online.
38427. Byl nalezen objekt Blob %1!wZ!; velikost 0x%2!x! (%3!d! bajtů), (adresa 0x%4!x!).
38428. Sériový port sběrnice PCI
38429. Na každou instanci prostředí může vycházet pouze jedna nevyřízená žádost rsp:Receive. Opakujte odeslání žádosti rsp:Receive až po přijetí odpovědi rsp:ReceiveResponse.
38430. Zdroj dat použitý k naplnění položek v seznamu
38431. Určený spustitelný soubor není platnou aplikací systému Win32.
38432. Služba publikování na webu (Webová služba) nevytvořila vztah mezi aplikací %1 a aplikací %2 na webu %3. Web bude zastaven, protože Webová služba nemůže na tuto aplikaci upozornit ovladač HTTP.sys. Datové pole obsahuje číslo chyby.
38433. Při vytváření instance typu Název typu vrátil atribut Proxy nekompatibilní objekt.
38434. Obsah této adresy URL byl vyloučen serverem kvůli neindexovému atributu.
38435. Server nemohl najít plánovací soubor AT, proto ho vytvořil.
38436. Model obsahu (content) obsahuje neplatný znak.
38437. Ověření se nezdařilo, protože dokument neobsahuje přesně jeden kořenový uzel.
38438. Zobrazí seznam cest konfigurace, ve kterých byla definována jakákoli konfigurace, a to v zadané cestě konfigurace nebo pod ní.
38439. %1!c!id delky %2!d!?
38440. Volání bylo přerušeno.
38441. Služba protokolování zjistila pokus o chybné přiřazení nebo uvolnění rezervačního oddílu.
38442. Velikost zadaného zmenšení je příliš velká a v důsledku toho bude svazek menší, než je povolená minimální velikost svazku.
38443. Druhý zdroj dat binárního operátoru musí být typu System.Linq.ParallelQuery, nikoli typu System.Collections.Generic.IEnumerable. Chcete-li tento problém vyřešit, použijte metodu rozšíření AsParallel() a převeďte pravý zdroj dat na typ System.Linq.ParallelQuery.
38444. Stav protokolu HTTP 504: Při čekání na bránu vypršela platnost požadavku.
38445. SW Method on %2
38446. Monitor vrátil řetězec možností DDC/CI, který neodpovídal sběrnici ACCESS.bus 3.0, DDC/CI 1.1 nebo specifikaci M1CCS 2 revize 1.
38447. Soubor je již používán. Ukončete ostatní programy, které jej pravděpodobně používají, nebo zastavte přehrávání tohoto souboru. Potom akci opakujte.
38448. Svazek již byl přidán do sady stínových kopií.
38449. Nelze otevřít parametry registru pro čtení informací o konfiguraci.
38450. XC1030: Typ Název typu nemá vhodnou třídu TypeConverter nebo vlastnost obsahu, které by umožňovaly pracovat s tímto obsahem.
38451. Nelze otevřít konfiguraci pro fyzickou cestu X.
38452. Konfigurace umístění cesty definované v konfiguračním souboru tohoto uzlu
38453. Požadavek na ověření nemohl být předán vzdálenému serveru RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service), protože tento server již nemůže být konfigurován z místního serveru.
38454. Došlo k pokusu o přístup k uvolněné doméně aplikace.
38455. Předsdílený klíč pro cíl nebo datová část identifikace protokolu IKE není k dispozici.
38456. Informace o účtech nelze získat.
38457. Index nebyl inicializován.%1
38458. === Začátek protokolování: [Date] [Time] ===
38459. Data oboru názvů nelze změnit, protože obor názvů je nebo dříve byl zaregistrován na serveru.
38460. Argument nemůže mít prázdný název.
38461. Ve svazku existuje specifikace souborů, která neodpovídá žádnému z nepostradatelných svazků v dané záloze.
38462. K souboru nelze přistoupit.
38463. Bylo dosaženo maximálního počtu vlastností pro jeden dokument. Dokument je pravděpodobně poškozen nebo představuje hrozbu DoS (Denial of Service). Indexování tohoto dokumentu bylo přerušeno.
38464. Doba nečinnosti
38465. Přidání připojení k tiskárně proběhlo úspěšně.
38466. Vzor X generovaný úložištěm je podporován pouze pro vlastnosti typu timestamp nebo rowversion.
38467. Výpis bitového obrazu aplikace byl úspěšně dokončen.%1
38468. Vstupně-výstupní zařízení oznámilo vstupně-výstupní chybu.
38469. Pro parametr %1 musí být zadána hodnota.
38470. Tato funkce není dosud podporována pro meziaplikační doménu.
38471. Řízení serveru se nepodařilo nastavit událost odebrání čtecího zařízení: %1
38472. Je aktivována před aktivací kolekce Connections.
38473. Nebylo možné se spojit s řadičem domény %1, která obsahovala účet pro tento počítač. Před novým pokusem o zvýšení úrovně nastavte členství počítače v pracovní skupině a potom jej znovu připojte k doméně.
38474. Povolit skrytí
38475. Vnitřní chyba - chybná značka
38476. Vlastnost nemůže být nastavena jako prázdný řetězec.
38477. Připojené zařízení nebo adresář jsou zaneprázdněny
38478. Při zadání hodnot S3/S4 se nezdařil příkaz TPM_SaveState.
38479. Úkol byl ukončen zastavovacím krokem selhání.
38480. Operace nemůže nahradit skrytý záznam.
38481. V souboru odpovědí chybí požadovaná hodnota.
38482. Směr řazení pole
38483. Vyvolaný člen není podporován v dynamickém sestavení.
38484. %2 : Povinný parametr nebyl v registru nalezen.
38485. Pro tuto pomůcku není nápověda.
38486. Události vzdáleného volání procedur
38487. Server spuštěn
38488. X nemá předdefinovanou velikost. Operátor sizeof lze proto použít pouze v kontextu unsafe (zvažte možnost použití operátoru System.Runtime.InteropServices.Marshal.SizeOf).
38489. Druhé straně se nepodařilo odeslat platný certifikát počítače.
38490. Šablona UriTemplate X není platná. Proměnná cesty UriTemplate Y má výchozí hodnotu NULL, zatímco šablona je ukončena zástupným znakem. Počítejte s tím, že za proměnnou cesty UriTemplate s výchozí hodnotou NULL musí následovat pouze proměnné cesty s výchozími hodnotami NULL. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplate.
38491. Stažení informací o vyrovnávací paměti CSR proběhlo úspěšně.
38492. Nebylo možné obnovit žádný soubor.
38493. Neplatný kód požadavku
38494. Zpracování zásad skupiny selhalo. Systém Windows nemohl provést ověření pro službu Active Directory na řadiči domény. (Selhalo volání funkce LDAP Bind). Kód chyby a popis naleznete na záložce s detaily.
38495. t: dočasné. Data o stavu relace jsou uložena v databázi tempdb. Uložené procedury pro správu relace jsou nainstalovány v databázi ASPState. Data nejsou po restartování SQL zachována. (Výchozí nastavení)
38496. Zobrazí nápovědu pro X.
38497. Nepodařilo se nakonfigurovat službu %1 podle požadavků.
38498. Název typu X u vlastnosti Název vlastnosti typu Název typu není platným názvem typu nezávislým na jazyku.
38499. Přepnout tisk znaku # po přenesení obsahu každé vyrovnávací paměti
38500. + Synchronizace odkazu DN do: %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions