English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

10101. DISKCOPY [jednotka1: [jednotka2:]] [/V]
10102. Minimální doba (v sekundách), po jakou má být toto připojení uchováváno ve fondu, než bude zrušeno
10103. Sada oprávnění s uvedeným názvem nebyla nalezena.
10104. Do média nelze zapisovat, protože je součástí aktuální zálohy.
10105. Tvůrce grafu DVD Graph Builder nemůže vytvořit graf filtru přehrávání DVD, pokud graf filtru tvůrce grafu obsahuje zobrazovací jednotku EVR a jinou zobrazovací jednotku.
10106. Služba publikování na webu (Webová služba) nekonfigurovala vlastnosti protokolování pro web %1. Server nemá oprávnění k přístupu do adresáře souboru protokolu daného webu.
10107. Došlo k pokusu o připojení již připojeného soketu.
10108. Vytvoří nový virtuální adresář se zadaným nastavením. Je třeba zadat alespoň identifikátor nadřazené aplikace a cestu k virtuálnímu adresáři.
10109. *** Nelze nalezt adresu serveru %1:
10110. Hodnota vlastnosti X musí být větší než nula.
10111. Tajný klíč protokolu CHAP pro iniciátor je menší, než je minimální velikost (12 bajtů) požadovaná specifikací. Výpis dat obsahuje daný tajný klíč protokolu CHAP.
10112. Připojení je již vytáčeno.
10113. Svazek na vybraném disku nebylo možné otevřít.
10114. Pro tuto operaci není dostatek volné paměti.
10115. Chybné parametry
10116. Požadavek nelze v rámci relace serveru proxy provést.
10117.
10118. Hlášená událost testu počítače je opravenou chybou SERR sběrnice PCI hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
10119. Nesprávný přístup
10120. Použít pouze klíč DES - zapnuto
10121. Skupina, do níž patří ověřovací modul
10122. Čip TPM vrátil duplicitní popisovač. Příkaz je nutné znovu odeslat.
10123. K zavřenému klíči registru nelze přistupovat.
10124. X: Mezipaměť není aktualizována na základě aktuálního stavu protokolu mezipaměti Y.
10125. Soubor se stavem systému
10126. Neexistují žádné vyřazené podpisy.
10127. Port je zavřen.
10128. Oprava nekompatibilní podmínky role FSMO byla úspěšná.
10129. Tuto operaci nelze provést u uzlu DOCTYPE.
10130. Délka historie hesel:
10131. Text zobrazený v případě neplatné zabezpečovací otázky
10132. Aktualizace %2 produktu %1 byla úspěšně odebrána.
10133. Aplikace buď nevolala WSAStartup, nebo se WSAStartup nezdařil.
10134. DISKCOMP [jednotka1: [jednotka2:]]
10135. Chyba služby Stínová kopie svazků: Událost pro operaci dokončení pracovního podprocesu autora %3 nelze vytvořit kvůli stavu %1 (převeden na %2).
10136. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) je již nainstalovaná nebo je tento řadič domény v režimu obnovení adresářových služeb.
10137. Zařízení nepodporuje symbolické odkazy.
10138. Tabulka hostitelů pracovní stanice je plná.
10139. Popisovač vkládání je zastaralý.
10140. Zadaný soubor byl přejmenován a nelze ho upravit.
10141. Chyba OSS ASN.1: Chyba souboru trasování.
10142. Byl zjištěn neočekávaný obor názvů obor názvů. Obor názvů musí být prázdný.
10143. Toto připojení je aktuálně neaktivní kvůli nedostupnosti jednoho z koncových bodů.
10144. Ověření klienta nebylo správně nainstalováno.
10145. Klient WinRM nemůže zpracovat požadavek. Vlastnost Miniatura certifikátu nesmí být "" (prázdný řetězec) nebo mít hodnotu NULL.
10146. Dílčí třída nepřepsala požadovanou metodu.
10147. Stav zobrazení je neplatný.
10148. Stav systému nelze zjistit. %1
10149. Adresář pro publikování nemůže být spuštěn, protože server nemá k dispozici příslušný formát datového proudu. Nové oznámení pro tento adresář pro publikování můžete vytvořit pomocí Průvodce oznámením vysílání Multicast.
10150. {{Závažná chyba: }}
10151. Klient pro systém souborů NFS byl úspěšně spuštěn.
10152. Nelze vyhradit požadované prostředky. Inicializace se nezdařila.
10153. XC1034: Byl zjištěn neočekávaný kód Xaml. Hodnota X nemůže být NULL.
10154. Zadejte veřejný klíč silného názvu. Název a verze jsou nepovinné, ale poskytují zabezpečenější podmínku.
10155. Operace nemůže být provedena, protože nadřazený objekt buď nemá vytvořenu instanci, nebo je odstraněn.
10156. Identifikátor fondu médií nepředstavuje platný fond médií.
10157. Třídu ComposablePartDefinition typu Název typu nelze použít v tomto kontextu. Jsou podporovány pouze definice součástí vytvořené metodou ReflectionModelServices.CreatePartDefinition.
10158. Nepodařilo se dokončit operaci přidání objektu plex. %1
10159. Protokol sledování X není k dispozici.
10160. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Dotaz na vlastnosti prostředku závislého disku nebyl úspěšný. Chyba: %2
10161. Zadaná cílová sada zobrazení videa je neplatná.
10162. V objektu QueueUserWorkItem došlo k neočekávanému selhání.
10163. Vytvoření kontrolního bodu hledání místní tiskárny se nezdařilo.
10164. Získá nebo nastaví barvu pro pruhy, pokud je hodnota Close datového bodu větší než hodnota Open.
10165. Nelze odvodit schéma. Tělo X je zalomeno.
10166. Zadaný seznam blokování není platný.
10167. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v WinHttpSetOption - 4
10168. Služba protokolování událostí zjistila chybu (res=%1) při analýze filtru pro kanál %2. Zpracování bude pokračovat bez filtru.
10169. Nelze vytvořit vazbu na řadič domény: %1.
10170. Při přenosu se nepodařilo přihlásit k serveru.
10171. Číslo verze konfiguračního souboru aplikace je neplatné. Přeinstalujte aplikaci.
10172. Hodnota zadaná prostřednictvím adresy URI X není platná. Důvod: Y
10173. (GMT) Čas GMT: Dublin, Edinburgh, Lisabon, Londýn
10174. MAPI: Relace skončila.
10175. Protokol auditu pozastaven
10176. Operace aktualizace upozornění na změnu z %1 do %2 byla úspěšně zařazena do fronty.
10177. Selhalo odeslání kopie z: %1 do: %2; kód chyby %3.
10178. Zobrazení X nebylo nalezeno v objektu Y. Prvek ActiveView musí být prvkem View přímo uvnitř prvku MultiView.
10179. Proud nepodporuje souběžné operace čtení a zápisu IO.
10180. Při spouštění úlohy čištění pro virtuální adresář %2 došlo k výjimce. Výjimka: %1
10181. Atribut maxOccurs musí být xsd:nonNegativeInteger nebo unbounded.
10182. Služba Plánovač úloh uložila konfiguraci pro úlohu %1, ale pověření nelze uložit. Akce uživatele: Znovu úlohu zaregistrujte, aby bylo zajištěno, že pověření jsou platná. Další údaje: Hodnota chyby: %2
10183. Provedení kontroly přístupu správce se nezdařilo.
10184. Kolekce legend
10185. Transakce s daným identifikátorem již existuje.
10186. Oddíl je vyhrazený oddíl MSR (Microsoft Reserved).
10187. Server DNS nemohl přidělit paměť pro uzel domény s názvem %1. Uvolněte paměť ukončením všech nepoužívaných aplikací nebo restartováním počítače.
10188. Restartování
10189. Byl nalezen prvek Vlastní, který neobsahuje požadovanou vlastnost umístění v nadřazeném prvku. Opravte vlastnost Umístění nadřazeného prvku. Nesprávný soubor XML:%1%2%3%4%5
10190. Vnitřní chyba: Konfigurační záznamy jsou nekonzistentní.
10191. Aktualizace zabezpečení
10192. Metoda X.CreateClock vrátila již dříve existující objekt, nikoliv nový objekt odvozený od TimelineClock.
10193. Příznak na všechny události protokolu HTTP týkající se koncových bodů
10194. Vložte disketu pro jednotku %1.
10195. Tento podproces BackgroundWorker je ve stavu, v němž nehlásí průběh zpracování. Změňte parametr WorkerReportsProgress tak, aby byl průběh zpracování hlášen.
10196. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Byl přijat požadavek Online.
10197. Vlastnost instance Název vlastnosti, která nepřijímá žádný argument, není definována pro typ Název typu.
10198. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Vyhrazená maska sítě %3 je neplatná. Sblížení a činnost clusteru bude bez této vyhrazené adresy IP (DIP) probíhat normálně. Pokud je však tato adresa potřebná ke vzdálené správě clusteru, zkontrolujte, zda je vyhrazená maska sítě pro adresu DIP zadána v platném formátu.
10199. Je aktivována před odstraněním webové části (WebPart).
10200. Odběr %1 již existuje.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions