English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

18701. Aktuální stav napájení zařízení nemůže podpořit tento požadavek.
18702. Systém nenalezl zadanou možnost prostředí.
18703. Služba WINS přijala uvolnění pro název %1, který nevlastní. Tento název vlastní služba WINS, jejíž ID vlastníka je uvedeno v datové sekci. Spusťte program winscl.exe a zjistěte informace o mapování ID vlastníka na adresu.
18704. Dokončování obnovení svazku %1.
18705. Formát %2 zadaný pro parametr %1 není platný.
18706. Řadič sítě Ethernet 802.11b
18707. Uvedený modul již byl načten.
18708. Šablona použitá pro rozložení postranního panelu
18709. Duplicitní název prostředku v rámci sestavení.
18710. Vnitřní chyba: Operace není pro vytvořenou skupinu disků povolena.
18711. Typ buňky legendy
18712. DfsUtil: Zahajuje se přejmenování odkazů z %1!ws! na %2!ws! v kořenovém adresáři %3!ws!.
18713. Dokument XML musí obsahovat element na nejvyšší úrovni.
18714. Zabezpečení serveru dálkového přístupu se nezdařilo. Přístup na adresu síťového adaptéru na LANA %1 byl zamítnut.
18715. Styl použitý pro příkazy v záhlaví
18716. Typ argumentů předaných do obecných porovnávacích metod je neplatný.
18717. Podmínka požadavku = If-Modified-Since:X.
18718. Vytváření oddílu adresáře: %1; zbývá %2 objektů.
18719. Připojení vyžádaného volání ke vzdálenému rozhraní %1 na portu %2 bylo úspěšně inicializováno, ale úspěšné dokončení se nezdařilo z důvodu následující chyby: %3
18720. Skupina DH ECP 384
18721. Rozšíření mělo být redukováno.
18722. %1 kB v počtu alternativních datových proudů: %2.
18723. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) mohla ověřit pouze %1 z %2 certifikátů pro obnovení klíčů potřebných k povolení archivace privátních klíčů. Požadavky na archivaci privátních klíčů nebudou přijaty.
18724. Skupina %1 neexistuje. Vytvořte ji spuštěním příkazu tssdis.exe -install.
18725. Distribuovaný systém souborů (DFS) se připojil ke službě %1 Active Directory.
18726. Neočekávaný typ zdrojového obrázku: Název typu
18727. Zařízení s tímto identifikátorem GUID již existuje.
18728. Kritická hodnota t – jeden konec:
18729. Program Windows Media Player nemůže přepsat soubor určený jen pro čtení. Použijte jiný název souboru.
18730. /removesources Odebere všechny odkazy replikace pro daný názvový kontext.
18731. Zpracovávaná složka:
18732. Výchozí systémové nastavení
18733. Typ šířky pruhu
18734. Nebyly nalezeny instance typu Název typu.
18735. Stará pověření: Vložte kartu Smart Card, kterou jste před tím použili k šifrování souborů.
18736. Soubor se stop-slovy nebyl pro daný jazyk nalezen. Tato chyba je zastaralá a již by neměla být hlášena. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
18737. Některé argumenty optimální přetěžované metody Add Název metody pro inicializátor kolekce jsou neplatné.
18738. Před ukončením procesu X byla zjištěna vlastnost Start.
18739. Nebyly nalezeny žádné kompatibilní klíče, které mohou ověřit tento dokument.
18740. Byl očekáván prvek %1.
18741. Odpovídající zásada IKE hlavního režimu není k dispozici.
18742. Proces neočekávaně skončil.
18743. Výstupní argument OutArgument X nelze konfigurovat pomocí vstupní hodnoty. Klíč X je vhodné odebrat ze vstupního adresáře.
18744. Řetězcová zpráva: %1.
18745. ID tabulky není platné.
18746. (odesláno %1!d!)
18747. Server DNS používá rozsáhlou oblast paměti. Uvedená data představují aktuální přidělenou paměť.
18748. Jedinou platnou hodnotu pro vlastnost Název vlastnosti je X.
18749. Službu WINS ukončí správce. Adresa správce je %1.
18750. Vztah důvěryhodnosti s doménou %1 již existuje na nadřazeném řadiči domény %2.
18751. Tento typ obrázků není podporován.
18752. Požadovaná operace není v systému Windows Professional povolena.
18753. Konfigurace vzdálené komunikace se nezdařila. Došlo k výjimce X.
18754. Při operaci převodu byl na svazku %2 zjištěn vadný sektor. Ověřte data na tomto svazku.
18755. Zadaný rozsah je již používán jinými svazky.
18756. Je-li atribut "order" nastaven na typ "many", musí být hodnota atributu "maxOccurs" *.
18757. Služba WinRM nemůže žádost zpracovat, protože možnost obsahuje atribut názvu, který má hodnotu "" (prázdný řetězec) nebo nulovou hodnotu.
18758. Dešifrovací klíč počítače není platný. Klíč by měl mít hodnotu „AutoGenerate“ nebo by měl obsahovat 16 (v případě šifrování DES) nebo 48 (v případě šifrování 3DES a AES) znaků šestnáctkové soustavy a může mít příponu „,IsolateApps“. Zpráva výjimky z nadřízené vrstvy: X
18759. Chcete-li získat své heslo, odpovězte na následující otázku.
18760. Operation cancelled
18761. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že není k dispozici oprávnění ke spouštění softwaru.
18762. Při instalaci sestavení [6] došlo k chybě. Další informace najdete v Nápovědě a odborné pomoci. {{HRESULT: [3]. rozhraní sestavení: [4], funkce: [5], součást: [2]}}
18763. Funkce GetClassObject v knihovně DLL se nezdařila.
18764. Instalační soubor [2] požadovaný touto instalací je poškozen a nemůže být použit. To může znamenat chybu sítě, chybu čtení z disku CD-ROM nebo potíže s tímto balíčkem.
18765. Pro tento proud nebo proud, na kterém závisí, nebylo možné najít platný typ.
18766. Vyhledávat názvy nebo čísla SID
18767. Ve webové části Y nelze nastavit vlastnost X, protože se jedná o samostatnou webovou část.
18768. Pro typ ovládacího prvku Název typu nelze použít motiv.
18769. Nelze uvolnit místní úložiště pro vyrovnávací paměť. Procedura LocalFree vrátila hodnotu %1. Možnou příčinou je nevrácená paměť.
18770. Soubor HTX %2 používá na řádku %1!d! příliš mnoho příkazů include.
18771. Režim otevření souboru FileObject není nastaven na platnou hodnotu. Tento objekt FileObject je poškozen.
18772. Neplatná chybová zpráva.
18773. Klíč je úplně vytvořen.
18774. Ověření serveru bylo aktualizováno.
18775. Na pracovní stanici jsou otevřeny soubory.
18776. Zřejmě bylo vyměněno médium v jednotce.
18777. Instance RuntimeArgument dosud nebyla vytvořena.
18778. Zprostředkovatel časových údajů '%1' vrátil během vypnutí následující chybu: %2
18779. Pokus o použití ovladače %1 systému Windows NT 4.0 (v režimu jádra) se nezdařil, protože tato verze systému Windows nepodporuje ovladače tiskáren systému Windows NT 4.0. Vyžádejte si od výrobce novou verzi ovladače (pokud existuje) a nainstalujte ji nebo zvolte alternativní ovladač, který bude s touto tiskárnou správně pracovat.
18780. Záznamník QC
18781. Při inicializaci připojení SSL nebyla nalezena žádná podporovaná šifrovací sada. Pravděpodobně došlo k potížím s konfigurací klientské aplikace a nainstalovaných kryptografických modulů. Žádost o vytvoření připojení SSL nebyla úspěšná.
18782. Exportovat všechna data
18783. Zóna serveru DNS %1 obsahuje neplatná nebo poškozená data registru pro %2. Pomocí konzoly služby DNS nahraďte nebo opravte všechny poškozené hodnoty klíčů registru nebo potvrďte, že je k dispozici databáze zóny. Další informace naleznete v online nápovědě.
18784. Kontrola povolení rozhraní
18785. V %2 bylo zahájeno prohledání části obsahu.
18786. Velikost vyrovnávací paměti pro vlastnost uživatelského certifikátu je příliš malá.
18787. Připojení bylo uzavřeno druhou stranou.
18788. Protokol IPRIPv2 nemohl vytvořit synchronizační objekt. Uvedený údaj je kód chyby.
18789. Data indexu obsahu na disku příslušejí nesprávné verzi.
18790. Metodu BeginConnect nelze volat, dokud je ve stejném soketu prováděna jiná asynchronní operace.
18791. Po volání operace Parse nelze přidávat parametry.
18792. informace o hostiteli
18793. Název nebo adresa URL spouštěného webu
18794. Nerozpoznany prikaz: %1
18795. Aktuální objekt TransactionScope je již dokončen.
18796. Zadaná data zřejmě nejsou platným binárním rozsáhlým objektem delegování.
18797. Účet je zablokován.
18798. Číslo bylo menší než dolní mez prvního rozměru pole.
18799. Možnost statické trasy
18800. Výraz musí být vyhodnocen jako sada uzlů.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions