English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

9201. Žádní kompatibilní zprostředkovatelé
9202. Při odesílání faxové zprávy došlo k chybě. Tento fax nebude odeslán, protože byl vyčerpán maximální počet opakování. Pokud po opětovném spuštění přenosu potíže potrvají, ověřte správnou funkci telefonní linky, zařízení odesílajícího fax a zařízení pro příjem faxu. Odesílatel: %1. Kód pro účtování: %2. Společnost odesílatele: %3. Oddělení odesílatele: %4. Název zařízení: %5. ID úlohy: %6. Uživatelské jméno: %7. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
9203. Systému BIOS se nepodařilo změnit způsob napájení.
9204. Je generována při řazení sloupce v prvku GridView, po dokončení řazení.
9205. Soubor %1 nebyl nalezen.
9206. Neplatné: M:%1!d! D:%2!d! DoW:%3!d!)
9207. Správnou syntaxi zobrazíte zadáním příkazu CLUSTER NETINTERFACE /?.
9208. Pokus o přidání parametru NamedPermissionSet s názvem, který není jedinečný.
9209. Popisovač zabezpečení zásad auditování: %%s
9210. Validátor stavu zabezpečení systému Windows
9211. RoutedEvent Name X pro OwnerType Název typu se již používá.
9212. SERVER: %1
9213. Aktuální soubor přesáhl limit počtu rozsahů na soubor.
9214. Datový typ není podporován tiskovým procesorem.
9215. %%3ld:%%02ld:%%02ld.%%03ld %%3ld:%%02ld:%%02ld.%%03ld
9216. Ochranná stránka byla upravena procedurou Collect v knihovně DLL rozšiřitelných čítačů %1 služby %2. Výkonnostní data vrácená čítačem knihovny DLL nebudou vrácena v bloku výkonnostních dat.
9217. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Vyhrazená adresa IP (DIP) %3 je neplatná. Sblížení a činnost clusteru bude bez této adresy DIP probíhat normálně. Pokud je však tato adresa potřebná ke vzdálené správě clusteru, zkontrolujte, zda je zadána v platném formátu adresy IPv4 nebo IPv6.
9218. Filtr X nelze pro atribut Atribut použít, protože se jedná o obslužnou rutinu události.
9219. Vytvoří naslouchání služby WinRM na adrese %1://%2 pro přijímání žádostí služby WS-Man na jakékoli adrese IP v tomto počítači.
9220. Dispečer vyvolal metodu AfterReceiveReply na třídě ClientMessageInspector typu Název typu.
9221. Odebírání tajného objektu %1
9222. Seznam pracovních stanic s účty v doméně:
9223. Vlastnost Meta Název vlastnosti neexistuje na typu aktivity Název typu.
9224. V clusteru je povolena pouze jedna instance tohoto typu prostředku.
9225. Nepodporovaný typ vlastnosti
9226. Při vytváření nových souborů mapovaných do paměti není povolen argument FileMode.Append. Místo něj použijte argument MemoryMappedFileView, aby byl k zadané oblasti zajištěn přístup pouze pro zápis.
9227. Operaci nelze dokončit, protože funkce EndBuild již byla zavolána, ale existující odeslání ještě nebyla dokončena.
9228. Část upgradu služby AD CS (Active Directory Certificate Services) se nezdařila: Nelze vytvořit virtuální kořenové adresáře. %1
9229. Uživatelský účet %1 byl přidán.
9230. Neznámá syntaxe názvu.
9231. Vytvoří aplikaci systému Windows.
9232. Zobrazení systému X Window
9233. Přidružení zabezpečení hlavního režimu je považováno za neplatné, protože druhá strana přestala reagovat.
9234. Konstruktor (string, string) třídy EditorAttribute chybí
9235. Dřívější verze systému Windows
9236. Název uzlu oboru názvů není platný.
9237. Port B pracuje rychlostí 100 Mb/s.
9238. Zadaný protokol není podporován.
9239. Probíhá čištění %1.
9240. Chyba: 0x%1!x!
9241. Pro sadu nebo prvek informací o zařízení nebyly nastaveny parametry instalačního programu tříd.
9242. Správce transakcí XA koordinátora MS DTC volal funkci xa_commit pro správce prostředku XA '%1' s nastaveným příznakem TMONEPHASE. Toto volání se nezdařilo s neočekávaným návratovým kódem (%2): Soubor=%3 Řádek=%4.
9243. Systém souborů EFS nepodporuje šifrování u síťových relací vytvořených pomocí protokolu NTLM.
9244. Zadaná vlastnost navigace Název vlastnosti nebyla nalezena.
9245. Sloupec legendy s názvem X již v kolekci existuje.
9246. Název indexu %1 je neplatný. SQLSTATE=42000
9247. Funkci %1() nelze použít ve vzoru shody.
9248. Atribut %1 již byl nastaven.
9249. Příliš mnoho bajtů. Výsledný počet znaků je větší, než může být vráceno v proměnné typu Int.
9250.
9251. Použití je neplatné.
9252. Objekt (soubor, proud či odkaz) odpovídající popisovači byl odstraněn při vrácení do uloženého bodu transakce.
9253. Ohlášení názvu serveru selhalo.
9254. Spouštět služby
9255. Při vytváření výčtu domén aplikací došlo k chybě.
9256. Okno nemůže zpracovat poslanou zprávu.
9257. Ve směšovači došlo k chybě neplatného ovládacího prvku.
9258. Soubor HTTP.SYS nepodporuje rozšířenou ochranu. Nainstalujte nejnovější aktualizaci souboru HTTP.SYS.
9259. Systém obdržel odpověď obsahující záhlaví souboru cookie: URL=%2.
9260. Do proměnných prostředí nebylo možné přidat alias. Chyba Win32: %1
9261. Příznak zakázané značky nebo mřížky
9262. Hodnota registru %1 klíče %2\%3 není nebo neukazuje na platnou adresu UNC.
9263. Nástroj formátování textu nemůže formátovat řádek textu kvůli chybě: X.
9264. Pokus o spuštění Windows s použitím spuštění iSCSI NIC (iBF)
9265. Číslo pro zpětné volání není platné.
9266. Ověřování LAN Manager (LM) není povoleno.
9267. Objekty AsyncFlowControl lze použít k obnovení toku pouze v kontextu, v němž je tok potlačen.
9268. Určuje, jak jsou webové části uspořádány v rámci zóny.
9269. Procesor zabezpečení oznámil, že se počítač dostal mimo toleranci hardwaru.
9270. Zadaný typ musí být Enum.
9271. Síť s clustery nebyla nalezena.
9272. Cesta nebo adresa URL hledané aplikace (stejné jako identifikátor)
9273. Funkce není k dispozici, protože byla volána v okamžiku, kdy se funkce dělení textu na slova pokoušela vyplnit textovou vyrovnávací paměť. Stáhněte aktualizaci funkce dělení textu a nainstalujte ji.
9274. Vytvořit seznam virtuálních webů
9275. Probíhá předcházející instalace tohoto produktu. Chcete-li pokračovat, je nutné vrátit zpět změny provedené při této předchozí instalaci. Chcete tyto změny vrátit zpět?
9276. Názvy začínající posloupností tří písmen x, m, l, v libovolné kombinaci velkých a malých písmen, jsou vyhrazeny pro použití specifikacemi XML a specifikacemi souvisejícími s jazykem XML.
9277. Čítač X v určené kategorii neexistuje.
9278. Nelze vytvořit symbolický odkaz na klíč registru, který již má podklíč nebo hodnotu.
9279. TrackRecord = WorkflowInstanceTerminatedRecord, InstanceID = X, RecordNumber = Y, EventTime = Z, ActivityDefinitionId = A, Reason = B, Annotations = C, ProfileName = D
9280. Tato instalace služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) vyžaduje změny konfigurace domény, ale nebylo určeno, zda tyto změny byly provedeny v instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) %1. Proces instalace skončil. Rozšířená chyba %2.
9281. Fronta požadavků je již plná.
9282. Příjemce bude odebrán ze seznamu příjemců poštovních zpráv.
9283. Službě AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) se nepodařilo automaticky zapsat tento server k certifikaci.
9284. Byl přijat neplatný blok zprávy serveru (SMB). SMB je v datech.
9285. Neplatný parametr: Je vyžadováno uživatelské jméno a heslo.
9286. Data jsou vystavována pomocí nezabezpečeného připojení.
9287. Program Windows Media Player nebude moci přehrát tento soubor, dokud nedokončíte upgrade softwarové součásti. Po upgradu součásti se pokuste soubor znovu přehrát.
9288. Program Windows Media Player zjistil problém při přidávání jednoho nebo více souborů do knihovny. Další pomoc získáte po klepnutí na nápovědu na webu.
9289. Posun počáteční pozice pruhu nebo čáry. Při vykreslování jedné čáry nebo pruhu určuje absolutní souřadnice. V případě řady čar nebo pruhů nastavuje posun od minimální hodnoty.
9290. Nastavení komentáře %1!wS! se nezdařilo u položky %2!wS!. Stav: %3!x!
9291. Text zobrazený vedle rozevíracího seznamu pro výběr cílové zóny
9292. Popisovač VID již byl zaregistrován. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač.
9293. Uživatel nemůže změnit své heslo, protože možnost změny hesla není v odpovídající síťové zásadě povolena.
9294. Neplatné ID dokončení volání.
9295. Odebrání se nezdařilo.
9296. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Nelze určit, zda je prostředek sdílené složky systému souborů NFS závislý na prostředku úložiště. Ověřte závislost úložiště pro tento prostředek a potom operaci online opakujte. Pokud se operace opět nezdaří, zkuste prostředek sdílené složky systému souborů NFS odstranit a znovu vytvořit. Chyba: %2
9297. Instalační služba systému Windows vyžaduje restartování systému. Název produktu: %1. Verze produktu: %2. Jazyk produktu: %3. Typ restartování systému: %4. Důvod restartování: %5.
9298. Cíl se pokouší odeslat více dat, než požaduje iniciátor.
9299. Chyba při dotazu na informace o balíčku zabezpečení.
9300. K zadání výukových informací do Pomocníka pro témata nebyl dostatek ukázkových dokumentů. Opakujte akci, jakmile bude k dispozici více ukázkových dokumentů.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions