English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

13301. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 27 - vypnuto
13302. Bod cesty vícečárové poznámky
13303. Instalace byla zablokována, protože počítač nesplňuje jeden nebo více požadavků na instalaci.
13304. Vnější zavěšení nemůže být bez popisovače modulu nastaveno.
13305. Funkce ActivityContext, která vytvořila objekt ExecutionProperties, již byla uvolněna. K vlastnostem lze přistupovat pouze z pracovní položky aktivity.
13306. Segment záznamu souboru %1 je poškozený.
13307. Datový proud byl před dokončením záměrně zastaven.
13308. Došlo k vnitřní chybě serveru. Metoda ResetResource vrátila hodnotu null. Obraťte se na poskytovatele.
13309. Zahájeno stažení manifestu z: %1 do: %2.
13310. Nesprávný formát protokolu jazyka SQL. Správný formát je "SQL:!".
13311. Argument X nelze zadat vícekrát.
13312. Ověřování se nezdařilo, protože certifikát požadovaný pro tuto síť nelze v počítači serveru nalézt.
13313. Aktuální úroveň rodičovské kontroly je příliš nízká.
13314. Systém souborů FAT pracuje pouze s časem posledního zápisu.
13315. Povolený stav položky nabídky
13316. Je nutné zadat zástupný text navigace pro průvodce X. Zadejte zástupný text nastavením vlastnosti ID ovládacího prvku na hodnotu „Y“. Zástupný ovládací prvek musí také určovat atribut runat="server".
13317. Operace nebyla dokončena, protože médium je chráněno proti zápisu.
13318. Účet krbtgt byl přejmenován na %1 z důvodu umožnění instalace balíčku zabezpečení Kerberos.
13319. V úložišti není dostatek místa k vytvoření souboru úložiště stínové kopie nebo jiných dat stínové kopie.
13320. Jsou k dispozici další data.
13321. Na určené jednotce [%1!c!:] není dostatek volného místa k uložení dočasných souborů instalačního programu. Chcete-li systém Windows nainstalovat, vyberte jinou jednotku a restartujte instalaci.
13322. Stínové kopie svazku %2 byly přerušeny kvůli selhání V/V operace. ve svazku %3.
13323. Parametry a podpis metody se neshodují.
13324. Neplatné zabezpečení XML. Neočekávaná hodnota X v atributu Atribut, byla očekávána hodnota Y.
13325. Systém Windows nemohl zavést cestovní profil a pokouší se vás přihlásit s místním profilem. Změny v profilu nebudou po odhlášení zkopírovány na server. Systém profil nemohl zavést, protože již existuje serverová kopie složky profilů, která nemá správné zabezpečení. Vlastníkem složky musí být aktuální uživatel nebo skupina Administrators.
13326. _msdcs.%1, %2 a kořenová zóna.
13327. Aktuálně nejsou k dispozici žádné další apertury se zrušeným uspořádáním.
13328. V datovém proudu nejsou další data.
13329. Správce distribuovaných transakcí nemůže vytvořit objekt NotificationShimFactory.
13330. Hodnoty kvót nejsou úplné.
13331. Při zpracování ASX byl zjištěn více než jeden blok opakování.
13332. SLSetGenuineInformation: %1, %2 = %3
13333. Operace není dokončena.
13334. Stav karantény . . . . . . . . : %1
13335. Server nemůže smazat konfigurační oddíly ze skupin oddílů. Značka musí být podřízená značce .
13336. Procházet tuto stránku v normálním režimu jen pro čtení
13337. Nebyly nalezeny žádné porty řadiče.
13338. Registrace poskytovatele %1 se nezdařila, došlo k následující chybě: %2.
13339. Byl proveden požadavek na vyhledání vyžadující služby hledání ve vzdáleném řadiči domény %1. Požadavek vzdáleného řadiče domény nebyl úspěšný, a proto nebyl úspěšný ani původní požadavek místního úřadu zabezpečení na vyhledání. Ověřte nastavení připojení a zabezpečeného kanálu z tohoto řadiče domény k řadiči domény %2.
13340. Zobrazit další chyby konfigurace
13341. V programu Windows Media Player došlo při upgradu k chybě.
13342. Získá nebo nastaví styl značky pro počáteční a koncové hodnoty.
13343. Zadané ID vlastnosti není v dané sadě vlastností podporováno.
13344. EntityClassGenerator lze použít pouze s EntityFrameworkVersions.Version1 a poskytovaná schémata mají novější verze schématu modelu. Můžete použít EntityCodeGenerator nebo šablonu.
13345. Vlastnost AppPoolCommand nastavená u fondu aplikací %1 nemá platnou hodnotu. Její hodnota je %2. Hodnotou musí být buď MD_APPPOOL_COMMAND_START = 1, nebo MD_APPPOOL_COMMAND_STOP = 2.
13346. %1 není k dispozici pro jednotky %2.
13347. Svazek %2 pro ochranu pomocí stínových kopií je v offline stavu. Došlo k chybě mapování paměti. Zvyšte velikost stránkovacího souboru. Odstraňte chybu ochrany nebo restartujte počítač. Pokud všechny ostatní pokusy o nápravu selžou, obnovením režimu bez ochrany pomocí stínových kopií obnovte používání svazku, přičemž dojde ke ztrátě stínových kopií.
13348. Zadaný parametr ID X není podporován.
13349. Došlo k vnitřní chybě služby.
13350. Hodnota atributu nemůže být odstraněna, protože se na objektu nevyskytuje.
13351. Systém událostí modelu COM+ nepoužil kritéria filtru pro odběr %2, protože řetězec kritérií %3 obsahoval chybu. Chyba se pravděpodobně vyskytuje ve znakovém indexu %4. Dílčí text kritéria v tomto umístění je %5. Hodnota HRESULT byla %1.
13352. Vlastní šifrovací algoritmus �X� načtený použitím objektu CryptoConfig není platným nebo podporovaným algoritmem s klíčem hash.
13353. V adresáři Active Directory nelze určit název uživatelského účtu. Je nutné ověřit, zda se jedná o skutečného uživatele, nebo pouze o objekt dočasného uživatele generovaný aplikací za určitým účelem. Této chybě byste měli zabránit upřesněním nastavení filtru vyhledávání LDAP.
13354. Rozhraní řízení volání bylo zavoláno s neplatnými daty.
13355. Certifikát serveru pro vzdálený přístup nelze načíst z důvodu následující chyby: %1.
13356. Server s tituly %1 selhal.
13357. %1!-15.15s! - Nahradí zadanou jednotku vybranou jednotkou.
13358. Nelze rozlišit více členů se stejným názvem.
13359. Při dokončování požadované navigace nastaly potíže. V katalogu chybí identifikátory.
13360. Je aktivována po změně zobrazení.
13361. Byla volána funkce CommittableTransaction.Commit.
13362. Získá nebo nastaví objem prostorové perspektivy, který určuje zobrazení hloubky grafu.
13363. Stažení nástroje pro pomůcku %1, z: %2 do: %3, selhalo; kód chyby %4.
13364. Odkazovaný účet je v současnosti uzamčen a nelze se pomocí něj přihlásit.
13365. Konfigurační soubor nebyl nalezen. Přeinstalujte aplikaci.
13366. MSB3755: Nelze nalézt odkaz X. Pokud kód tento odkaz vyžaduje, při kompilaci může dojít k chybám.
13367. Sběr dat Usbperf se nezdařil. Funkce sběru byla volána s nepodporovaným typem dotazu.
13368. Zastavení služby Vyhledávání zkušeností aplikací bylo úspěšně dokončeno.
13369. Jediná akce
13370. Zadaná třída nebyla nalezena.
13371. Zadanou entitu nelze odstranit z objektu ObjectSet, protože tato entita je členem EntitySet X.Y namísto EntitySet Z.A, na který odkazuje objekt ObjectSet. Použijte metodu DeleteObject na objekt ObjectSet obsahující tuto entitu, případně použijte metodu ObjectContext.DeleteObject, pokud chcete odstranit entitu bez ověření její vlastnosti EntitySet.
13372. Šablona použitá v tomto poli pro položky v režimu úprav
13373. Tato transakce již byla vrácena zpět.
13374. Při zavírání popisovače %1 události zastavení rutiny zpracování protokolu došlo k chybě. Návratový kód procedury CloseHandle je %2.
13375. Vlastnost %1 se nezdařilo nastavit.
13376. Filtrování se nezdařilo spustit.
13377. Styl legendy
13378. Objekt, který se pokoušíte přidat nebo přejmenovat, již existuje.
13379. Změnit hlavní server čísel RID
13380. Kontext CorrelationResponse by neměl být NULL. Důvodem může být nesprávné nastavení popisovače korelace.
13381. Vybraný disk má maximální počet oddílů tohoto typu.
13382. Popisovač zabezpečení není přidružen k odkazu.
13383. Stav pro %1 ( %2 ): %3
13384. Element nebyl rozpoznán.
13385. Velikost pole je X a není dostatečná k uložení výsledků operace.
13386. Parita: %1
13387. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nenakonfigurovala účet počítače %1 ve vzdálené instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) %2.
13388. Heslo nelze změnit dříve než %1.
13389. Microsoft Corporation
13390. Hodnota je pouze pro čtení.
13391. Nelze vytvořit další systémový semafor.
13392. Ke vyvolání dojde pokaždé, když aplikace zapíše položku do protokolu událostí.
13393. Operátor porovnání je neplatný.
13394. Došlo k neplatnému pokusu o provedení metody GetChars na sloupec X. Funkci GetChars lze použít pouze na sloupce typu Text, NText, Xml, VarChar nebo NVarChar.
13395. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná. Implementace dokončila zpracování požadavku TryCommand v době, kdy probíhal pokus o získání zámku. Použijte poskytovatele trvalého chování, která nevrací hodnotu, nebo vyskočte z konstrukce TryCommand, vraťte hodnotu IAsyncResult vrácenou z příkazu BeginTryCommand před hodnotou IAsyncResult vrácenou před metodou BeginBindReclaimedLock, případně dokončete zpracování před vygenerováním výjimky vrácené z metody CreateBindReclaimedLockException.
13396. Službu BITS se nezdařilo spustit. Chyba %1.
13397. Adresy IP nelze načíst.
13398. Rozšíření makra %1 v %2 se nezdařilo: rc=%3!d!.
13399. Aktuálně probíhá transakce.
13400. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Inicializace ovladače služby Vyrovnávání zatížení sítě se nezdařila, protože počet pravidel portů musí být v rozsahu 0 až %5. V registru je aktuálně zadána hodnota %6. Zkontrolujte konfiguraci služby Vyrovnávání zatížení sítě a ujistěte se, zda používáte správný počet pravidel.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions