English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

801. Nebyla určena adresa.
802. Uživatelský účet %1 byl odstraněn.
803. Při nastavení xml:base na X byla vyvolána výjimka.
804. Aktivita Interop nepodporuje rozšíření typu WorkflowRuntimeService s výjimkou třídy ExternalDataExchangeService.
805. Vazba neobsahuje vstupní název.
806. Autorita pro registraci stavu (Health Registration Authority) nekontaktovala server NPS: %1
807. Nelze přeložit typ Název typu, protože nelze nalézt jeden nebo několik argumentů typů.
808. DŮVĚRYHODNÉ: %1
809. Microsoft Windows Server s kódovým názvem Longhorn
810. Invalid object
811. Obrázek X je požadován a zpracován.
812. Služba WINS uklidila své záznamy v databázi WINS. Počet uklizených záznamů je uveden v datové sekci.
813. Repadmin: spuštění příkazu %1 ve vztahu k řadiči domény %2 pouze pro čtení
814. Port ALPC je zavřen.
815. == Konečný operační režim serveru: %1 ==
816. Port A pracuje rychlostí 100 Mb/s.
817. Název uzlu oboru názvů nemůže být prázdný řetězec.
818. Nepodařilo se načíst hodnotu parametru EndpointAddress z koncového bodu, konfiguračního souboru nebo kontextu zpětného volání. K aktivitě pravděpodobně nebyl pomocí vlastnosti OperationName=X přiřazen koncový bod ani konfigurace koncového bodu.
819. ------ Podporované příkazy PREFERLOGONDC ------
820. Nelze otevřít žádné připojení k tomuto clusteru (chyba: 0x%1).
821. Při práci s diskem se opakovaně nepodařilo disk znovu zkalibrovat.
822. Nelze přidat duplicitní položku kolekce.
823. Zadaný objekt EntitySet X.Y neobsahuje výsledky typu Název typu.
824. Transakce SQL se nezdařila.
825. Pozastavení služby %1 čeká na vyřízení
826. Argument %1 musí vrátit atribut Node-set.
827. Argument kolekcí obsahuje nejméně jeden vyřazený element.
828. Nepodporovaný typ soketu
829. Řetězec připojení není platný.
830. Webový server proxy online odpovídajícího zařízení je uvolněn z paměti.
831. Požadovaná velikost protokolu je neplatná.
832. Služba EFS obnovila soubor %1 úspěšně.
833. Počet svazků v sadě stínových kopií: %1
834. Spravovat dokumenty
835. Zásadu pro tuto doménu nelze nastavit dvakrát.
836. Instalace produktu [2] je pozastavena. Chcete-li pokračovat, je nutné vrátit zpět změny provedené při instalaci. Chcete tyto změny vrátit zpět?
837. Pro vlastnost Název vlastnosti v X nelze vytvořit více než jednu vazbu. Ověřte, že tato vlastnost není svázána prostřednictvím implicitního výrazu, například pomocí výrazu meta:resourcekey.
838. Cílový element nemůže být vybrán.
839. Seznam rolí oddělených čárkou
840. Žádná přetížená metoda X neodpovídá delegátovi Y.
841. Uživatele nebylo možno ověřit pomocí protokolu CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol). Zpětně šifrované heslo tohoto uživatelského účtu neexistuje. Chcete-li ověřit, zda jsou zpětně šifrovaná hesla povolena, zkontrolujte zásady vytváření hesel v dané doméně nebo nastavení hesla u uživatelského účtu.
842. Odstranit aplikaci
843. Procesor zabezpečení oznámil, že byl překročen maximální povolený počet příprav úložiště dat. Před dalším pokusem o přípravu úložiště dat je nutné přeinstalovat operační systém.
844. Účet aplikace pro přístup k síti je neplatný. Aktualizujte účet platným uživatelským jménem a heslem. %1
845. Deklarace text/xml se může objevit pouze na úplném začátku zadání.
846. Zadaná bitová kopie je již nakonfigurována pro vícesměrový přenos.
847. Síť s clustery již existuje.
848. Rozšíření služby dokončilo transformaci.
849. Správa delegování je uzamčena.
850. Styl čar hlavní mřížky
851. Zpráva X s parametrem messageId=Y byla zahozena, protože byla duplicitní.
852. Časový posun
853. Nelze získat informace o výkonu mezipaměti souborů. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
854. Server DNS zjistil chybějící název adresáře databáze v souboru %1, řádek %2.
855. Šifrování nástrojem BitLocker Drive Encryption již probíhá.
856. Právě neprobíhá žádná operace zápisu.
857. Argument typu Název typu nelze převést na parametr typu Název typu.
858. Úloha spuštěná registrací
859. Objekt ResourceReader je uzavřen.
860. Byl odstraněn neplatný název souboru %1 (%3) v adresáři %2.
861. Nesprávná syntaxe deklarace ELEMENT
862. Atribut nebo element typu xsd:ID nebo odvozený z xsd:ID by neměl obsahovat omezení hodnoty.
863. Datové soubory Správce systémových prostředků byly uživatelem %1 resetovány do posledního stavu automatického zálohování. Další informace a stavy, například stav monitorování účtů, stav oznámení, informace o seznamu vyloučení a aktuální stav správy, nebyly resetovány. Uživatel: %1
864. Nebyl nalezen certifikát ani soukromý klíče pro dešifrování.
865. Nezdařilo se ověřování globálního katalogu. Globální katalog není k dispozici nebo operaci nepodporuje. Některá část adresáře nyní není k dispozici.
866. Služba publikování na webu (Webová služba) neregistrovala předponu adresy URL %1 pro web %2. Adresa URL je pravděpodobně neplatná. Web byl zakázán. Datové pole obsahuje číslo chyby.
867. Při zápisu certifikátu pro %1 se nepodařilo vytvořit žádost o certifikát pro certifikát %2 (%3).
868. Vytvoří novou aplikaci /app1 na webu s názvem Default Web Site.
869. Zadaný soubor je určen pouze pro čtení.
870. Statistické analýzy – Neplatný rozdíl hypotetické střední (průměrné) hodnoty
871. Most mezi sběrnicemi PCI-X a PCI Express
872. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná. Ambientní transakce (System.Transactions.Transaction.Current) je nastavena v podprocesu vyvoláním metody InstancePersistenceContext.Execute nebo InstancePersistenceContext.BeginExecute, ale příkazy již byly provedeny při provádění epizody bez nastavených transakcí. Ambientní transakci lze nastavit pouze při prvním volání metody Execute nebo BeginExecute a pokud pro danou epizodu dosud nebyly nastaveny žádné jiné transakce.
873. Data přijatá od vzdáleného počítače nebyla platná a proto byla ignorována.
874. Neplatný název zařízení.
875. Zašifrované textové heslo povoleno - zapnuto
876. Text v záhlaví tohoto pole
877. Třída SubMenuStyleCollection může obsahovat pouze třídy SubMenuStyles.
878. Přesun ohniska vpřed
879. Nelze vytvořit centralizovaný soubor protokolu konsorcia W3C. Zkontrolujte, zda je adresář protokolu správný a zda má tento počítač přístupová práva k zápisu do tohoto adresáře.
880. Negace minimální hodnoty čísla ve formátu dvojkového doplňku je neplatná.
881. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Existuje příliš mnoho odkazů.
882. Následující klíč registru ValidPorts nebylo možné analyzovat: %1. Nelze zavést proxy server vzdáleného volání procedur (RPC). Je možné, že klíč registru ValidPorts je nesprávně nakonfigurován. Akce uživatele: Ověřte, zda je hodnota registru ValidPorts správně nastavena. Pokud ne, upravte klíč registru, aby odrážel správnou hodnotu.
883. Nastavení Nastavení obsahuje atribut ApplicationScopedSettingAttribute i UserScopedSettingAttribute.
884. Jedná se o vnitřní chybu: Typ démona filtru MSFTEFD je neznámý nebo neplatný.
885. Mapování platformy X v seznamu mapování platforem Y má chybný tvar. Smí být předán pouze seznam hodnot s konstantními velikostmi řetězce oddělených středníky a znakem =, např. „foo=bar;foo2=bar2“.
886. Skrytý server
887. Přístup k prostředku %1 je sledován pravidlem zásad %2.
888. Odstranění tiskárny proběhlo úspěšně.
889. Nelze odebrat adresář, který není prázdný.
890. Toto není dceřiné okno.
891. Výrobní metoda
892. V zásobníku příkazu PUSHD již je příliš mnoho adresářů.
893. Při zpracování datové části chyby došlo k chybě.
894. Systém Windows se nemůže připojit k této síti Ověření se z neznámého důvodu nezdařilo.
895. Na skupinu serverů, kterou se pokoušíte odstranit, se odkazuje nějaká další položka.
896. MAPI: Server je zaneprázdněn.
897. Je-li hodnota zadaná pro atribut minExclusive větší než hodnota zadaná pro atribut maxExclusive, jde o chybu.
898. Applies a simple checkerboard pattern.
899. Zpráva události: X
900. Atribut nemůže mít více definicí.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions