English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

23101. MSB3693: Nelze spustit úlohu Xaml. Hodnota Y zadaná pro parametr úlohy X není platná.
23102. Aktualizace zásad použití adresářové služby...
23103. Funkce znakové stránky NLS
23104. Je nutné určit alespoň dvě podmínky.
23105. Funkce oznámení registru vrátila chybu.
23106. Začátek kompilace
23107. Server SMTP vrátil neplatnou odpověď.
23108. Účet počítače %1 není účet instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services).
23109. Nelze inicializovat kryptografii - kód chyby %1!x!.
23110. Funkce gamma:
23111. Styl souboru INF neodpovídá požadavku.
23112. ------ Podporované příkazy TARGET FAILBACK ------
23113. Počítač nepodporuje operace šifrování.
23114. BirthObjectId ID:
23115. Protokol IPRIPv2 nemohl inicializovat tabulku pro informace o konfigurovaných síťových rozhraních. Uvedený údaj je kód chyby.
23116. Převod nebylo možné zcela dokončit, protože dodaný objekt DateTime nemá správně nastavenou vlastnost Kind. Pokud například vlastnost Kind je DateTimeKind.Local, časové pásmo zdroje musí být TimeZoneInfo.Local.
23117. Byla nalezena nepodporovaná značka začátku souboru JPEG.
23118. Připojení směrovací tabulky k databázovému serveru se nezdařilo.
23119. Funkce RtlFindMessage nemohla najít požadované ID zprávy v prostředku tabulky zpráv.
23120. Nelze rekonstruovat objekt BLOB dat individuálního nastavení přidružený k aktuální stránce.
23121. Služba Soubory offline čeká na dokončení všech spuštěných úkolů.
23122. Služba zjistila chybu při vytváření profilů RPL ke všem konfiguracím.
23123. Správa obecných konfiguračních oddílů
23124. Filtrování objektu bylo zastaveno klientem.
23125. Formát rastrového obrázku není platný.
23126. Určený prvek Visual a tento prvek Visual nemají společného předchůdce, a proto mezi dvěma Visuals neexistuje platná transformace.
23127. Zadaná vzorkovací frekvence není platná.
23128. Tlačítko režimu spánku
23129. === Konfigurace: ===
23130. Microsoft Workflow Designer
23131. Nové heslo:
23132. Data autorizace pro klíč SRK (Storage Root Key) čipu TPM (Trusted Platform Module) nejsou nulová a proto nejsou kompatibilní s nástrojem BitLocker.
23133. Ruční zpracování zásad pro uživatele %3 bylo dokončeno po %1 s.
23134. Vlastnost musí být stejného typu, jako je určená struktura ConstructorInfo.
23135. Byl přijat nerozpoznaný stav protokolu HTTP. Ověřte, zda je adresa URL přístupná v aplikaci Internet Explorer.
23136. Brány Proxy vzdáleného přístupu nemohl vytvořit proces.
23137. Zadaný typ Název typu není odvozen od odpovídajícího základního typu Název typu.
23138. Počet zadaných vstupních parametrů X neodpovídá očekávanému počtu Y.
23139. Získá a nastaví svislou mezeru mezi uzlem a jeho podřízenými uzly.
23140. Změnit kolekci typů
23141. Na této třídě ItemsControl nelze volat metodu FindItemByProperty, protože zadaná vlastnost není podporována.
23142. Počet bajtů stránkované systémové paměti, která je využívána procesem.
23143. Neplatný počet počátečních dotazů %1 byl nakonfigurován v rozhraní %2.
23144. Formátovací řetězec použitý pro text statických položek, například Položka X
23145. Webový server proxy nezpracoval mimořádně dlouhý požadavek od %1. To může značit útok DoS (Denial of Service). Pokud byl požadavek zamítnut chybně, změňte vlastnost služby MaxIncomingMessageSize. Tato chyba bude protokolována pouze každých 20 minut.
23146. Metoda FromAsync byla volána objektem TaskManager, který byl již vypnut.
23147. Databáze SQL nevrátí další řádky.
23148. Export s logikou SAM nelze pro zadaný server povolit – bude proveden normální export.
23149. Je vybrána součást %1 z modulu pro zápis %2.
23150. Ve směšovači došlo k chybě neplatné hodnoty.
23151. Zásady nových organizačních jednotek počítače na daném serveru byly aktualizovány.
23152. Při šifrování složky mezipaměti souborů offline došlo k chybám. Pokud chcete protokolovat události chyb jednotlivých souborů, zvyšte úroveň protokolování souborů offline na 2 nebo vyšší.
23153. Se zástupným názvem nelze vytvořit vazbu.
23154. Pokus o operaci nastal v neplatném grafickém stavu.
23155. Třída šipkových poznámek
23156. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Parametr dávky SOAP %1 je neplatný.
23157. Bylo porušeno uzamčení.
23158. Nelze načíst službu názvu koordinátoru MS DTC.
23159. Procesor zabezpečení oznámil, že zabezpečený časovač již existuje.
23160. Instalační balíček pro produkt [2] nebyl nalezen. Spusťte instalaci znovu pomocí platného instalačního balíčku [3].
23161. Výchozí popis pro všechny uzly na této úrovni při vytváření datových vazeb
23162. Vlastnost nebo indexer X nelze v tomto kontextu použít, protože přistupující objekt get není dostupný.
23163. Nástroj příkazového řádku Adprep úspěšně změnil atributy objektu %1.
23164. Probíhá vypínání z důvodu změny členství v doméně, jejímž iniciátorem je %1.
23165. Windows Workflow Foundation 4.0.0.0
23166. Správce systémových prostředků nemůže nakonfigurovat službu WMI (Windows Management Instrumentation) tak, aby zpracovala oznámení při vytvoření procesu (hr=%1). Z tohoto důvodu nebude toto oznámení protokolováno do databáze monitorování účtů.
23167. Určuje, zda je typ entity plochý.
23168. Fyzická cesta, kam bude uložena zkompilovaná aplikace. Pokud tento parametr není zadán, bude aplikace předkompilována místně.
23169. Modul diagnostiky dokončil odstraňování problémů a stanovil okamžité řešení
23170. Služba Plánovač úloh nemůže spustit úlohu %1 z důvodu konfliktu časování ukončení. Probíhá pokus o restartování.
23171. Ke splnění požadavku nebylo k dispozici dostatek paměti.
23172. Správa tabulky delegování není povolena.
23173. Pouze DSA nakonfigurovaným jako globální katalogové servery by mělo být dovoleno podržet si roli hlavního serveru pro pojmenování domén schématu FSMO. (Platí pouze pro servery systému Windows 2000)
23174. Instance pracovního postupu lze konfigurovat pouze pomocí jediného překladače SymbolResolver. WorkflowInstanceExtensionManager již obsahuje překladač SymbolResolver.
23175. Síťová knihovna používaná k navázání připojení k instanci serveru SQL Server
23176. Zpráva X byla zahozena, protože neměla žádný obsah.
23177. Výpis všech typů prostředků, které jsou k dispozici:
23178. Přenos už dříve odpověděl na požadavek transakce.
23179. Poslední úspěšný pokus z %1!S!.
23180. Systém se pokusil zavést nebo obnovit ze souboru registr a zadaný soubor neměl formát registrového souboru.
23181. Nástroj BitLocker Drive Encryption stále provádí dešifrování jednotky.
23182. Služba BITS odeslala požadavek na servery druhé strany.
23183. Podmínka pro spuštění nebyla splněna. Síť není k dispozici.
23184. %1!wS!\%2!wS!, odkaz s neshodnými rozšířenými atributy
23185. Služba Řízení front zpráv se nemůže připojit k doméně %1 systému Windows NT 4.0 %1.Dílčí součást Integrace služby Active Directory Domain Services byla proto odebrána.
23186. Služba publikování na webu (Webová služba) neregistrovala předponu adresy URL %1 pro web %2. Potřebná vazba sítě je již pravděpodobně používána. Web byl zakázán. Datové pole obsahuje číslo chyby.
23187. Požadované rozhraní není podporováno.
23188. Službě WS-Management se nezdařilo nastavení uživatelského certifikátu pro ověření uživatele.
23189. Vzdálený účet nemá oprávnění se přihlašovat v tuto denní dobu.
23190. Hodnota parametru maxWorkerThreads a maxIoThreads vynásobená počtem procesorů musí být větší než hodnota parametru , který je aktuálně nastaven na hodnotu X.
23191. Určený prvek Visual nelze odpojit.
23192. Pro tento prostředek musíte zadat název sdílené položky.
23193. Správa virtuálních adresářů
23194. Nelze přesunout médium z jednotky %1 do patice %2 v knihovně %3. Vysuňte médium ručně.
23195. Server není důvěryhodný pro vzdálenou operaci šifrování.
23196. Tento průvodce určil kódové skupiny, které udělí oprávnění tomuto sestavení.
23197. Pozice kurzoru
23198. Obnovit vlastnosti elementu vnější tabulky
23199. Požadavky umístěné do fronty: X
23200. Zadaná stanice neexistuje.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions