English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

12901. Skupina řad podle parametrů nemůže být prázdná. Musí určovat pole ve zdroji dat, který se používá k seskupování dat do řad.
12902. V databázi je nedostatek místa v úložišti verzí.
12903. V knihovně Msmqocm.dll nelze nalézt vstupní bod.
12904. Zabezpečení serveru pro vzdálený přístup selhalo. Agent zabezpečení odmítl volání serveru pro vzdálený přístup za účelem vytvoření relace v adaptéru LANA %1.
12905. Cesta k transformačnímu souboru XML
12906. Objekt neodpovídá cílovému typu.
12907. Vyhledávací server <%2> byl úspěšně přidán.%1
12908. Replikace oddílu konfigurace adresáře
12909. **** Uživatel dosáhl limitu příslušné kvóty! ****
12910. Operaci nelze dokončit z důvodu potenciálního vnitřního zablokování.
12911. Sestavení Název sestavení nelze přeložit.
12912. Nepodařilo se vygenerovat uuid.
12913. Protokol UDP není povolen. Pokus o připojení k adrese %1!ls! neproběhne.
12914. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) úspěšně publikovala základní a rozdílové seznamy odvolaných certifikátů (CRL).
12915. Typ Název typu nelze použít jako parametr typu Y v obecném typu nebo metodě Název metody. Typ Název typu s možnou hodnotou null nevyhovuje omezení X.
12916. /rebuildgc Znovu vytvoří hostitele všech oddílů globálního katalogu.
12917. Získávat informace o kanálu
12918. Vytvořit klíč
12919. Lemmatizátor nebyl pro daný jazyk nalezen. Tato chyba je zastaralá a již by neměla být hlášena. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
12920. Svazek [2] není momentálně k dispozici. Zvolte jiný svazek.
12921. Soubory X a Y používají jiný jazyk. To není povoleno, protože musí být kompilovány společně.
12922. Při počáteční instalaci služby pro nasazení systému Windows nelze použít instalační kořenovou složku, která se liší od složky původně nastavené při instalaci služby vzdálené instalace (RISetup).
12923. Běhová transakce byla nastavena - aktivita X, DisplayName: Y, InstanceId: Z. Provedení bylo izolováno na aktivitu A, DisplayName: B, InstanceId: C.
12924. Expose shadow is not allowed because the shadow is already exposed.
12925. - MISCOMPARE v ofsetu %1!d! -
12926. Neprobíhá žádná záloha.
12927. Nepodařilo se zahájit závislou službu nebo skupinu.
12928. Jedna nebo více zálohovaných licencí chybí nebo je poškozena.
12929. Výchozí konfigurace pro standardní koncový bod X nebyla nalezena v konfiguračním oddílu Y. Příčinou může být to, že nebyl nalezen konfigurační soubor pro aplikaci nebo nebyla nalezena odpovídající konfigurace koncového bodu v oddílu Y konfiguračního souboru.
12930. Stažení informací o vyrovnávací paměti CSR se nezdařilo.
12931. V třídě EntityContainer A nebyla podporována role ukončení pomocí vlastnosti EntitySet X v elementu AssociationSet Y a v objektu Relationship Z je více než jeden element End odpovídající typu Název typu. Chcete-li odstranit nejednoznačnost elementu End, zadejte atribut Role.
12932. Verze koordinátoru MS DTC, kterou dříve nainstaloval SQL Server 6.5, byla nalezena a aktualizována.
12933. Nepodařilo se vytvořit vztah důvěryhodnosti s doménou %1 na nadřazeném řadiči domény %2.
12934. Chybný formát souboru písma
12935. Neznámý styl vykreslování trychtýřového grafu: X
12936. Zpráva byla přijata po síti.
12937. Změnit místní pracovní adresář
12938. Zásada autorizace připojení %1 byla aktualizována.
12939. Nezdařila se požadovaná operace FSMO. Současný držitel FSMO nemůže být kontaktován.
12940. Velikost symbolu řady sloupců legendy (jako procento velikosti písma legendy). Používá se pouze pro položky, které jsou pro řady automaticky generovány.
12941. Třídu ImportDefinition typu Název typu nelze použít v tomto kontextu. Jsou podporovány pouze definice importů vytvořené metodou ReflectionModelServices.CreateImportDefinition založené na parametrech. Pomocí metody ReflectionModelServices.IsImportingParameter určete, zda je definice daného importu založena na členu nebo parametru.
12942. Bylo dosaženo limitu počtu oddílů na disku.
12943. Identifikátor omezující podmínky je neplatný.
12944. Došlo k interní chybě clusteru. Byl proveden pokus o volání neplatné funkce.
12945. Klientský certifikát neobsahuje platné hlavní uživatelské jméno nebo neodpovídá názvu klienta v požadavku na přihlášení. Obraťte se na správce.
12946. Zadaný hardwarový zprostředkovatel Virtuální diskové služby je neplatný.
12947. Ve službě Microsoft Windows HTTP Services došlo k vnitřní chybě.
12948. Knihovně %1 se nepodařilo zapsat jmenovku Volné médium na médium %2, protože médium je chráněno proti zápisu.
12949. Adresa URL obrázku zobrazeného pro příkaz
12950. Systém Windows nemůže určit seznam svazků, které mají být zahrnuty ve stínové kopii. Opakujte akci.
12951. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Byla vrácena hodnota EPROCLIM.
12952. Oprávnění Profilovat jediný proces
12953. Přepnout do sdíleného zobrazení stránky, v němž lze prohlížet a měnit nastavení použitá pro všechny uživatele
12954. Byla použita všechna platná ID dokumentu. Vytvořte znovu index obsahu.
12955. Chcete-li přenést tento mediální soubor, musíte inovovat aplikaci.
12956. Serverová aplikace předala obsah entity pro ID požadavku %1 (ID připojení %2).
12957. Neplatný adresář na adrese URL.
12958. Profil uživatele
12959. Připojeno k verzi %1 služby Active Directory Domain Services
12960. Konstruktor pro třídu Class Name nebyl nalezen.
12961. Element pracovního postupu již vytvořil dočasný blok. Element pracovního postupu smí založit pouze jeden dočasný blok.
12962. Byla přijata zpráva na příchozí adrese URL typu žádost-odpověď X, která byla směrována do seznamu s několika koncovými body. Komunikace typu žádost-odpověď nepodporuje vícesměrové vysílání.
12963. Vlastnost Název vlastnosti v typu Název typu je primitivní typ, který nelze použít jako vlastnost navigace.
12964. Instalační program koordinátoru MS DTC zjistil, že instalace koordinátoru MS DTC v tomto uzlu byla součástí clusteru, ve kterém byla nainstalována novější verze koordinátoru MS DTC. Instalační program nemůže pokračovat v upgradu instalace. Specifikace chyby: %1
12965. Nelze otevřít jeden ze záložních souborů.
12966. V segmentu %1 záznamu souboru byla nalezena sada vlastností.
12967. Instalační program softwaru zařízení Windows Media Center Extender provedl výměnu certifikátů se zařízením %1.
12968. Segment cesty, který obsahuje více než jednu sekci, například literálovou sekci nebo parametr, nemůže obsahovat parametr pokrývající vše.
12969. Zásada klienta neumožňuje delegovat pověření cílovému serveru pouze s ověřením NLTM.
12970. V elementu může být pouze jeden element .</a><br /> 12971. <a href="/cs/H9R4L4Q6/Správce-oken-plochy-byl-uživatelem-zakázán-protože-bylo-využíváno-příliš-mnoho-systémové-paměti-.aspx">Správce oken plochy byl uživatelem zakázán, protože bylo využíváno příliš mnoho systémové paměti.</a><br /> 12972. <a href="/cs/H9R5I7N9/Byl-přidán-místní-server-WINS-.aspx">Byl přidán místní server WINS.</a><br /> 12973. <a href="/cs/H9R5I9N8/CHYBA-Přidělení-paměti-se-nezdařilo-.aspx">CHYBA: Přidělení paměti se nezdařilo.</a><br /> 12974. <a href="/cs/H9R7F1K1/Služba-WINS-nemohla-přidělit-implicitní-dialog-Ověřte-zda-jsou-k-dispozici-systémové-prostředky-.aspx">***Služba WINS nemohla přidělit implicitní dialog. Ověřte, zda jsou k dispozici systémové prostředky.</a><br /> 12975. <a href="/cs/H9R7X5K6/Nástroj-diagnostiky-paměti-systému-Windows-testoval-paměť-počítače-a-nezjistil-žádné-chyby-.aspx">Nástroj diagnostiky paměti systému Windows testoval paměť počítače a nezjistil žádné chyby.</a><br /> 12976. <a href="/cs/H9R8C8Q8/Služba-zápisu-síťového-zařízení-obdržela-zprávu-http-bez-značky-Zpráva-.aspx">Služba zápisu síťového zařízení obdržela zprávu http bez značky "Zpráva".</a><br /> 12977. <a href="/cs/H9S0T7H0/Server-nemohl-přidat-virtuální-kořenový-adresář-1-pro-adresář-2-z-důvodu-následující-chyby-3-Data-obsahují-kód-chyby-.aspx">Server nemohl přidat virtuální kořenový adresář %1 pro adresář %2 z důvodu následující chyby: %3 Data obsahují kód chyby.</a><br /> 12978. <a href="/cs/H9S3N5J0/Pro-vzorec-musí-být-zadána-čtyři-pole-vstupních-dat-.aspx">Pro vzorec musí být zadána čtyři pole vstupních dat.</a><br /> 12979. <a href="/cs/H9S3N7K0/Nastavení-centrálních-zásad-autorizace-připojení-pro-server-NPS-Network-Policy-Server-1-bylo-aktualizováno-.aspx">Nastavení centrálních zásad autorizace připojení pro server NPS (Network Policy Server) %1 bylo aktualizováno.</a><br /> 12980. <a href="/cs/H9S4K9H2/Vnitřní-chyba-Na-svazku-je-definovaný-dílčí-disk-.aspx">Vnitřní chyba: Na svazku je definovaný dílčí disk.</a><br /> 12981. <a href="/cs/H9S6J5C7/Aktualizaci-nelze-spustit-protože-všechny-zdroje-obsahu-byly-vyloučeny-pravidly-cesty-webu-nebo-byly-odebrány-z-konfigurace-indexu-1.aspx">Aktualizaci nelze spustit, protože všechny zdroje obsahu byly vyloučeny pravidly cesty webu nebo byly odebrány z konfigurace indexu.%1</a><br /> 12982. <a href="/cs/H9S6Z7E0/K-této-operaci-nemáte-práva-.aspx">K této operaci nemáte práva.</a><br /> 12983. <a href="/cs/H9S8W0B3/Paměť-nelze-přidělit-protože-nebyla-zadána-žádná-velikost-.aspx">Paměť nelze přidělit, protože nebyla zadána žádná velikost.</a><br /> 12984. <a href="/cs/H9T1Q1E2/Svazek-je-pro-1-příliš-malý-.aspx">Svazek je pro %1 příliš malý.</a><br /> 12985. <a href="/cs/H9T1Z6C0/Prostředek-souborového-serveru.aspx">Prostředek souborového serveru</a><br /> 12986. <a href="/cs/H9T2P6U9/Katalog-s-tímto-názvem-již-existuje-Další-již-nelze-vytvořit-ani-připojit-.aspx">Katalog s tímto názvem již existuje. Další již nelze vytvořit ani připojit.</a><br /> 12987. <a href="/cs/H9T3O3Z8/Práce-s-protokoly-trasování-neúspěšných-požadavků.aspx">Práce s protokoly trasování neúspěšných požadavků</a><br /> 12988. <a href="/cs/H9U1T9M5/Systém-Windows-nemůže-uvolnit-soubor-registru-tříd-Tento-soubor-je-stále-používán-jinými-aplikacemi-nebo-službami-Soubor-bude-uvolněn-jakmile-již-nebude-používán-.aspx">Systém Windows nemůže uvolnit soubor registru tříd. Tento soubor je stále používán jinými aplikacemi nebo službami. Soubor bude uvolněn, jakmile již nebude používán.</a><br /> 12989. <a href="/cs/H9U8Z0J5/Cluster-služby-Vyrovnávání-zatížení-sítě-[2]-Bylo-zjištěno-vyčerpání-časovače-Možnou-příčinou-je-útok-zaměřený-na-odepření-služeb-nebo-velmi-vysoké-zatížení-serveru-Po-dobu-trvání-tohoto-stavu-je-možné-že-některá-připojení-selžou-Pokud-se-tyto-potíže-často-opakují-analyzujte-hrozbu-a-proveďte-odpovídající-opatření-nebo-do-clusteru-přidejte-další-servery-Až-útok-pomine-bude-do-protokolu-událostí-za.aspx">Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Bylo zjištěno vyčerpání časovače. Možnou příčinou je útok zaměřený na odepření služeb nebo velmi vysoké zatížení serveru. Po dobu trvání tohoto stavu je možné, že některá připojení selžou. Pokud se tyto potíže často opakují, analyzujte hrozbu a proveďte odpovídající opatření nebo do clusteru přidejte další servery. Až útok pomine, bude do protokolu událostí zaznamenána informativní položka.</a><br /> 12990. <a href="/cs/H9U9F3O9/V-řetězci-dotazu-byl-použit-neplatný-název-pole-.aspx">V řetězci dotazu byl použit neplatný název pole.</a><br /> 12991. <a href="/cs/H9U9W5P2/Verze-správce-transakcí-není-kompatibilní-s-touto-funkcí-.aspx">Verze správce transakcí není kompatibilní s touto funkcí.</a><br /> 12992. <a href="/cs/H9V4N9P5/Operaci-obnovení-se-z-důvodu-chybných-sektorů-nepodařilo-zkopírovat-veškerá-data-z-aktivních-objektů-plex-.aspx">Operaci obnovení se z důvodu chybných sektorů nepodařilo zkopírovat veškerá data z aktivních objektů plex.</a><br /> 12993. <a href="/cs/H9V7H9S4/K-této-logické-jednotce-LUN-nejsou-přidruženy-žádné-cíle-.aspx">K této logické jednotce (LUN) nejsou přidruženy žádné cíle.</a><br /> 12994. <a href="/cs/H9V8H5H3/Identifikátor-BaseEnterpriseOID-nelze-převést-z-řetězce-na-OID-ASN-1-Probíhá-ukončení-agenta-přípon-.aspx">Identifikátor BaseEnterpriseOID nelze převést z řetězce na OID ASN.1. Probíhá ukončení agenta přípon.</a><br /> 12995. <a href="/cs/H9W1V8V7/Nelze-sloučit-schéma-XMLSchemaCache-z-důvodu-společných-komponent-schématu-.aspx">Nelze sloučit schéma XMLSchemaCache z důvodu společných komponent schématu.</a><br /> 12996. <a href="/cs/H9W3Q3H1/Sekundární-server-WINS-1.aspx">Sekundární server WINS. . . . . . : %1</a><br /> 12997. <a href="/cs/H9W3R0F4/Definovat-symboly-podmíněné-kompilace.aspx">Definovat symboly podmíněné kompilace</a><br /> 12998. <a href="/cs/H9W4R9W9/Zadaný-port-není-známý-.aspx">Zadaný port není známý.</a><br /> 12999. <a href="/cs/H9W5M6G1/Ke-kompletování-výsledků-hledání-není-k-dispozici-dostatek-místa-ve-vyrovnávací-paměti-.aspx">Ke kompletování výsledků hledání není k dispozici dostatek místa ve vyrovnávací paměti.</a><br /> 13000. <a href="/cs/H9W5N7F3/K-dokončení-operace-není-dostatek-paměti-Uložte-otevřené-dokumenty-ukončete-některé-programy-a-opakujte-akci-.aspx">K dokončení operace není dostatek paměti. Uložte otevřené dokumenty, ukončete některé programy a opakujte akci.</a><br /> </p> <h3>Switch to another page</h3> <p> <a class="btn" href="/browse/cs/page/1.aspx">1</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/2.aspx">2</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/3.aspx">3</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/4.aspx">4</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/5.aspx">5</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/6.aspx">6</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/7.aspx">7</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/8.aspx">8</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/9.aspx">9</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/10.aspx">10</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/11.aspx">11</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/12.aspx">12</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/13.aspx">13</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/14.aspx">14</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/15.aspx">15</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/16.aspx">16</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/17.aspx">17</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/18.aspx">18</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/19.aspx">19</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/20.aspx">20</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/21.aspx">21</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/22.aspx">22</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/23.aspx">23</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/24.aspx">24</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/25.aspx">25</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/26.aspx">26</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/27.aspx">27</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/28.aspx">28</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/29.aspx">29</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/30.aspx">30</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/31.aspx">31</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/32.aspx">32</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/33.aspx">33</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/34.aspx">34</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/35.aspx">35</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/36.aspx">36</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/37.aspx">37</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/38.aspx">38</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/39.aspx">39</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/40.aspx">40</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/41.aspx">41</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/42.aspx">42</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/43.aspx">43</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/44.aspx">44</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/45.aspx">45</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/46.aspx">46</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/47.aspx">47</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/48.aspx">48</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/49.aspx">49</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/50.aspx">50</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/51.aspx">51</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/52.aspx">52</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/53.aspx">53</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/54.aspx">54</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/55.aspx">55</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/56.aspx">56</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/57.aspx">57</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/58.aspx">58</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/59.aspx">59</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/60.aspx">60</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/61.aspx">61</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/62.aspx">62</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/63.aspx">63</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/64.aspx">64</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/65.aspx">65</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/66.aspx">66</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/67.aspx">67</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/68.aspx">68</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/69.aspx">69</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/70.aspx">70</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/71.aspx">71</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/72.aspx">72</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/73.aspx">73</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/74.aspx">74</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/75.aspx">75</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/76.aspx">76</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/77.aspx">77</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/78.aspx">78</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/79.aspx">79</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/80.aspx">80</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/81.aspx">81</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/82.aspx">82</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/83.aspx">83</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/84.aspx">84</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/85.aspx">85</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/86.aspx">86</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/87.aspx">87</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/88.aspx">88</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/89.aspx">89</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/90.aspx">90</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/91.aspx">91</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/92.aspx">92</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/93.aspx">93</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/94.aspx">94</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/95.aspx">95</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/96.aspx">96</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/97.aspx">97</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/98.aspx">98</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/99.aspx">99</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/100.aspx">100</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/101.aspx">101</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/102.aspx">102</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/103.aspx">103</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/104.aspx">104</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/105.aspx">105</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/106.aspx">106</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/107.aspx">107</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/108.aspx">108</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/109.aspx">109</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/110.aspx">110</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/111.aspx">111</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/112.aspx">112</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/113.aspx">113</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/114.aspx">114</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/115.aspx">115</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/116.aspx">116</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/117.aspx">117</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/118.aspx">118</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/119.aspx">119</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/120.aspx">120</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/121.aspx">121</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/122.aspx">122</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/123.aspx">123</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/124.aspx">124</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/125.aspx">125</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/126.aspx">126</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/127.aspx">127</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/128.aspx">128</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/129.aspx">129</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/130.aspx">130</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/131.aspx">131</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/132.aspx">132</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/133.aspx">133</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/134.aspx">134</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/135.aspx">135</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/136.aspx">136</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/137.aspx">137</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/138.aspx">138</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/139.aspx">139</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/140.aspx">140</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/141.aspx">141</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/142.aspx">142</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/143.aspx">143</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/144.aspx">144</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/145.aspx">145</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/146.aspx">146</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/147.aspx">147</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/148.aspx">148</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/149.aspx">149</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/150.aspx">150</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/151.aspx">151</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/152.aspx">152</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/153.aspx">153</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/154.aspx">154</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/155.aspx">155</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/156.aspx">156</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/157.aspx">157</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/158.aspx">158</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/159.aspx">159</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/160.aspx">160</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/161.aspx">161</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/162.aspx">162</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/163.aspx">163</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/164.aspx">164</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/165.aspx">165</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/166.aspx">166</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/167.aspx">167</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/168.aspx">168</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/169.aspx">169</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/170.aspx">170</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/171.aspx">171</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/172.aspx">172</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/173.aspx">173</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/174.aspx">174</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/175.aspx">175</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/176.aspx">176</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/177.aspx">177</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/178.aspx">178</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/179.aspx">179</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/180.aspx">180</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/181.aspx">181</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/182.aspx">182</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/183.aspx">183</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/184.aspx">184</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/185.aspx">185</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/186.aspx">186</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/187.aspx">187</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/188.aspx">188</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/189.aspx">189</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/190.aspx">190</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/191.aspx">191</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/192.aspx">192</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/193.aspx">193</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/194.aspx">194</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/195.aspx">195</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/196.aspx">196</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/197.aspx">197</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/198.aspx">198</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/199.aspx">199</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/200.aspx">200</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/201.aspx">201</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/202.aspx">202</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/203.aspx">203</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/204.aspx">204</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/205.aspx">205</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/206.aspx">206</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/207.aspx">207</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/208.aspx">208</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/209.aspx">209</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/210.aspx">210</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/211.aspx">211</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/212.aspx">212</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/213.aspx">213</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/214.aspx">214</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/215.aspx">215</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/216.aspx">216</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/217.aspx">217</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/218.aspx">218</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/219.aspx">219</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/220.aspx">220</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/221.aspx">221</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/222.aspx">222</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/223.aspx">223</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/224.aspx">224</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/225.aspx">225</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/226.aspx">226</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/227.aspx">227</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/228.aspx">228</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/229.aspx">229</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/230.aspx">230</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/231.aspx">231</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/232.aspx">232</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/233.aspx">233</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/234.aspx">234</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/235.aspx">235</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/236.aspx">236</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/237.aspx">237</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/238.aspx">238</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/239.aspx">239</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/240.aspx">240</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/241.aspx">241</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/242.aspx">242</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/243.aspx">243</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/244.aspx">244</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/245.aspx">245</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/246.aspx">246</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/247.aspx">247</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/248.aspx">248</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/249.aspx">249</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/250.aspx">250</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/251.aspx">251</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/252.aspx">252</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/253.aspx">253</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/254.aspx">254</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/255.aspx">255</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/256.aspx">256</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/257.aspx">257</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/258.aspx">258</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/259.aspx">259</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/260.aspx">260</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/261.aspx">261</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/262.aspx">262</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/263.aspx">263</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/264.aspx">264</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/265.aspx">265</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/266.aspx">266</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/267.aspx">267</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/268.aspx">268</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/269.aspx">269</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/270.aspx">270</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/271.aspx">271</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/272.aspx">272</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/273.aspx">273</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/274.aspx">274</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/275.aspx">275</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/276.aspx">276</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/277.aspx">277</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/278.aspx">278</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/279.aspx">279</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/280.aspx">280</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/281.aspx">281</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/282.aspx">282</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/283.aspx">283</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/284.aspx">284</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/285.aspx">285</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/286.aspx">286</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/287.aspx">287</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/288.aspx">288</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/289.aspx">289</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/290.aspx">290</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/291.aspx">291</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/292.aspx">292</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/293.aspx">293</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/294.aspx">294</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/295.aspx">295</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/296.aspx">296</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/297.aspx">297</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/298.aspx">298</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/299.aspx">299</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/300.aspx">300</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/301.aspx">301</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/302.aspx">302</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/303.aspx">303</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/304.aspx">304</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/305.aspx">305</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/306.aspx">306</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/307.aspx">307</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/308.aspx">308</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/309.aspx">309</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/310.aspx">310</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/311.aspx">311</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/312.aspx">312</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/313.aspx">313</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/314.aspx">314</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/315.aspx">315</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/316.aspx">316</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/317.aspx">317</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/318.aspx">318</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/319.aspx">319</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/320.aspx">320</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/321.aspx">321</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/322.aspx">322</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/323.aspx">323</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/324.aspx">324</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/325.aspx">325</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/326.aspx">326</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/327.aspx">327</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/328.aspx">328</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/329.aspx">329</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/330.aspx">330</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/331.aspx">331</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/332.aspx">332</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/333.aspx">333</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/334.aspx">334</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/335.aspx">335</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/336.aspx">336</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/337.aspx">337</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/338.aspx">338</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/339.aspx">339</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/340.aspx">340</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/341.aspx">341</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/342.aspx">342</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/343.aspx">343</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/344.aspx">344</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/345.aspx">345</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/346.aspx">346</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/347.aspx">347</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/348.aspx">348</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/349.aspx">349</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/350.aspx">350</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/351.aspx">351</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/352.aspx">352</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/353.aspx">353</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/354.aspx">354</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/355.aspx">355</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/356.aspx">356</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/357.aspx">357</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/358.aspx">358</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/359.aspx">359</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/360.aspx">360</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/361.aspx">361</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/362.aspx">362</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/363.aspx">363</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/364.aspx">364</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/365.aspx">365</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/366.aspx">366</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/367.aspx">367</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/368.aspx">368</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/369.aspx">369</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/370.aspx">370</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/371.aspx">371</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/372.aspx">372</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/373.aspx">373</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/374.aspx">374</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/375.aspx">375</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/376.aspx">376</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/377.aspx">377</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/378.aspx">378</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/379.aspx">379</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/380.aspx">380</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/381.aspx">381</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/382.aspx">382</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/383.aspx">383</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/384.aspx">384</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/385.aspx">385</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/386.aspx">386</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/387.aspx">387</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/388.aspx">388</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/389.aspx">389</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/390.aspx">390</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/391.aspx">391</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/392.aspx">392</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/393.aspx">393</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/394.aspx">394</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/395.aspx">395</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/396.aspx">396</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/397.aspx">397</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/398.aspx">398</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/399.aspx">399</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/400.aspx">400</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/401.aspx">401</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/402.aspx">402</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/403.aspx">403</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/404.aspx">404</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/405.aspx">405</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/406.aspx">406</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/407.aspx">407</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/408.aspx">408</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/409.aspx">409</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/410.aspx">410</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/411.aspx">411</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/412.aspx">412</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/413.aspx">413</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/414.aspx">414</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/415.aspx">415</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/416.aspx">416</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/417.aspx">417</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/418.aspx">418</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/419.aspx">419</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/420.aspx">420</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/421.aspx">421</a> <a class="btn" href="/browse/cs/page/422.aspx">422</a> </p> </td> <td width="270px" style="background-color: #fafafa; padding: 5px 10px 20px 20px; vertical-align: top;"> <br /><br /> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- ErrorToEnglish - Right Square --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:250px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-4789579283043196" data-ad-slot="0787392488"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> <br /><br /> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- ErrorToEnglish - Automatic --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-4789579283043196" data-ad-slot="5004224916" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <table width="1000px"> <tr> <td style="padding: 25px 0px 10px 30px; text-align: center;" align="center"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- ErrorToEnglish - Bottom --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-4789579283043196" data-ad-slot="1600924735"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <table width="1090px"> <tr> <td style="padding: 25px 0px 10px 12px;"> <div style="background-color: #fafafa; padding: 10px; border: 1px solid #cccccc;"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td style="font-size: 12px; font-weight: bold;">Copyright © <a href="http://www.dotmedias.com" style="color: #000000;">dotmedias</a> 2012</td> <td style="font-size: 12px; text-align: right;">Launched in 2012, to help programmers finding solutions</td> </tr> </table> </div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </body> </html>