English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

25501. ImageLoader – Nelze načíst obrázek z této adresy URL: X.
25502. Nelze vytvořit nebo otevřít konfigurační klíč WINS Pull. Zkontrolujte, zda jsou správně nastavena oprávnění ke klíči, zda jsou k dispozici dostatečné systémové prostředky nebo zda nejde o problém registru.
25503. Nelze vytvořit třídu DataTableReader. Argument je prázdný.
25504. Nelze vytvořit novou relaci, protože existuje příliš mnoho aktivních relací.
25505. Po aktivaci připojení je kolekce DynamicConnections třídy WebPartManager určena jen pro čtení.
25506. Odeslání faxové zprávy se nezdařilo. Nepřišla žádná odpověď. Služba se pokusí odeslat fax znovu. Odesílatel: %1. Kód pro účtování: %2. Společnost odesílatele: %3. Oddělení odesílatele: %4. Název zařízení: %5. ID úlohy: %6. Uživatelské jméno: %7. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
25507. Toto není mediální disk CD.
25508. Časový limit žádosti vypršel a žádost nelze provést.
25509. Hodnota X atributu Atribut není platným typem Boolean.
25510. Databáze Správce logických disků je plná, nelze konfigurovat žádné další svazky ani disky.
25511. Pokus o spuštění clusterové služby v uzlu %1
25512. Asynchronní volání již probíhá. Tuto metodu lze volat až po dokončení nebo zrušení daného volání.
25513. Uzamkne konfigurační oddíl na konkrétní úrovni, aby nebylo možné přepsat jeho nastavení na nižších úrovních. Pokud je zadán identifikátor uvádějící cestu konfigurace, bude uzamčena konfigurace pro zadaný oddíl v dané cestě. V opačném případě bude uzamčena konfigurace pro zadaný oddíl na úrovni serveru.
25514. , ID = %1!d!
25515. Zadaný formát názvu partnera je neplatný.
25516. Název služby X poskytnutý klientem
25517. Na provedení požadované operace je příliš pozdě, protože transakce již byla potvrzena.
25518. Kvalifikovaný název není povolen.
25519. Úložiště certifikátu X509 nebylo otevřeno.
25520. Služba Šifrování neinicializovala databázi katalogu. Chyba součásti ESENT: %1.
25521. Rozhraní je již připojeno.
25522. DHCPv6 - dhcpsrv.log
25523. %1 (%2) %3Databázový stroj ztratil jeden záznam chybných dat. Spuštění kontroly integrity pro databázi na úrovni aplikace zajistí integritu dat pro tuto úroveň.
25524. Server NPS (Network Policy Server) nemohl odeslat odpověď z důvodu chyby sítě. V datech je uložen chybový kód generovaný rozhraním Windows Sockets.
25525. Metoda Thread.ExceptionState nemůže přistupovat k hodnotě ExceptionState z jiné domény aplikace.
25526. Připojení se nezdařilo s chybou: 0x%1!x!
25527. Požadavek na přidělení paměti byl zamítnut.
25528. Načtení souboru konzoly Windows PowerShell %1!ls! se nezdařilo.
25529. Transformace vyžaduje profil, ale zadaný profil nebyl platný nebo byl poškozený.
25530. Out of memory
25531. Lomítka „/“, oddělovací znaky v adrese URL trasy, se nemohou nacházet hned po sobě. Musí být odděleny parametrem nebo literálovou hodnotou.
25532. Doba vypršení platnosti (0=žádná)= X.
25533. Aktivuje se po vykreslení pozadí prvku grafu. Tato událost je aktivována například pro tyto prvky: ChartPicture, ChartArea a Legend.
25534. Pověření klienta jsou platná, ale nebylo možné vytvořit jednu nebo více deklarací. Syntaxe atributu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) se liší od standardních syntaxí definovaných v dokumentu RFC 2252. Pole s řetězcem chyby obsahuje název atributu LDAP.
25535. Nelze vnořovat aktivitu System.Workflow.ComponentModel.Activity obsahující atribut PersistOnClose do aktivity System.Activities.Statements.TransactionScopeActivity nebo System.ServiceModel.Activities.TransactedReceiveActivity. Takové vnoření není podporováno.
25536. V kolekci protokolovacích nástrojů byla nalezena položka s hodnotou Null.
25537. Převedení kontrolního součtu hardwaru vysílání protokolu UDP je povoleno.
25538. Příliš mnoho indexů.
25539. Vlastnost Název vlastnosti u typu Název typu má typ vlastnosti X, který nelze mapovat na PrimitiveType.
25540. Nerozpoznaný prvek %1
25541. Přepínač %1 není implementován.
25542. Volá se v případě, že se má změnit počáteční nebo koncové pozice výběru.
25543. Výstupní bajtová vyrovnávací paměť je pro kódovaná data příliš malá, kódování X záložní verze Y.
25544. &Přihlašovací adresa URL:
25545. K indexu byl přidán rozsah %1.
25546. Parametr MQCOLUMNS je neplatný.
25547. Je vyžadováno heslo.
25548. Verze kódu XML byla chybná.
25549. Určený rozsah adres IP již existuje.
25550. V certifikátu serveru v cílovém počítači (%1:%2!d!) došlo k následujícím chybám: %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10
25551. Všechny součásti z modulu pro zápis %1 jsou vybrány.
25552. Ve svazku neexistují žádné ochranné čipy TPM k provedení testu hardwaru.
25553. Změny adresářové služby
25554. Požadavek byl zahozen souborem rozšiřující knihovny DLL od jiného výrobce.
25555. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou zařízení SMBIOS typu %3 hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
25556. Časový limit musí být menší než 2^32-2.
25557. CHKNTFS nelze použít na síťovou jednotku %1.
25558. Zadaný objekt X nepatří ke správnému objektu Y.
25559. Zadané rozhraní již existuje.
25560. Limit překročen: NEZNÁMÝ
25561. Iniciátorovi byl odeslán soubor cookie upozorňující na útok typu DoS.
25562. Protože výchozí zprostředkovatel přepsal metodu DbProviderManifest.SupportsEscapingLikeArgument tak, aby vrátila hodnotu true, musí zprostředkovatel také implementovat metodu DbProviderManifest.EscapeLikeArgument.
25563. Hlavní sloučení %1A pro katalog %2 bylo znovu spuštěno.
25564. Nelze přepnout stránku do sdíleného oboru individuálního nastavení. Aktuálnímu uživateli musí být uděleno právo přístupu do sdíleného oboru individuálního nastavení.
25565. Osy oblasti grafu – Logaritmické měřítko nelze používat pro tuto osu.
25566. V odpovědi byl nalezen neočekávaný atribut hash archivace klíčů.
25567. Změní pozici vybraného uzlu v seznamu.
25568. Hostitelský proces (%1) byl úspěšně spuštěn.
25569. Volá se před zobrazením popisku k získání textu popisku.
25570. Počet odebraných adresářů systému souborů DFS: %1!u!
25571. Probíhá přidávání uzlu %1 do konfiguračních dat clusteru.
25572. %1 (%2) %3Databázový stroj odmítá operace aktualizace kvůli nedostatku místa na disku s protokolem.
25573. Klíčovou hodnotu případu nelze převést z řetězce nebo na řetězec.
25574. Služba publikování na webu (Webová služba) nekonfigurovala vlastnosti protokolování pro web %1. Cesta k adresáři se souborem protokolu daného webu není úplná, což může být způsobeno chybějícím označením jednotky nebo jiným důležitým chybějícím údajem.
25575. Soubor .resources je poškozen. Název prostředku přesahuje konec proudu.
25576. Zásady zabezpečení obsažené v objektech zásad skupin byly úspěšně použity.
25577. Stav zobrazení systému je neplatný.
25578. Atribut typu instance se nepodařilo získat.
25579. Proběhne před vymazáním všech řádků z tabulky.
25580. Člen není součástí distribučního seznamu.
25581. Pozastavovat nebo pokračovat ve službě
25582. Připojování k %1
25583. ftp: bind
25584. Soubor .cab metadat nebylo možné číst.
25585. Neplatný parametr.
25586. Služba aktivačních událostí byla nastavena pro spuštění pod účtem síťové služby, ale toto nastavení se projeví až po restartování služby aktivačních událostí. Pokud chcete, aby byla služba aktivačních událostí spuštěna pod účtem místní služby (výchozí nastavení pro předchozí verzi služby aktivačních událostí), upravte v nástroji Správa počítače přihlašovací nastavení pro službu aktivačních událostí.
25587. Funkce RecvFrom dokončena: %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
25588. Název X již existuje. Zadejte jedinečný název.
25589. Konfigurovat virtuální web
25590. Nemáte práva měnit tento soubor zásad.
25591. Atribut Atribut má neplatnou hodnotu X podle jeho typu schématu Název typuY.
25592. Text zobrazený v případě nesprávné odpovědi
25593. Zprostředkovateli se nepodařilo aktualizovat vlastnosti pro svazek v mezipaměti. Je třeba restartovat virtuální diskovou službu. %1
25594. Klient se prokázal neplatným příchozím tokenem.
25595. Objekt neumožňuje ukládat trvalé informace o stavu objektů.
25596. Nesprávná syntaxe názvu kódování
25597. Systému se nepodařilo zapsat data do protokolu transakcí. Pravděpodobně dojde k poškození.
25598. Položka indexu %3 v indexu %2 souboru %1 není správná.
25599. Požadovaná operace není platná, pokud bylo médium připraveno, ale nebylo uvolněno.
25600. Průvodce zavedením vytvoří balíček instalační služby systému Windows (soubor MSI), který lze přesunout do stromu zásad skupiny. Zásady jsou instalovány do klientů Windows 2000 a Windows XP v průběhu přihlášení.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions