English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

16001. Modul bez synchronní kopie
16002. Hostiteli UMDF se nezdařilo načíst ovladač na úrovni %3. Byla oznámena chyba: %4.
16003. Chyba oboru názvů
16004. Statistika od
16005. Objekt DataSource X musí implementovat rozhraní IQueryableDataSource.
16006. Výpis vlastností pro všechna síťová rozhraní:
16007. Předaná hodnota musí mít jako základ výčet nebo nadřízený typ výčtu, například typ Int32.
16008. Kontrola platnosti schématu se nezdařila.
16009. Platný bit registru přístupu čipu TPM není nastaven.
16010. Lze použít pouze kolekce schémat XMLSchemaCache.
16011. Systém Windows nemůže odstranit tento oddíl.
16012. žádný atribut UDT
16013. FontFamily nemůže obsahovat více FamilyMaps.
16014. Metoda %2 modulu zásad %1 vrátila chybu. %5 Vrácený kód je %3. %4
16015. Poskytovatel IPv4/802 u ovladače [NETFTAPI] není zadán.
16016. Silent Running: rising temperature caused new fan speed = %2
16017. Obnovení katalogu %1 v úložišti PropertyStore bylo úspěšně provedeno.
16018. Certifikát obdržený od aplikace vzdáleného klienta nebyl úspěšně namapován na účet klientského systému. Kód chyby je 0x%1. Nemusí se jednat o závažnou chybu, protože aplikace serveru pravděpodobně bude považovat certifikát za přijatelný.
16019. V součásti správy práv k digitálním médiím (DRM) služby Windows Media nastaly potíže. Pokud se pokoušíte použít soubor, který jste získali z obchodu online, pokuste se přejít na stránky tohoto obchodu online a získat příslušná práva k použití.
16020. Zapisovací modul je uzavřen.
16021. Existují profily, které používají tuto konfiguraci.
16022. Určuje, zda má ovládací prvek povolen stav viewstate, či nikoli. Výchozí stav je zděděn z nadřazeného prvku.
16023. Parametr musí být typu enum.
16024. Funkce WaitForInputIdle se nezdařila. Příčinou může být to, že proces nedisponuje grafickým rozhraním.
16025. ID podprocesu: X
16026. Objekt musí být runtime objekt Reflection.
16027. Data nejsou k dispozici.
16028. Inicializace protokolů TCP/UDP se nezdařila.
16029. Požadavek ověřování nebyl zpracován, protože obsahoval zprávu služby RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service), jež není přípustná pro transakci se zabezpečeným ověřováním.
16030. Došlo k chybě při přenosu protokolem TCP.
16031. Následující možnosti se vztahují na všechny aplikace, které používají platformu .NET Framework.
16032. Zprostředkovateli se nepodařilo opravit svazek. %1
16033. Nelze připojit přerušení pro klávesnici PS/2.
16034. Není k dispozici dostatek paměti pro vyrovnávací paměť výskytů. Důvodem může být příliš mnoho procesorů či podprocesů filtrů nebo nevracení vyrovnávací paměti výskytů.
16035. Uživatel se pokusil o odeslání ověřené zprávy bez certifikátu.
16036. Nepodařilo se přeložit ID webu pro X.
16037. Tento zprostředkovatel členství nebyl konfigurován pro podporu nového získání hesla.
16038. Nelze provést inicializaci modulu protokolování pro web %1. Web proto nebude funkční.
16039. Toto sestavení nepovoluje částečně důvěryhodné volající.
16040. Nelze přejít na symbolický odkaz, protože jeho typ je zakázán.
16041. Odkazy na sestavení nemohou začínat znakem '-' ani obsahovat znak '/' nebo '\'.
16042. Tento objekt nebyl řádně inicializován. Tuto operaci nelze provést.
16043. Seznam řízení přístupu byl úspěšně změněn a je nyní čitelný pro všechny uživatele.
16044. Dokončeno procent: %1. (Zpracováno záznamů velkých souborů: %2 z %3.)
16045. Zkrácený záznam sledování X byl zapsán do relace ETW pomocí poskytovatele Y. Byly odebrány proměnné, poznámky a uživatelská data.
16046. Aplikace byla úspěšně zálohována.%1
16047. Neplatná hodnota argumentu pro metodu Název metody
16048. Neplatný typ maximální možné hodnoty ve vlastním atributu Atribut
16049. Ovládací prvek nemůže vstupovat do výrazu. Lze přejít jen na příkazy.
16050. Neplatný název třídy priority %1!ws!
16051. Proběhl pokus o navázání přímého připojení se sebou samým.
16052. Určený objekt adresáře nebyl změněn.
16053. Tento identifikátor URI prostředku nepodporuje možnosti.
16054. Položka uložená v mezipaměti obsahuje hlavičku autorizace (Authorization) a mezipaměť není aktuální.
16055. Vytížení dynamické nečinnosti je na úrovni %1 procent prahu dynamické nečinnosti. Služba WAS (Windows Process Activation Service) začne agresivně snižovat časové limity nečinnosti pracovních procesů. Aktuální počet pracovních procesů: %2, celkem aktuálně potvrzeno: %3 MB, celková fyzická paměť: %4 MB, aktuálně volná fyzická paměť: %5 MB.
16056. Transakce nebyla připojena do fronty. Soubor: %2.%1
16057. Úloha vybraná v okně Úlohy počáteční konfigurace: %1
16058. ID duplicitního protokolu: X
16059. Systém nenalezl určenou instanci.
16060. Velikost virtuální paměti, kterou má proces nyní přidělenu.
16061. Disk je plný. Odstraněním staršího souboru protokolu %1 bylo vytvořeno volné místo.
16062. Buď funkce NetAccessDel nebo funkce NetAccessAdd vrátila chybový kód.
16063. Zadaný popisovač se již nachází v zadané sadě popisovačů monitoru.
16064. Číslo čtecího zařízení není platné.
16065. Zpracováno souborů: %1.
16066. Parametr X šablony stylů nebo funkce nemůže mít atribut tunnel.
16067. Neodpovídá systému Microsft(R) Windows(R)
16068. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) pro %1 byla zastavena.
16069. V cíli zálohy nejsou přítomny žádné zálohy pro zadaný počítač.
16070. Služba COM+ nemohla určit identitu volajícího z důvodu neočekávané chyby. Příčinou může být nedostatek systémových prostředků v místním počítači. Volající bude považován za anonymního, což může způsobit chyby přístupu nebo jiné chyby. Níže je uveden název rozhraní API, ve kterém se vyskytla chyba, a odpovídající kód chyby.%1
16071. Zkontrolujte tiskárnu na %1
16072. Vyrovnávací paměť protokolu je pro zotavení příliš malá.
16073. Agent serveru proxy služby DNS nevytvořil vazbu s adresou IP %1. Tato chyba může znamenat, že se v síti TCP/IP vyskytl problém. Uvedený údaj je kód chyby.
16074. Změna stavu
16075. Bylo načteno provizorní přidružení zabezpečení.
16076. Určení výchozího kontejneru počítače v adresářové službě se nezdařilo.
16077. Výměna je plná
16078. Je aktivována po provedení příkazu k odstranění ve zdroji dat.
16079. Před použitím musíte tuto instanci objektu inicializovat.
16080. Server DNS zjistil chybu %1 při vytváření seznamu zón z adresáře služby Active Directory. Server DNS bude neaktivní po dobu %2 sekund a potom se pokusí akci opakovat. Důvodem může být vysoké zatížení služby Active Directory a může se jednat o přechodný stav.
16081. Karta Smart Card vložená ve čtecím zařízení PCMCIA není napájena.
16082. Text obsahující pokyny pro zadání odpovědi na otázku
16083. Nepodařilo se dokončit vyřazení z adresářové služby.
16084. Soubor %1 může být poškozený, což pravděpodobně způsobilo, že aplikace %2 přestala pracovat. Systém Windows se nepokusil opravit soubor %1, protože se nejedná o chráněný systémový soubor.
16085. Zapůjčení adresy IP počítače %2 pro síťovou kartu se síťovou adresou %1 bylo ukončeno.
16086. SNMP vrátil nulovou vyrovnávací paměť ICMP. Nebudou vrácena žádná data ICMP. Příčinou může být problém se službou SNMP.
16087. Zadaný název pracovní skupiny je neplatný
16088. Znamená, že pro přidělení už není k dispozici žádný LUID.
16089. Operace replikace se nezdařila, protože došlo ke kolizi názvů objektů.
16090. Maximální počet pokusů X pro službu časovače má neplatný formát. Musí být nastavena kladná celočíselná hodnota.
16091. Výjimka komunikace příkazu ladicího programu
16092. VNITŘNÍ CHYBA: Překlad výrazu má neznámou třídu Class Name.
16093. Uživatelské instance nejsou povoleny při spuštění v procesu serveru Sql Server.
16094. Nastavení spuštění služby aktivačních událostí pod účtem síťové služby se neprojeví, dokud nezrušíte zaškrtnutí políčka Povolit službě používání plochy. Chcete-li povolit použití této změny, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit službě používání plochy na kartě Přihlášení v dialogovém okně Vlastnosti pro službu Aktivace řízení fronty zpráv v nástroji Správa počítače a službu restartujte.
16095. Identifikátor DBID je neplatný.
16096. CoID=%1: Uživatel %2 úspěšně vytvořil propojení se serverem pro vzdálený přístup pomocí následujícího zařízení: %3.
16097. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Třída DMTF v úložišti používá číslo jiné hlavní verze z požadované třídy. K této třídě lze přistupovat pomocí identifikátoru URI jiného prostředku než DMTF.
16098. X: Klíč: Y. Položka byla potvrzena jako částečná, počet bajtů neuložených do mezipaměti je roven Z.
16099. Služba DNS server byla spuštěna.
16100. Pořadí pro připojení

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions