English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

39501. Clusterová služba úspěšně vytvořila cluster s podporou převzetí služeb při selhání %1.
39502. Nelze najít určený řetězec v seznamu názvů výkonu a řetězce vysvětlujícího textu.
39503. Aktualizace schématu se nezdařila: Neshoda syntaxe.
39504. Prostředek kořene systému souborů DFS %1 není závislý na žádném prostředku síťového názvu.
39505. CoID=%1: Uživatel %2 se připojil a byl úspěšně ověřen na portu %3. Data odeslaná a přijatá přes toto propojení jsou silně šifrovaná.
39506. Bylo dosaženo maximálního počtu podporovaných cest.
39507. ID sloupce již existuje nebo se v poli sloupců objevilo více než jednou.
39508. Vyberte období:
39509. Tisk znaku hash %1
39510. Objekt určuje neplatný identifikátor.
39511. Přejít na předchozí měsíc
39512. Kvóta tabulky přesunů pro funkci Distributed Link Tracking byla v této doméně překročena. Tuto tabulku používá funkce Distributed Link Tracking k automatické opravě odkazů na soubory, jako například zástupce prostředí a propojení OLE, když jsou tyto odkazy z nějakého důvodu porušeny. Dokud je tato kvóta překročena, nemusí automatická oprava některých takových porušených odkazů být možná.
39513. Zpracování požadavku se nezdařilo.
39514. Zpráva CMS není zašifrována.
39515. Identifikátor URI požadavku není platný. Klauzuli $count nelze použít na segment X, protože klauzule $count může být umístěna pouze za segmentem prostředku.
39516. Odpovídající objekt ve zdrojovém schématu: %1
39517. Služba Active Directory Domain Services nezískala přístup k identifikátoru zabezpečení (SID) spojenému se skupinou Enterprise Domain Controllers nebo Enterprise Read-only Domain Controllers.
39518. Nastavení přenosové rychlosti videa je neplatné.
39519. Název pole:
39520. V externí součásti došlo k výjimce.
39521. Směrovací služba odesílá zpět zprávu chybové odpovědi s akcí X.
39522. Nelze vytvořit připojení pro trasování transakce.
39523. Neznámý zvláštní přístup (bit 9)
39524. Zadejte jiné uživatelské jméno.
39525. Je aktivována při generování události Edit v prvku GridView.
39526. Připojení k interní databázi systému Windows se nezdařilo. Zkontrolujte, zda je v daném počítači interní databáze systému Windows nainstalována a zda je správně spuštěna.
39527. U atributů s touto syntaxí nelze databázovou operaci provést.
39528. Blok dat nebo metoda nepodporují tuto operaci služby WMI.
39529. Alias zprávy již byl předán dál.
39530. Strategie cache není platná.
39531. Laponština (skolt)
39532. Tento počítač používá nejméně jednu dynamicky přiřazenou adresu IP. Má-li server WINS spolehlivě fungovat, měli byste používat pouze statické adresy IP.
39533. Datový typ Název typu nelze formátovat jako literál, protože obsahuje neplatný maximální rozsah.
39534. Literálová hodnota v příkazu překročila rozsah typu přidruženého sloupce.
39535. Funkce LL_init byla volána znovu.
39536. Oprava ValueType pro pole není implementována.
39537. Segment je uzamčen a nelze jej znovu přidělit.
39538. Spuštění Správce vzdáleného přístupu se nezdařilo, protože síť NDISWAN nelze otevřít.
39539. Je aktivována při kliknutím na aktivní bod.
39540. Při přístupu k úložišti IsolatedStorage došlo k chybě.
39541. Text zobrazený pro odkaz pro úpravy
39542. Typ události: Neúspěšný audit
39543. Modem nepřijal povel. Ověřte, zda název nakonfigurovaného modemu a připojeného modemu souhlasí.
39544. Označování tohoto vztahu jako přenosného v doménové struktuře
39545. Nebyly nakonfigurovány žádné přijatelné názvy služeb.
39546. Bylo dosaženo maximálního počtu kontejnerů povolených k přidělení souboru protokolu.
39547. MSB3758: Při kompilaci došlo k chybě. X
39548. ID hledaného požadavku (stejné jako identifikátor)
39549. Třídu TransactedBatchingBehavior nelze použít současně se třídou ReceiveContext.
39550. Nástroje pro správu serveru pro nasazení u služby pro nasazení systému Windows nejsou konfigurovány.
39551. Nejsou nastavena žádná oprávnění. Všichni uživatelé mají úplný přístup.
39552. Služba Pracovní stanice musí být spuštěna s příkazem NET START.
39553. Operace čtení během převodu svazku se nezdařila.
39554. %1 (%2) %3Spouštění instance %4 stínové kopie. Bude vytvořena rozdílová stínová kopie.
39555. Obnoví klíč DfsDnsConfig v registru serveru.
39556. Upravit nebo přidat připojovací řetězec
39557. ------ Podporované příkazy ------
39558. Do dotazu byla přidána datová položka, ale nebyla ověřena ani otevřena. Žádné jiné stavové informace o této datové položce nejsou k dispozici.
39559. /sync [TODO]
39560. Byla zjištěna dostupná šířka pásma
39561. Číslo progID součásti není k dispozici nebo je poškozeno.
39562. Prvek grafu s názvem X již v Y existuje.
39563. Index byl zastaven.
39564. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nekontaktovala hlavní názvový server %1.
39565. Slovník nahrazení musí obsahovat pouze řetězce.
39566. ---> Instalace systémových souborů
39567. Proměnnou %1!.40s! nelze nalézt.

39568. Chyba při čtení při zálohování souboru %1. Chyba: [%2] %3
39569. Objekt není možné podle zadání zapsat.
39570. Procesu přihlášení systému Windows se nepodařilo odpojit relaci uživatele.
39571. Účet počítače byl vytvořen před verzí NT4. Je nutné vytvořit účet znovu.
39572. Od posledního startu nebyly provedeny žádné pokusy o spuštění této služby.
39573. Index obsahu je poškozen.
39574. Zprostředkovatel časových údajů '%1' byl ukončen s chybou %2.
39575. Otevírání objektu důvěryhodné domény %1
39576. Hodnota vlastnosti X na členovi Člen typu Název typu není žádnou z povolených hodnot. Povolené hodnoty jsou true nebo false.
39577. Nelze získat název souboru pro knihovnu DLL objektu proxy transakcí OLE. Specifikace chyby: %1
39578. Přijetí souboru cookie ze serveru musí potvrdit uživatel.
39579. Program Chkdsk nenašel na konci svazku platnou virtuální alokační tabulku (VAT).
39580. MSB3677: Soubor File Name nelze přesunout do umístění X. Y
39581. Hodnota klíče registru %1!ls!\%2!ls! nemůže být prázdná.
39582. Nástroj BitLocker vyžaduje systém souborů NTFS. Převeďte svazek na systém souborů NTFS a poté povolte nástroj BitLocker.
39583. Kontext přijetí X je v nepodporovaném stavu Y. Tento stav ukazuje na vnitřní chybu v implementaci kontextu přijetí.
39584. Došlo k chybě, z níž se služba WINS pokusí zotavit. Pokud se zotavení nezdaří, zkontrolujte předchozí záznamy v protokolu událostí, abyste určili, co zabránilo úspěšnému zotavení. Proveďte odpovídající akci k odstranění chyby, která zabránila v zotavení.
39585. DHCPv6 - Neplatná adresa
39586. Nelze mapovat datové soubory názvů čítačů výkonu. Data budou načtena z registru a uložena místně.
39587. Zpracování zásad v důsledku změny stavu sítě se pro počítač %3 nezdařilo po %1 s.
39588. Nelze číst hodnotu [2] z klíče [3]. {{ Systémová chyba [4].}} Přesvědčte se, zda máte ke klíči dostatečný přístup, nebo se obraťte na pracovníky oddělení odborné pomoci.
39589. Služba Systémový čas zjistila, že informace o časovém pásmu systému byly poškozeny. Služba Systémový čas se pokusila nastavit časové pásmo systému na střední čas (GMT), ale nebyla úspěšná. Službu Systémový čas nelze spustit. Došlo k následující chybě: %1
39590. Při volání účastníků sledování došlo k chybě, která způsobila zrušení instance. Další informace naleznete v popisu vnitřní výjimky.
39591. Zadanou metodu Název metody u typu Název typu nelze převést na výraz úložiště LINQ to Entities, protože některé předané argumenty odpovídají více než jednomu přetížení funkce.
39592. Nerozpoznaný atribut %1
39593. Pro grafickou kartu nelze získat informace o konfiguraci.
39594. Soubor INF nebo prvek či sada informací o zařízení nemá přidruženou třídu instalace.
39595. Byla přidána nová trasa Asp.Net X s typem serviceType Název typu a serviceHostFactoryType Název typu.
39596. Hodnota SelectedDate není platná.
39597. Nepodařilo se povolit privilegia TCB.
39598. Silent Running: level transition due to Robust Channel error: %2
39599. Z indexu byl odebrán rozsah %1.
39600. Rozhraní API služby replikace souborů ukončilo požadavek. Další informace pravděpodobně obsahuje protokol událostí.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions