English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

29501. Zásada přidělení prostředků %1 byla nastavena jako zásada správy, protože byla splněna podmínka Byl přidán nový procesor. Zásada přidělení prostředků: %1 Podmínka: Byl přidán nový procesor.
29502. Příznak převodu je neplatný.
29503. Upozornění na nečinnou úlohu
29504. [Chyba] 0x%1!08X!: %2
29505. Událost, pomocí které lze nastavit odběr upozornění na změny.
29506. Ve službě Active Directory Domain Services není pro tuto doménu žádný objekt organizační jednotky Uživatelé služby MSMQ. Vytvořte objekt ručně.
29507. Určuje, které vlastnosti lze z této webové části exportovat.
29508. Neplatný režim přepínače zavěšení
29509. Časový limit nečinnosti
29510. Pokud uvádíte parametr FieldInfo za účelem opravy vnořeného typu, je nutné uvést také identifikátor pro objekt, který jej obsahuje.
29511. Aktuální stav připojení je Připojování.
29512. Datový proud serializace neobsahuje žádné elementy.
29513. Vyhledá požadavky v zadaném pracovním procesu.
29514. %1 bajtů v chybných sektorech
29515. S tímto oknem je spojen jiný HwndTarget.
29516. Pro sdílení je otevřeno příliš mnoho souborů.
29517. Instalace služby Active Directory Domain Services byla zrušena.
29518. Volání se z neznámých důvodů nezdařilo.
29519. %1: Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) zjistila výjimku na adrese %2. Příznaky: %3. Výjimka: %4.
29520. Výraz jazyka xpath překročil podporovanou složitost. Zjednodušte jej nebo rozdělte do dvou či více jednoduchých výrazů.
29521. Služba NAPAgent (Network Access Protection Agent) byla zakázána, nebo není v tomto počítači nainstalována. Některé síťové služby nebo prostředky pravděpodobně nebudou k dispozici. Pokud potíže přetrvají, zkuste připojení vzdáleného přístupu odpojit a znovu navázat, nebo se obraťte na správce serveru vzdáleného přístupu.
29522. Při připojování ke vzdálenému hostiteli %2!ls! došlo k chybě (0x%1!08x!):
29523. Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Funkce LogWrite vrátila chybu %1.
29524. Operaci není třeba provádět, neboť všichni členové RAID-5 jsou k dispozici.
29525. Nainstalovaná sada zásad pro protokol není platná.
29526. /getchanges [TODO]
29527. Zařízení již není k dispozici. Měl by se zavřít popisovač a otevřít nový.
29528. Kódová skupina uděluje plnou důvěryhodnost kódu pocházejícího z místního počítače.
29529. Hodnota X zadaná u atributu name vlastnosti ContextMessageProperty má hodnotu null nebo obsahuje neplatné znaky. Přesvědčte se, zda se hodnota name nachází v prostoru povolených hodnot.
29530. Služba serveru, která přijala požadavek na nabídku v protokolu HTTP, není kompatibilní verzí služby WMS (Windows Media Services). Je možné, že požadavek na nabídku byl přijat službou IIS a nikoli službou WMS. Ověřte, zda je spuštěna služba WMS a správně povolen řídící protokol serveru HTTP, a akci opakujte.
29531. %1: neočekávaný typ M_PROTO: %2!d!
29532. Identifikátor prohlížeče X je určen v cyklickém odkazu.
29533. Přístup byl odepřen. Pravděpodobně nemáte pověření správce k provedení tohoto úkolu. Se žádostí o pomoc se obraťte na správce systému.
29534. Modul X nelze použít jako zprostředkovatele jímky kanálu, protože neimplementuje rozhraní Typ rozhraní.
29535. Soubor %2 na zařízení %1 obsahuje chybný diskový blok.
29536. Odeslání faxové zprávy se nezdařilo. Nebyl rozpoznán oznamovací tón. Služba se pokusí odeslat fax znovu. Odesílatel: %1. Kód pro účtování: %2. Společnost odesílatele: %3. Oddělení odesílatele: %4. Název zařízení: %5. ID úlohy: %6. Uživatelské jméno: %7. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
29537. Dotaz na rozhraní IEnumVARIANT na nespravovaném serveru se nezdařil.
29538. Možnost /C lze použít pouze ve spojení s možností /UNCOMPRESS.
29539. Historie identifikátorů SID je u tohoto vztahu důvěryhodnosti povolena.
29540. Síťový adaptér Ethernet
29541. Odběratel oznámení přihlašování do systému Windows <%1> nezpracoval důležitou událost upozornění.
29542. Je aktivována před provedením příkazu k vložení ve zdroji dat.
29543. Balíček není nainstalován.
29544. Povolí výchozímu účtu technologie ASP.NET (na základě operačního systému) automaticky vytvářet databáze v prostředí SSE (SQL Server Express), a to přidáním účtu k roli dbcreator.
29545. Tato operace není podporována u jiných počítačů než řadičů domény se systémem Windows Server 2003 nebo vyšším.
29546. Filtrování objektů bylo zrušeno klientem.
29547. Doména %1 byla zadána jako kořenová doména, ve skutečnosti se o kořenovou doménu nejedná.
29548. Připojení ke vzdálenému serveru nebylo úspěšně navázáno.
29549. Byl zahájen replikační cyklus mezi %1 a hlavním operačním serverem RID (%2), aby nová replika mohla vytvářet uživatele, skupiny a počítačové objekty...
29550. Instalační program spustil externí program %1.
29551. Dotazovat se na informace o účtu
29552. Spuštění Správce vzdáleného přístupu se nezdařilo, protože se nemohl zaregistrovat u místního úřadu zabezpečení. Restartujte službu Správce vzdáleného přístupu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na správce. %1
29553. Návodný text zobrazený v zóně
29554. Buď objekt IAsyncResult nepochází z odpovídající asynchronní metody tohoto typu, nebo byla několikrát volána funkce EndWrite s tímtéž rozhraním IAsyncResult.
29555. Chyba stránky byla chybou nulového požadavku.
29556. Změny tohoto souboru mohou způsobit nesprávné chování a budou ztraceny,
29557. A required option is missing.
29558. Při operaci odstraňování pro instanci <%1>: %2 - %3 došlo k chybě.
29559. Obecná autorita X není platným názvem DNS.
29560. Neplatný identifikátor URI: Schéma identifikátoru URI je příliš dlouhé.
29561. Zpracování přenášených dat pro zadaná pravidla portu již bylo povoleno.%1!ls!.
29562. Výchozí legenda grafu
29563. Získání pověření serveru Kerberos pro službu ISAKMP/ERROR_IPSEC_IKE se nezdařilo. Ověřování pomocí protokolu Kerberos nebude funkční. Nejpravděpodobnějším důvodem je nutnost mít členství v doméně. Tato skutečnost je normální v případě, že počítač je členem pracovní skupiny.
29564. Aktualizace zásad nástroje pro volbu operačního systému...
29565. Metoda DeleteDatabase není podporována zprostředkovatelem.
29566. Aktualizace nebyla připravena.
29567. Klientu vynucení %2 bylo odesláno prohlášení o stavu systému s ID korelace %1.
29568. Režim, ve kterém má být vykreslována šablona FieldTemplate.
29569. Správce transakcí XA koordinátora MS DTC volal funkci xa_rollback pro správce prostředku XA '%1'. Toto volání se nezdařilo s neočekávaným návratovým kódem (%2): Soubor=%3 Řádek=%4.
29570. Odhadovaná šířka přenosového pásma na jednom z připojení: %1 kb/s.
29571. Izolace sestavení podle uživatele
29572. Dané zásady vyrovnávání zatížení nebyly iniciátorem iSCSI rozpoznány.
29573. Úložiště vlastností neotevřelo, nezavřelo nebo neodstranilo datový soubor používaný při šíření. Ověřte, zda má svazek s indexem dostatek místa na disku.
29574. %1 (%2) %3V posloupnosti čísel protokolů je mezera. Poslední použitý soubor protokolu má generaci %4. Soubor protokolu %5 (generace %6) byl odstraněn, takže obnovení lze dokončit.
29575. Požadavek se nezdařil.
29576. Soubor [2] nemůže být nainstalován, protože instalační soubor [3] nebyl nalezen. To může znamenat chybu sítě, chybu čtení z disku CD-ROM nebo potíže s tímto balíčkem.
29577. Systém maže nepoužité položky proudu popisovačů zabezpečení.
29578. Systémový soubor %1 je poškozen, což mohlo způsobit, že aplikace %2 přestala pracovat. Systém Windows se nemohl pokusit opravit %1, protože operace byla zakázána zásadou skupiny. Spusťte příkaz sfc /scannow na příkazovém řádku pro správu, tím zkontrolujete chyby a v případě potřeby opravíte soubor.
29579. Služba %1 byla úspěšně spuštěna.
29580. Klient poskytl pověření, ale nebylo možné je ověřit, protože žádné úložiště účtů nevrátilo autoritativní výsledek.
29581. Byl proveden pokus a vynulování registru nejvyššího počtu buněk, který neobsahuje atribut, jež lze vynulovat.
29582. Službě zařazování tisku se nepodařilo vytvořit symbolický odkaz mezi klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Print\\Printers a HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Print\\Printers. Chyba: %1. Tento problém se projevuje u starších aplikací, ale pravděpodobně svědčí o tom, že je systém ve špatném stavu nebo že nemá služba zařazování tisku správná oprávnění registru.
29583. Zadané schéma URI X není podporováno tímto správcem kanálu.
29584. DHCP Administrators
29585. %2 : Toto je zkušební zpráva o úspěšném dokončení.
29586. Kryptografická zpráva neobsahuje očekávaný ověřený atribut.
29587. Program Windows Media Player nemůže synchronizovat soubor, protože přenosné zařízení nepodporuje chráněné soubory.
29588. Server nepodporuje automatické rozpoznávání webů a připojených sítí u klientů nižší úrovně. Příčinou problému může být zpoždění replikace služby Active Directory Domain Services. Po dokončení replikace restartujte službu MQDS.
29589. Licence byla odvolána.
29590. Přípojný bod zprostředkovatele X v Y nepodporuje připojení v sekundárních rozhraních zprostředkovaných přípojným bodem Z v A.
29591. Službě publikování na webu (Webové službě) se nezdařilo povolit globální omezení šířky pásma, protože Plánovač paketů technologie QoS není instalován.
29592. Anonymní přihlášení se nezdařilo.
29593. Argument X byl přidán do aktivity Y více než jednou.
29594. Hodnota vlastnosti musí být konečná a větší než nula.
29595. Soubor .INI média odkazuje na neznámý typ zařízení.
29596. Program Windows Media Player nemůže přehrát disk DVD, protože jeho přehrávání je pro danou oblast zakázáno. Musíte získat disk, který je určen pro vaši zeměpisnou oblast.
29597. Název nebo adresa URL odstraňovaného webu
29598. Prostředek síťového názvu %1 není závislý na žádném prostředku adresy IP.
29599. Inteligentní brána: %1
29600. Kečujština (Peru)

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422





Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions