English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

26601. Inicializace modulu pro zařazování do kategorií se nezdařila, protože se nezdařila inicializace událostní jímky. Kód chyby je %1.
26602. Technologii QoS se nepodařilo přečíst ani nastavit úroveň propustnosti příchozích dat TCP. Kód chyby: "%2".
26603. Správce zabezpečení účtů vyžaduje spouštěcí klíč umístněný na disketě.
26604. Chyba OSS ASN.1: Neplatná data.
26605. Metoda DataContractJsonSerializer nepodporuje nastavení názvu FullTypeName serializovaného objektu na hodnotu, která se liší od výchozího nastavení FullTypeName. Byl proveden pokus o serializaci objektu s úplným názvem typu X a výchozím úplným názvem typu Y.
26606. Odebírání %2 ze skupiny možných vlastníků prostředku %1...
26607. Používá se během události Update pro upravené řádky v objektu DataTable.
26608. Disk chybí.
26609. Tok TC
26610. Paměťový blok pro VID je již přidružen k frontě zpráv.
26611. Očekáváno: %1
26612. Certifikát nelze najít. Připojení, která využívají protokol L2TP nad zabezpečením IPSec, vyžadují instalaci certifikátu počítače.
26613. Příkaz pro přepnutí do uživatelského zobrazení stránky
26614. Nedostatečná velikost místní vyrovnávací paměti
26615. Metoda ClearAnonymousIdentifier není podporována, je-li funkce vypnuta nebo uživatel anonymní.
26616. Svazek vyžaduje sousedící rozsahy disku.
26617. Vstupním parametrem X nemůže být prázdná kolekce.
26618. Odebrání objektu CertObj certifikátu z uzlu %1 metabáze SE NEZDAŘILO.
26619. Musí být použit typ IdentityReference, například NTAccount nebo SecurityIdentifier.
26620. V systému nebylo nalezeno žádné čtecí zařízení karet Smart Card pro sběrnici USB.
26621. Srbština (latinka, Bosna a Hercegovina)
26622. Ovladač systému souborů NFS je připraven obsloužit požadavky od klientů NFS.
26623. K dokončení požadované služby není přidělené místo dostačující.
26624. Pro zprostředkovatele %2 byl vytvořen koncový bod RPC %1.
26625. Zadaný obor názvů nebyl nalezen.
26626. Položka CancelActivityWorkItem byla dokončena pro aktivitu X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
26627. Systém Windows nemůže nastavit nová oprávnění pro adresář objektu zásad skupiny <%1>. Upgrade objektů zásad skupiny domény se nezdařil. (%2)
26628. Systém událostí modelu COM+ způsobil neočekávanou výjimku %1 na adrese %2. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft a informujte je o této chybě.%3
26629. Ověření dat zálohy se nezdařilo.
26630. Znovu připojeno relací
26631.
26632. Šifrovaný dokument nelze filtrovat.
26633. Hostitel UMDF úspěšně načetl ovladač na úrovni %3.
26634. Hodnota X pro vlastnost Název vlastnosti je neplatná.
26635. Frekvence musí být denní (Daily), týdenní (Weekly), měsíční (Monthly) nebo roční (Yearly).
26636. Nastavení parametrů systému
26637. Název domény DNS pro rozlišení klientů
26638. Požadovaný oddíl není uveden v aktivačním kontextu.
26639. Podrobnosti o vlastní události:
26640. Udělené oprávnění pro sestavení nelze určit.
26641. Požadovaný katalog již byl načtený.
26642. Počáteční hodnota vlastnosti X
26643. Dva objekty Receive se stejnými názvy ServiceContractName a OperationName X mají různé typy ValueType.
26644. Právě probíhá aktivní transakce.
26645. Odkaz na vlastnost nebyl platný.
26646. Klient WinRM nemůže zpracovat požadavek. Odpověď z cílového počítače obsahuje záhlaví WS-Management FragmentTransfer, ale obsah těla zprávy není zalomený pomocí obalovače WS-Management XmlFragment.
26647. Cesta je neplatná a nelze ji použít k vytvoření cesty jednotky.
26648. Pro svazek %1 jsou dokončeny všechny opravy.
26649. ENTERPRISE READ-ONLY DOMAIN CONTROLLERS BETA
26650. Toto je vnitřní chyba: ID vyrovnávací paměti bloku je mimo povolený rozsah hodnot.
26651. Paralelní vektory informací o mapování vlastnosti zdroje obsahu mají rozdílné rozměry.
26652. Qualifier is used outside of its scope
26653. %1 Cílptl %2!-3lu! %3!-30.30s! %4!-10.10s! %5!7d!
26654. Třída zařízení není k dispozici.
26655. Pro tento příznak byl zadán neplatný atribut nebo požadovaný atribut není k dispozici. Byla poškozena konfigurace aplikace. Přeinstalujte aplikaci.
26656. (GMT-06:00) Střed USA a Kanady
26657. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Požadavek Offline
26658. Operaci nelze provést s knihovnou ve stavu offline.
26659. Pomocí tlačítka Importovat načtěte kód hash ze sestavení na základě vybraného algoritmu.
26660. Výsledek:
26661. Rutina byla OpenTcpIpPerformanceData dokončena úspěšně.
26662. Aktivní nastavení
26663. Instalace jazyka uživatelského rozhraní se nezdařila.
26664. Zadaný název sestavy není platný.
26665. CMDKEY: Pověření bylo úspěšně přidáno.
26666. Text zobrazený v souhrnu ověření v případě, že nové heslo je prázdné
26667. Zdrojový soubor byl virtuální.
26668. Registrace aplikací a součástí modelu COM+ ID aplikace: [1]{{, Typ aplikace: [2], Uživatelé: [3], RSN: [4]}}
26669. MAPI: Požadovaný sloupec nebyl nalezen.
26670. Chcete-li použít dvouprůchodové kódování, musíte povolit ovládání zařízení a nastavit seznam EDL, který bude mít minimálně jednu položku.
26671. Hodnota uživatelského jména nebo skupiny nemůže být delší než 1 040 znaků. Zadejte novou hodnotu.
26672. Název sloupce tabulky nebo atributu XML, který má být použit pro vlastnost ImageToolTip uzlu při vytváření datových vazeb
26673. Zahájení čištění databáze
26674. Generovat výslednou sadu zásad (plánování)
26675. Kontrola konzistence pro %1 byla úspěšně zařazena do fronty.
26676. Částice nemůže následovat za atributy nebo atributem anyAttribute.
26677. Provedení příkazu se nezdařilo.
26678. Operaci nelze provést na proměnných s podtypy popisovače.
26679. Nelze získat informace o svazku.
26680. Událost aktivovaná při změně stavu připojení
26681. Momentálně nelze zastavit přesměrování tiskárny.
26682. Katalog zálohování systému Windows je poškozený. Obnovte katalog ze zálohy pomocí možnosti WBADMIN RESTORE CATALOG nebo pomocí modulu snap-in Windows Backup konzoly MMC.
26683. Vybrané místo na pevném disku je obsaženo v rozšířeném oddílu.
26684. Zásady skupiny
26685. Služba Plánovač úloh spustila instanci %3 úlohy %1 z důvodu přihlášení uživatele %2.
26686. Vnitřní chyba: Dočasná a trvalá konfigurace se neshodují.
26687. Text označující textové pole otázky
26688. Tuto službu nelze pozastavit, obnovit ani zastavit.
26689. Nelze najít nebo odebrat objekt NTDS-DSA %1.
26690. obnoveni %1!lu! (%2)
26691. Systém nemůže otevřít zadaný soubor nebo zařízení.
26692. Hit testing jednou kamerou MatrixCamera není podporováno.
26693. Neočekávaný znak: X.
26694. arrayType musí být typ pole.
26695. Při zpracování požadavku ověřovací služby na cílovou službu %1 neměl účet %2 k dispozici vhodný klíč pro generování lístku protokolu Kerberos (ID chybějícího klíče je %3). Požadované protokoly Etype: %4. Protokoly Etype, které měl účet k dispozici: %5. Správný klíč bude generován při změně nebo obnovení hesla pro %6.
26696. Došlo k interní chybě konfiguračního rozhraní API monitoru.
26697. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Ověření parametrů službou Vyrovnávání zatížení sítě se nezdařilo. Může to být způsobeno nesprávnou konfigurací. Proveďte konfiguraci služby Vyrovnávání zatížení sítě pomocí Správce vyrovnávání zatížení sítě. Jakmile bude konfigurace opravena, spusťte na příkazovém řádku příkaz nlb reload a potom příkaz nlb start.
26698. Při zpracování datového proudu odpovědí došlo k chybě. V elementu edit link odpovědi nebyl nalezen atribut href.
26699. Z počítače bylo úspěšně odebráno síťové zařízení %1.
26700. (GMT+07:00) Bangkok, Hanoj, Jakarta

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions