English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

1101. Systém obdržel neplatné potvrzení Oplock.
1102. Hodnota parametru X je mimo rozsah.
1103. Zadaná sada zdrojových režimů monitoru je neplatná.
1104. Uživatel %1, který se chtěl připojit v %2, byl odpojen z následujícího důvodu: %3
1105. Klient WinRM nemůže zpracovat požadavek. Cílový počítač vrátil neplatný protokol SOAP.
1106. Hodnota značky: Bod změny zpracování uložen v mezipaměti IIS
1107. Stav odpovědi FTP: X, Y.
1108. Místní transakce byla přerušena.
1109. Alokátor DHCP přijal zprávu obsahující neznámý kód (%1). Zpráva, která nebyla ani žádostí BOOTP ani odpovědí BOOTP, byla ignorována.
1110. *** LZE PŘIPOJIT AŽ PO VYTVOŘENÍ PŘÍPOJNÉHO BODU SVAZKU.***
1111. Protokol sledování zápisu není k dispozici, minimální opětovné sestavení bude zakázáno.
1112. Chcete-li dokončit instalaci programu Windows Media Player, restartujte počítač a přihlaste se jako správce nebo člen skupiny Administrators.
1113. Text zobrazený v případě neplatné zabezpečovací odpovědi
1114. Třída obsahu zdroje obsahu je prázdná.
1115. Byl nalezen prvek (%1), který NEODPOVÍDÁ jedné z definovaných tříd metabáze. Platné definice třídy jsou uvedeny v souboru mbschema.xml.%2%3%4%5
1116. CredIsMarshaledCredential se nezdařil s hodnotou NULL parametru certCredentialInfo.
1117. Přesměrovač nemohl zaregistrovat doménu %2 pro přenos %3 z následujícího důvodu: %4. Přenos je v režimu offline.
1118. Nebyli nalezeni žádní hardwaroví zprostředkovatelé Virtuální diskové služby.
1119. %1: Nelze zavést knihovnu DLL: %2, chyba = %3!d!
1120. X není platná hodnota atributu Atribut. Platná hodnota atributu je Y.
1121. Požadované argumenty nejsou určeny.
1122. Ovládací prvek prohlížeče nelze vytvořit.
1123. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Požadavek Terminate
1124. Jakutština (Rusko)
1125. Služba protokolování se po spuštění protokolu pokusila o zpětné čtení nebo zápis.
1126. Závaznou skupinu nelze zakázat.
1127. Obecná chyba modulu QOS.
1128. Systém Windows nemůže nainstalovat vybraný jazyk.
1129. Nelze určit správné logické hodnoty literálu. Logické výrazy (typu Boolean) literálu nelze vytvářet.
1130. Příkaz ve frontě byl již stornován.
1131. Hledání řadiče domény pro %1, z nějž bude provedena replikace
1132. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Poskytovatel WMI vrátil chybu typu Neplatný parametr.
1133. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože požadavek obsahuje neplatné voliče pro cílový prostředek.
1134. Objekt schématu nelze nalézt.
1135. Z důvodu chyb nelze provést kontroly integrity systému souborů DFS u <%1>.
1136. Vnitřní chyba: Disk neobsahuje žádný veřejný oddíl.
1137. Parametr příkazu musí mít text příkazu, který není null a není prázdný.
1138. Nebylo možné nainstalovat ovladače pro zařízení %1. Kód chyby %2.
1139. Změní konfiguraci připojení.
1140. Parametr %1!c! není platný
1141. Atribut XML obsahuje hodnotu (""), která není povolena. Tato vlastnost je ignorována.%1%2%3%4%5
1142. Již existuje modul plug-in pro tvorbu paketů pro datový proud.
1143. Vytváření z textu bez atributu TypeConverter není povoleno.
1144. Systému Windows se nepodařilo zaznamenat informace o výsledné sadě zásad (RSoP), která popisuje rozsah objektů zásad skupiny použitých pro počítač nebo uživatele. Může to být způsobeno dezaktivací výsledné sady zásad nebo zakázáním či zastavením nebo jinou chybou služby WMI. Nastavení zásad skupiny bylo úspěšně použito pro počítač nebo uživatele, avšak nástroje pro správu pravděpodobně nebudou hlásit správné hodnoty.
1145. %1 kB
1146. Čítače sledování výkonu služby WINS nemohly otevřít protokol událostí.
1147. Hodnoty Y datového bodu řady
1148. Tento řadič neobsahuje žádné porty.
1149. Funkce WaitForMultipleObjects vrátila neznámou podmínku chyby. Depeše nebude odeslána.
1150. Neexistuje žádná metoda HTTP zadaná hostitelem.
1151. Nepodařilo se otevřít odkaz na repliku. Chyba:
1152. Neplatný objekt režimu zahození tvaru byl nalezen ve vyrovnávací paměti specifické pro QOS zprostředkovatele.
1153. Nelze najít složenou závorku nebo počet znaků mezi předcházejícím tokenem a složenou závorkou je nulový (např. 0x,).
1154. Verze schématu pro přenesení nebyla v databázi registru modulu COM+ nalezena.
1155. Strukturu adresáře indexu obsahu nelze vytvořit. Související chyby najdete v protokolu událostí.
1156. Několik sekund nebyla přijata žádná zvuková data. Ověřte zvukový zdroj a restartujte kodér.
1157. Modul diagnostiky %6 (%4) zjistil chybu při zpracování scénáře %1, instance %2, ID původní aktivity %3. Kód chyby byl %5.
1158. Je požadována aktivace za účelem obnovení po manipulaci s důvěryhodným úložištěm služby SL Service.
1159. Správce systémových prostředků (WSRM) zjistil chybu monitorování účtů. Opakujte akci.
1160. Pokud má hodnotu True, nastaví tato vlastnost automaticky minimální hodnotu nula, pokud mají všechny hodnoty datových bodů kladnou hodnotu. V opačném případě bude použita minimální hodnota z datových bodů.
1161. Nelze změnit hodnotu vlastnosti SuppressTransaction pro objekt RuntimeTransactionHandle, který již byl registrován.
1162. Při pokusu o odstranění zadaného datového prvku došlo k chybě.
1163. Zadaná pověření ověřuje server.
1164. Pro element, který obsahuje atribut typu enumeration, je třeba zadat atribut values.
1165. Adresa URL, na kterou uzel stromu přejde v případě, že je vybrán
1166. Protokol Kerberos zjistil chybu při pokusu o využití podsystému čipové karty.
1167. Podprocesy spuštěné v přidruženém procesu.
1168. Vytvořená součást COM+ musí při práci využívat sdružování objektů.
1169. Na připojeném serveru není DFS k dispozici.
1170. Metoda, která má být provedena v případě, kdy je třeba celkový počet řádků
1171. Rozhraní obsahuje příliš mnoho metod, takže nemůže generovat události.
1172. Objekt nastavení lokality pro zadanou lokalitu neexistuje.
1173. Do clusteru s podporou převzetí služeb při selhání byl přidán nový uzel: %1.
1174. Je-li zadána vlastnost určující jméno uživatele připojení nebo heslo připojení, musí být zadána také druhá vlastnost.
1175. V žádosti byly určeny následující mechanismy ověřování: %1 %2 %3 %4 %5 %6
1176. Byla dosažena mezní hodnota počtu svazků, nelze vytvářet další dynamické svazky.
1177. Pro volající objekt nebyl zaregistrován odpad pro chyby.
1178. MODE Konfiguruje systémové zařízení.
1179. Při použití Správce pověření došlo k chybám hesel. Chcete-li chybu napravit, spusťte aplet ovládacího panelu Uložená uživatelská jména a hesla a zadejte znovu heslo pro pověření %1.
1180. &Udělit sestavením omezený přístup ke všem cestám adresářových služeb
1181. V aktuálním bloku dat nejsou žádné hodnoty.
1182. Operátor WithDegreeOfParallelism může být v dotazu použit nejvýše jednou.
1183. Rušení registrace rozšíření serverů Rozšíření: [1]
1184. Tato operace není podporována na neznámých typech.
1185. Protokol IPBOOTP nevytvořil frontu časovače pomocí funkce CreateTimerQueue. Kód chyby je uveden v datech.
1186. Zadejte absolutní cestu.
1187. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) zahajuje zálohování tiskových front. Není nutná žádná akce uživatele.
1188. Cíl X v projektu Y (vstupní bod):
1189. Ovladač služby Browser vymazal příliš mnoho požadavků GetBrowserServerList.
1190. Paket registrace názvů, který byl právě přijat, obsahuje příliš mnoho adres. Pro vícedomého klienta je maximální počet 25 adres. Počet adres nalezených v paketu je uveden v datové sekci.
1191. Je potřeba zadat název uzlu.
1192. Servery protokolu STDA (StreetTalk Directory Assistance)
1193. K provedení této operace je nutné povolit kanál protokolu událostí Microsoft-Windows-Diagnosis-PLA/Operational.
1194. Určuje název řady používané jako zdroj dat pro krabicový graf.
1195. Invalid query
1196. Parametry připojení
1197. Popisovač zabezpečení nemá samorelativní formát.
1198. Je-li aplikace spuštěna v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2, je třeba provést zvláštní konfigurační kroky, aby bylo možné povolit automatické vytvoření databáze poskytovatele. Další informace naleznete na adrese: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=160102. Pokud již neexistuje adresář App_Data aplikace, musí mít účet webového serveru přístup ke čtení a zápisu do adresáře aplikace. To je třeba, aby mohl být v případě potřeby automaticky vytvořen adresář App_Data prostřednictvím účtu webového serveru (pokud ještě neexistuje).
1199. Sada oprávnění s tímto názvem již v požadované úrovni existuje.
1200. Ukazatel pro tuto metodu měl hodnotu NULL.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions