English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

7001. Disk je označen jako sdílený. Nelze jej použít v základní verzi programu Správce logických disků.
7002. Zařazování není vlastní.
7003. Označuje, že všechny položky legendy jsou rovnoměrně rozmístěny.
7004. Podle definice DTD nebo schématu nemůže být element %1 prázdný.
7005. Zobrazí, vytvoří nebo změní cíle složek (cíle odkazů).
7006. Instalace sestavení do globální mezipaměti sestavení se nezdařila.
7007. Aktuální platforma podporuje pouze hodnotu ProtectionLevel.None.
7008. Nelze uvést duplicitní názvy zprostředkovatelů.
7009. Pole má příliš mnoho dimenzí, index je za koncem pole nebo pole nemá dostatek místa.
7010. Členové této skupiny mají některá oprávnění správce ke správě konfigurace síťových funkcí.
7011. Tato instalace služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) vyžaduje změny konfigurace domény. Spuštěním příkazu adprep /domainprep v instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) %1 proveďte tyto změny a pokračujte v instalaci služby AD LDS.
7012. Změnit označení objektu
7013. Požadavek bude zpracován na primárním řadiči domény %1.
7014. Tato kolekce nepodporuje změny hodnot se specifickými indexy.
7015. Účet uživatele %1\%2 připojeného k portu %3 nemá privilegium dálkového přístupu. Linka byla odpojena.
7016. nelze přiřadit z typu redukovaného uzlu na typ původního uzlu
7017. Přijato s neznámým protokolem = %1!u!
7018. Tento křížový odkaz (%1) je zakázán.
7019. Nebylo možné odstranit stínovou kopii %1. Chyba 0x%2 %3
7020. Soubor GRL má formát novější, než je ten, který rozpozná toto čtecí zařízení GRL.
7021. Element X nelze definovat pod úrovní aplikace.
7022. Protokol IPRIPv2 zjistil změnu v metrice pro její trasu k síti %1 s dalším směrováním %2. Nová metrika je %3.
7023. Byla překročena kvóta aktuálního uživatele pro odstraňování delegovaných vztahů důvěryhodnosti.
7024. Povoluje či zakazuje clusterování řad (stejné typy grafů spolu sousedí na jednom řádku).
7025. Odebrání bylo úspěšně dokončeno.
7026. Tato hodnota není platnou hodnotou pro určený identifikátor GUID.
7027. Nepodporováno v nereflektovaném typu.
7028. Období odkladu bylo zahájeno. Počet dní odkladu=%1 Typ odkladu=%2.
7029. Nelze přesunout nebo otočit DataGridColumnHeader.
7030. Požadavek se nepodařilo vyřídit pomocí zásad cache-only.
7031. Proměnná typu Boolean musí být nastavena na hodnotu true nebo false.
7032. Daný modul X nebyl v rámci sestavení Název sestavení nalezen.
7033. Platnost licence vypršela nebo licence není pro operaci k dispozici.
7034. Při spuštění procesu SQLDumper.exe %1 došlo k vnitřní chybě.
7035. Aplikaci se nezdařilo přidělit paměť pro minimální velikost struktury.
7036. Tato metoda explicitně používá zásady CAS, které jsou v rozhraní .NET Framework již zastaralé. Pokud chcete povolit tyto zásady CAS z důvodu kompatibility, použijte konfigurační přepínač NetFx40_LegacySecurityPolicy. Další informace naleznete na stránce http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570.
7037. Hodnota null není typu Název typu a nelze ji použít v této kolekci.
7038. Nelze číst informace o replice. Stav: 0x%1!x!
7039. Zadaná cyklická vyrovnávací paměť se odebráním aktuálního paketu vyprázdnila.
7040. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná. Místo vygenerování výjimky InstanceNotReadyException byla vytvořena nová instance.
7041. Správce seznamu stop nerozumí aktuálnímu režimu přehrávání (například náhodně nebo normálně).
7042. Chyba syntaxe: je nutné použít možnost /xsl:
7043. Nebyl nalezen odpovídající ovladač %1 pro tiskárnu %2. Byl použit obecný ovladač %3.
7044. Sdílení portů (zápis)
7045. Styl použitý pro vybranou položku, pokud je umístěna ve statické části nabídky
7046. Objekt již je zaregistrován
7047. Rušení publikování oprávněných součástí ID součásti: [1], Kvalifikátor: [2]
7048. Objekt IMFPMPHost není k dispozici.
7049. Text popisku osy datového bodu
7050. Popisovač hlavního okna pro daný proces.
7051. Protokol IPRIPv2 nemohl vyžádat upozornění na události v soketu pro místní rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
7052. Rozšířený instalační program selhal během instalace nebo poskytování služeb.
7053. Parametr %1 pro %2 v příkazu %3 vyžaduje další parametry.
7054. Při vytváření definice funkce Function Name došlo k chybě. Podrobnosti naleznete v informacích o vnitřní výjimce
7055. Hodnotu parametru %2 nelze z registru získat.
7056. Formát zadaného hesla není platný.
7057. Vzdálený hostitel je v tomto okamžiku z tohoto hostitele nedostupný.
7058. Koordinátor MS DTC zjistil při aktualizaci poškozené stránky protokolu a provádí obnovení jejich stavu na základě jiných stránek.
7059. Příkaz pro nastavení zařízení úložiště systému se nezdařil.
7060. Neplatná hodnota FileTime systému Win32.
7061. Hodnota Compression musí být v rozmezí od 0 do 100.
7062. Určuje, zda podproces požaduje zvýšení priority při interakci uživatele s uživatelským rozhraním, které je k podprocesu přidruženo.
7063. Server DNS nemohl otevřít zónu %1 ve službě Active Directory z oddílu adresáře aplikace %2. Tento server DNS je nakonfigurován tak, aby pro tuto zónu získával a používal informace z adresáře, a bez těchto informací nemůže zónu načíst. Zkontrolujte, zda služba Active Directory pracuje správně, a načtěte zónu znovu. Kód chyby je uložen v datovém bloku události.
7064. Licenci klientského přístupu Terminálové služby (TS CAL) vydanou pro %1 nelze zrušit, protože byl dosažen limit zrušení pro produkt %2. %3 z %4 licencí TS CAL je již zrušeno. Zrušení licence TS CAL pro tento typ produktu bude povoleno za %5.
7065. Text pro potvrzení obnovení stavu individuálního nastavení pro stránku
7066. Nelze najít typ Název typu zadaný vlastností TypeName property objektu OfTypeExpression deklarovaného u objektu X.
7067. Server HTTP nemohl provést inicializaci z důvodu nedostatku dostupné paměti. Chyba je uvedena v datech.
7068. Hodnota nemůže být NULL.
7069. Aktualizace replikace nemohla být použita, protože buď zdroj nebo cíl dosud nedostal informace týkající se poslední operace přesunu mezi doménami.
7070. Neplatný přístupový kód.
7071. V průběhu transformace byla provedena nepřípustná operace.
7072. Nelze pokračovat s deserializací. Data neimplementují rozhraní IXMLSerializable, polymorfie proto není podporována.
7073. Vytvoří nový fond aplikací se zadaným nastavením. Je třeba zadat alespoň název fondu aplikací.
7074. Zásady použití:
7075. Cíl neodpověděl včas na příkaz SCSI odeslaný pomocí požadavku WMI.
7076. Lokátor musí být pro soubor.
7077. Neobecnou metodu AsOrdered lze volat pouze na výsledek neobecné funkce AsParallel.
7078. Připojení pomocí virtuální privátní sítě nelze vytvořit. Server VPN není k dispozici, nebo parametry zabezpečení nejsou pro toto připojení správně konfigurovány.
7079. Odmítnout (Paket odmítnut týmem obousměrné příbuznosti (BDA))
7080. Cesta nemá platný tvar.
7081. Služba DHCPv6 zjistila, že je spuštěna na řadiči domény a nemá nakonfigurována žádná pověření pro použití s dynamickými registracemi DNS spuštěnými službou DHCPv6. Nejedná se o doporučenou konfiguraci zabezpečení.
7082. Síť nepracuje.
7083. Ovladač zjistil neočekávané pořadí se zařízením %1.
7084. Probíhá vynucení načtení Microsoft.Build.Engine, protože MSBUILDOLDOM=1...
7085. Objekt jádra
7086. Připojení služby Active Directory k %1 bylo znovu vytvořeno do %2.
7087. Nepodařilo se nakonfigurovat službu RSM pro spouštění Správce knihovny pro knihovnu %1.
7088. K použití této metody je nutné zaregistrovat soubor CAPICOM.DLL verze 2 nebo vyšší.
7089. Přečtení souboru \WindowsImageBackup\\MediaId se nezdařilo.
7090. Byl dosažen poslední nalezený záznam.
7091. V aktuálním počítači nebyl nalezen jeden ze svazků v záloze.
7092. Příjemci jsou neplatní.
7093. Soubor oddělovací stránky
7094. Služba WINS přijala požadavek na název s neplatným kódem operace. Požadavek bude zahozen.
7095. Poskytovatel obsahu odvolal práva k používání médií pro tento soubor. Pokud jste tento soubor obdrželi z online úložiště, zadejte do úložiště dotaz, zda je k dispozici nová verze souboru.
7096. Vlastnosti osy X
7097. Neplatná zdrojová adresa %1.
7098. Při čekání na připojení služby %2 bylo dosaženo časového limitu (%1 ms).
7099. Čtecí či zapisovací přípony, kde se hodí atributy a naopak.
7100. V případě nastavení False není legenda zobrazena.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions