English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

32901. Místní uzel vytvořil požadavek.
32902. Neplatný popisovač zavěšení.
32903. Aktivní připojení stále existují.
32904. Pracovní postup byl ukončen aktivitou Terminate.
32905. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Ovladači služby Vyrovnávání zatížení sítě se nepodařilo otevřít objekt pro odvolání útoků SYN. Útoky typu SYN jsou zaměřeny na odepření služeb a dochází k nim, když uživatel se zlými úmysly odešle na server vysoký počet otevřených připojení TCP, takže dojde k vyčerpání systémových prostředků. Ačkoli bude služba Vyrovnávání zatížení sítě nadále přijímat nová připojení, nemusí být její chování v případě útoku SYN optimální.
32906. Atributy EntityPropertyMapping je povoleno zadat pouze u typů entit. Zadání atributu pro typ prostředku Název typu není povoleno.
32907. Informace o protokolu koordinátoru MS DTC nebyly v registru sdíleného clusteru správně nakonfigurovány. Specifikace chyby: %1
32908. Hostitel tisku se vypíná z důvodu chyby dotazovacího rozhraní funkce ISignal serveru proxy modelu COM. Chyba %1. Tato situace může nastat z důvodu nestability systému nebo nedostatku systémových prostředků.
32909. Některé z licencí nelze uložit.
32910. Ovladač %2 byl spuštěn.
32911. Vlastní kalendáře nejsou nyní podporovány.
32912. Došlo k pokusu o operaci s něčím, co není soket.
32913. Směrovací služba provedla směrování zprávy s ID X do seznamu koncových bodů Y.
32914. Před vytvořením stínové kopie v umístění úložiště došlo k vypršení časového limitu.
32915. Aktivační služba procesů systému Windows zjistila chybu při požadavku na oznámení změn v úložišti konfigurace služby IIS. Datové pole obsahuje číslo chyby.
32916. Typ objektu hodnoty neodpovídá zadanému typu RegistryValueKind nebo objekt nelze správně převést.
32917. Program Windows Media Player nemůže stáhnout práva k používání médií, protože server není k dispozici (server například může být zaneprázdněn nebo není online).
32918. Nelze povolit přednačtení aplikace, když není nastaven parametr ApplicationPreloadUtil.
32919. Soubor XML projektu File Name nelze uvolnit, protože je stále načten nejméně jeden projekt X, který odkazuje na daný soubor XML projektu.
32920. Sběrač používá dělení textu na slova pro ID jazyka <%2> pro text v ID jazyka <%3>. Odpovídající jazykové prostředky nejsou v počítači nainstalovány.%1
32921. Schéma musí obsahovat aspoň jednu částici.
32922. Metoda je podporována pouze v případě, že se parametr jména uživatele shoduje se jménem uživatele v aktuální identitě systému Windows.
32923. Správce smazal záznam s názvem %1.
32924. Bezdrátový řadič PCI
32925. Oddíl adresářů není aktuálně k dispozici. Počkejte několik minut a akci opakujte.
32926. Instalace tohoto ovladače je zakázána systémovými zásadami. Obraťte se na správce systému.
32927. Existuje sada RR DNS, která by neměla existovat.
32928. Bylo zadáno zařízení, které neexistuje.
32929. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože hlavička Timeout v požadavku je neplatná.
32930. Server odmítá zpracovat žádost.
32931. Úloha XML obsahuje prvek nebo atribut z neočekávaného oboru názvů.
32932. Bylo dosaženo konce souboru karty Smart Card.
32933. Sloupec je označen jen pro čtení.
32934. Vyhledávání spywaru a jiného potenciálně nežádoucího softwaru programem %1 bylo povoleno.
32935. Funkce se nezdařila, protože aktuální relace mění svůj typ. Tuto funkci nelze volat, pokud aktuální relace mění svůj typ. Nyní jsou k dispozici tři typy relací: relace konzoly, odpojená relace a vzdálená relace.
32936. Nelze otevřít klíč registru knihovny DLL hostitele správy jiného výrobce služby RAS. Došlo k následující chybě: %1
32937. Expected closing bracket
32938. Použití vlastnosti Keywords objektu Page vyžaduje ovládací prvek hlavičky na dané stránce. (např. )
32939. Operaci nelze provést, protože objektu není dosud přidělen úložný prostor.
32940. MSBUILD: Chyba MSB1016: Zadejte úroveň podrobností protokolování.
32941. Mezipaměť překládání DNS %1 nebyla vyprázdněna.
32942. Nelze převést hodnotu na řetězec.
32943. [Age1] Now - LastSynchronized + AgeHeader = X, Last Synchronized: Y, Age Header: Z.
32944. Statistika TCP protokolu %1
32945. Spojené státy
32946. Hodnotu xmlns nelze použít jako název deklarace atributu.
32947. Požadovaná operace není povolena na kořenovém serveru DNS.
32948. DELETE CATALOG -- Odstraní katalog záloh.
32949. Výrazy odkazů nemohou být zakončeny konverzí. Typ zadaného výrazu musí přesně odpovídat typu T třídy VisualBasicReference nebo LambdaReference.
32950. Neplatná velikost vnitřního paketu:
32951. Typ Název typu byl načten v kontextu ReflectionOnly, ale třída AssemblyBuilder nebyla vytvořena jako typ AssemblyBuilderAccess.ReflectionOnly.
32952. Připojování k serveru vzdáleného spouštění...
32953. Název relace %1 je neplatný.
32954. Soubory se stop-slovy nelze přejmenovat.%1
32955. Instalace stínové kopie pro svazek %2 trvala příliš dlouho.
32956. Zvýšení dat spuštění v registru pomocí funkce LPRemove se nezdařilo. Probíhá odebírání z plánu funkce LpRemove.
32957. Neplatný parametr: nastavení Opožděné potvrzení nelze použít pro export.
32958. Došlo k pokusu o přidání objektu třídy, která nemá ve schématu definován RDN.
32959. Bylo dosaženo maximálního počtu kanálů.
32960. Cesta k cestovnímu profilu %1 je příliš dlouhá. Systém Windows vás přihlásí pomocí výchozího profilu.
32961. Vzhledem k určité aktuálně existující podmínce nelze problém vyřešit. Pokuste se problém znovu vyřešit později.
32962. Nyní je vybrán port HBA %1!d!.
32963. Povoleno protokolování limitů a prahových hodnot kvót.
32964. Zkušební doba systému . . . . . : %1
32965. Tuto vlastnost nelze nastavit po spuštění zápisu.
32966. CATID neexistuje
32967. MSB3259: Neplatná kombinace parametrů. Nastavit lze buď parametry podmnožiny, nebo parametry profilu. Nelze nastavit některé parametry podmnožiny (TargetFrameworkSubsets, InstalledAssemblySubsetTables) a zároveň jeden nebo více parametrů profilu (ProfileName, FullFrameworkFolders, FullFrameworkAssemblyTables).
32968. Systém Windows nemůže ověřit digitální podpis tohoto souboru.
32969. Nastavení aktuálního uživatele bylo zkopírováno do systémových účtů.
32970. Katalog se zadaným názvem již existuje. Vytvořte nový katalog s jiným názvem.
32971. Bezobslužné místní a jazykové nastavení NLS
32972. Aggregation on a property that is an embedded object is not supported.
32973. Přenosový agent DHCPV6 nemohl zjistit počet síťových událostí v místním rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
32974. Registrace typů byla úspěšně zrušena.
32975. Řízení replikačního serveru nebylo získáno zpět.
32976. Odběr %1 nemohl být v cílovém počítači %2 aktivován z důvodu chyby při komunikaci. Kód chyby je %3. Do tohoto okamžiku byla provedena všechna požadovaná opakování akce, takže odběr zůstane v tomto cíli neaktivní, dokud nebude znovu zadán nebo obnoven. Další chybová zpráva: %4
32977. Službě Active Directory Domain Services se nepodařilo vytvořit objekt %1 ve vzdáleném řadiči domény %2. Příčinou mohou být nedostatečná práva nebo přechodné chování sítě. Vytvořte tento objekt ručně nebo akci zopakujte.
32978. Datový objekt vzorce – neplatný formát: X
32979. Určuje, zda bude ve statické části nabídky zobrazen výchozí obrázek rozbalení.
32980. Koncový bod s vlastnostmi X a ServiceContract Název kontraktu má relativní adresu Uri Y, kterou nelze převést na absolutní adresu Uri, protože argument hostitele metody GetAddress je NULL. Uveďte instance hostitele služby, který je hostitelem koncového bodu, nebo změňte relativní adresu Uri na absolutní adresu.
32981. Tento typ archivování není podporován.
32982. Datový objekt vzorce – Počet datových řad a indexů hodnot se liší.
32983. Parametr ParameterMessageFile neobsahuje náhradní řetězec pro %1. Kód chyby: %2.
32984. Provede diagnostiku nebo zobrazí adresáře či cestu systému souborů DFS.
32985. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že kód Product Key není k dispozici.
32986. Při instalaci sestavení [6] došlo k chybě. Sestavení neobsahuje kryptografický podpis (silný název) nebo není podepsáno minimální délkou klíče. {{HRESULT: [3]. rozhraní sestavení: [4], funkce: [5], součást: [2]}}
32987. MAPI: Tato možnost není podporována.
32988. Graf typu Renko – Neplatný formát vlastního atributu UpBrickColor.
32989. Kolekce parametrů použitých ve vlastnosti FilterExpression. Filtrování je k dispozici pouze v případě, že metoda SelectMethod vrátí třídu DataSet nebo DataTable.
32990. Modul zásad odmítl požadavek licence.
32991. Typ Název typu obsahuje některé neplatné informace obecného typu.
32992. Oznámení klienta způsobilo výjimku. %1%2%3%4%5
32993. Zařazení do transakce již existuje.
32994. Oznámení byla vymazána. Oznámení pro aktuálního uživatele jsou neplatná. Zrušte registraci pro oznamování a proveďte ji znovu.
32995. Uživatelský certifikát je neplatný.
32996. Získá nebo nastaví příznak, který určuje, zda jsou povoleny automatické oddělovací čáry měřítka osy.
32997. Program Windows Media Player nemůže synchronizovat soubor, protože je nutno aktualizovat zařízení.
32998. Zásada přidělení prostředků %1 byla nastavena jako zásada správy, protože byla splněna podmínka Skupina prostředků %2 je online. Zásada přidělení prostředků: %1 Podmínka: Skupina prostředků %2 je online.
32999. Soubor JPEG nelze přečíst.
33000. Konfigurace disku byla změněna v jiném systému.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions