English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

37401. Veřejné klíče nelze ukládat do služby Active Directory Domain Services (chyba: 0x%1).
37402. Výrazem musí být dotaz nebo celočíselná konstanta.
37403. Workflows Executing
37404. Za přepínačem X musí následovat argument.
37405. Přenos nerozpoznal zadaný identifikátor požadavku na transakci.
37406. Přihlašovací procesor nepřidal alias zprávy.
37407. V objektu byl nastaven systémový příznak, který neumožňuje přesunutí nebo přejmenování objektu.
37408. Došlo k chybě X. K dispozici není žádná chybová zpráva, kód výsledku: Y.
37409. Odebere modul MyModule ze zadané aplikace.
37410. Probíhá vytváření typů prostředků na clusteru %1.
37411. Zadaný počet disků v objektu plex je neplatný.
37412. minimalne %1
37413. Hodnota MaxSize není pro toto úložiště definována. Hodnotu MaxSize však vyžaduje operace, která byla provedena. Úložiště získaná pomocí rozhraní API pro výčet nemají dobře definované hodnoty MaxSize, protože při otevírání úložiště jsou používány pouze částečné podklady.
37414. Šablona certifikátu vyžaduje příliš mnoho podpisů registrační autority. Je povolen pouze jeden podpis registrační autority.
37415. Zadaný počet písmen jednotek pro načtení není platný.
37416. Text nápovědy položky nabídky
37417. Metody PInvoke nemohou existovat pro rozhraní.
37418. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Bylo zjištěno neplatné ID týmu oboustranné příbuznosti (BDA). ID týmu musí být identifikátorem GUID ve tvaru {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}. Chcete-li přidat tento cluster do týmu, opravte ID týmu a na příkazovém řádku spusťte příkaz nlb reload a potom příkaz nlb start.
37419. Připojení filtru systému souborů %5 (verze %2.%3, %6) ke svazku %8 se nezdařilo. Filtr vrátil nestandardní konečný stav %1. Tento filtr nebo jeho podpůrné aplikace by měly tento stav zpracovat. Pokud tento stav přetrvává, kontaktujte prodejce.
37420. Služba publikování na webu nemohla inicializovat čítače výkonu. Služba bude spuštěna bez čítačů výkonu. Chcete-li čítače výkonu znovu inicializovat, restartujte Službu publikování na webu. Datové pole obsahuje číslo chyby.
37421. Neplatná jednobajtová větev na pozici: X, požadovaná větev: Y
37422. Nastavovat poslední známý stav databáze služeb
37423. Služba X již byla publikována jiným objektem.
37424. Chyba čtení disku
37425. Jádro PAStore Engine obdrželo pokyn k nucenému novému načtení zásad protokolu IPsec a úspěšně pokyn zpracovalo.
37426. Platnost certifikátu pro obnovení klíčů %1 brzy vyprší a certifikát nebude po vypršení platnosti používán. Obraťte se na správce s žádostí o obnovení tohoto certifikátu. %2 %3
37427. serie %1!lu!
37428. Název sdílené položky obsahuje nepřípustné znaky.
37429. -> Kopírování dočasných souborů do složky %1
37430. Čas zahájení souhrnu replikace: %1!S!
37431. Odstranění aktualizace bylo zakázáno systémovou zásadou.
37432. Nebyl nalezen výchozí konstruktor bez parametrů.
37433. Službu Active Directory Domain Services nebylo možné odstranit z tohoto řadiče domény, protože se jedná o poslední řadič domény v doméně, která má podřízenou doménu.
37434. Název prvku grafu nesmí být prázdný.
37435. Kontrakt Název kontraktu obsahuje alespoň jednu operaci s poznámkou X, ale vazba použitá pro koncový bod kontraktu na adrese Y nepodporuje povinnou vlastnost vazby Název vlastnosti. Zajistěte, aby vazba používaná pro kontrakt podporovala funkci ReceiveContext.
37436. Název – Šířka ohraničení musí být větší nebo rovna 0.
37437. Soubor mezipaměti nebo databáze jazyka nebyl nalezen.
37438. Konec seznamu stop při přetáčení zpět.
37439. Adaptér nebyl nalezen.
37440. Stavový kód
37441. Procesor zabezpečení oznámil, že důvěryhodné úložiště dat bylo změněno.
37442. V definici DTD byl nalezen neplatný znak.
37443. Daný svazek není svazkem operačního systému.
37444. V systému není dostatek prostředků řízených součástí %1.
37445. Pro tuto instanci ObjectStateEntry nelze vrátit objekt RelationshipManager. Objekt RelationshipManager má přidružena pouze instance ObjectStateEntry, která reprezentuje entitu.
37446. Není pravděpodobné, že by byl obsah při adaptivní aktualizaci změněn, proto sběrač nebude kontrolovat změny v dokumentu.
37447. Modul pro zařazování do kategorií nebyl inicializován.
37448. Operaci nelze dokončit, protože záznam je jen pro čtení.
37449. Byl proveden požadavek na vyhledání připojení k řadiči domény v doméně %1. Místní úřad zabezpečení nenalezl v dané doméně řadič domény, a proto nebyl požadavek úspěšný. Ověřte nastavení připojení a zabezpečeného kanálu z tohoto řadiče domény k doméně %2.
37450. Adresa URL sestavení, u něhož došlo k chybě:
37451. Tato cesta k souboru je již v knihovně.
37452. Kolekce vlastních popisků
37453. Neplatný parametr: Obor je neplatný.
37454. Aplikaci (%1) (PID: %2) se nepodařilo dokončit volání COM, protože jako parametr bylo předáno nesprávné ID rozhraní. Očekávané ID rozhraní bylo %3 a vrácené ID rozhraní bylo %4. Akce uživatele: Obraťte se na dodavatele aplikace za účelem získání aktualizované verze aplikace.
37455. %1: Nelze otevřít místní soubor %2.
37456. Dotazovat se na informace o procesu
37457. Soubor mapování %3 byl ignorován. Jeho obsah nelze číst. Chyba %1: %2
37458. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Klíč %2 v instanci třídy %3 obsahuje neočekávaný typ CIM.
37459. Styl použitý pro zápatí v tomto poli
37460. V kolekci nelze odebírat položky.
37461. Nepodařilo se dokončit operaci přidání zadrženého oddílu pro svazek. %1
37462. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že úložiště licencí obsahuje soubor s neplatnou licencí.
37463. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Nelze získat popisovač pro ovladač NfsSvr. Chyba: %2
37464. Vytvořit balíček pro zavedení zásad zabezpečení
37465. Uživatel se pokusil použít metodu ověřování, která není v odpovídající síťové zásadě povolena.
37466. Byl zjištěn text odpovědi neplatného příkazu SendTargets.
37467. Příznak určující, které události změny mají být sledovány.
37468. Oznámení systému souborů nebyla úspěšně inicializována. Pokud potíže potrvají po restartování služby, zkuste znovu spustit instalaci.
37469. Nelze načíst soubor s telefonním seznamem.
37470. Nesprávná syntaxe příkazu zpracování
37471. Styl místní nabídky příkazů
37472. Je nutné zadat minimální a maximální hodnotu RangeType.
37473. Nelze otevřít některý z čítačů výkonu operačního systému Windows. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
37474. Čip TPM obsahuje příliš mnoho kontextů.
37475. Heslo importované položky Legacy V2 SST není správné.
37476. Při analýze hodnoty DateTime v souboru XML došlo k chybě.
37477. Začátek stránky, tisk proběhl úspěšně.
37478. Rozšíření brány firewall dokončilo transformaci.
37479. ZPRÁVA ZPĚTNÉHO VOLÁNÍ:
37480. Do klíče registru nelze zapisovat.
37481. Zabezpečovací operaci nelze použít na objekt, kterému není přiděleno žádné zabezpečení.
37482. Nelze použít serializaci kódu XML pro nastavení: Nastavení
37483. Zadaný kód PIN obsahuje znaky, které nejsou číslicemi 0 až 9.
37484. Délka tabulky definic atributů 0x%1 není dělitelná 0x%2.
37485. Argument RuntimeArgument s názvem Result poskytnutý autorem aktivity musí mít výstupní směrování ArgumentDirection a typ Název typu. Směrování ArgumentDirection je však X a argument je typu Název typu.
37486. Token obsahoval aplikační požadavek (AP) protokolu Kerberos pocházející z objektu zabezpečení, který není důvěryhodným vystavitelem tokenů služby AD FS.
37487. Dotaz byl přerušen, protože probíhá vypnutí služby.
37488. Nelze zjistit roli počítače. %1
37489. Atribut typu NOTATION nesmí být deklarován u elementu, který je deklarován jako EMPTY.
37490. Instalovaná verze systému Windows nepodporuje procesor počítače. V instalaci nelze pokračovat.
37491. V případě hodnoty true označuje, že je potřeba používat fond spravovaného připojení.
37492. Vlastnost cesty musí začínat lomítkem / a obsahovat jeden nebo více znaků.
37493. Virtuální web %1 je neplatný, protože nemohly být konfigurovány platné vazby webu nebo pro tento web žádné vazby neexistují.
37494. CHYBA – Chyba během operace: 0x%1!lx!.
37495. %1 není úplný název.
37496. Obnovení součástí %1 se nezdařilo s chybami v %2. Nahlášená chyba: %3(%4). Po vyřešení problému opakujte spuštění obnovení.
37497. Informace v záznamu spouštěcího bloku byla poškozena.
37498. Bylo dosaženo maximálního povoleného počtu souborů ve složce. Pokud zařízení podporuje přehrávání z podsložek, pokuste se v zařízení vytvořit podsložky a uložit do nich některé soubory.
37499. Velikost svazku je pro vybraný systém souborů příliš malá.
37500. Informace v registru kořenových serverů DFS jsou konzistentní s metadaty ve službě AD.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions