English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

19601. [SC] %1 potřebuje %2 bajtů
19602. Licence pro tuto položku vypršela.
19603. Časový limit zprostředkovatele stínové kopie vypršel při zápisu dat na svazek, jehož stínová kopie je vytvářena. To je pravděpodobně způsobeno nadměrnou aktivitou na svazku. Opakujte akci později, až nebude svazek tolik využíván.
19604. Byla zahájena operace zálohování konfiguračních dat clusteru.
19605. Parametry %1 a %2 nelze zadat společně.
19606. Server pro alokaci identifikátoru GUID už je povolen.
19607. Odstranění schématu se nezdařilo: Atribut je použit ve vztahu Musí obsahovat.
19608. Protokol clusteru je poškozen.
19609. Pojmenovaný argument X nelze zadat vícekrát.
19610. Člen musí mít alespoň jeden přistupující objekt.
19611. Metoda volání služby Správce logických disků selhala.
19612. Název nebo adresa URL zastavovaného webu (stejné jako identifikátor)
19613. Nelze nalezt autoritativni odpovedi:
19614. Transakce byla přerušena před vyvoláním zpracování.
19615. Aktuální objektTransactionScope je dokončen. Doporučujeme objekt TransactionScope uvolnit.
19616. Stav %1 určuje, že rozhraní zařízení %2 nepodporuje rozhraní WMI iSCSI. Pokud toto zařízení není zařízením HBA iSCSI, může být tato chyba ignorována.
19617. Zadaný typ klienta nebyl rozpoznán.
19618. Bylo provedeno zabezpečení zařízení %1 před selháním.
19619. Třída CreateUserWizardStep je povolena pouze v ovládacím prvku CreateUserWizard.
19620. Systém Windows nemůže tento program ukončit. Pravděpodobně potřebuje k dokončení operace více času.
19621. Neplatná hodnota výčtu (%1). Může být zadána pouze jedna hodnota výčtu. Následují příklady platných hodnot výčtu pro danou vlastnost: %2 %3 %4%5
19622. Zašifrované textové heslo povoleno - vypnuto
19623. Funkce IDataServiceStreamProvider.GetReadStream() musí vrátit platný čitelný datový proud.
19624. Vyvolání konstruktoru pro typ Název typu, který odpovídá zadaným omezením vazby, vyvolalo výjimku.
19625. Zadaná hodnota časového limitu je neplatná. Nastavte hodnotu větší než nebo rovnou nule.
19626. Metadata tohoto souboru jsou poškozena:Y. Soubor obsahuje neprázdnou, neznámou tabulku metadat X.
19627. Při nastavení zabezpečených hodin zařízení došlo k potížím. Obraťte se na technickou podporu produktů společnosti Microsoft.
19628. (GMT+07:00) Krasnojarsk
19629. Zahajuje se připojení SSL.
19630. Adresy protokolu IPv6 serverů NIS dostupných klientovi
19631. Platnost zkušební verze služby Active Directory Domain Services (AD DS) %1 %2 vypršela. Činnost služby AD DS bude ukončena.
19632. Na serveru RPC došlo k dělení nulou v pohyblivé řádové čárce.
19633. Požadovaný protokol nebyl do systému nakonfigurován nebo pro něj neexistuje žádná implementace.
19634. Službě DHCP se nepodařilo vytvořit nebo vyhledat v tomto počítači místní skupinu uživatelů DHCP. Kód chyby je uveden v datech.
19635. Funkce AsyncCodeActivity.BeginExecute musí vrátit objekt IAsyncResult, kde objekt IAsyncResult.AsyncState představuje stavový objekt poskytnutý modulem runtime.
19636. Byl zadán neplatný typ popisovače.
19637. Směrovací služba volá metodu ReceiveContext.Complete pro zprávu s ID: X.
19638. Funkce ArrayIndexer s typem pole Název typu a typem výsledku Název typu není podporována, protože oba typy jsou stejné.
19639. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože došlo k potížím se sítí. Pravděpodobně není dostupný server (je například zaneprázdněn nebo není v režimu online) nebo nejste připojeni k síti.
19640. Text uvedený před názvy přípojných bodů zprostředkovatelů
19641. %2 : Toto je zkušební chybová zpráva.
19642. Vlastnosti podosy (SubAxis)
19643. Přenosová rychlost videa pro posluchače s vyšší celkovou přenosovou rychlostí musí být vyšší než tato s nižší celkovou přenosovou rychlostí.
19644. Popis: Vyhledá všechny objekty v adresáři podle kritérií.
19645. Pří kódování nebo dekódování došlo k chybě.
19646. Druhé volání za účelem dekódování relativního rozlišujícího názvu se nezdařilo.
19647. Index (od nuly) musí být větší nebo roven nule a menší než velikost seznamu argumentů.
19648. Systému se nepodařilo načíst modul plugin.
19649. Hodnoty X nejsou zarovnány.
19650. Funkce PixelShader akceptuje pouze vyhledatelné datové proudy.
19651. Řetěz certifikátů serveru neobsahuje důvěryhodný kořenový certifikát.
19652. Služba X již existuje v kontejneru služby.
19653. V registru System\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages není nastavena hodnota LanguageCommitted. (Probíhá ukončování funkce lpremove.)
19654. Zadaná velikost clusteru není platná. Formát selhal.
19655. Tento objekt DataTable může být nastaven jako vzdálený pouze jako součást objektu DataSet. Minimálně jeden sloupec Expression odkazuje na jiné objekty DataTable.
19656. Hornolužičtina
19657. neznámý typ navýšení: Název typu
19658. Při volání systémové služby byla zadána neplatná systémová služba.
19659. Došlo k chybě kódování.
19660. Nelze zařadit do transakce, protože připojení je primárním připojením pro delegovanou nebo povýšenou transakci.
19661. V zadané oblasti (posun, velikost) se nenachází data popisovače monitoru.
19662. Uživatel nebyl v databázi nalezen.
19663. Zdroj: %1
19664. Před dokončením operace musí být nastavena druhá strana jednoho z mostů terminálů.
19665. Pro adaptér %1 nejsou definovány žádné třídy.
19666. Metody Setter připojené vlastnosti a metody Adder připojené události musejí mít dva parametry.
19667. Získá nebo nastaví šířku datových bodů (v pixelech).
19668. Invalid namespace path syntax
19669. Závažnost=Informace Protokol DHCPv6 Relay byl zastaven.
19670. Pouze data, která nejsou citlivá
19671. Soubor %1.
19672. Okno Vlastnosti
19673. Tento zprostředkovatel nepodporuje přímý přístup k tabulce.
19674. Došlo k pokusu přistoupit k poli mimo jeho hranice.
19675. Služba Windows Servicing nastavuje stav balíčku %1(%2) na %3(%4.)
19676. %1 MB v počtu adresářů datových proudů: %2.
19677. Nelze načíst informace registru o čítači výkonu pro %1 pro instanci %2 %3 z důvodu následující chyby: %4.
19678. Profily uživatelů
19679. Omezující vlastnost %1 je zakázána.
19680. Nelze vytvořit nebo otevřít konfigurační klíč WINS\Parameters. Zkontrolujte, zda jsou správně nastavena oprávnění ke klíči, zda jsou k dispozici dostatečné systémové prostředky nebo zda nejde o problém registru.
19681. Nyní upravujete jiné konfigurace, které musí být použity před úpravou tohoto umístění. Chcete uložit změny provedené v jiných oknech a otevřít nové okno?
19682. [Informace] Přeskočení souboru: %1
19683. V průběhu inicializace došlo k chybě správce transakcí XA koordinátoru MS DTC. Nebylo možné najít jednu či více požadovaných funkcí LSA z knihovny ADVAPI32.DLL: soubor %1; řádek %2.
19684. Pro žádost o aktualizaci se nepodařilo nastavit požadovanou úroveň ověřování.
19685. Sloupec tabulky nebo název atributu XML, které mají být použity pro vlastnost Enabled položky nabídky v případě vázání dat
19686. Při zvyšování úrovně řadiče domény jen pro čtení se nezdařila aktualizace informací o verzi operačního systému v objektu počítače.
19687. Objekt, jehož vlastnosti jsou načítány ze služby Active Directory Domain Services, nepatří do požadované třídy.
19688. Systém Windows nemůže zjistit stav zabezpečení tohoto počítače, protože agent stavu zabezpečení systému Windows čeká na zahájení jiných služeb. Systém Windows po spuštění služeb automaticky aktualizuje stav zabezpečení tohoto počítače. Tato operace může trvat několik minut.
19689. Určená kolekce nemůže být prázdná.
19690. Klíč byl nesprávného typu pro tento slovník.
19691. Tento soubor NENÍ nastaven jako zhuštěný.
19692. Akce při chybách lze nastavit pouze pro služby používající rozhraní Win32 a ne pro ovladače.
19693. Objekt instalačních dat softwaru již v adresáři Active Directory existuje.
19694. Odběrateli oznámení přihlašování do systému Windows <%1> se nezdařilo provést událost oznámení.
19695. Způsob filtrování definovaný v souboru PNG není podporován.
19696. Délka kolekcí je větší než rozsah podporovaný ve 32bitovém počítači.
19697. Porušení omezení, položka bude přeskočena.
19698. Uživatelské jméno nemůže být delší než 300 znaků. Zopakujte akci s kratším jménem.
19699. Ve vlastnosti Columns nalezeno neplatné jméno sloupce.
19700. Při správě clusteru %2!ls v hostiteli %3!ls! došlo k chybě (0x%1!08x!):

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions