English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

31001. Položky X musí obsahovat atribut Y ve tvaru xmlTypeName, xmlTypeNamespace.
31002. V souboru 0x%1 není žádný atribut názvu souboru v systému NTFS.
31003. Program nelze v tomto operačním systému použít.
31004. Volání vlastnosti nebo metody vrátilo chybu.
31005. Text popisující seznam existujících připojení ke zprostředkovatelům
31006. Podpisy polí nemají návratové typy.
31007. Tato aplikace nepodporuje aktuální operaci u symbolických odkazů.
31008. AND
31009. Služba indexu obsahu byla ukončena.%1
31010. Vytváření zabezpečovacích ID (SID) pro nový oddíl...
31011. Tato operace není pro odkaz INTER-DFS podporována
31012. Program Windows Media Player nemůže odhadnout rychlost přehrávání jednotky CD, protože stopa disku CD je příliš krátká.
31013. Odkaz X s vytvořenou hodnotou hash (Y, Z) má hodnotu hash A a očekávaná hodnota hash je B.
31014. Bajtový proud představující odesílaný soubor je pravděpodobně neúplný. Zopakujte odeslání souboru.
31015. Přibližná velikost objektu Blob pro soubor importu je %1!d!.%2!d! %3.
31016. Metoda ThreadNeutralSemaphore byla přerušena.
31017. Došlo k chybě prostředku úlohy služby Stínová kopie svazku %1. Kód chyby: %2. Důvodem je, že přidruženou úlohu nelze odstranit během offline operace. Úlohu bude nutné odstranit ručně pomocí modulu snap-in Plánovač úloh.
31018. Nelze převést %1 na typ %2.
31019. Propojení pro radu překrytí již existuje.
31020. Proběhl pokus o provedení operace související s uzlem grafu pro uzel, který neexistuje.
31021. Cesta je příliš dlouhá.
31022. Byl nalezen řadič domény %1 pro doménu %2, z nějž bude provedena replikace.
31023. Podpora služby Microsoft Windows HTTP Services byla vypnuta.
31024. Síťové připojení mezi tímto počítačem a serverem VPN bylo spuštěno, ale nepodařilo se dokončit připojení virtuální privátní sítě. Obvykle je to způsobeno použitím nesprávného certifikátu nebo certifikátu s prošlou platností pro ověření mezi klientem a serverem. Obraťte se na správce sítě a ujistěte se, že certifikát používaný pro ověření je platný.
31025. Channel Down
31026. Připojení LDAP k řadiči %1 domény %2 bylo navázáno.
31027. Hodnota pro atribut X musí být uvedena.
31028. Během operace unwind byl zjištěn neplatný cíl operace.
31029. Pojmenovaný argument X určuje parametr, pro který již byl poskytnut poziční argument.
31030. Položka <%2> v mapě algoritmu hash nebyla aktualizována.%1
31031. Nelze připojit prvek Visual, který je již připojen.
31032. Nezdařilo se uložit informace trvalého přihlášení.
31033. Nebylo možné obnovit všechny soubory.
31034. %1!u! Přidružené logické jednotky LUN:
31035. Aplikace (%3 od dodavatele %5) byla zablokována a vyvolala následující událost: %7
31036. Server služby pro nasazení systému Windows není dosud ověřen v adresářové službě.
31037. Upozornění CommandNotification není podporováno jako platná závislost SQL.
31038. Agent webu Windows Update
31039. Styl použitý pro záhlaví při řazení vzestupně.
31040. Kontrola odvolání certifikátu druhé strany byla neúspěšná.
31041. %1 (%2) %3Databázový stroj začal přehrávat soubor protokolu %4.
31042. Neplatný objekt frekvence tvarování byl nalezen ve vyrovnávací paměti specifické pro QOS zprostředkovatele.
31043. příkaz dotazu
31044. Byla přijata zpráva
31045. Klíči musí být neprázdné řetězce různé od hodnoty Null.
31046. Příkaz pro konfiguraci připojení
31047. Neznámý typ výčtu.
31048. Role serveru domény
31049. Hodnota přesahuje maximální délku.
31050. Jednorázové vytvoření záznamu %1 bez metadat
31051. Operace nemohla být provedena, protože se adresářová služba vypíná.
31052. chybí metoda public override string ToString().
31053. V tomto svazku není obnovení podporováno.
31054. Služba WAS není k dispozici. Zkuste ji nejprve spustit.
31055. Tato verze systému Windows nemůže být členem domény.
31056. Pozice X ukazatele myši
31057. Program Windows Media Player nemůže přehrát disk CD. Disk je pravděpodobně poškozen či zašpiněn.
31058. Ověření referenčního seznamu kořenů ....
31059. Určený příznak odložení je neplatný nebo není podporován zprostředkovatelem.
31060. CoID=%1: Uživatel %2 vytočil připojení s názvem %3, které bylo ukončeno. Kód důvodu vrácený při ukončení je %4.
31061. Byl zadán neplatný typ média.
31062. Otevření souboru se nezdařilo:
31063. Odpověď KDC obsahuje více než jeden hlavní název.
31064. V dědičnosti došlo k chybě kompilace schématu. Prvek, na který se odkazuje:vlastnost (%1:%2) je Příznak nebo Výčet. Ve schématu však nejsou definovány hodnoty Příznak nebo Výčet.%3%4%5
31065. Nelze vytvořit neinicializované instance typů vyžadujících spravovanou aktivaci.
31066. Řetězec ANSI: %1!S!
31067. Hodnota odsazení nesmí být záporná.
31068. Vybrat týden X
31069. Složka aktualizace podpisů
31070. Rozhraní ISAPI oznámilo chybný stav svému pracovnímu procesu. Pracovní proces s identifikátorem %1, který obsluhuje fond aplikací %2, proto vyžádal recyklování.
31071. Určený formát hesla není platný.
31072. Toto rozhraní API nepodporuje tokeny EventInfo.
31073. Přenos dat zbývajících v oddílu adresáře %1 do jiného řadiče domény služby Active Directory...
31074. Služba Infrared Camera Service (IrTran-P) spustila odposlech portu IrCOMM.
31075. Domovský adresář
31076. Určuje, zda pole neumožňuje úpravy jeho svázaného pole.
31077. Použít výchozí ukazatele
31078. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: V síti byla zjištěna duplicitní vyhrazená adresa IP (DIP) %3. Zkontrolujte, zda je u každého hostitele clusteru nakonfigurována jedinečná adresa DIP.
31079. Typ entity Název typu nemá žádné vlastnosti klíče. Zajistěte, aby pro tento typ entity byly definovány vlastnosti klíče.
31080. Instalační program koordinátoru MS DTC zjistil, že existující prostředek clusteru pro koordinátor MS DTC není správně nakonfigurován. Instalační program nemůže pokračovat v upgradu instalace. Obraťte se na podporu produktů, nebo odstraňte existující prostředek koordinátoru MS DTC a spusťte znovu instalační program pomocí nástroje comclust.exe. Specifikace chyby: %1
31081. Nezdařilo se převést popisovač zabezpečení do seberelativního formátu. Chyba- %1!lu!t, %2!lx!h.
31082. Zařízení Windows Media Center Extender %1 bylo odinstalováno.
31083. Událost X nelze přiřadit hodnotě, která není přiřaditelná k Y.
31084. Protokol IPBOOTP nepřidělil paměť z její haldy. Kód chyby je uveden v datech.
31085. Všechny soubory .wav zdroje musí mít stejný formát.
31086. Služba zápisu síťového zařízení nemůže získat jeden z vyžadovaných certifikátů (%1). %2
31087. Obnovení svazků bylo dokončeno.
31088. Určený cílová položka měniče médií již médium obsahuje.
31089. Operaci nelze provést.
31090. Adresáře jsou vnořené příliš hluboko. Nepodařilo se sestavit tabulku hierarchie.
31091. Duplicitní hodnoty výčtu nebo zápisu nejsou povoleny. Deklarace atributu %1 obsahuje %2 více než jednou.
31092. Adresa ID podprocesu není správná.
31093. Konfigurace objektu počítače %1 jako objektu názvu clusteru
31094. Obecný řadič PCI Hot-Plug
31095. Zrušená zpráva ALPC již byla načtena z fronty na druhé straně.
31096. Při připojování služby OLE se objektový server zastavuje.
31097. Práva k používání médií nebyla obnovena, protože obnovení bylo zrušeno.
31098. Vlastnost DisplayName kořenové aktivity je prázdná. Nenastavujte vlastnost DisplayName kořenové aktivity na hodnotu null nebo prázdný řetězec, nebo zadejte pro objekt WorkflowService hodnotu vlastnosti Name.
31099. Složka %1 byla úspěšně pozastavena.
31100. Příkaz přidružený k tlačítku

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions