English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

41801. Složku nelze otevřít. Složka byla pravděpodobně přesunuta nebo odstraněna.
41802. Uživatel, připojený na port %1, byl odpojen, protože došlo ke kritické síťové chybě na místní síti.
41803. Měnit stav časovače
41804. Přepínání pauzy a přehrávání
41805. Bylo přerušeno síťové připojení mezi tímto počítačem a serverem VPN. Může to být způsobeno problémem v přenosu virtuální privátní sítě, obvykle v důsledku latence na Internetu nebo protože byla vyčerpána kapacita serveru VPN. Zkuste se k serveru VPN připojit znovu. Pokud potíže přetrvají, obraťte se na správce virtuální privátní sítě a požádejte jej, aby analyzoval kvalitu síťového připojení.
41806. Určuje, zda proces potřebuje zvýšit prioritu při interakci s uživatelem.
41807. Instance v této výšce již v určeném svazku existuje.
41808. Do popisovače zabezpečení se nepodařilo zapsat volitelný seznam řízení přístupu.
41809. Při analýze dat došlo k chybě.
41810. Akci konfigurace clusteru nelze vrátit zpět.
41811. Restore Down
41812. Zadejte kód PIN pro připojení k %1!ws! s použitím certifikátu:
41813. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) odvolala certifikát vystavený na základě žádosti %1 pro %2.
41814. Databáze RSM obdržela vstupně-výstupní chybu ze zařízení úložiště (soubor: %1)(kód: %2).
41815. Pozastaveno na %1
41816. Došlo k přetečení počítadla výskytů. Dokument nebyl indexován.
41817. Položka Replication-Notify-Subsequent-DSA-Delay není nastavena.
41818. Číslo sestavení ovládacího prvku
41819. Typ položky - Informace, Upozornění atd.
41820. Adresa URL již byla během této aktualizace zpracována. Pokud jste tuto zprávu obdrželi při zpracování oznámení, jsou oznámení redundantní nebo by místo možnosti Přidat měla být použita možnost Změnit.
41821. Počkejte na dokončení konfigurace produktu [ProductName] v systému Windows.
41822. Při zpracování vlastnosti Viewstate došlo k chybě.
41823. Aktuální identita (X) nemá v Y přístup pro zápis.
41824. Příprava byla dokončena.
41825. Adresář %1 není prázdný.
41826. Výchozí sdílená položka pro vnitřní použití
41827. Cizí počítač nevrátil žádné objekty.
41828. Ladicí program obdržel řídicí znak C.
41829. Adresu EndpointAddress ze zprávy zjišťování nelze deserializovat.
41830. Tento příkaz EntityCommand je založen na připravené definici příkazu a nelze jej připravit znovu. Chcete-li vytvořit ekvivalentní příkaz s odlišnými parametry, vytvořte novou definici příkazu a volejte její metodu CreateCommand.
41831. Hostitel LDAP %1:%2 byl označen pro opakování.
41832. Nelze provést přírůstkové zálohování, protože nebyl nalezen požadovaný soubor protokolu databáze adresářové služby systému Windows NT.
41833. Znamená, že přístupová maska, která měla již být namapována na neobecné typy, obsahuje obecné typy přístupu.
41834. Služba WS-Management nepodporuje zadaný režim poylmorfismu. Pokuste se změnit zadaný režim polymorfismu a akci opakujte.
41835. Zdrojový server aktuálně odmítá žádosti o replikaci.
41836. Chcete-li zařízení použít k přijetí obsahu, musí být otevřeno.
41837. Stanice %1 neexistuje.
41838. Operace se nezdařila s následující chybou: 0x%1!08x!
41839. Načíst křížový certifikát ze sítě
41840. Nelze přemístit existující struktury systému souborů.
41841. Příkaz pro zavření třídy ConnectionsZone
41842. Webová část je již v režimu úprav.
41843. %1 (%2) %3Pokus o zkopírování souboru %4 do složky %5 se nezdařil. Došlo k systémové chybě %7: %8. Operace kopírování souboru se nezdaří a dojde k chybě %6.
41844. Nastavení zásad skupiny pro počítač bylo úspěšně zpracováno. Byla zjištěna a použita nová nastavení v objektech zásad skupiny %6.
41845. Časový limit &zpracování požadavku (v sekundách):
41846. Primární a sekundární objekt již vzájemně souvisí.
41847. Služba %1 je stále spuštěna. Pokus o vyčištění služby se nezdařil.
41848. Přítomnost rozšíření klienta zásad skupiny, které není součástí operačního systému, vyžaduje aktualizaci konfigurace služby na samostatnou.
41849. Chybová zpráva průvodce
41850. Internal event: The local domain controller is not being advertised by the domain controller locator service. As a result, this domain controller cannot be accessed by other domain controllers and clients.
41851. V zadané záloze nebyla nalezena žádná data XML modulu pro zápis.
41852. Disk obsahující protokol je zaplněn.
41853. Filtr dokumentu nelze vytvořit. Nainstalujte filtr odpovídající tomuto formátu dokumentu.
41854. Neplatný formát šifrování
41855. Rozsah BookmarkScope byl vytvořen: X.
41856. Události vzdálené služby zařazování tisku
41857. Modul pro zařazování do kategorií nemohl určit domovskou databázi MDB a server příjemce.
41858. Službě nebo funkci byl předán neplatný parametr jako devátý argument.
41859. Program Windows Media Player nemůže převést soubor do formátu požadovaného zařízením. Některé kodeky požadované k převodu souboru nebyly nalezeny.
41860. Limit hloubky stromu replikátoru byl překročen.
41861. Objekt PolicyLevel, který není založen na souboru, nelze uložit.
41862. Zjišťování možnosti snížit úroveň tohoto počítače
41863. Text tlačítka pro krok dokončení
41864. Odeslat libovolný příkaz ftp
41865. Časovač nelze ukončit.
41866. Zabezpečovací funkci nelze vyhodnotit.
41867. Oddíl adresáře aplikace %1 pro službu DNS byl odstraněn. Rozlišující název kořenové složky tohoto oddílu adresáře byl %2.
41868. Zabezpečení účtu počítače %1 se nezdařilo. Tato operace bude provedena znovu. Požádejte správce, aby ověřil, zda položka řízení přístupu (ACE) builtin\account operators s úplným řízením byla odebrána z popisovače zabezpečení u tohoto objektu.
41869. Stav protokolu HTTP 100: V požadavku lze pokračovat.
41870. Přenosová rychlost použitá na tomto sériovém portu
41871. Zařízení nebylo nalezeno.
41872. Při přenosu ovládacího prvku ClientActiveX protokolu RDP přes bránu byla zaznamenána následující chyba – %2. Podívejte se na detaily.
41873. Element X nelze předat jako argument Ref nebo Out, protože je jen pro čtení.
41874. Systém Windows nemůže zpracovat nastavení %1 souboru odpovědí bezobslužné instalace.
41875. Volání funkce vytvoření soketu pro hlavní soket se nezdařilo. Agent SAP nemůže pokračovat.
41876. Nástroj formátování textu nemůže nastavit kontext dokumentu kvůli chybě: X.
41877. Uzel clusteru nemůže být z clusteru odstraněn, dokud není uzel offline nebo nejde o poslední uzel.
41878. Nastavit minimální důvěryhodnost pro sestavení
41879. MXD - Maximální jednotky %1!18lu!
41880. Třídu ExportDefinition typu Název typu nelze použít v tomto kontextu. Jsou podporovány pouze definice exportů vytvořené metodou ReflectionModelServices.CreateExportDefinition.
41881. Čtvrtý argument není platný
41882. Instalace softwaru nezabezpečila identifikátor GUID pro novou kategorii %2. Byla zjištěna následující chyba: %1
41883. Nelze vytvořit X, protože soubor nebo adresář s tímto názvem již existuje.
41884. Oprávnění Zálohovat
41885. Oprávnění k manipulaci s úložištěm NV není k dispozici.
41886. Službě Zařazování tisku se nezdařilo přidat připojení tiskárny %1 do vyrovnávací paměti. Tato situace může nastat, pokud není k dispozici dostatek systémových prostředků. Není nutná žádná akce ze strany uživatele.
41887. Nelze nalézt očekávaný objekt serveru pro tento řadič domény služby Active Directory.
41888. Maximální velikost protokolu chyb (K)
41889. Při volání systémové služby neočekávaně došlo k chybě. Chyba je uvedena v datech.
41890. Upozornění: Byl zadán parametr I.
41891. Server není dostupný a nelze k němu získat přístup. Je pravděpodobně odpojen od sítě. Pokusy o přístup budou odloženy na dobu 10 minut.
41892. Nástroj Diagnostika paměti nemohl naplánovat test paměti počítače.
41893. Server DNS je již zařazen do zadaného oddílu adresáře.
41894. Požadovaná služba je licencována na určitý počet připojení. Ke službě nyní nelze vytvořit žádná další připojení, protože již existuje tolik připojení, kolik může služba přijmout.
41895. Klient WDS: Nebyla nalezena odpovídající jazyková sada. Zkontrolujte soubor bezobslužné instalace klienta. Jazyková sada: [%1].
41896. Operace nečekala na vložení média.
41897. Verze volitelného seznamu řízení přístupu DACL není ta, která byla v kontextu očekávána.
41898. Chcete-li přehrát tento soubor, musíte nainstalovat nejnovější aktualizaci Service Pack systému Windows. Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci z webu Windows Update, klepněte na tlačítko Nápověda na webu.
41899. Minimální hodnota atributu výšky bodu musí být v rozsahu od 0 do 100.
41900. Nelze získat seznam cílových serverů pro třídu DfsPath %1.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions