English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

21701. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Byl otevřen popisovač za účelem nalezení souboru a jeho uzavření se nezdařilo. Chyba: %2
21702. Zadaný název oddílu je neplatný. Zkontrolujte, zda název obsahuje alespoň jeden viditelný znak.
21703. Profil TrackingProfile File Name pro ActivityDefinitionId X nebyl nalezen. Buď nebyl nalezen profil TrackingProfile v konfiguračním souboru, nebo neodpovídá identifikátor ActivityDefinitionId.
21704. Chráněný výstup nemůže povolit technologii ACP (Analogue Copy Protection), protože ji nepodporuje.
21705. Příliš mnoho parametrů pro zobrazení
21706. Hodnoty X nemohou představovat data vázaná na objekt řetězce.
21707. Sledovat replikaci adresáře služby Active Directory
21708. Název oblasti grafu
21709. Úloha upozornění
21710. Uživatel %2 aktualizoval úlohu %1 služby Plánovač úloh.
21711. Nelze dešifrovat vlastnost zabezpečení. Vlastnost je ignorována.%1%2%3%4%5
21712. chyba při obnovování režimu konzoly, kód %1!d!
21713. Datum třídy HttpWebResponse je starší než datum položky uložené v mezipaměti.
21714. Nastavuje se výchozí: %1 datových bitů.
21715. Platnost zkušební verze služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) %1 %2 vypršela. Činnost služby AD LDS bude ukončena.
21716. Proběhl pokus o neplatnou operaci na aktivním připojení přenosu.
21717. Adresa URL obrázku zobrazeného na tlačítku pro aktualizaci
21718. Posunutí nejsou při odesílání požadavku FTP přes server proxy HTTP podporována.
21719. V této kolekci lze použít pouze objekty typu Název typu.
21720. Kontext objektu MTS neexistuje.
21721. Databáze zabezpečení nebyla nalezena.
21722. Došlo k chybě protokolu.
21723. Správce prostředků karet Smart Card není spuštěn.
21724. Zadaná položka v aktuálním seznamu stop neexistuje.
21725. Hostitelský podsystém prostředku
21726. Zařízení přípravné vyrovnávací paměti není platné.
21727. Odebrání certifikátu s indexem X se nezdařilo.
21728. %1: Chybná hodnota metriky %2
21729. Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : rovný s rovným
21730. Důvod: Byl překročen časový limit nečinnosti.
21731. Chyba serializace.
21732. Poskytnutý projekt nebyl načten do kolekce.
21733. Zpráva nápovědy nemůže mít hodnotu null ani být prázdná.
21734. Pro daný počítač nelze číst hlavní názvy serveru (SPN) ze služby Active Directory Domain Services.
21735. Aktuální konfigurace této sady sběračů dat vyžaduje, aby sada obsahovala přesně jeden sběrač dat.
21736. Načtení tohoto ovladače je blokováno.
21737. Modul DataProtectionSecurityStateEncoder nemůže dekódovat bajtové pole. Ověřte, že je načten uživatelský profil (UserProfile). Pokud implementujete scénář webové farmy, zajistěte, aby všechny servery byly spuštěny pod stejným uživatelem s cestovními profily, nebo poskytněte vlastní kodér SecurityStateEncoder.
21738. Hlášená událost testu počítače je závažným vypršením časového limitu sběrnice Bus nebo Interconnect. Úroveň hierarchie paměti: %1 Účast: %2 Typ požadavku: %3%a Paměť/Vstupně-výstupní zařízení: %4 Adresa: %5
21739. Procedura Collect pro službu %1 v knihovně DLL %2 generovala výjimku nebo vrátila neplatný stav. Výkonnostní data vrácená knihovnou DLL čítačů nebudou vrácena v bloku výkonnostních dat. Kód výjimky nebo stavu obsahují první čtyři bajty (DWORD) v datové části.
21740. Služba Plánovač úloh spustila modul úloh %1 s ID procesu %2 jako uživatele %3.
21741. Nelze navázat spojení se serverem proxy. Zkontrolujte konfiguraci serveru proxy.
21742. Server WINS zahájil shlukové zpracování příchozích požadavků. Server WINS používá tento způsob zpracování v případě náhlého zvýšení počtu příchozích požadavků. Server WINS také zapíše do protokolu událost označující ukončení shlukového zpracování. Pokud se tato událost vyskytuje často, je vhodné server WINS umístit do rychlejšího počítače. Můžete také zkusit upravit počet použití shlukového zpracování pomocí nástroje pro správu služby WINS.
21743. Most PCI - RACEway
21744. Aktualizace nastavení zásad skupiny pro oznámení Správce systémových prostředků (WSRM) se nezdařila. Kód chyby: hr=%1
21745. Tato událost nastane, když modul SCM načte knihovnu DLL služby
21746. Některé části dokumentu byly změněny a některé nikoli. Sběrač zopakuje filtrování celého dokumentu.
21747. Vstupní parametr je neplatný.
21748. Server dálkového přístupu nemohl od serveru DHCP získat adresu IP, kterou by přiřadil příchozímu uživateli.
21749. Je aktivována před ověřením uživatele.
21750. Kolekce prvků View
21751. Přizpůsobit tuto stránku změnou nastavení webových částí podle předvoleb
21752. K zařazení správce prostředků bylo požadováno povýšení, nastavení transakce však tuto akci zakazuje.
21753. Akce DfsRemove se nezdařila u položky %1!wS! (%2!wS!, %3!wS!). Stav: %4!x!
21754. Předchozí stránka
21755. Čas, po který byl procesor využíván procesem.
21756. Zobrazí seznam cest konfigurace, ve kterých byla definována jakákoli konfigurace. Protože cesta konfigurace není zadána, bude prohledán celý počítač.
21757. Silent Running: fixed level set by Registry: %2
21758. Stahování souboru bylo přerušeno.
21759. Certifikát obdržený od aplikace vzdáleného klienta není vhodný pro přímé mapování na účet klientského systému, pravděpodobně proto, že úřad, který certifikát vystavil, není dostatečně důvěryhodný. Kód chyby je 0x%1. Připojená data obsahují certifikát klienta.
21760. [Age1] Now - LastSynchronized = [Age1] Now - LastSynchronized = X, Last Synchronized: Y.
21761. Šířka čáry pozadí rámečku vzhledu
21762. Neplatný parametr: Je vyžadován název serveru.
21763. Pro tohoto uživatele je vyžadován protokol BAP.
21764. Nelze analyzovat stavový řádek HTTP mezipaměti: X.
21765. Invalid syntax
21766. Název aplikace X vzdálené komunikace byl již nastaven.
21767. Požadavek ověřování nebyl zpracován, protože časový limit relace vypršel.
21768. Na začátku souboru tezauru %2 chybí značka pořadí bajtů kódování Unicode (0xFEFF).%1
21769. Neplatná hodnota časového limitu.
21770. Číst vlastnosti
21771. Mapovat oddíl pro zápis
21772. Vypnutí hlasitosti mikrofonu
21773. Název přidružené vlastnosti by neměl být prázdný nebo mít hodnotu NULL.
21774. V informačním řídicím bloku (ICB) v bloku %1 nebyl nalezen nadřízený identifikátor FID.
21775. Odstraní vybrané nastavení klíče/hodnoty AppSetting.
21776. ID souboru
21777. Zprostředkovatel členství ve službě Active Directory
21778. Parametry jako argumenty pro dílčí klauzuli SKIP v dotazu nebo příkaz SkipExpression ve stromu příkazů nejsou podporovány ve verzích SQL Server starších než SQL Server 2005.
21779. V komponentě modelu COM+ došlo k chybě. %1
21780. Spouštěcí rutina mtstocom byla spuštěna.%1
21781. Je otevřeno příliš mnoho databází.
21782. Pokus o sběr dat o výkonu systémového procesu se nezdařil, protože se nepodařilo načíst knihovnu DLL.
21783. &Správce připojovacích řetězců
21784. Alespoň jeden certifikát správy licencí TS vypršel. Proveďte znovu registraci.
21785. Kritérium přiřazování procesů %1 bylo vytvořeno uživatelem %2. Kritérium přiřazování procesů: %1 Uživatel: %2
21786. X (chyba)
21787. Režim zobrazení byl již přidán s názvem X.
21788. Objekt musí být typu UInt64.
21789. Chyba formátu exec
21790. Úloha odeslána modulu
21791. Nastala chyba vstupu jehly.
21792. Neplatná data pro uzel typu %1
21793. Zda má být připojení zabezpečené.
21794. Připojení bylo přerušeno kvůli událostní jímce protokolu SMTP.
21795. Názvový kontext nebyl v mezipaměti nalezen.
21796. Systém Windows nemůže zaznamenat informace o oddílu vybraném pro instalaci.
21797. Tento prostředek nemůže být vytvořen, protože cluster dosáhl mezního počtu prostředků, které může monitorovat.
21798. Operace selhala. Pokuste se ji zopakovat.
21799. Vyhledá všechny virtuální adresáře náležící k aplikaci Default Web Site/.
21800. Ovladači [NETFTAPI] se nepodařilo zadat dotaz na inicializační parametry pro adresu %1 (stav %2).

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions