English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

31801. Aby bylo možné proces spustit jako uživatel, musí být vlastnost UseShellExecute objektu Process nastavena na hodnotu False.
31802. Ve třídě SqlDataSource X není podporována vlastnost SortParameterName s příkazem uložené procedury.
31803. SQL Server nepodporuje konstantní výrazy typu Název typu s hodnotou X.NegativeInfinity.
31804. Zadaný uzel není element.
31805. Ověřování serveru pro službu DHCP...
31806. Parametr předávaný odkazem (typ ByRef) nemůže mít hodnotu NULL.
31807. Token veřejného klíče
31808. Určuje, zda je oddíl Pages uzamčen.
31809. Tento název pracovní skupiny nebo domény již v síti používá jiný počítač.
31810. Pozastavené vyprazdňování
31811. Shromáždit statistiku pro toto připojení.
31812. Správce transakcí XA koordinátoru MS DTC volal funkci xa_commit správce prostředků XA. Volání funkce xa_commit se nezdařilo. Byl vrácen neočekávaný návratový kód (%3): soubor %1; řádek %2.
31813. Vybraný adresář již obsahuje soubor protokolu koordinátoru MS DTC. Vymazání existujícího souboru protokolu koordinátoru MS DTC může způsobit nekonzistenci databází a jiných správců transakčních prostředků. Před pokračováním vyhledejte informace v příručce správce koordinátoru MS DTC. Chcete vymazat existující soubor protokolu koordinátoru MS DTC?
31814. Nebyl nalezen objekt ASF Header.
31815. Hodnota musí být typu PersonalizationEntry.
31816. Server DNS nemohl inicializovat rozhraní zabezpečení služby Active Directory. Zkontrolujte, zda služba Active Directory pracuje správně, a restartujte server DNS. Chyba je uložena v datovém bloku události.
31817. Instalační program systému Windows zjistil neočekávanou chybu. Sytém Windows nainstalujte restartováním instalačního programu.
31818. Server DNS se pokusil o načtení zóny %1 integrované do adresáře služby Active Directory na pozadí, ale během načítání došlo k chybě. Tato zóna bude nyní zavřena. Opravte chybu a restartujte službu Server DNS. Podrobnosti o chybě najdete v protokolu událostí.
31819. Licenční server Terminálové služby byl úspěšně publikován ve službě Active Directory Domain Services během instalace správy licencí Terminálové služby.
31820. Služba WS-Management nepodporuje zadané schéma komprese (%1).
31821. Oprávnění je nutné vrátit zpět před zahájením této operace.
31822. Datový typ služby adresáře nelze převést z nativního datového typu adresářové služby ani do něho.
31823. V systému není k dispozici nástroj pro rozpoznání gest.
31824. Hodnota odesilatele musí být určena ve vlastnosti From konfiguračního oddílu system.net/mailSettings/smtp.
31825. Zadaný disk není prázdný.
31826. Přidělení hromady plochy se nezdařilo.
31827. Zastavit fond aplikací
31828. Místní partner již je připojen ke skupině nebo grafu.
31829. Služba replikace souborů byla ukončena, aniž by provedla úklid.
31830. Cíl neodpověděl včas na požadavek k odhlášení odeslaný jako odpověď na asynchronní zprávy z cíle.
31831. Nebyla přijata žádná zpráva o odebrání svazku.
31832. Styl popisků textových polí
31833. Finger: WSAStartup:
31834. Neočekávaný znak >
31835. Příkaz pro výběr režimu katalogu
31836. Jeden z řetězců důvěryhodného uživatele poskytnutých uživatelem neodpovídá syntaxi \, přičemž to nebyl řetězec "*"
31837. Zařazovací službu tisku nelze spustit, protože se nezdařilo spuštění procesu PrinterBusEnumerator. Kód chyby %1. Tato situace může nastat v důsledku nestability systému nebo nedostatku systémových prostředků.
31838. Došlo k neopravitelné chybě.
31839. Chyba při prohledávání souboru pro dočasné ukládání %1!ls!.
31840. Úložiště vlastností nelze inicializovat. Tato chyba je zastaralá a již by neměla být hlášena. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
31841. X bude kompilováno, protože protokol sledování není k dispozici.
31842. Velikost zjišťování hodnoty MTU, >= 68
31843. Nelze číst soubor: %1
31844. Klíčové pole X nemůže mít hodnotu null. Pro klíčová pole definovaná u typu Název typu je požadována hodnota jiná než null.
31845. WorkflowApplication Id: X – nečinné
31846. Odpověď HTTP od operace X, která je přidána z výstupní vyrovnávací paměti ASP.NET, pochází od ověřeného požadavku. Neověření uživatelé mohou přistupovat k odpovědím z vyrovnávací paměti prostřednictvím výstupní mezipaměti.
31847. Číslo ID zabezpečení 0x%1 v souboru 0x%2 je neplatné.
31848. Obsah DS v záložní kopii je zastaralý. Zkuste obnovit novější kopii.
31849. Při zpracování tokenu akcelerátoru přihlášení došlo k chybě. Podrobnosti chyby byly zapsány do události 10230 se stejným ID transakce.
31850. %1 (%2) %3V průběhu zálohování souboru %5 došlo k chybě (%4).
31851. Zdroj [%2]: Pro tento zdroj nebyla nalezena žádná migrační tabulka.
31852. Disk je téměř zaplněn.
31853. Při zálohování databáze do složky %1 službou WINS došlo k chybě.
31854. HTTP - chyba %2 pro typ serveru proxy %1
31855. Systémový soubor %1 je poškozený, což pravděpodobně způsobilo, že aplikace %2 přestala pracovat. Systém Windows se nepokusí opravit soubor %1, protože v poslední době bylo zjištěno příliš mnoho poškozených souborů. Častá porušení mohou označovat problém s diskem v tomto počítači.
31856. SNMP vrátil nulovou vyrovnávací paměť TCP. Příčinou může být problém se službou SNMP.
31857. Program Windows Media Player nemůže načíst zásady. K této situaci může dojít, pokud zásady nejsou uvedeny v registru nebo pokud registr nelze načíst.
31858. Nezabezpečená univerzální skupina byla změněna na nezabezpečenou místní skupinu.
31859. Vyhledávací server nenašel jeden nebo více souborů katalogu. Související chyby najdete v protokolu událostí.
31860. Oprávnění X není v tomto systému platné.
31861. %1 Neplatný název. Položka složky byla odebrána.
31862. Je třeba zadat pouze jeden objekt %1 pro příkaz %2.
31863. Pokus o přihlášení je neplatný. Příčinou je buď chybné uživatelské jméno, nebo ověřovací informace.
31864. Vypršel časový limit (%1 milisekund) čekání na odezvu transakce služby %2.
31865. Písmeno jednotky je již využíváno místně.
31866. K členovi Člen nelze přistupovat pomocí odkazu na instanci. Namísto toho použijte kvalifikaci pomocí názvu typu.
31867. Prostředek clusteru %1 přešel do režimu údržby. Přidružený stav: %2.
31868. V symbolické adrese %1 chybí soubory neb nejsou platné. Obnovení této symbolické adresy se nezdařilo.
31869. ID stínové kopie: %1 nelze nalézt.
31870. Poslední element řazené kolekce členů o osmi elementech musí být typ Tuple.
31871. chyba při načítání popisovače výstupu z konzoly, kód %1!d!
31872. Byla zjištěna neznámá událost %1.
31873. Daný typ ověřování při přihlášení je neplatný.
31874. Aktivace služby COM+ se nezdařila z důvodu chyby katalogu nebo konfigurace.
31875. Nepodařilo se připojit minimálně jeden svazek na disku.
31876. Zprostředkovatel rolí tokenu systému Windows
31877. Úplné prohledávání
31878. Při pokusu o publikování tiskárny do adresářové služby Active Directory nebylo pomocí služby zařazování tisku možné nalézt příslušný kontejner tiskové fronty, protože nebyl získán název domény DNS (Domain Name System). Chyba: %1. K tomuto problému může dojít, pokud nelze pomocí služby DNS přeložit adresu IP řadiče domény nebo pokud není funkce řadiče domény nebo adresářové služby správná. Tiskárna není ve službě Active Directory publikována a nelze ji hledáním v této službě nalézt.
31879. Získá nebo nastaví příznak povolení řady.
31880. NMM - Povolit vyjednávání protokolu IPSEC prostřednictvím hlavního režimu %1!-10.10s!
31881. Příkaz ping se nezdařil.
31882. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Hostitel nebyl nalezen.
31883. Rozhraní Metrika Cíl v síti Brána
31884. Zpracování zásad skupiny selhalo. Systém Windows nemohl zjistit účet počítače pro vynucení nastavení zásad skupiny. Může se jednat o přechodný stav. Nastavení zásad skupiny, včetně konfigurace počítače, nebude pro tento počítač vynuceno.
31885. Proces s číslem %1 (%2) úspěšně vyvolal funkci SetLocaleInfo(%3, %4, %5).
31886. Ukončení funkce %2 s vráceným kódem %1; řádek %3, soubor %4
31887. Nelze vyhledat položku <%1> s názvem %2 pro zadání nové definice.
31888. Hodnota X předaná pro parametr UriKind není platná.
31889. Všechny asynchronní metody musí být buď statickými metodami, nebo metodami instance.
31890. Program CHKDSK zjišťuje, zda je možné snížit verzi svazku...
31891. Systémový katalog byl obnoven z cíle zálohy %1.
31892. Během vysílání nelze pozastavit kódování.
31893. Byl překročen maximální počet tajných údajů, které lze uložit v jednom systému.
31894. Počítač nemohl automaticky konfigurovat parametry protokolu IP pro síťovou kartu se síťovou adresou %1. Během konfigurace došlo k následující chybě: %2.
31895. Počítač, který se připojil, se pokusil o vytvoření kontextu zabezpečení pomocí balíku=%1 s požadavkem na kontext=%2 a časovým limitem=%3 pro cíl=%4.
31896. Ověření certifikátu se nezdařilo.
31897. Selhání v CryptExportPublicKeyInfo(), druhé volání. Poslední chyba - %1!lu!t
31898. Styl použitý pro kořenový uzel
31899. Nebylo možné spustit Správce oken plochy, protože se používá jednotka zrcadlení.
31900. V programu Windows Media Player došlo k neznámé chybě sítě.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions