English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

28601. Povolit minimalizaci
28602. Nelze najít žádné prostředky, které by byly vhodné pro uvedenou (nebo neutrální) jazykovou verzi. Zkontrolujte, zda během kompilace byl objekt X do sestavení Název sestavení správně vložen či propojen nebo zda všechna vyžadovaná satelitní sestavení je možné načíst a jsou plně podepsána.
28603. Nelze provést zařazení: Byl zjištěn nemapovatelný znak.
28604. Systém zabránil pokračování operace.
28605. Služba Zařazování tisku zjistila neznámý typ ovladače při ukládání informací do mezipaměti %1. K tomu může dojít v důsledku chyby protokolu nebo sítě.
28606. Seznamy ACL byly úspěšně upraveny.
28607. ---> Vytváření složky služby pro nasazení systému Windows v umístění %1
28608. Položka BookmarkWorkItem byla dokončena pro aktivitu X, DisplayName Y, InstanceId Z, BookmarkName: A, BookmarkScope: B.
28609. Program CONVERT nemůže převádět síťovou jednotku.
28610. Volání zálohy je mimo pořadí.
28611. Server pokračuje
28612. Vzhledem k tomu, že zabezpečení již nelze vypnout, nemá jeho zapnutí žádný význam.
28613. Nepodařilo se najít bezpečnostní identifikátor odpovídající řetězci důvěryhodného uživatele poskytnutému uživatelem
28614. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že úložiště tokenů obsahuje token s neplatným záhlavím nebo zápatím.
28615. %1 (%2) %3Databázový stroj úspěšně dokončil přehrání.
28616. Automatický zápis certifikátu pro %1 se nezdařil (%2) %3.
28617. Metoda XamlTypeInvoker.GetItems vrátila hodnotu Null pro typ Název typu. To obvykle naznačuje nesprávně implementovaný typ kolekce.
28618. Z důvodu zabezpečení nemá identita, pod kterou je tato webová aplikace spuštěna, oprávnění k vytvoření podadresáře App_Data v kořenovém adresáři aplikace.
28619. Souřadnice Z bodu
28620. Uvolnění paměti
28621. Funkce DxgkDdiOPMConfigureProtectedOutput vrací tuto chybu, pokud zadané pořadové číslo není očekávaným pořadovým číslem nebo pokud je zadaná hodnota OMAC neplatná.
28622. Pro typ bajt se znaménkem byla hodnota buď příliš velká, nebo příliš malá.
28623. Termín dotazu byl úspěšně ignorován.
28624. Zpracování zásad skupiny selhalo. Systém Windows se pokusil získat nastavení zásad skupiny pro tohoto uživatele nebo počítač. Kód chyby a popis naleznete na záložce s detaily. Další pokus o provedení této operace bude proveden během příštího aktualizačního cyklu. Počítače připojené k doméně musí mít ke zjišťování nových objektů a nastavení zásad skupiny správný překlad adres IP a síťové připojení k řadiči domény. Po úspěšném provedení zásad skupiny bude událost protokolována.
28625. Posun a délka musí odkazovat na umístění v rámci řetězce.
28626. Při příštím přihlášení bude nutné změnit heslo.
28627. Bylo upuštěno od pokusu o synchronizaci replikace pro nedostatek aktualizací.
28628. Vlastnost Metrics třídy CharacterMetrics obsahuje příliš mnoho polí.
28629. V provádění příkazu nelze pokračovat, protože probíhá asynchronní operace čekající na dokončení.
28630. Vložené zařízení sběrnice CardBus nelze spustit z důvodu chyby konfigurace "%hs".
28631. Doména %1 je nyní nedostupná.
28632. Příznak trvalosti příkazu je neplatný.
28633. Načíst objekt ze sítě
28634. %1: Chybné číslo portu %2
28635. Klient vynucení %1 se pokusil o odinicializaci, ale pokus se nezdařil, protože klient nebyl inicializován.
28636. Synchronní ISDN
28637. Přejděte do podadresáře App_Data.
28638. Zadaná transformace geometrie obsahu cesty zobrazení VidPN je neplatná.
28639. Cyklická závislost: služba %1 závisí na službě ve skupině, která se spouští později.
28640. Pro tento bod není definována hodnota transformace.
28641. Při komunikaci mezi službou pro fotoaparát s infračerveným rozhraním (IrTran-P) a fotoaparátem došlo k chybě vstupně-výstupní operace. Chyba: %1
28642. Tuto vlastnost nelze nestavit poté, co došlo k přístupu k veřejné ploše objektu.
28643. Typ MIME zadaný pro operaci X služby není platný. Zkontrolujte, zda typ mime není prázdný.
28644. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Základní kontrola funkce Terminate se nezdařila. ID prostředku předané v %2 neodpovídá internímu ID prostředku %3.
28645. Službu se nezdařilo inicializovat.
28646. Z této zálohy není generován soubor oprav.
28647. Typ parametru
28648. Operace proběhla úspěšně.
28649. Atribut targetNamespace schématu se nesmí shodovat s instancí http://www.w3.org/2001/Schema-instance.
28650. Test description
28651. Aktivační služba procesů systému Windows nemohla vytvořit adaptér naslouchání s prázdným názvem %1. Zadejte název pro protokol adaptéru naslouchání. Datové pole obsahuje číslo chyby.
28652. Instalační program softwaru zařízení Windows Media Center Extender nemohl provést výměnu certifikátů se zařízením %1. Kód chyby: %2.
28653. Zpracovávání položky %1 mimo rámec oboru
28654. Možnosti agenta DSA: %1!S!
28655. Ke změně hesla uživatele je potřeba zašifrované heslo.
28656. Určený začátek nebo konec je mimo rozsah textu.
28657. Nastavit typ přenosu
28658. Instance %1 má neplatný popisovač vazby %2.
28659. Obnovení svazků zahájené v: %9 bylo zrušeno.
28660. Oprávnění operátora
28661. Nelze najít řadič pro tuto doménu.
28662. Požadovaná přidělovaná velikost je příliš velká.
28663. Uživatel systému Windows
28664. Program Windows Media Player nemůže přidat soubor do knihovny.
28665. Clusterová služba nemohla získat přístup k síťovému adaptéru %1. Ověřte, zda jiné síťové adaptéry fungují správně a zkontrolujte ve správci zařízení, zda nedošlo k chybám souvisejícím s adaptérem %1. Pokud došlo ke změně konfigurace adaptéru %1, bude pravděpodobně nutné přeinstalovat v tomto počítači funkci clusteringu s podporou převzetí služeb při selhání.
28666. Není k dispozici žádný modul k přidělení vyrovnávací paměti vzorkům.
28667. Nebylo možné změnit sloupec nebo tabulku, protože na ně odkazuje omezující podmínka.
28668. Argument příkazového řádku %1 není platný.
28669. Je aktivována v případě zadání chybné odpovědi.
28670. Čtení dat
28671. Funkce DosMuxSemWait nebyla vykonána; je nastaveno příliš mnoho semaforů.
28672. Hostitelský modul runtime X vrátil sadu udělení oprávnění null z metody ResolvePolicy.
28673. Pro zápis do oblasti NV neexistuje žádná ochrana.
28674. Intel 82443GX without AGP
28675. Neplatný formát serializovatelného řetězce obsahu.
28676. Možnosti společnosti Microsoft pro dodavatele pro klienty systému Windows
28677. Metoda byla vyvolána s objektem Message neočekávaného typu.
28678. Databázovou operaci lze provést pouze u propojených atributů.
28679. Odkaz na nedeklarovaný element <%1>: %2
28680. Ve třídě SqlDataSource X není povoleno stránkování. Chcete-li povolit stránkování, nastavte vlastnost DataSourceMode na hodnotu DataSet.
28681. Pro vyřízení žádosti o přihlášení nejsou nyní k dispozici žádné přihlašovací servery.
28682. Požadavek byl stornován.
28683. Došlo k výjimce vnitřního omezení při spuštění omezení s názvem X na aktivitě typu Název typu s názvem Y. Výjimka: Z
28684. Sestavení ani inicializace instancí typu Název typu pomocí výrazu X nejsou podporovány.
28685. Čtení konfiguračního souboru pro objekt %1 se nezdařilo.
28686. Zálohování spuštěné v: %1 selhalo, protože probíhá jiné zálohování nebo obnovení. Spusťte zálohování znovu.
28687. Certifikát webu pro instanci %1 byl odvolán.
28688. Pracovní sada není dost velká na to, aby požadované stránky mohly být zamknuty.
28689. Příkaz LookupID je neplatný.
28690. Neplatná hodnota logického řetězce (%1). Jediné povolené logické hodnoty jsou: true, false.%2%3%4%5
28691. Hodnota startIndex nemůže být větší než délka řetězce.
28692. V modulu vzdáleného přístupu protokolem AppleTalk na portu %1 došlo při pokusu o inicializaci připojení k chybě. %2
28693. Získá nebo nastaví souřadnici X bodu cesty poznámky.
28694. Služba WS-Management nepodporuje zadaný režim výčtu.
28695. Pracovní sada: X bajtů
28696. Ověření služby DFS v počítači %1
28697. Byla zahájena instalace jazykové sady uživatelského rozhraní pro %1.
28698. Čínština (tradiční, Hongkong – zvláštní správní oblast ČLR)
28699. Název cíle není správný nebo server odmítl pověření klienta.
28700. Kontrola disku byla přerušena.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions