English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

29301. Vytvoření kořenové licence WMDRM-ND pro zařízení Windows Media Center Extender se nezdařilo. Kód chyby: %1.
29302. Nelze vytvořit neznámý typ Název typu.
29303. Přesnost X musí být větší než měřítko Y.
29304. Není možné generovat kód času, pokud je v relaci více zdrojů.
29305. Nástroj diagnostiky paměti systému Windows byl končen při provádění operace.
29306. X není platná hodnota pro tento ovládací prvek.
29307. Vícenásobné připojení k serveru nebo sdílenému prostředku a používání více než jednoho uživatelského jméno není povoleno. Odpojte všechna předchozí připojení k serveru nebo sdílenému prostředku a akci opakujte.
29308. Přidává se %1 chybných clusterů do souboru s chybnými clustery.
29309. Byl obdržen neznámý typ zprávy správce připojení: soubor %1; řádek %2.
29310. Název alternativního seznamu stop nelze nalézt.
29311. Server DNS nemohl přidat nebo zapsat aktualizaci názvu domény %1 v zóně %2 do služby Active Directory. Zkontrolujte, zda služba Active Directory pracuje správně, a přidejte nebo aktualizujte tento název domény pomocí konzoly služby DNS. Rozšířené ladicí informace o chybě (mohou být prázdné): %3. Chyba je uložena v datovém bloku události.
29312. Služba WINS upravila časový interval související s čištěním paměti %1. Upravená hodnota parametru čištění paměti je uvedena v části dat (druhá hodnota DWORD). Tato hodnota byla vypočítána službou WINS na základě algoritmu, který se pokouší dosáhnout vhodné rovnováhy mezi udržováním konzistence databází v síti serverů WINS a výkonem těchto serverů.
29313. Aktuální strom nelze zobrazit jako text.
29314. Podmínka pro spuštění nebyla splněna. Počítač je napájen z baterie.
29315. Hodnota procesoru nebo paměti je mimo platný rozsah. Odstraňte tento problém a opakujte akci.
29316. Získá nebo nastaví příznak označující, zda lze poznámku přesunout.
29317. Vnitřní chyba: Žádost je povolena pouze pro kořenovou skupinu disků.
29318. NET START SERVER
29319. Nastavit Expires =X.
29320. Chyba při získávání názvu domény položky
29321. Vymaže konfigurační oddíl defaultDocument v cestě k webu Default Web Site/ a odstraní prvek oddílu.
29322. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nemůže publikovat změny přístupu pro zápis do služby Active Directory.
29323. Operaci komprese nebylo možné dokončit, protože v souboru je aktivní transakce.
29324. Neplatné údaje.
29325. Protokol IPBOOTP nepřijal příchozí zprávu v místním rozhraní s adresou IP %1. Kód chyby je uveden v datech.
29326. Operaci nebylo možné dokončit, protože u svazku probíhá synchronizace.
29327. Součást knihovny DLL brány rozhraní NetBIOS nelze načíst z důvodu následující chyby: %1
29328. V prostředku nebyla nalezena metadata vydavatele.
29329. Přijmout (Cluster je v průchozím režimu)
29330. Nastavení aplikace Nastavení nebylo nalezeno v konfiguraci aplikací.
29331. Finger: connect:
29332. Odstraňování starších verzí této aplikace...
29333. Aby bylo možné provést tento požadavek, je nutné zadat parametry děravého vědra ASF.
29334. MSBUILD : error MSB1033: Číslo uzlu je neplatné. X.
29335. Styl použitý pro aktuální uzel
29336. Nastavení zprostředkovatelů
29337. %1 (%2) %3Systémový parametr velikosti vyrovnávací paměti protokolu (%4 sektorů) je větší než maximálně %5 kB (velikost souboru protokolu minus rezervované místo).
29338. Není možné přidat položku do pole (Array) s pevnou velikostí, které je typu Název typu.
29339. Během zvýšení úrovně řadiče domény jen pro čtení se nezdařilo nastavení možností u objektu lokality %1.
29340. Rozšíření nebo připojení systému souborů k obnovenému svazku se nezdařilo.
29341. Replikace oddílu adresáře domény...
29342. Certifikační služba
29343. Tiskový procesor
29344. Připojení bylo ukončeno vzdálenou službou WINS. Vzdálená služba možná není nakonfigurována na replikaci se serverem.
29345. Chybná hodnota parametru %1!hs!.
29346. Je potřeba naplánovat prohledání celého obsahu disku pro okamžité vykonání.
29347. Záznamy zón
29348. Zabezpečení serveru dálkového přístupu se nezdařilo. Nelze přidat jméno pro komunikaci se zabezpečovacím agentem na LANA %1.
29349. Nepodařilo se přečíst informace o zásadách LSA ze serveru %1.
29350. Objekt výsečového grafu – Atribut MinimumRelativePieSize má neplatnou hodnotu. Hodnota musí být v rozmezí od 10 do 70.
29351. Volání %1() proběhlo bez zpracování důvodu %2.
29352. Při vytváření události podprocesu WAN došlo k chybě. Agent SAP nemůže pokračovat.
29353. Zpětný odkaz s názvem \k<...> byl poškozen.
29354. Karta byla úspěšně zapsána do kolekce karet.
29355. Překladači IRQ se nepodařilo přeložit prostředky.
29356. Služba není k dispozici, řídicí spojení bude ukončeno.
29357. Vyhledávací server <%2> nebyl odebrán.%1
29358. Uživatel má adresu pro předání.
29359. - Závislosti součástí:
29360. %1 (%2) %3Pokus o zápis do souboru %4 s posunem %5 o %6 bajtů se po %10 sekundách nezdařil. Došlo k systémové chybě %8: %9. Operace zápisu se nezdaří a dojde k chybě %7. Pokud tyto potíže potrvají, je soubor pravděpodobně poškozen a bude nutné jej obnovit ze záložní kopie.
29361. Při inicializaci aplikace došlo k neočekávané chybě.
29362. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že úložiště tokenů nemůže přečíst token.
29363. Proud nepodporuje zápis.
29364. K této skupině cílových portálů nejsou přidruženy žádné cílové portály.
29365. Definice indexu je neplatná.
29366. Při pokusu o vytvoření datového proudu pro soubor %1!ls! došlo k následující chybě:
29367. Zadaný objekt nesmí být instancí obecného typu.
29368. Nepojmenovaný datový atribut nebyl v souboru 0x%1 nalezen.
29369. Vyhledávací server nebyl nalezen. Zastavte a restartujte vyhledávací službu. Pokud je používáno šíření, zastavte a restartujte vyhledávací službu ve vzdálených počítačích.
29370. Systém Windows nemohl zaznamenat informace výsledné sady zásad (RSoP) pro rozšíření zásad skupiny <%8>. Nastavení zásad skupiny bylo úspěšně použito pro počítač nebo uživatele, avšak nástroje pro správu pravděpodobně nebudou hlásit správné hodnoty.
29371. Adresář [2] nelze vytvořit. Soubor s tímto názvem již existuje. Přejmenujte nebo odstraňte daný soubor a klepněte na tlačítko Opakovat. Klepnutím na tlačítko Storno akci zrušíte.
29372. Jedna nebo více předaných vlastností je neplatných.
29373. Pro událost X chybí přístupové metody.
29374. Styl textových polí
29375. Použití souboru cookie ze souboru %1 (%2!d! bajtů)
29376. Překlad názvu: Vstupní název nalezen, ne však přiřazený výstupní formát.
29377. Nelze přidat omezení do objektu DataTable X, který představuje podřízenou tabulku ve dvou vnořených relacích.
29378. V součásti DRM (Správa digitálních práv) došlo k potížím. Opakujte akci později.
29379. Konfiguraci koncového bodu pro standardní koncový bod typu X nelze načíst. Ověřte správnost konfigurace koncového bodu.
29380. Klasifikátor je delší, než je maximálně povoleno.
29381. Soubor je neúplný.
29382. Čtení zásad domény z místního počítače
29383. Vypsat nápovědu v místním počítači
29384. Vazby kanálů SSPI zadané klientem byly nesprávné.
29385. Zpracování výjimky.
29386. Správce oken plochy byl ukončen s kódem (%1).
29387. Název sdílené položky nebo heslo není platné.
29388. Hodnota atributu "maxOccurs" by měla být 1 nebo *.
29389. Zásady klienta: MinFresh = X.
29390. Metoda Název metody v typu Název typu není platným spotřebitelem připojení. Musí být veřejná, vracet typ void a mít jeden parametr.
29391. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek na konfiguraci. Kód XML obsahuje neplatné nastavení %1!d!.
29392. Vytížení dynamické nečinnosti je na úrovni %1 procent prahu dynamické nečinnosti. Služba WAS (Windows Process Activation Service) vrátí časové limity nečinnosti pracovních procesů na nakonfigurovaná nastavení. Aktuální počet pracovních procesů: %2, celkem aktuálně potvrzeno: %3 MB, celková fyzická paměť: %4 MB, aktuálně volná fyzická paměť: %5 MB.
29393. %1: Nelze číst řetězce z %2
29394. Zadané místo není volné nebo není platné.
29395. Nelze nastavit hodnotu vlastnosti X, protože člen neumožňuje zápis. Pokud je člen vlastnost, musí mít přístupnou metodu Setter. V opačném případě, pokud je pole, nesmí být jen pro čtení.
29396. Služba LPD (Line Printer Daemon) obdržela z %1 příkazy v neplatném formátu a odmítla tiskovou úlohu. K této události může dojít v případě, že klient LPR (Line Printer Remote) není kompatibilní se službou LPD systému Windows a specifikací RFC (Request for Comments) 1179. Zkuste tisk pomocí jiného klienta LPR.
29397. Hodnota ArrayItemValue X[Y] je vyhodnocena na Z.
29398. U disku s obsahem %1 (%2) na serveru s obsahem %3 byly opětovně vytvořeny jednotky.
29399. Byla dosažena nejnižší úroveň X.
29400. Nyní je vybrána jednotka %1!d!.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions