English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

16101. Y událostí zbývajících pro toto období oznamování bude vyřazeno, protože byl překročen maximální počet zpráv povolených pro jedno oznámení. (ID upozornění: X)
16102. Pracovní proces s ID procesu %1, který obsluhuje fond aplikací %2, požadoval recyklaci, protože bylo dosaženo jeho omezení povolených požadavků.
16103. Neplatný příkaz nápovědy %1
16104. Agent stavu systému (System Health Agent) %1 je nainstalován, ale není registrován agentem platformy NAP (Network Access Protection).
16105. Umístění pro zjišťování je %1!d!.
16106. V páskové knihovně je čistící kazeta.
16107. Aktivace služby COM+ se nezdařila. Další informace naleznete v protokolu událostí.
16108. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila provedení operace, která vyžaduje instanci v jiném stavu než InstanceState.Completed, ale instance se nachází v tomto stavu.
16109. Službě ICS_IPV6 se nepodařilo přidělit %1 bajtů paměti. Může to být způsobeno tím, že systém nemá dostatek virtuální paměti nebo že došlo k interní chybě správce paměti.
16110. Název adaptéru AddInAdapter: "X" Umístění: "Y"
16111. Bengálština (Indie)
16112. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Systémové volání bylo přerušeno.
16113. Při zpracování datového proudu požadavků došlo k chybě. V řetězci JSON byla nalezena nerozpoznaná řídící sekvence.
16114. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Tento hostitel je nakonfigurován tak, aby po restartování systému setrval ve stavu Zastaveno. Vzhledem k tomu, že poslední známý stav tohoto hostitele byl Zastaveno, zůstane hostitel bez ohledu na uživatelem zadaný upřednostňovaný počáteční stav hostitele zastaven. K zastavení hostitele použijte Správce vyrovnávání zatížení sítě nebo příkaz nlb start na příkazovém řádku.
16115. Správce transakcí koordinátoru MS DTC přijal neznámý nebo neočekávaný příkaz protokolu TIP (%1) pro aktivní transakci, která byla vytvořena pomocí příkazu BEGIN a je řízena jiným správcem transakcí. Transakce byla přerušena. Specifikace transakce: ID správce externích transakcí %2; adresa URL transakce protokolu TIP koordinátoru MS DTC %2.
16116. (GMT+12:00) Fidži, Kamčatka, Marshallovy ostrovy
16117. Možnosti systému Microsoft Windows 98
16118. FOR Spustí určený příkaz pro všechny soubory v sadě.
16119. Dokumenty nebyly uloženy v indexu obsahu, protože oddíl byl odstraněn.
16120. Probíhá upgrade schématu na verzi %1.
16121. Inicializace adresářů ODBC
16122. SqlWebEventProvider: Musí být zadán atribut connectionString nebo connectionStringName.
16123. K přehrávání tohoto mediálního souboru jsou třeba certifikované součásti ovladače. Zkontrolujte, zda jsou k dispozici aktualizované ovladače vašeho hardwaru pro Windows.
16124. Objekt používá vlastnost SeriesNameConverter a neposkytuje přístup ke službě ChartTypeRegistry.
16125. Svazek %1 zahrnutý do zálohování chybí. Mohlo by to být proto, že je odpojený svazek nebo disk.
16126. Pro možnost %1 bylo zadáno příliš mnoho hodnot.
16127. Jakým způsobem má být mapována zdrojová tabulka na objekt DataTable.
16128. Služba zápisu síťového zařízení nemůže získat informace o certifikační autoritě (%1). %2
16129. Výchozí proměnná X vyžaduje typ Název typu, ale je předána aktivita s typem výsledku Název typu.
16130. Tuto verzi svazku NTFS nelze snížit.
16131. Skupina prostředků %1 byla odstraněna.
16132. Byl vydán neplatný nebo neexistující název výstrahy.
16133. Bezobslužné upgrady používající přepínač instalačního programu /unattend bez souboru odpovědí nejsou v prostředí Windows PE podporovány.
16134. Nepodařilo se zapsat datový soubor pro zónu DNS.
16135. Rozhraní API editoru konfigurace zabezpečení SCE byly v tomto vloženém produktu zakázány.
16136. Pro doménu <%1> nelze získat aktivní řadič domény.
16137. Segment je zahozen a nelze jej uzamknout.
16138. Elementy pole AdjustmentRule musí být uspořádány chronologicky a nesmí se překrývat.
16139. Mutex služby OLE již existuje.
16140. Uživatel %1 byl připojen, ale nezdařilo se ověření zabezpečení jiného výrobce na portu %2. Linka byla odpojena.
16141. Neplatný znak pro desítkovou číslici
16142. Zdroj události nepodporuje záložky.
16143. Titul nelze přejmenovat.
16144. Argument příkazu přidružený k tlačítku
16145. Pokus o připojení k Internetu se nezdařil.
16146. Vnitřní chyba: Při operaci došlo k přetečení maximálních posunutí.
16147. Členové jsou oprávněni provádět kryptografické operace.
16148. Zadanou cestu nelze nyní použít.
16149. Vlastnost Název vlastnosti nemá žádné přístupové objekty get nebo set.
16150. Cesta výstupního souboru PFX je příliš dlouhá. Zkraťte ji a opakujte akci.
16151. Velikost (%1!d!) je prilis vysoka
16152. Dokument není otevřen.
16153. Metody GetField a SetProperty nelze určit současně.
16154. K dokončení operace není dostatek paměti.
16155. Oprávnění Zobrazovat nebo měnit protokol o auditu
16156. ??? neznamy typ %1!d! ???
16157. Nelze přeložit typ Název typu pro metodu Název metody.
16158. Pro virtuální adresu IP %1!ls! nejsou nakonfigurována žádná pravidla.
16159. Doba platnosti uživatelského hesla vypršela.
16160. Popis není k dispozici.
16161. Zahájit vyhledávání konfiguračního souboru pomocí služby DNS: DetectFlags=%1.
16162. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) provádí zálohu formulářů tiskárny. Není nutná žádná akce uživatele.
16163. Proces s číslem %1 (%2) úspěšně vyvolal funkci SetUserGeoID(%3).
16164. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Ovladači služby Vyrovnávání zatížení sítě se nepodařilo vytvořit vazbu s adaptérem, protože největší přenosová jednotka hlášená adaptérem je příliš malá pro prezenční signál služby Vyrovnávání zatížení sítě. Zkontrolujte, zda je největší přenosová jednotka všech hostitelů v clusteru nastavena na výchozí hodnotu.
16165. Podadresář nebo soubor %1 již existuje.
16166. Při přidělování úložiště pro vložené řetězce knihovny DLL se zprávami došlo k chybě. Depeše nebyla odeslána.
16167. Směrovací služba volá metodu ReceiveContext.Abandon pro zprávu s ID: X.
16168. Cannot be singleton
16169. Atribut %1 nemůže být uveden u součásti schématu %2.
16170. Nastaví stav složky nebo cíle složky na hodnotu Offline.
16171. Hodnotu sloupce nelze nastavit.
16172. Databáze zabezpečení na serveru neobsahuje účet pro tento vztah důvěry pracovní stanice.
16173. Cesta [2] není platná. Zadejte platnou cestu.
16174. Nelze hledat zadanou počáteční značku.
16175. V aktuální konfiguraci nelze do této zprávy zahrnout podrobnosti o výjimce. Chcete-li povolit hlášení podrobností o výjimkách, přidejte do konfigurace zprostředkovatele atribut detailedTemplateErrors=true.
16176. Záložka je uvolněna z paměti bez potvrzení nebo odvolání.
16177. Objekt povolující hodnotu Null musí mít hodnotu.
16178. Chyba při vytváření souboru DelayedOperations.
16179. Tlačítko Den
16180. Operace replikace nemohla být provedena z důvodu nekompatibility předchozího schématu.
16181. Vypnutí systému již bylo naplánováno.
16182. Určuje, zda se má pro spuštění procesu využívat jádro operačního systému.
16183. DfsUtil: Akce RegOpen svazků DfsHost se nezdařila u počítače %1!ws! s chybou 0x%2!x!.
16184. START RECOVERY -- Okamžitě spustí obnovení.
16185. Při pokusu o změnu nastavení služby pro nouzovou správu (EMS) došlo k chybě.
16186. Služba Plánovač úloh není v tomto počítači nainstalovaná.
16187. Dešifrování sady klíčů se nezdařilo s kódem chyby systému Win32 %1. Nainstalujte licence klientského přístupu Terminálové služby (TS CAL) prostřednictvím telefonu.
16188. Druhotná barva pozadí rámečku vzhledu, která se používá pro barevný přechod a šrafování
16189. Server DNS nemůže zapsat soubor zóny %1 pro zónu %2. Pravděpodobně je disk serveru plný. Uvolněte místo na disku a inicializujte zápis zóny znovu.
16190. Ke sledování stavu nástroje BitLocker Drive Encryption použijte ovládací panel nástroje BitLocker.
16191. Named Pipes Provider
16192. Předaný parametr Stream není pro tuto operaci platný.
16193. Názvy vlastností profilu a skupin nesmí obsahovat tečku (.).
16194. Správa fondů aplikací
16195. Tiskárna již existuje.
16196. Hodnota WANFilter v registru musí být 0-2. Agent SAP nemůže pokračovat.
16197. Nelze naplánovat nahrazení souboru [3] souborem [2] při restartování počítače. Přesvědčte se, zda máte oprávnění pro zápis do souboru [3].
16198. Enumerátor dotazu dříve vygeneroval výjimku.
16199. Při nastavování události vypnutí %1 rozšiřujícího agenta došlo k chybě. Návratový kód procedury SetEvent je %2.
16200. Služba vzdálené karantény nemůže naslouchat na portu %1. Port je zřejmě rezervován pro použití jinou aplikací. Zkontrolujte, zda je port volný a není blokován jinou aplikací nebo bránou firewall.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions