English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

40901. Hodnota TTL pro všechny referenční seznamy je v pořádku.
40902. Jeden nebo více argumentů není platných
40903. Určuje, zda mohou být hlavičky polí použity k řazení přidruženého zdroje dat.
40904. Vnitřní chyba: Hlavička disku naznačuje použití aliasu pro oddíly.
40905. Pro typ bajt bez znaménka byla hodnota buď příliš velká, nebo příliš malá.
40906. Bretonština (Francie)
40907. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Je požadována cílová adresa.
40908. Windows Memory Diagnostic is currently forcing cache on for all tests.
40909. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) obnovil úspěšně tiskovou frontu, ale nemohl změnit úroveň protokolu zařazovací služby. Hlášená chyba: %1. Není nutná žádná akce uživatele, pokud nechcete změnit výchozí nastavení protokolu zařazovací služby.
40910. Členství v místních skupinách
40911. Operace NLS se pro národní prostředí %1 nezdařila, protože soubor %2\globalization\%1.nlp chybí. Tento problém odstraníte přeinstalací tohoto vlastního nastavení národního prostředí.
40912. Formát schránky počítače Macintosh
40913. Proměnná vázaná na argument InArgument cíle má hodnotu NULL. Argument InArgument cíle by měl být nastaven použitím platného tokenu CompensationToken získaného od aktivity CompensableActivity. Jinak pokud potřebujete použít výchozí kompenzaci nebo potvrzení, nenastavujte argument InArgument cíle a použijte aktivitu X v kontextu obslužné rutiny Compensation, Confirmation nebo Cancellation.
40914. Typ prostředku Název typu nelze upravit, protože již má nastavený atribut jen pro čtení.
40915. Transport failure
40916. Funkce DxgkDdiOPMGetCOPPCompatibleInformation a DxgkDdiOPMConfigureProtectedOutput vracejí tuto chybu, pokud ovladač monitoru nepodporuje GUID DXGKMDT_OPM_GET_ACP_AND_CGMSA_SIGNALING a DXGKMDT_OPM_SET_ACP_AND_CGMSA_SIGNALING.
40917. Objekt obrázku
40918. Databáze registru modulu COM+ není otevřena.
40919. Doména DNS byla obnovena.
40920. Při zpracování SOAP se nepodařilo vyhledat hlavičku v kolekci zdrojových hlaviček s názvem X a oborem názvů obor názvů.
40921. Selhání v CertOpenSystemStoreA(), hr- %1!lx!h. Poslední chyba - %2!lu!t, %3!lx!h
40922. CHYBA: Nelze získat verzi schématu, na kterou má být schéma upgradováno: %1.
40923. Vnitřní chyba: Na svazku již existuje jeden objekt RAID plex.
40924. Replikace SQL byla zastavena uživatelem, Seq=%2.%1
40925. Soubor INF byl zkopírován do adresáře INF systému Windows nesprávným způsobem.
40926. Vlastnost ResponseContext není NULL.
40927. Pro požadovanou velikost clusteru je svazek příliš malý.
40928. Odebere zálohu konfigurace s názvem MyBackup.
40929. Následující klíče ze vstupního adresáře nejsou mapovány na argumenty a je nutné je odebrat: X. Počítejte s tím, že v názvech argumentů se rozlišují malá a velká písmena.
40930. Nezdařilo se spustit poslech na portu IrCOMM pro fotoaparát s infračerveným rozhraním (IrTran-P). Pravděpodobně tento port právě využívá jiná aplikace. Při pokusu o přístup k portu IrCOMM došlo k chybě %1
40931. Nesprávný operační systém nebo jeho verze pro tuto aplikaci
40932. Objekt DataTable X neodpovídá žádnému objektu DataTable ve zdroji.
40933. Minimální hodnota měřítka segmentu osy
40934. Zdroj obecného skriptu
40935. Služba Event Log byla spuštěna.
40936. Zadaná cyklická vyrovnávací paměť byla zaplněna před úspěšným odebráním paketu.
40937. Název zprostředkovatele členství
40938. Protokol IPRIPv2 zjistil chybu v místním rozhraní s adresou %1. K chybě došlo v době, kdy v rozhraní probíhal příjem paketů. Uvedený údaj je kód chyby.
40939. Znaková stránka X není podporována.
40940. %1, Násobné hlavní kopie
40941. Systém Windows uvolnil registr uživatele %1 po přijetí oznámení, že žádné jiné aplikace nebo služby tento profil nepoužívají.
40942. Rozhraní bezdrátové místní sítě je v režimu automatické konfigurace a nepodporuje požadovanou operaci změny parametru.
40943. Zpráva CMS není podepsána členem NoSignature.
40944. Název osy (pouze pro interní účely)
40945. Barva okraje zóny, je-li přes zónu tažena webová část
40946. Neplatný název prvku X
40947. Výchozí brána . . . . . . . . . . : %1
40948. Je aktivována po přesunutí webové části (WebPart).
40949. Konfigurační informace pro tiskárnu %1 nelze obnovit.
40950. Koordinátor MS DTC nelze zastavit. Uživatelské rozhraní není propojeno se službou MS DTC.
40951. Řídící registry pro %2 překrývají stavový registr %3.
40952. Nepodporovaná Vlastnost
40953. Nezdařilo se získat hodnotu count ze serveru.
40954. Ambientní transakce použitá pro dokončení operace ReceiveContext není v aktivním stavu.
40955. Formát zadaného názvu sítě není platný.
40956. Metoda ActivityXamlServices.Load podporuje pouze typy založené na objektu Activity. Byl uveden neplatný typ (X).
40957. Zadaný soubor XML nelze přečíst a zpracovat. Zkontrolujte formát souboru XML a opakujte akci.
40958. Určené funkce se nepodařilo odinstalovat, protože tabulka SQL X v databázi Y není prázdná. Nejprve je třeba odebrat z tabulky všechny řádky.
40959. Vlastnost TypeName objektu OfTypeExpression deklarovaného u objektu X musí určovat název typu.
40960. Čas počáteční značky musí být vyšší než 0 a nižší než čas koncové značky.
40961. &Režim stavu relace:
40962. Položka deníku byla z deníku odstraněna.
40963. Neplatný stav oprávnění.
40964. Nastavení systému nebo zásad skupiny neumožňují osobě nabízející pomoc sdílet ovládání. Tato akce byla zablokována aplikací.
40965. Požadavek na spuštění byl potvrzen. Aktuální instance byla zastavena.
40966. Prostředí je nesprávné.
40967. Zadaný oddíl není primární ani logický oddíl.
40968. Neexistuje platné mapování pro SQL_TRANSACTION X na hodnotu výčtu System.Data.IsolationLevel.
40969. U příkazu %1!ws! je třeba zadat správně formátovaný odkaz DFS.
40970. NET START RPCLOCATOR
40971. Program Windows Media Player zjistil problém při vytváření nebo ukládání seznamu stop. Další pomoc získáte po klepnutí na nápovědu na webu.
40972. V paketu odeslaném serverem RADIUS se neshoduje ověřovatel.
40973. Nelze nalézt certifikát, který může být použit protokolem EAP (Extensible Authentication Protocol).
40974. Odmítnout (Nalezen odpovídající popisovač neaktualizovaného připojení)
40975. tcp/finger: Neznámá služba
40976. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) nenašel žádné formuláře uživatele pro obnovení. Není nutná žádná akce uživatele.
40977. Odebrání bylo dokončeno s upozorněními. %1
40978. Služba Cluster nemohla najít disk kvora.
40979. Styl tlačítka pro přihlášení
40980. Počet uvedených parametrů neodpovídá očekávanému počtu.
40981. Nepodařilo se zjistit konfiguraci SCSI jednotek v knihovně %1.
40982. Název Číslo úlohy Velikost Stav
40983. Hodnota délky výstupu HMAC musí být nenulové kladné číslo dělitelné 8.
40984. Zařízení %1 neodpovídá v periodě časového limitu.
40985. Zadaný obor názvů nebyl na serveru nikdy zaregistrován.
40986. Upravit slovník
40987. Nastavení zabezpečení souborů a složek v \WindowsImageBackup\ pro uživatele se nezdařilo. Ověřte, zda má uživatel oprávnění pro přepis předchozí zálohy.
40988. MSBUILD : error MSB1041: Pokud používáte přepínač /nodereuse, zadejte jeden nebo více parametrů opakovaného použití uzlu.
40989. Systém souborů
40990. Typ osy y použité pro tuto řadu
40991. Argument poskytovatele pro konstruktor InstanceKey musí být neprázdným řetězcem, který identifikuje zdroj dat klíče. Argument poskytovatele může být nastaven na hodnotu NULL. V takovém případě se použije název výchozího poskytovatele korelace.
40992. Objekt přerušení pro %1 nelze inicializovat.
40993. Přesunuto z názvového kontextu: %1
40994. Graf typu Kagi – Neplatný formát vlastního atributu X
40995. Vstupní parametr X nemůže obsahovat čárku v řetězcové hodnotě Y.
40996. Aplikace byly úspěšně obnovena.%1
40997. Jednotka <%1> vůbec neexistuje.
40998. Přezdívka nepokrývá celou oblast.
40999. Styl použitý pro řádek obsahující šablonu EmptyDataTemplate
41000. Použití generátoru ILGenerator je neplatné.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions