English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

40701. Vyrovnávací paměť předaná volající funkcí je neplatná.
40702. Funkce úspěšně skončila, ale musí být znovu zavolána, aby dokončila kontext
40703. Instalace byla úspěšná. Není však dokončena část úklidu. Nejlepších výsledků dosáhnete restartováním počítače.
40704. Identifikátor URI X není platný pro operaci MERGE. Identifikátor URI musí pro operace MERGE odkazovat na jediný prostředek. Operace MERGE s prostředkem média není podporována.
40705. Vytvoření objektu stub pro dané rozhraní se nezdařilo. %1
40706. Databáze RSM byla zakázána z důvodu výskytu vstupně-výstupních chyb.
40707. Příznak na všechny události protokolu HTTP spuštěné v rámci fronty požadavků
40708. Hodnota NULL není platnou hodnotou pro argument X.
40709. Do počítače bylo úspěšně přidáno nadřazené síťové zařízení %1.
40710. Ve službě Site Data Web Service došlo k chybě.
40711. MSB3269: Kvůli chybě nelze určit, zda jsou přeložené odkazy částí cílové architektury. X
40712. Hodnota X obsahuje významné mezery, ale nelze zapsat „xml:space = preserve“ do člena Člen.
40713. Sledování jazyka v záložním souboru je určeno pro jinou architekturu procesoru než se nachází v cílovém počítači a nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) nenalezl a nenainstaloval nativní verzi sledování jazyka. Zdrojová architektura: %1. Cílová architektura: %2. Nainstalujte nativní verzi sledování jazyka v cílovém počítači a poté opakujte import tiskových front.
40714. Došlo k přetečení fronty protokolu IPSEC.
40715. Zásady protokolu IPSec nebyly aktualizovány, protože služba Active Directory Domain Services není dostupná.
40716. CHYBA - Nastavení zásad skupiny zabraňuje zálohování na místně připojený disk.
40717. Při zpracování výrazu X došlo k neznámé chybě. Zpracování textu výrazu nezpůsobilo výjimku, ale také nevytvořilo spustitelný výraz.
40718. Tabulka samozaváděcího souboru protokolu nemá správný formát. Správný formát je: ,, ,, atd...
40719. Změna zásad
40720. Pracovní postup byl pozastaven prostřednictvím řídicího koncového bodu.
40721. Operaci nelze dokončit, protože třída SqlResultSet je zavřena.
40722. Výčet adresáře na základě přístupu (ABDE) není podporován u: <%1>.
40723. Směrování protokolu IPX již není podporováno.
40724. Tato adresa URL nepoužívá rozpoznaný protokol.
40725. Určuje, zda bude za běhu automaticky generováno tlačítko pro výběr.
40726. Hodnota musí být typu XamlReader.
40727. Služba WS-Management tyto možnosti nepodporuje.
40728. Stav sledování spolehlivosti: Spouštění
40729. Při deserializaci kolekce OrderedDictionary došlo k chybě. Třída ArrayList neobsahuje položky DictionaryEntries.
40730. Faxová zpráva nebude archivována, protože nelze vytvořit faxový soubor TIFF pro archivaci. Název souboru: %1. Ověřte, zda složka archivu existuje a zda účet síťové služby, pod kterým je spuštěna služba Fax, má oprávnění k zápisu do této složky. Došlo k této chybě: %2. Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
40731. členové skupiny Administrators mají úplný a neomezený přístup k počítači.
40732. Soubor tezauru %2 pro identifikátor LCID %3 má neplatný formát. Soubor opravte. Podrobný popis chyby naleznete v trasování prodejní verze. Informace o fulltextovém trasování prodejní verze naleznete v uživatelské dokumentaci.%1
40733. Vytvořit globální objekty
40734. Hodnotu nejméně jednoho ze zadaných parametrů nelze správně interpretovat.
40735. Indexovací parametry metod getter a setter se musí shodovat.
40736. Čištění jednotky %1 (%2!c!:).
40737. Zobrazí dynamické vlastnosti, které lze použít k vyhledání některých objektů záloh.
40738. Řadič WorkflowInstance.Controller je platný pouze po volání metody Initialize.
40739. Požadovaná operace nemohla být provedena, protože adresářová služba není hlavní (master) pro tento typ operace.
40740. Agent serveru proxy služby DNS zjistil chybu v síti, když se pokoušel předat odpověď klientovi ze serveru pro překlad adres IP na rozhraní s adresou IP %1. Uvedený údaj je kód chyby.
40741. Vzdálená lokalita %1 se replikuje do místní lokality %2 s názvovým kontextem %3 jen pro čtení správně.
40742. Hodnota porušila omezující podmínku integrity pro sloupec nebo tabulku.
40743. Zadejte heslo znovu pro potvrzení:
40744. Služba BITS přestala naslouchat oznámením serveru druhé strany.
40745. Přijato s chybami adresy = %1!u!
40746. Instalace odpovědi na zápis pro konfiguraci %1 šablony podpisového certifikátu %2 službou online odpovídajícího zařízení se nezdařila. ID žádosti je %3.(%4)
40747. Získání certifikátu RAC (Rights Account Certificate) proběhlo úspěšně.
40748. Nelze otevřít připojení LDAP k místnímu hostiteli.
40749. Vytvořit trvale sdílené objekty
40750. Soubor GRL není správně zformovaný, je pravděpodobné, že byl poškozen nebo přepsán.
40751. Požadovat sdílení dat DDE
40752. Class name too wide
40753. Neplatný formát parametru Range:X odpovědi.
40754. Objekt osy – V logaritmických grafech nelze správně vykreslovat záporné nebo nulové hodnoty. Na logaritmickém měřítku lze interpretovat pouze kladné hodnoty.
40755. Protokol IPRIPv2 změnil další směrování trasy k síti %1. Nové další směrování je %2.
40756. Členy pole NativeDigits musí být jednotlivé textové prvky (jeden nebo více bodů kódu UTF16) s vlastností Unicode Nd (Number, Decimal Digit) udávající, že se jedná o číslici.
40757. Příprava správce účtů zabezpečení (SAM) a služby Active Directory Domain Services na převedení na nižší úroveň...
40758. Při zpracování položky X nebylo možno nalézt očekávanou vlastnost Název vlastnosti.
40759. Popisovače vazeb předané vzdálenému volání procedur se neshodují.
40760. Byl zadán neplatný příkaz %1.
40761. CHKNTFS Zobrazí nebo změní kontrolu disku při spuštění.
40762. Adresa URL obrázku použitého pro tlačítko pro dokončení
40763. Server přijal zprávy, ale neodeslal odpověď.
40764. Ukončete stisknutím klávesy ESC:
40765. Tato operace je podporována, pouze když jste připojeni k serveru.
40766. Zásobník aktivačního kontextu pro spuštěný podproces provádění je poškozen.
40767. Chyba systému BIOS zabránila úspěšnému provedení požadované operace čipu TPM (například požadavek na neplatnou operaci čipu TPM nebo chyba při komunikaci systému BIOS s čipem TPM).
40768. Povolí, zakáže nebo zobrazí vlastnost výčtu adresáře na základě přístupu (ABDE) oboru názvů.
40769. Dokončování obnovení...
40770. Neplatný typ koncového bodu pro konfigurační objekt rozšíření koncového bodu. Toto rozšíření koncového bodu spravuje konfiguraci typu koncového bodu Název typu a nemůže fungovat jako typ Název typu.
40771. Nelze nalézt jeden z knihovních souborů potřebných pro spuštění této aplikace.
40772. Tuto operaci nelze provést, pokud je spuštěna služba MS DTC.
40773. The driver has reported the following debug error: %2.
40774. Soubor protokolu koordinátoru MS DTC byl přesunut z jednoho disku na jiný. Následkem toho byla odebrána závislost prostředku MS DTC na disku, na kterém se soubor protokolu nacházel. Podrobnosti chyby: %1
40775. Při pokusu o nastavení popisu položky došlo k chybě.
40776. Je ověřeno: False
40777. Služba RPC runtime nemůže přijímat připojení.
40778. Konzola není k dispozici.
40779. Zásada přidělení prostředků %1 byla událostí kalendáře %2 nastavena jako zásada správy. Zásada přidělení prostředků: %1 Událost kalendáře: %2
40780. Chyba: Zadejte hodnotu parametru PipelineRoot, nebo hodnotu parametru AddInRoot. Pomocí přepínače -? zobrazíte nápovědu.
40781. Události protokolované při zastavení detekce vyčerpání prostředků
40782. Nepodařilo se dekódovat strukturu sady License Key Pack.
40783. Kód chyby: 0x%1!X!
40784. Existuje několik kolekcí s názvem X.
40785. Pole v odkazech TypedReferences nemůže být pouze statické nebo inicializační.
40786. Průvodce neprovedl ověření na instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) %1 pomocí poskytnutých pověření.
40787. Nebyl nastaven žádný vstup.
40788. Požadavek hledání byl dokončen.
40789. Adresářovou službu nelze spustit.
40790. Zadané ID poskytovatele nemůže být NULL GUID.
40791. Parametru X již byla přidělena hodnota Y.
40792. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nebyla spuštěna: Hierarchická instalace nebyla dokončena. K získání certifikátu pro tento certifikační server použijte soubor žádosti %1.req a pomocí nástroje pro správu certifikační autority nainstalujte nový certifikát a dokončete instalaci.
40793. Přidá prvek ke kolekci konfiguračního oddílu system.webServer/defaultDocument.
40794. Soubor nelze otevřít v transakčním režimu, protože jeho identita závisí na výstupu nevyřešené transakce.
40795. Byl dosažen maximální počet portů, které lze použít v připojení s více linkami.
40796. Tento popisovač není platný popisovač paměťového bloku pro VID.
40797. Pokus o připojení se nezdařil, protože se nezdařilo zašifrování dat.
40798. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
40799. Proud nepodporuje vyhledávání.
40800. Sadu stínových kopií nebylo možné zveřejnit.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions